Wijsheid heeft niets te maken met kennis. Wijsheid heeft te maken met onschuld. Kennis komt van buitenaf. Wijsheid welt op van binnenuit. Wijsheid komt alleen op wanneer het ego is vergeten. Dit wonder kan plaatsvinden bij mediteren. Mediteren is het begin van zelfkennis.  Zonder zelfkennis blijft een mens eindeloos steken in verwarring en ellende.
Denkbeeld “Beschaving” in denkbeeldentuin Wijk aan Zee
Deskundigen en wetenschappers zijn het voortdurend met elkaar oneens. Het is niet onze deskundigheid maar onze intentie die bepaalt of we juiste beslissingen nemen. Want wijsheid is geen feitenkennis en ook geen kwestie van meer ervaringen hebben en zelfs is het niet de vaardigheid om kennis en ervaring toe te kunnen passen. Wijsheid is een kenmerk van de psychologische of spirituele relatie tussen de mens en zijn ervaringen. Wanneer deze relatie wijs en harmonieus is, wordt de mens door zijn ervaringen bevrijd, maar wanneer zij niet wijs en niet harmonieus is, wordt de mens door zijn ervaringen gevangen.

Het is zo gemakkelijk om geen verschil te zien tussen angst voor het onbekende en respect voor het onbekende.

Spiritualiteit is een diep gevoel van innerlijke vrijheid dat is gebaseerd op het besef dat het zelf volledig verenigd en in harmonie is met het leven, met het Zelf van het universum, met God of hoe je dat principe ook wilt noemen. 

Feiten, kennis en feitenkennis staan niet los van jouzelf. Gewoonlijk openbaart jouw kennis alleen maar het gekende, de kenner blijft on-gemanifesteerd. Gewoonlijk is je kennis gericht op één punt en die pijl wijst niet naar jou. Kennis die alleen buiten jezelf staat is dus feitelijk halve kennis. Kennis zal je van alles openbaren over de wereld maar niet over jezelf tenzij er ook een pijl op jou gericht is. Alle meditatietechnieken zijn er op gericht die kenner te onthullen. 

Als je iets weet, wees je dan altijd bewust van degene die dat weet. Laat die niet verloren gaan in het object. Laat je kennis tweeledig zijn, laat het twee kanten opstromen. Word je bewust van het gekende en de kenner. Laat je uitgaande aandacht regelmatig terugkeren en rusten in de bron. Verlies geen van beide uit het oog. Met een beetje oefenen kun je je geleidelijk bewust worden van beide. En dan gebeurt er een wonder. Het is een van de oudste technieken.

Mediteren is toestaan dat dingen gebeuren. Het levert een enorme psychische verlichting op wanneer het bewuste ego afstand heeft gedaan van de onnodige en impertinente gedachte dat het verantwoordelijk is voor het aansturen van en zich bemoeien met alles wat er om zich heen gebeurt.

In stilte luisteren naar klankschalen en mediteren is met je aandacht naar binnen gaan. Het onbewuste is niet zoals sommige mensen denken een geestelijke vuilstortplaats. Het is eenvoudigweg de ongebonden natuur, demonisch en goddelijk, pijnlijk en plezierig, afstotelijk en vol schoonheid, wreed en medelevend, destructief en creatief. Het is de bron van heldhaftigheid, liefde en inspiratie en ook van angst, haat en misdaad. 
Het lijkt er waarachtig op dat we een exacte kopie van de wereld om ons heen in ons meedragen, want de wereld is een spiegel van onze ziel en de ziel is een spiegel van de wereld. Mediteren is het begin van zelfkennis. En zonder zelfkennis blijft een mens eindeloos steken in verwarring en ellende. Dus als je het onbewuste leert voelen, begin je niet alleen jezelf te begrijpen maar ook anderen. Je wereld staat niet los van jou, jij staat niet los van de wereld.

Disclaimer

Alleen moedige mensen kunnen leven
Een van de wreedste dingen die de mens is aangedaan, is dat men hem droevig en serieus heeft gemaakt. Dat moest wel, want zonder de mens droevig of serieus te maken is het onmogelijk hem volgzaam te maken. Immer en telkens van toepassing is de uitdrukking: ‘alleen moedige mensen kunnen leven’. De eerste stap om te kunnen leven is moed. Ondanks alle angsten die er zijn begin je met leven.

Vrijgevig zijn is een opluchting
Misschien is jou net als mij ook met de beste bedoeling aangeleerd dat je niet ‘overdreven vrijgevig’ moet zijn. Alsof het mogelijk is dat je te vrijgevig zou kunnen zijn. Alsof te grote vrijgevigheid inhoudt dat je jezelf tekort doet. Het tegendeel is waar.

Liever loodgieter
Kennis brengt altijd risico’s en gevaren met zich mee. Zo is de wetenschap in onze tijd een gevaar geworden, omdat er zoveel verborgen geheimen worden blootgelegd. Atoomenergie is nu bekend. Einstein heeft gezegd dat, mocht hij zijn leven overdoen, hij liever loodgieter zou worden dan wetenschapper. Elke vorm van kennis is gevaarlijk; alleen onwetendheid is ongevaarlijk.

Hoofd & Voeten & Beterschap
Mijn lief nichtje M. zit in het gips. Zij heeft een beenbreuk opgelopen tijdens het uitblazen van kaarsen in de kerk.

Kunnen wij dat? Gewoon eens het juiste doen?
Zou er een andere een manier van leven zijn dan dit? Is er een ideale manier van leven mogelijk? Jazeker! Eigenlijk weten we ook wel dat die bestaat maar we plaatsen het meestal met een ‘Roadmap’ weg naar de toekomst of we verwijzen deze naar het verleden. Het kan zijn dat je een ideale manier van leven kent als als herinnering, als verlangen, als vermoeden of als een soort van heimwee. Het gevoel dat er ooit een Gouden Tijd is geweest of dat deze nog zou kunnen komen. Misschien wel allebei!

Ene kleine dingetje
Voor jou die de zoektocht aangaat en iedereen die het probeert om de betekenis van het leven, ‘verlichting’, ongeïnterpreteerde / directe, levende realiteit te vinden komt er het moment waarop je geconfronteerd wordt met de hindernis van “dat ene kleine dingetje”, het ontbrekende laatste beetje waardoor je ‘het’ nét niet bereikt. De missing link waardoor de vervulling uitblijft.

https://www.j-p.nl/2021/07/de-natuur-is-toch-wel-het-laatste-dat-je-kunt-vertrouwen/

MEDIsch-MEDItatie
Bij het beoefenen van mediteren, yoga of Tai Chi vinden er in het lichaam herstellende heilzame reacties plaats op het niveau van moleculen en cellen. Dit is onlangs aangetoond door onderzoekers van de Universiteit van Coventry (GB) en de Radboud Universiteit in Nijmegen.

De wereld is niet verkeerd
Wij meten altijd met twee maten, heb je dat in de gaten? De ene maat is voor onszelf en de andere is voor de rest. Je denkt al dat je goed bent en de ander is verkeerd. De wereld moet veranderd worden, niet jij. Daarom zijn er altijd leiders, bewegingen en profeten. Ze blijven verkondigen dat ze de wereld zullen veranderen, een revolutie, een reset teweeg zullen brengen. Het gaat er niet om hoe je de wereld kunt veranderen. Niet de wereld is verkeerd – jij hebt het verkeerd. Het gaat erom dat je jezelf verandert: ”Hoe moet ik mezelf veranderen?”, is de religieuze vraag. “Hoe moet ik ieder ander veranderen?” is de politieke vraag.

Onze denkbeelden kloppen niet meer, hoera
Er is een nieuw wetenschappelijk inzicht betreffende de aard van de werkelijkheid. Is met gif en geweld strijden de enige manier om met de wereld om te gaan? Is er echt geen alternatief? Zou het kunnen dat wij toch de geest zijn, de ziel de die we zo effectief hadden weggeredeneerd?

Beschaving wordt bereikt door het geweld van de mens tegen zichzelf
De individuele mens is voortdurend in strijd met zichzelf, zich afvragend of hij wel attent genoeg is, de juiste beslissing heeft genomen en of hij zichzelf wel genoeg onder controle heeft. Hoe meer hij zijn innerlijke conflict weet te pushen ten gunste van zijn rationele ego, des te beschaafder hij zichzelf vindt. Beschaving wordt dus bereikt door het geweld van de mens tegen zichzelf.

Concentratie <–> meditatie
Zoals alle mensen en dieren gelukkig willen zijn en in vrede willen leven zo heb jij naar alle waarschijnlijkheid dezelfde wens en die is helemaal gerechtvaardigd. Als we vriendelijk naar onszelf kunnen kijken en met onszelf omgaan zou dit weleens veel dieper in positieve zin door kunnen werken naar onze omgeving.

Robbie
WIJK AAN ZEE – De eerste keer dat ik Robbie zag was op de Meeuwenweg. Hij zat, zoals dat gaat, aan een hondenriem met aan de andere kant zijn baasje. Alie. Zij neemt hem – wát een geluk voor een jonge hond- meerdere keren per dag mee op ‘sleeptouw’ door de duinen of rond de dorpswei en hij ‘sleept’ haar met zijn onweerstaanbare vertrouwen en volkomen aanwezigheid door een moeilijke periode heen.

Ieder mens komt er een keer achter
Sommigen beseffen het als kind al, anderen pas wanneer de eerste grijze haren zich aandienen, nóg later komt ook voor maar ieder mens komt er een keer achter dat het leven eindig is. Soms proberen we dat besef zo snel mogelijk weer te verdringen. En toch kan niemand jou weerhouden om dankbaar te leven en dankbaar te sterven.

Ode aan de moeder
Dit artikel is voor degene die belangstelling heeft voor de natuurlijke wereld en die zichzelf verder wil ontdekken. We proberen door de ogen van een Sjamaan te kijken naar de relatie tussen de mens en de aarde…

Liefde is niet zeldzaam, iedereen heeft het
“Heb uw naaste lief als uzelf”, “Wees vriendelijk en sociaal”, “Doe het voor een ander”, “Alleen samen”. Als je met dit soort opdrachten leeft dan is naar je innerlijke stem luisteren iets wat je meestal niet doet. Vaak doe je dan gewoon alsof die er niet is. En als je niet luistert naar je innerlijke stem dan luister je niet naar je innerlijke wijsheid en niet naar je eigen liefde. Dan ben je als mens in feite ‘gehackt’.

Je geest is zuiver, er kan wel stof op komen
De oorspronkelijke menselijke geest is als een spiegel: hij is zuiver en blijft zuiver, maar er kan wel stof op komen. De vele meditatietechnieken die er zijn hebben betrekking op hoe je je geest zuivert van het stof dat er zich van dag tot dag op verzamelt. Dat je geest stof ophoopt is alleen maar natuurlijk. De zuiverheid raakt niet verloren, die kan het stof niet vernietigen, maar zij kan wel bedekt worden.

De rotonde van de onzin
Iedere keer dat je wordt blootgesteld aan media dan kun je zien wat nu eigenlijk de leidende, meest winstgevende, toonaangevende industrie is in Nederland. Het is de productie, het promoten, de distributie, het verpakken en het verkopen van onzin.

Wetenschap en spiritualiteit
Er wordt ons geleerd om wetenschap en spiritualiteit te zien als tegengestelde krachten, maar dat perspectief begint snel te veranderen. Goed zij dank.

Mooie in iedereen
Het is net zoiets als de vormen van de golven in de zee. Of zoals een schelp. Dat doen veel mensen ook hier op het strand van Wijk aan Zee, schelpen oprapen en meenemen. Er naar kijken, lieve hemel, is ie niet prachtig! Nergens een esthetisch foutje te bekennen. Hij is gewoon perfect. Wij realiseren ons niet wij allemaal in ons gedrag ons doen en laten net zo wonderbaarlijk zijn of nog mooier. Veel gecompliceerder, veel interessanter.

Het leven is geen wetenschap, het leven is wiebelig
Hallo hee, kun jij het je nog herinneren? Dat je met wetenschap niet één maar twee kanten uit kunt? Ofwel word je bevangen door de illusie van zekerheid en van superieure kennis ofwel volg je de wetenschap op dat andere wetenschappelijke spoor, het spoor dat eigenlijk de authentieke geest van wetenschap is en je ziet dan hoe wetenschap met steeds grotere zekerheid toont dat de realiteit fundamenteel onzeker is.

De ruimte tussen mensen
Wanneer ‘elkaar ruimte geven´ niets anders betekent als: afstand houden op een plat vlak een stoep of een vloer dan is dat oppervlakkig, ‘platvloers’ en incompleet. Daar ontbreekt de verticale dimensie. Ruimte is lengte, hoogte, breedte en diepte. En mensen zijn diep, heel diep. De ruimte tussen mensen wordt door Hannah Arendt – een van de belangrijkste politiek denkers van de afgelopen eeuw- de wereld genoemd. Een ruimte die het mogelijk maakt dat individuen elkaar ontmoeten en in gesprek gaan.

De gong 5.000 jaar jong
In tegenstelling tot snaar- en blaasinstrumenten geven gongs een disharmonisch klankspectrum. Net als bij bellen zijn de boventonen op de grondtoon niet harmonisch geordend. De gong is een rondte waar  disharmonieuze klanken -dat zijn geluiden die niet met elkaar in (overeen)stemming zijn- tot expressie kunnen komen, op elkaar inwerken, samenklinken als geheel. De gong wordt ook wel ‘de klank van alles’ genoemd. Net als in de gong komen ook in de dagelijkse realiteit tegenstrijdige geluiden altijd gelijktijdig op. Expliciet zijn ze verschillend impliciet zijn ze hetzelfde. Het hele spel dat het universum speelt is om te vergeten dat het zo is.

May you be blessed and may you find a wonderful love in your self for your self
We zijn allemaal geneigd iemand te volgen die ons dingen belooft, omdat we het licht in onszelf missen. Maar niemand kan ons dat licht geven: geen goeroe, geen leider, geen professor- niemand. Om helemaal een licht voor jezelf te kunnen zijn, moet je vrij zijn. Een licht voor jezelf. Dat is een licht dat niet door een ander kan worden gegeven.

‘Er was eens een arbeider in de metaal’
Gewoonlijk is er grote weerstand om een goed lopend verhaal ingrijpend te veranderen. Hoe kon tóch het verhaal over Tatasteel in korte tijd veranderen van ‘de schoonste staalfabriek, koploper op milieugebied, innovatief, circulair en groen’, tot: ‘de smerigste, technisch achterstallige, door de overheid gematst en gesponsorde en door de instanties nauwelijks gecontroleerde lekkende kankerfabriek’ ?

De feiten, welke feiten dan ook
De Universiteit van Virginia afdeling  Perceptuele Studies doet wetenschappelijk onderzoek naar dingen die volgens de normale logica niet kunnen en die toch gebeuren.

Spontaniteit is een van de mooiste geschenken
Het moderne leven doet een voortdurend beroep op ons om niet in overeenstemming te leven met wie wij zijn. We zijn met onze aandacht buiten onszelf, dáár. Omdat we geloven- vaak onbewust- dat dingen en mensen daarbuiten ons geluk of ongeluk bepalen. De geestelijke richtlijnen het spirituele kompas dat wij volgen kan ons soms ver doen afdwalen van ons innerlijk thuis. Het is gemakkelijk om afhankelijk (verslaafd) te raken aan mentale methodes en externe aansturing. We zijn zo druk bezig met hoe we moeten zijn en wat we moeten doen en waar we straks heen gaan dat we vaak compleet vergeten om te zijn.

Respect voor het onbekende
Mensen hechten alleen waarde aan dat wat bekend is. Zij weten niet hoe ze het onbekende kunnen gebruiken om tot kennis te komen.

Het recht om gelijk te hebben
Voor iemand met diep inzicht heeft iedereen gelijk, omdat deze tot in het diepste van je wezen kan doordringen en ook jouw gezichtspunt kan zien. Hij zit niet vast in zijn eigen standpunt, in zijn eigen filosofie, in zijn eigen leer, zijn eigen agenda.

Het leven is niet bang van het tegendeel
Het leven zelf is tegenstrijdig, waarom zou waarheid dan niet tegenstrijdig kunnen zijn? Alleen leugens kunnen één-stemmig zijn. Alleen leugens kunnen consequent consistent, rigide, duurzaam zijn.

Muziekmedicijn op celniveau
Het regelmatig ruimte geven aan diepe meditatieve rust kan helpen bij depressie, angst, pijn, fibromyalgie, slapeloosheid, het verwerken van trauma en verdriet. Het kan ook verschijnselen van Alzheimers, Parkinson en aderverkalking in niet geringe mate doen afnemen. Lees ook het artikel op deze site over het onderzoek van prof. Pierre Capel aan de universiteit van Utrecht of klik op de link hierboven voor de TedX lezing ‘Sound at a cellular level’ van dr. Lee Bartel, Professor Emeritus aan de universiteit van Toronto.

Vrijheid & Liegen
Liefdevol lijken is makkelijk; liefdevol zijn is heel moeilijk. De schijn ophouden is makkelijk; jezelf zijn is moeilijk. De mens is in staat om te kiezen. Dieren kunnen alleen maar oprecht zijn, dat is hun slavernij niet hun vrijheid. De mens kan besluiten nemen. Kiezen is altijd moeilijk en de geest kiest voor de makkelijkste weg. De geest kiest de weg van de minste weerstand. Liegen is makkelijk; onecht zijn is makkelijk.

Zingen en leven alsof je het meent
Het klankschalenconcert vindt plaats in de geluidstudio in het Badgastenkerkje die op deze dag wordt ingericht als meditatie ruimte. Een bekend fenomeen in de geluidsstudio is dat de zanger(es) die voor de microfoon staat terwijl het rode opname lampje gaat branden spontaan moet zingen, enthousiast, met gevoel, met karakter, écht!…

Meditatie aandacht
Kan men zich oefenen in aandacht? Kan men zich oefenen in een bewustzijn dat geen grenzen heeft, geen middelpunt of een ‘ik’? Het lijkt een contradictio in terminis Toch blijken alle culturen, godsdienstig van aard of niet, deze vraag bevestigend te beantwoorden. Op de meest verschillende manieren blijken mensen ‘oefeningen-in-aandacht’ te doen. In onze cultuur spreekt men dan meestal van meditatie-oefeningen.

Wijsheid heeft niets te maken met kennis
Geen enkele hoeveelheid intellectuele kennis kan het universum verklaren, want filosofie en wetenschap kunnen slechts haar mechanismes onthullen, maar nooit haar betekenis of, zoals de Chinezen het noemen haar Tao…

Wie was jij…?
Een Zen koan is een onoplosbaar raadsel, een levensvraag met een paradox die gebruikt wordt in het Boeddhisme om meer inzicht te verkrijgen. Er is een heel beroemde koan die zo gaat: “Wie was jij oorspronkelijk, nog voordat je vader en moeder jou hadden verwekt? Oftewel: wie was jij voordat je werd geboren?

Het probleem
Wijsheid weet dat er diep in iedereen een vrije geest en goedheid schuilen. Die je niet kunt dwingen maar wel voeden en stimuleren. Je hoeft niet altijd de baas te spelen…

Mooiste wereld ter wereld
Je bent een enge plaats, wereld daarbuiten, maar ik zou niet gelukkig kunnen zijn zonder jou en ik zweer dat al mijn gedachten gaan over jou. De mooiste wereld ter wereld.

“Ik” wil gelukkig zijn
‘Ik’ kan wel doen wat ‘ik’ wil maar ‘ik’ kan niet willen (of kiezen) wat ‘ik’ wil. De grootste stap die je kunt zetten naar meer gemoedsrust is het veranderen van je relatie tot je eigen zan’ik’ende innerlijke stem.

Herinner je de basis?
Naarmate wij oproeien leren we steeds meer verschillen aan te brengen. Namen te geven. Stickers te plakken. Dingen in vakjes onder te brengen. We leren onderscheid te maken tussen onszelf en al het andere. En daar is helemaal niets mis mee zolang wij de basis niet vergeten…

Eiland in ‘bestaande wereld’ vernoemd naar ‘niet bestaande’ A.L. Snijders
In de Boekenweek ben ik op bezoek geweest in Zutphen tot en met Nijmegen. Ik las voor in een boekhandel. Na afloop kwam er een oude man op mij af die verklaarde dat ik niet bestond. Ik vroeg hem wie ik dan was. Dat kon hij me niet vertellen, dat was zijn zaak niet. Ik vroeg hem wat zijn zaak dan was maar daar had ie geen antwoord op. Ik vertelde hem dat er in de Middellandse Zee – de zee van Homerus- een rotspunt naar mij vernoemd is: Cape Snijders.

Mediteren is heel sterk biochemisch proces
Prof. emeritus universiteit Utrecht Pierre Capel: “Gevoelens hebben een onvoorstelbaar sterke werking op het ontstaan en verloop van allerlei ziekten en aandoeningen, zoals onvruchtbaarheid, aderverkalking, depressie, tumoren, diabetes etc., maar ook bij symptomen als pijn en angst. Sport, yoga en meditatie kunnen hierbij een enorme positieve verandering teweeg brengen.”

Waarvan krijg jij er zin in?
Veel mensen vinden hun hart en verbinding tijdens een coachingstraject bij een burn-out of na een diagnose van de oncoloog.
Depressie, burn out of ook kanker als welvaartsziekte is de natuur die aangeeft dat het tijd voor je is om te veranderen. Zo komen mensen soms pas tot leven wanneer zij weten of denken binnenkort dood te gaan.

Rechters hebben boeven nodig
De moraliteit die ontstaat wanneer je dit ziet zit vooral in het vrijmoedig kunnen toegeven van hoe afhankelijk je bent van je vijanden, je ondergeschikten, je tegenstanders, je concurrenten. Hoe druk je het ook mag hebben met je conflicten, aanvaringen, concurrentie, competitie-spelletjes, wanneer je dit eenmaal ziet zal het je nooit meer lukken om de illusie staande te houden dat een ‘opdringerige ander’ een ‘invasieve exoot’, een ‘meedogenloze agressor’ het volledig fout doet en dat deze figuurlijk of letterlijk verslagen, weggevaagd of uitgeroeid zou moeten worden.

1 met de natuur
Mediteren is eigenlijk: toelaten dat er iets gebeurt. Dwing nooit iets af. Ga geen dingen doen terwijl je boos bent. Er valt niets te forceren. In feite lijd je omdat je iets probeert te forceren. Wees vrouwelijk. Laat toe dat de dingen gebeuren…

Verzachting van de verharding
Routineus, ‘onvermijdelijk’ alcoholgebruik, zucht naar sterk gekruide gerechten, hang naar de allerzoetste of -zoutste producten, gewend zijn aan hoge geluidsvolumes, afkeer van- of angst voor stilte, neiging tot dwingen, kunnen gezien worden als uitingen van toegenomen ongevoeligheid. De mens kan veel leren van kinderen…

Meditatie 1
Je hoort het terug in uitdrukkingen in het taalgebruik:
“Je zit te veel in je hoofd” , “ik word gek van mezelf” , “het blijft maar malen, ik wil slapen” ,” Ik wou dat ik mezelf eens even kon uitzetten !” , “mijn hoofd leegmaken” , “even helemaal niets.”

Belletje laten rinkelen
Over de functie van kerkklok, tempelbel en klankschaal. En wat is er gebeurd met de kerkklok van het Badgastenkerkje? Heb je een tip? Of ken je iemand die misschien meer weet? : Contact

Mediteren haalt je even uit de auto-pilot

Mediteren en mindfulness maken je even los van de instinctieve, aangeleerde en grotendeels onderbewuste programma’s die volgens de laatste stand van de wetenschap ongeveer 95% van ons gedrag bepalen…

Hoezo, aankomen in het nu?
Geen rust? Geen tijd? Tijdens het luisteren naar klankschalen kan er een ontspannen diepe stilte ontstaan. Zo kun je een groeikans geven aan wezenlijke dingen die niet te koop zijn en die je niet kunt afdwingen en die je ook niet kunt forceren met wilskracht. Zoals dankbaarheid, authenticiteit, gezonde slaap, vertrouwen, vrede. Mediteren is goed worden in dingen die je niet kunt vinden met ‘doen’…

Zachte realiteit
Op de schaal van atomen gedraagt materie zich totaal niet zoals de materie die wij kennen. Op dit ingezoomde sub-atomair niveau is materie een heel vluchtig fenomeen: het ene moment is het er en het volgende is het verdwenen. En het heeft totaal maling aan de begrenzing van ruimte en tijd. Het is in kwantum-fysisch verband interessant om te zien dat meditatie is: op een niet specifieke plek in een niet specifieke tijd zijn. In het lab verandert ‘harde realiteit’ alleen door het doen van waarneming. Het Waarnemers-effect is de benaming van een bekend wetenschappelijk fenomeen. Het Zonder oordeel waarnemen is een oeroude meditatietechniek. :-)

De problemen zijn niet op te lossen met alleen inspanning en technologie
In veel culturen worden mensen opgevoed met wantrouwen naar anderen en naar zichzelf. Uiteindelijk worden ook in het “Vrije Westen” bedrijven, organisaties en landen bestuurd vanuit de vaste overtuiging dat de enige manier waarop mensen zich fatsoenlijk gedragen is door ze op allerlei manieren te controleren of te dwingen. Zou -net zoals wantrouwen onderwezen, gecultiveerd en geexploiteerd wordt- dat ook kunnen met vertrouwen?

Nee zeggen tegen alle verdeeldheid is de hoogste vorm van moraal
Het meest positieve wat je kunt doen is resoluut nee zeggen en niet het uitspreken van een positieve bewering. Het is heel belangrijk om dit in te zien. De meesten van ons accepteren een positief dogma of een positieve geloofsovertuiging zo gemakkelijk omdat we zeker willen zijn, omdat we erbij willen horen, gehecht willen zijn, afhankelijk willen zijn. De positieve opstelling schept verdeeldheid en veroorzaakt dualiteit. Tegen alles in nee zeggen betekent jezelf verloochenen en jezelf is het geconditioneerde schepsel dat voortdurend achter het geconditioneerde goede aanjaagt.

Yoga- meditatie selfie maken?
Duizenden foto’s op het web van indrukwekkende, yoga- en meditatiestandjes vaak op exotische locaties. Mediteren? Presteren? Exposeren? Koketteren? Is mediteren niet met je aandacht naar binnen gaan? De zen-meester adviseert.

Het leven is (g)een feest
Want het leven is een feest! Een viering, maar… dat is het alleen maar in poëzie, in muziek, in commercials en in onze plannen voor de toekomst. Af en toe is er iemand die het leven intens lijkt te vieren. Boeddha, Krishna, Keith Richards, Feest DJ Maarten, koningin Maxima,  maar dat lijken uitzonderingen te zijn. Het lijkt ongeloofwaardig, niet echt. Zij komen voor als geromantiseerde ideaalbeelden. Alsof ze niet helemaal echt bestaan. Zij zijn onze wensdromen, onze mythen, onze hoop, maar geen realiteit.

Twee uitersten vormen samen het geheel
Twee uitersten, hoe tegenstrijdig ook, vormen samen het geheel, het zijn twee aspecten van een en hetzelfde. Als je voor het ene kiest heb je ook voor het andere gekozen. Het andere is nu verborgen, verdrongen, wat betekent verdringing? Het ene uiterste verkiezen boven het andere uiterste dat er deel van uitmaakt.