Wijsheid heeft niets te maken met kennis. Wijsheid heeft te maken met onschuld. Kennis komt van buitenaf. Wijsheid welt op van binnenuit. Wijsheid komt alleen op wanneer het ego is vergeten. Dit wonder kan plaatsvinden bij mediteren. Mediteren is het begin van zelfkennis.  Zonder zelfkennis blijft een mens eindeloos steken in verwarring en ellende.
Denkbeeld “Beschaving” in denkbeeldentuin Wijk aan Zee
Deskundigen en wetenschappers zijn het voortdurend met elkaar oneens. Het is niet onze deskundigheid maar onze intentie die bepaalt of we juiste beslissingen nemen. Want wijsheid is geen feitenkennis en ook geen kwestie van meer ervaringen hebben en zelfs is het niet de vaardigheid om kennis en ervaring toe te kunnen passen. Wijsheid is een kenmerk van de psychologische of spirituele relatie tussen de mens en zijn ervaringen. Wanneer deze relatie wijs en harmonieus is, wordt de mens door zijn ervaringen bevrijd, maar wanneer zij niet wijs en niet harmonieus is, wordt de mens door zijn ervaringen gevangen.

Het is zo gemakkelijk om geen verschil te zien tussen angst voor het onbekende en respect voor het onbekende.

Spiritualiteit is een diep gevoel van innerlijke vrijheid dat is gebaseerd op het besef dat het zelf volledig verenigd en in harmonie is met het leven, met het Zelf van het universum, met God of hoe je dat principe ook wilt noemen. 

Feiten, kennis en feitenkennis staan niet los van jouzelf. Gewoonlijk openbaart jouw kennis alleen maar het gekende, de kenner blijft on-gemanifesteerd. Gewoonlijk is je kennis gericht op één punt en die pijl wijst niet naar jou. Kennis die alleen buiten jezelf staat is dus feitelijk halve kennis. Kennis zal je van alles openbaren over de wereld maar niet over jezelf tenzij er ook een pijl op jou gericht is. Alle meditatietechnieken zijn er op gericht die kenner te onthullen. 

Als je iets weet, wees je dan altijd bewust van degene die dat weet. Laat die niet verloren gaan in het object. Laat je kennis tweeledig zijn, laat het twee kanten opstromen. Word je bewust van het gekende en de kenner. Laat je uitgaande aandacht regelmatig terugkeren en rusten in de bron. Verlies geen van beide uit het oog. Met een beetje oefenen kun je je geleidelijk bewust worden van beide. En dan gebeurt er een wonder. Het is een van de oudste technieken.

Mediteren is toestaan dat dingen gebeuren. Het levert een enorme psychische verlichting op wanneer het bewuste ego afstand heeft gedaan van de onnodige en impertinente gedachte dat het verantwoordelijk is voor het aansturen van en zich bemoeien met alles wat er om zich heen gebeurt.

In stilte luisteren naar klankschalen en mediteren is met je aandacht naar binnen gaan. Het onbewuste is niet zoals sommige mensen denken een geestelijke vuilstortplaats. Het is eenvoudigweg de ongebonden natuur, demonisch en goddelijk, pijnlijk en plezierig, afstotelijk en vol schoonheid, wreed en medelevend, destructief en creatief. Het is de bron van heldhaftigheid, liefde en inspiratie en ook van angst, haat en misdaad. 
Het lijkt er waarachtig op dat we een exacte kopie van de wereld om ons heen in ons meedragen, want de wereld is een spiegel van onze ziel en de ziel is een spiegel van de wereld. Mediteren is het begin van zelfkennis. En zonder zelfkennis blijft een mens eindeloos steken in verwarring en ellende. Dus als je het onbewuste leert voelen, begin je niet alleen jezelf te begrijpen maar ook anderen. Je wereld staat niet los van jou, jij staat niet los van de wereld.

Disclaimer

Er zijn is het grootste wonder
Het grootste wonder in de wereld is dat jij bent en dat ik ben. Er zijn is het grootste wonder en meditatie opent de deuren van dit grote wonder. Alleen een mens die zichzelf liefheeft kan mediteren. Zich verdiepen, ontspannen, openen in zichzelf. De andere optie is jezelf vermijden, alsmaar ontsnappen aan jezelf. Want wie wil er kijken in een lelijk gezicht? Wie wil zich nu in een lelijk wezen gaan verdiepen?

Simpelweg zijn

Niets is oud alles is nieuw ~ een eenvoudige oefening

Wanneer het je overtuiging is dat alles praktisch moet zijn, nuttig en efficiënt, dan kun je je misschien afvragen: mediteren wat heb ik eraan?

Wat je ook doet, doe het niet mechanisch, doe het bewust en voel het verschil

Gaten, tunnels, stilte en leegte geven het leven kleur

Pas asjeblieft op voor spirituele mensen

Lichamelijke conditie gedachten en gevoelens zijn onderling afhankelijk

Alleen moedige mensen kunnen leven
Een van de wreedste dingen die de mens is aangedaan, is dat men hem droevig en serieus heeft gemaakt. Dat moest wel, want zonder de mens droevig of serieus te maken is het onmogelijk hem volgzaam te maken. Immer en telkens van toepassing is de uitdrukking: ‘alleen moedige mensen kunnen leven’. De eerste stap om te kunnen leven is moed. Ondanks alle angsten die er zijn begin je met leven.

Cursus creativiteit, vertrouwen in het mysterie

 Serieusheid kan vandaag ophouden en dan gaat er helemaal-niets verloren, maar als de lach verloren gaat dan is alles verloren

Het probleem is dat je een hart vol liefde hebt maar je bent gierig, krenterig, zuinig

De natuur is toch wel het laatste dat je kunt vertrouwen

Beoefen meditatie, ook al is het nutteloos, doe het nergens voor

De transformatie van moedwillige blindheid is vrijwillige aandacht
Mensen beginnen zich te realiseren dat het aan henzelf is om de wereld te creëren.

Op de een of andere manier heeft iedereen gelijk

Klik klak klik

Nu is hier

Klankschalen is niks voor mij

Liefde is niet betrouwbaar en je wilt iets dat permanent is het enige dat duurzaam is is plastic

Propageer vreugde

De natuur is toch wel het allerlaatste dat je kunt vertrouwen

Actueel onderzoek bevestigt inzicht Hildegard von Bingen (1098-1179)

De vader + metaal + gevoel van eigenwaarde
De essentie van de Vader, het wezen van de Vader is heel subtiel, toch duidden de oude Chinezen die essentie aan als metaal. Om precies te zijn edelmetaal. Mogelijk deden zij dit omdat edelmetaal de meest verfijnde en waardevolste essentie van de aarde representeert.

Alles gaat vanzelf
Het Chinese teken bovenaan deze pagina, weet je wat het betekent? Het staat voor: Tao, de weg van de natuur, die gaat vanzelf. Verderop in dit artikel lees je hoe je heel eenvoudig dit gevoel kunt ervaren.

Vrijgevig zijn is een opluchting
Misschien is jou net als mij ook met de beste bedoeling aangeleerd dat je niet ‘overdreven vrijgevig’ moet zijn. Alsof het mogelijk is dat je te vrijgevig zou kunnen zijn. Alsof te grote vrijgevigheid inhoudt dat je jezelf tekort doet. Het tegendeel is waar.

Degene die de mensen het bangst kon maken was de beste predikant
Als je de prenten ziet vanuit de kerk in Europa in de Middeleeuwen.. De taak van de predikant was mensen doodsbenauwd te maken voor het hellevuur en de martelingen die ze daar moesten verduren. Het woord predikant betekent eigenlijk voorspeller- zoals in het Engelse woord predict. De doemvoorspellingen gingen gepaard met tekeningen, animaties, de modellen van de middeleeuwen, scenario’s die zo plastisch waren dat vele vrouwen in de kerk tijdens de donderpreek flauwvielen. Men meende dat de beste prediker degene was die de meeste mensen liet flauwvallen.

Liever loodgieter
Kennis brengt altijd risico’s en gevaren met zich mee. Zo is de wetenschap in onze tijd een gevaar geworden, omdat er zoveel verborgen geheimen worden blootgelegd. Atoomenergie is nu bekend. Einstein heeft gezegd dat, mocht hij zijn leven overdoen, hij liever loodgieter zou worden dan wetenschapper. Elke vorm van kennis is gevaarlijk; alleen onwetendheid is ongevaarlijk.

Aan liefde, muziek en meditatie kun je niets doen
Als je door je in te spannen iets kunt bereiken dan is het in feite voorspelbaar: je doet er een gegeven hoeveelheid moeite voor en dan lukt het. Dit geldt echter niet voor alles in het leven. Meditatie, muziek, dans en liefde ‘lukken’ pas, gebeuren pas wanneer je moeiteloos wordt. Het gebeurt wanneer het vanzelf gaat. Eerst kost het moeite en dan gaat het vanzelf. Om die sprong te kunnen maken, om je helemaal te kunnen overgeven moet je eerst volkomen egoïst worden. Want wie anders geeft zich over? Zonder sterk ontwikkeld ego kun je je niet overgeven. Er moet toch iemand zijn die zich kan overgeven. Eerst kost het moeite en dan gaat het vanzelf. Wanneer het gebeurt kan niemand je voorspellen.

Er is altijd een gemis
In ieders hart leeft het verlangen om ten volle te leven, maar de cultuur houdt je tegen, de godsdienst, de maatschappij controleert je, het gezin kortwiekt je. Overal om je heen zijn er mensen die er een gevestigd belang bij hebben dat je niet totaal leeft: hun hele exploitatie van mensen hangt er van af.

Alle zonden zijn pogingen om een leegte te vullen
De peilloze diepte van een depressie is een kostbaar ding. Het voelt als troosteloosheid, als een gevoelsmatige dood. Maar zoals de winter niet de afwezigheid van leven is, maar gewoon een fase in de kringloop van levenskracht, vormt neerslachtigheid een essentieel onderdeel van het leven.

Gong, boventonen, schoonheid en mysterie…

Verlichting is de vrijheid om de koekenbakker te zijn die je bent
Veel mensen maken de vergissing dat zij het geluk dat zij hier op aarde niet kunnen vinden ‘hogerop’ gaan zoeken in de bovenzintuiglijke wereld. Het kan niet vaak genoeg worden gezegd dat de Grote Verlichting niet een fantastische, bijzondere bewustzijnstoestand is die ver van de normale ervaringen vandaan staat.

Alleen liefde heeft ogen
Gesprekken tussen psychiater Robin Skynner en zijn voormalige patiënt John Cleese, uitgegeven in het boek: Hoe overleef ik mijn familie. Uitgangspunt van het boek is: waarom kennen we onszelf zo slecht? Wat is de invloed van je familie op je leven? Hoe kiezen mensen een partner? Wat verwacht je van elkaar?

Extase is een legitieme menselijke behoefte
Het was natuurlijk altijd al zo, maar zo ongeveer een halve eeuw terug, in de jaren 60, begon het bredere besef door te dringen, dat extase een legitieme menselijke behoefte is. Net zo essentieel voor de geestelijke – en lichamelijke gezondheid als behoorlijke voeding, vitamines, rust en recreatie. Omdat extase in jouw dagen en weken misschien zeldzaam is, is het misschien een goed idee om te proberen uit te leggen wat het inhoudt.

Bim & Bom
De klok in het torentje van de Badgastenkerk werd begin jaren 1970 weggegeven door de toen kersverse kerkeigenaar aannemer/strandexploitant Ber van der Meij die de klok schonk aan een plaatselijke instelling. Recente pogingen om de klok terug te vinden zijn tot nu toe niet succesvol. Heb je een tip? Of ken je iemand die misschien iets weet? : Contact Badgastenkerkje
En oja, een klokkenluider die is er al.

Het begin van vrijheid

Een vrij mens hoeft niet hogerop te zoeken wat overal aanwezig is

Op de hoogte blijven

Je begint te ontwaken

Ik ben denk ik gewoon te nuchter

Wijze zielen zijn kinderen

Een creatieve volwassene is een kind dat het overleefd heeft

Zing en laat je niet door je verstand van de wijs brengen

Ja die maan, tja die maan, sjadiemaan

Let eens op ambitieuze mensen

Dit is een geheim je kunt geen fout maken

Herontdekking van het alledaagse
Zen in het bijzonder en mysticisme in het algemeen moedigen het herontdekken aan van het alledaagse. Het wonderbaarlijke zien in het gewone en het magische waarnemen in onze dagelijkse omgeving. Want alles om ons heen is compleet magisch.

Daadwerkelijk vrijgevig zijn is een opluchting

De kracht van liefde

Hoofd & Voeten & Beterschap
Mijn lief nichtje M. zit in het gips. Zij heeft een beenbreuk opgelopen tijdens het uitblazen van kaarsen in de kerk.

Met open hart de kadootjes aanvaarden

Hoe is jouw relatie met vuur?
Door de onderstaande vragen te beantwoorden kun je bewuster genieten van je relatie met vuur. Steek een kaars aan of ga in De Zon zitten en ontspan je. Geniet van de warmte, bedank de zon of de vlam voor haar bestaan en vraag haar haar licht te laten schijnen op de vriendschap tussen jullie. Lees de vragen een voor een door en richt je antwoorden aan het vuur zelf. Als je voelt dat je moet lachen of huilen, doe dat dan gerust. Zeg wat je op je hart hebt. Het geeft niet of je jezelf tegenspreekt.

‘Op de hoogte blijven’
Hoe meer computers, radio´s en televisie we hebben des te sneller het zich verspreidt. De werkelijke crisis is niet de gebeurtenissen waarmee we geconfronteerd worden. Zoals oorlog, misdaad, drugs en economische chaos en vervuiling. In werkelijkheid zit het probleem de hele tijd in het denken. Iedere persoon kan iets doen aan dat denken omdat hij er midden in zit. maar een van de problemen die we tegenkomen is dat we zeggen: Het zijn zij daar die dat allemaal denken maar ík denk op de juiste manier. Dat is een vergissing.

Kunnen wij dat? Gewoon eens het juiste doen?
Zou er een andere een manier van leven zijn dan dit? Is er een ideale manier van leven mogelijk? Jazeker! Eigenlijk weten we ook wel dat die bestaat maar we plaatsen het meestal met een ‘Roadmap’ weg naar de toekomst of we verwijzen deze naar het verleden. Het kan zijn dat je een ideale manier van leven kent als als herinnering, als verlangen, als vermoeden of als een soort van heimwee. Het gevoel dat er ooit een Gouden Tijd is geweest of dat deze nog zou kunnen komen. Misschien wel allebei!

Ene kleine dingetje
Voor jou die de zoektocht aangaat en iedereen die het probeert om de betekenis van het leven, ‘verlichting’, ongeïnterpreteerde / directe, levende realiteit te vinden komt er het moment waarop je geconfronteerd wordt met de hindernis van “dat ene kleine dingetje”, het ontbrekende laatste beetje waardoor je ‘het’ nét niet bereikt. De missing link waardoor de vervulling uitblijft.

Onbeantwoorde Verliefdheden

Dan stort de muur in en de rots gaat open

MEDIsch-MEDItatie
Bij het beoefenen van mediteren, yoga of Tai Chi vinden er in het lichaam herstellende heilzame reacties plaats op het niveau van moleculen en cellen. Dit is onlangs aangetoond door onderzoekers van de Universiteit van Coventry (GB) en de Radboud Universiteit in Nijmegen.

De wereld is niet verkeerd
Wij meten altijd met twee maten, heb je dat in de gaten? De ene maat is voor onszelf en de andere is voor de rest. Je denkt al dat je goed bent en de ander is verkeerd. De wereld moet veranderd worden, niet jij. Daarom zijn er altijd leiders, bewegingen en profeten. Ze blijven verkondigen dat ze de wereld zullen veranderen, een revolutie, een reset teweeg zullen brengen. Het gaat er niet om hoe je de wereld kunt veranderen. Niet de wereld is verkeerd – jij hebt het verkeerd. Het gaat erom dat je jezelf verandert: ”Hoe moet ik mezelf veranderen?”, is de religieuze vraag. “Hoe moet ik ieder ander veranderen?” is de politieke vraag.

Het aanwezig zijn van de aanwezigheid opmerken
Aandachtig, opmerkzaam, bewust aanwezig zijn is de basis van iedere relatie. Dankzij ons aanwezig zijn kan er een gesprek, een aanraking, een uitwisseling plaatsvinden. Zonder aanwezigheid is dit niet mogelijk. Het komt maar zelden voor dat we het aanwezig zijn van de aanwezigheid zélf opmerken. 

De terugkeer van de goden
De krachten van de menselijke ziel, die in de oudheid ‘goden’ en ‘demonen’ werden genoemd, verliezen hun magie niet wanneer we ze een moderne of wetenschappelijke naam geven. Deze krachten behouden dezelfde goddelijke en demonische kenmerken, ook al hebben ze geen halo´s en vleugels, geen horens en ook geen staarten met stekels. In de oudheid was men zich bewust van het feit dat deze krachten onafhankelijk zijn van onze bewuste wil.

Hoe kan ik mij beschermen ?
Wat mensen zich momenteel afvragen is: hoe kan ik mij beschermen tegen de invloeden van de omgeving? Dat kan bijvoorbeeld elektrische straling zijn, elektrosmog, geluidshinder of bad vibes van andere mensen, enzovoort. Hoe kan ik mij beschermen?

Ooit een mooi ego gezien?
Iemand logeerde eens een weekje in hotel café restaurant Sonnevanck in Wijk aan Zee. Lekker wat uitwaaien op het strand, uitrusten en gezellig locals en andere gasten ontmoeten in het hotelcafé. Op een avond aan de bar met herbergier/ dorpsfilosoof Berwt en stamgasten Wolthur en Alien vertelde deze man dat hij relaties had met twee vrouwen.

Onze denkbeelden kloppen niet meer, hoera
Er is een nieuw wetenschappelijk inzicht betreffende de aard van de werkelijkheid. Is met gif en geweld strijden de enige manier om met de wereld om te gaan? Is er echt geen alternatief? Zou het kunnen dat wij toch de geest zijn, de ziel de die we zo effectief hadden weggeredeneerd?

Beschaving wordt bereikt door het geweld van de mens tegen zichzelf
De individuele mens is voortdurend in strijd met zichzelf, zich afvragend of hij wel attent genoeg is, de juiste beslissing heeft genomen en of hij zichzelf wel genoeg onder controle heeft. Hoe meer hij zijn innerlijke conflict weet te pushen ten gunste van zijn rationele ego, des te beschaafder hij zichzelf vindt. Beschaving wordt dus bereikt door het geweld van de mens tegen zichzelf.

Beschaving
Vele beschavingen zijn er geweest vóór de onze. Sommigen van die beschavingen waren verder ontwikkeld dan wij, maar allemaal hebben zij zichzelf teniet gedaan omdat al deze beschavingen inclusief de onze geworteld zijn in een grote onevenwichtigheid. Ze hebben geweldige technologieën ontwikkeld, maar ze vergaten dat zelfs de grootste technologische vooruitgang een mens niet gelukkiger, vrediger, liefdevoller, empathischer zal maken.

Iedere dag filmpjes kijken is een moderne vorm van meditatie
Iedere dag kijken naar filmpjes, tv-programma’s, nieuwsitems, commercials is een moderne vorm van meditatie. Ze noemen het transcendentale vegetatie. Wanneer mensen bang zijn kunnen ze wát dan ook gaan doen. Waarom zouden mensen de hele dag filmpjes en tv moeten kijken? Daarvoor zou je in de psychologie moeten kijken.

Concentratie <–> meditatie
Zoals alle mensen en dieren gelukkig willen zijn en in vrede willen leven zo heb jij naar alle waarschijnlijkheid dezelfde wens en die is helemaal gerechtvaardigd. Als we vriendelijk naar onszelf kunnen kijken en met onszelf omgaan zou dit weleens veel dieper in positieve zin door kunnen werken naar onze omgeving.

Robbie
WIJK AAN ZEE – De eerste keer dat ik Robbie zag was op de Meeuwenweg. Hij zat, zoals dat gaat, aan een hondenriem met aan de andere kant zijn baasje. Alie. Zij neemt hem – wát een geluk voor een jonge hond- meerdere keren per dag mee op ‘sleeptouw’ door de duinen of rond de dorpswei en hij ‘sleept’ haar met zijn onweerstaanbare vertrouwen en volkomen aanwezigheid door een moeilijke periode heen.

Ieder mens komt er een keer achter
Sommigen beseffen het als kind al, anderen pas wanneer de eerste grijze haren zich aandienen, nóg later komt ook voor maar ieder mens komt er een keer achter dat het leven eindig is. Soms proberen we dat besef zo snel mogelijk weer te verdringen. En toch kan niemand jou weerhouden om dankbaar te leven en dankbaar te sterven.

Hoe word je een echte bedrieger?
Dit is het drama, het theaterstuk. Omdat het publiek en de acteur één geheel zijn. Omdat achter het podium de artiestenfoyer is; in het Engels: off-scene, obscene. Waar de acteurs hun maskers afzetten. Wist je dat het woord persoon uit het Latijnse persona stamt, dat staat voor masker? Hoe word je een écht persoon? Hoe wordt je een echte bedrieger? Met een masker.

Meditatie <~=~>zelfinzicht
Telkens opnieuw brengt meditatie aan het licht: wij weten veel meer dan we ons bewust zijn. In ons ligt een schat aan informatie verborgen die we met de juiste werktuigen kunnen delven. Het is een schat die ons niet alleen rijk maakt, ook liefdevol, vrij, vaardig en krachtig. De schat die we hier delven is zelfkennis.

Ode aan de moeder
Dit artikel is voor degene die belangstelling heeft voor de natuurlijke wereld en die zichzelf verder wil ontdekken. We proberen door de ogen van een Sjamaan te kijken naar de relatie tussen de mens en de aarde…

Liefde is niet zeldzaam, iedereen heeft het
“Heb uw naaste lief als uzelf”, “Wees vriendelijk en sociaal”, “Doe het voor een ander”, “Alleen samen”. Als je met dit soort opdrachten leeft dan is naar je innerlijke stem luisteren iets wat je meestal niet doet. Vaak doe je dan gewoon alsof die er niet is. En als je niet luistert naar je innerlijke stem dan luister je niet naar je innerlijke wijsheid en niet naar je eigen liefde. Dan ben je als mens in feite ‘gehackt’.

Je geest is zuiver, er kan wel stof op komen
De oorspronkelijke menselijke geest is als een spiegel: hij is zuiver en blijft zuiver, maar er kan wel stof op komen. De vele meditatietechnieken die er zijn hebben betrekking op hoe je je geest zuivert van het stof dat er zich van dag tot dag op verzamelt. Dat je geest stof ophoopt is alleen maar natuurlijk. De zuiverheid raakt niet verloren, die kan het stof niet vernietigen, maar zij kan wel bedekt worden.

De rotonde van de onzin
Iedere keer dat je wordt blootgesteld aan media dan kun je zien wat nu eigenlijk de leidende, meest winstgevende, toonaangevende industrie is in Nederland. Het is de productie, het promoten, de distributie, het verpakken en het verkopen van onzin.

Ben je het eens met je realiteit?
Een heel duidelijk antwoord op de vraag wat stress eigenlijk is wordt er gegeven in het boeddhisme: stress ontstaat wanneer we het niet eens zijn met de werkelijkheid zoals die is. Stress begint wanneer we ons verzetten tegen onze ervaringen en vervolgens onze ervaringen willen beheersen en controleren.

Het conflict tussen de mens en de maatschappij is het conflict in de mens zelf
Het conflict tussen de burger en de mens is onvermijdelijk zolang de burger de mens overheerst en iedere maatschappij die doelbewust de mens ontkent is ten ondergang gedoemd.

Wetenschap en spiritualiteit
Er wordt ons geleerd om wetenschap en spiritualiteit te zien als tegengestelde krachten, maar dat perspectief begint snel te veranderen. Goed zij dank.

Voor u als individu
Jules de Corte (1924-1996) was met zijn liedjes de mensen vaak een stap voor, sommigen noemden hem profetisch. Bij De Corte was de mens als individu dat in de verdrukking komt al een thema vóór het computertijdperk. Niet voor niets heette zijn langspeelplaat uit 1958 Voor u als individu.

Mooie in iedereen
Het is net zoiets als de vormen van de golven in de zee. Of zoals een schelp. Dat doen veel mensen ook hier op het strand van Wijk aan Zee, schelpen oprapen en meenemen. Er naar kijken, lieve hemel, is ie niet prachtig! Nergens een esthetisch foutje te bekennen. Hij is gewoon perfect. Wij realiseren ons niet wij allemaal in ons gedrag ons doen en laten net zo wonderbaarlijk zijn of nog mooier. Veel gecompliceerder, veel interessanter.

Niets levendiger dan de stilte
Enkel als je de moed hebt om niet te weten kunnen er nieuwe inzichten komen.

Het leven is geen wetenschap, het leven is wiebelig
Hallo hee, kun jij het je nog herinneren? Dat je met wetenschap niet één maar twee kanten uit kunt? Ofwel word je bevangen door de illusie van zekerheid en van superieure kennis ofwel volg je de wetenschap op dat andere wetenschappelijke spoor, het spoor dat eigenlijk de authentieke geest van wetenschap is en je ziet dan hoe wetenschap met steeds grotere zekerheid toont dat de realiteit fundamenteel onzeker is.

De Beterende Hand
Ooggetuigen relaas over de Spaanse Griep in Wijk aan Zee.

Niet zuinig zijn
Je moet er dus attent en bewust op zijn dat dit akkefietje uit je prille jeugd geen overheersende staat van zijn van je geest wordt.

Het hoofd dat zichzelf over het hoofd ziet
Je volledig door politiek in beslag laten nemen is meestal een manier om pijnlijke persoonlijke conflicten uit jezelf te bannen, om ze te verloochenen. Wat zou er gebeuren als ze meer naar de standpunten van hun tegenstanders zouden gaan luisteren?

Iedereen wint als iemand wint
Dit is verassend en nieuw als je alleen maar hebt geleerd dat het denken het hoogste is dat het bestaan ooit heeft voortgebracht. Dit artikel gaat over het leren kennen van de tekortkoming, de incoherentie, het systeemgebrek van het denken. David Bohm waarschuwde voor de gevaren van het onbegrenst richten op verstand en technologie en pleitte in plaats daarvan voor de noodzaak van een oprechte, ondersteunende dialoog. Bohm beweerde dat deze de conflicten en sociale verdeeldheid in de wereld zou kunnen verenigen.

Technologie zal alles vernietigen (tenzij spiritualiteit haar richting geeft)
Specialisatie houdt in: steeds meer weten over steeds minder. Je gaat maar door en je blik wordt nauwer, nauwer, nauwer en nauwer. De allergrootste, de meest gespecialiseerde specialist moet wel iemand zijn die heel veel weet over bijna niets. En het ultieme punt waar dit logischerwijs toe leidt is: alles weten over niets. Dat zal de grootste specialist zijn, iemand die alles weet over niets.

De ruimte tussen mensen
Wanneer ‘elkaar ruimte geven´ niets anders betekent als: afstand houden op een plat vlak een stoep of een vloer dan is dat oppervlakkig, ‘platvloers’ en incompleet. Daar ontbreekt de verticale dimensie. Ruimte is lengte, hoogte, breedte en diepte. En mensen zijn diep, heel diep. De ruimte tussen mensen wordt door Hannah Arendt – een van de belangrijkste politiek denkers van de afgelopen eeuw- de wereld genoemd. Een ruimte die het mogelijk maakt dat individuen elkaar ontmoeten en in gesprek gaan.

De gong 5.000 jaar jong
In tegenstelling tot snaar- en blaasinstrumenten geven gongs een disharmonisch klankspectrum. Net als bij bellen zijn de boventonen op de grondtoon niet harmonisch geordend. De gong is een rondte waar  disharmonieuze klanken -dat zijn geluiden die niet met elkaar in (overeen)stemming zijn- tot expressie kunnen komen, op elkaar inwerken, samenklinken als geheel. De gong wordt ook wel ‘de klank van alles’ genoemd. Net als in de gong komen ook in de dagelijkse realiteit tegenstrijdige geluiden altijd gelijktijdig op. Expliciet zijn ze verschillend impliciet zijn ze hetzelfde. Het hele spel dat het universum speelt is om te vergeten dat het zo is.

May you be blessed and may you find a wonderful love in your self for your self
We zijn allemaal geneigd iemand te volgen die ons dingen belooft, omdat we het licht in onszelf missen. Maar niemand kan ons dat licht geven: geen goeroe, geen leider, geen professor- niemand. Om helemaal een licht voor jezelf te kunnen zijn, moet je vrij zijn. Een licht voor jezelf. Dat is een licht dat niet door een ander kan worden gegeven.

‘Er was eens een arbeider in de metaal’
Gewoonlijk is er grote weerstand om een goed lopend verhaal ingrijpend te veranderen. Hoe kon tóch het verhaal over Tatasteel in korte tijd veranderen van ‘de schoonste staalfabriek, koploper op milieugebied, innovatief, circulair en groen’, tot: ‘de smerigste, technisch achterstallige, door de overheid gematst en gesponsorde en door de instanties nauwelijks gecontroleerde lekkende kankerfabriek’ ?

De feiten, welke feiten dan ook
De Universiteit van Virginia afdeling  Perceptuele Studies doet wetenschappelijk onderzoek naar dingen die volgens de normale logica niet kunnen en die toch gebeuren.

Het mooiste meisje van Wijk aan Zee

Spontaniteit is een van de mooiste geschenken
Het moderne leven doet een voortdurend beroep op ons om niet in overeenstemming te leven met wie wij zijn. We zijn met onze aandacht buiten onszelf, dáár. Omdat we geloven- vaak onbewust- dat dingen en mensen daarbuiten ons geluk of ongeluk bepalen. De geestelijke richtlijnen het spirituele kompas dat wij volgen kan ons soms ver doen afdwalen van ons innerlijk thuis. Het is gemakkelijk om afhankelijk (verslaafd) te raken aan mentale methodes en externe aansturing. We zijn zo druk bezig met hoe we moeten zijn en wat we moeten doen en waar we straks heen gaan dat we vaak compleet vergeten om te zijn.

Respect voor het onbekende
Mensen hechten alleen waarde aan dat wat bekend is. Zij weten niet hoe ze het onbekende kunnen gebruiken om tot kennis te komen.

Onberispelijk leven? Ik wil een écht leven
Depressie is een extreme existentiele crisis, een burgeroorlog tussen je ego en je ziel, tussen hoe je wilskracht wil dat je leeft en het leven dat echt bij je past. Tijdens een van onze gesprekken vroeg mijn psychiater hoe mijn leven eruit zou zien als ik zo perfect zou wezen als ik beweerde te willen zijn. Ik vertelde hem over een grafsteen op de begraafplaats in Driehuis..

Het recht om gelijk te hebben
Voor iemand met diep inzicht heeft iedereen gelijk, omdat deze tot in het diepste van je wezen kan doordringen en ook jouw gezichtspunt kan zien. Hij zit niet vast in zijn eigen standpunt, in zijn eigen filosofie, in zijn eigen leer, zijn eigen agenda.

Het leven is niet bang van het tegendeel
Het leven zelf is tegenstrijdig, waarom zou waarheid dan niet tegenstrijdig kunnen zijn? Alleen leugens kunnen één-stemmig zijn. Alleen leugens kunnen consequent consistent, rigide, duurzaam zijn.

Als wij niet ingrijpen wordt alles helemaal groen en zuiver

Muziekmedicijn op celniveau
Het regelmatig ruimte geven aan diepe meditatieve rust kan helpen bij depressie, angst, pijn, fibromyalgie, slapeloosheid, het verwerken van trauma en verdriet. Het kan ook verschijnselen van Alzheimers, Parkinson en aderverkalking in niet geringe mate doen afnemen. Lees ook het artikel op deze site over het onderzoek van prof. Pierre Capel aan de universiteit van Utrecht of klik op de link hierboven voor de TedX lezing ‘Sound at a cellular level’ van dr. Lee Bartel, Professor Emeritus aan de universiteit van Toronto.

Vrijheid & Liegen
Liefdevol lijken is makkelijk; liefdevol zijn is heel moeilijk. De schijn ophouden is makkelijk; jezelf zijn is moeilijk. De mens is in staat om te kiezen. Dieren kunnen alleen maar oprecht zijn, dat is hun slavernij niet hun vrijheid. De mens kan besluiten nemen. Kiezen is altijd moeilijk en de geest kiest voor de makkelijkste weg. De geest kiest de weg van de minste weerstand. Liegen is makkelijk; onecht zijn is makkelijk.

Oh Mamy

Zingen en leven alsof je het meent
Het klankschalenconcert vindt plaats in de geluidstudio in het Badgastenkerkje die op deze dag wordt ingericht als meditatie ruimte. Een bekend fenomeen in de geluidsstudio is dat de zanger(es) die voor de microfoon staat terwijl het rode opname lampje gaat branden spontaan moet zingen, enthousiast, met gevoel, met karakter, écht!…

Meditatie aandacht
Kan men zich oefenen in aandacht? Kan men zich oefenen in een bewustzijn dat geen grenzen heeft, geen middelpunt of een ‘ik’? Het lijkt een contradictio in terminis Toch blijken alle culturen, godsdienstig van aard of niet, deze vraag bevestigend te beantwoorden. Op de meest verschillende manieren blijken mensen ‘oefeningen-in-aandacht’ te doen. In onze cultuur spreekt men dan meestal van meditatie-oefeningen.

Mediteren <&> zelfbeeld

Wijsheid heeft niets te maken met kennis
Geen enkele hoeveelheid intellectuele kennis kan het universum verklaren, want filosofie en wetenschap kunnen slechts haar mechanismes onthullen, maar nooit haar betekenis of, zoals de Chinezen het noemen haar Tao…

Wie was jij…?
Een Zen koan is een onoplosbaar raadsel, een levensvraag met een paradox die gebruikt wordt in het Boeddhisme om meer inzicht te verkrijgen. Er is een heel beroemde koan die zo gaat: “Wie was jij oorspronkelijk, nog voordat je vader en moeder jou hadden verwekt? Oftewel: wie was jij voordat je werd geboren?

Het probleem
Wijsheid weet dat er diep in iedereen een vrije geest en goedheid schuilen. Die je niet kunt dwingen maar wel voeden en stimuleren. Je hoeft niet altijd de baas te spelen…

Mooiste wereld ter wereld
Je bent een enge plaats, wereld daarbuiten, maar ik zou niet gelukkig kunnen zijn zonder jou en ik zweer dat al mijn gedachten gaan over jou. De mooiste wereld ter wereld.

“Ik” wil gelukkig zijn
‘Ik’ kan wel doen wat ‘ik’ wil maar ‘ik’ kan niet willen (of kiezen) wat ‘ik’ wil. De grootste stap die je kunt zetten naar meer gemoedsrust is het veranderen van je relatie tot je eigen zan’ik’ende innerlijke stem.

Herinner je de basis?
Naarmate wij oproeien leren we steeds meer verschillen aan te brengen. Namen te geven. Stickers te plakken. Dingen in vakjes onder te brengen. We leren onderscheid te maken tussen onszelf en al het andere. En daar is helemaal niets mis mee zolang wij de basis niet vergeten…

Eiland in ‘bestaande wereld’ vernoemd naar ‘niet bestaande’ A.L. Snijders
In de Boekenweek ben ik op bezoek geweest in Zutphen tot en met Nijmegen. Ik las voor in een boekhandel. Na afloop kwam er een oude man op mij af die verklaarde dat ik niet bestond. Ik vroeg hem wie ik dan was. Dat kon hij me niet vertellen, dat was zijn zaak niet. Ik vroeg hem wat zijn zaak dan was maar daar had ie geen antwoord op. Ik vertelde hem dat er in de Middellandse Zee – de zee van Homerus- een rotspunt naar mij vernoemd is: Cape Snijders.

Mediteren is heel sterk biochemisch proces
Prof. emeritus universiteit Utrecht Pierre Capel: “Gevoelens hebben een onvoorstelbaar sterke werking op het ontstaan en verloop van allerlei ziekten en aandoeningen, zoals onvruchtbaarheid, aderverkalking, depressie, tumoren, diabetes etc., maar ook bij symptomen als pijn en angst. Sport, yoga en meditatie kunnen hierbij een enorme positieve verandering teweeg brengen.”

Waarvan krijg jij er zin in?
Veel mensen vinden hun hart en verbinding tijdens een coachingstraject bij een burn-out of na een diagnose van de oncoloog.
Depressie, burn out of ook kanker als welvaartsziekte is de natuur die aangeeft dat het tijd voor je is om te veranderen. Zo komen mensen soms pas tot leven wanneer zij weten of denken binnenkort dood te gaan.

“IJmond en Tata zijn onsmakelijk met elkaar verbonden”
Bron: BURO KNIPOOG & GLIMLACH- Mensen die niet klagen over Harsco en Tatasteel kunnen binnenkort leuke voordelen en privileges tegemoet zien. Dit zegt milieu gedeputeerde J. Olthoff in een zojuist verschenen persbulletin. “We willen als provincie NH het positieve benadrukken en laten zien dat de milieu/gezondheidsituatie zoals die speelt in de IJmond mooie kansen biedt. Samen doen we ons stinkende best en ja, dat ruik je!”

Daarom zijn er meditatie oefeningen ~ hulp om je zogenaamde slimheid los te laten, het intellectuele, je kennis

De gratie van de combinatie

Rechters hebben boeven nodig
De moraliteit die ontstaat wanneer je dit ziet zit vooral in het vrijmoedig kunnen toegeven van hoe afhankelijk je bent van je vijanden, je ondergeschikten, je tegenstanders, je concurrenten. Hoe druk je het ook mag hebben met je conflicten, aanvaringen, concurrentie, competitie-spelletjes, wanneer je dit eenmaal ziet zal het je nooit meer lukken om de illusie staande te houden dat een ‘opdringerige ander’ een ‘invasieve exoot’, een ‘meedogenloze agressor’ het volledig fout doet en dat deze figuurlijk of letterlijk verslagen, weggevaagd of uitgeroeid zou moeten worden.

1 met de natuur
Mediteren is eigenlijk: toelaten dat er iets gebeurt. Dwing nooit iets af. Ga geen dingen doen terwijl je boos bent. Er valt niets te forceren. In feite lijd je omdat je iets probeert te forceren. Wees vrouwelijk. Laat toe dat de dingen gebeuren…

Verzachting van de verharding
Routineus, ‘onvermijdelijk’ alcoholgebruik, zucht naar sterk gekruide gerechten, hang naar de allerzoetste of -zoutste producten, gewend zijn aan hoge geluidsvolumes, afkeer van- of angst voor stilte, neiging tot dwingen, kunnen gezien worden als uitingen van toegenomen ongevoeligheid. De mens kan veel leren van kinderen…

Met open hart de kadootjes aanvaarden
Zorg je veel voor anderen? En hoe zit het met jou? Je compassie is pas compleet wanneer die inclusief jezelf is. Richt dagelijks je aandacht eens op wat je ontvangt.

Meditatie 1
Je hoort het terug in uitdrukkingen in het taalgebruik:
“Je zit te veel in je hoofd” , “ik word gek van mezelf” , “het blijft maar malen, ik wil slapen” ,” Ik wou dat ik mezelf eens even kon uitzetten !” , “mijn hoofd leegmaken” , “even helemaal niets.”

Belletje laten rinkelen
Over de functie van kerkklok, tempelbel en klankschaal. En wat is er gebeurd met de kerkklok van het Badgastenkerkje? Heb je een tip? Of ken je iemand die misschien meer weet? : Contact

Mediteren haalt je even uit de auto-pilot

Mediteren en mindfulness maken je even los van de instinctieve, aangeleerde en grotendeels onderbewuste programma’s die volgens de laatste stand van de wetenschap ongeveer 95% van ons gedrag bepalen…

Hoezo, aankomen in het nu?
Geen rust? Geen tijd? Tijdens het luisteren naar klankschalen kan er een ontspannen diepe stilte ontstaan. Zo kun je een groeikans geven aan wezenlijke dingen die niet te koop zijn en die je niet kunt afdwingen en die je ook niet kunt forceren met wilskracht. Zoals dankbaarheid, authenticiteit, gezonde slaap, vertrouwen, vrede. Mediteren is goed worden in dingen die je niet kunt vinden met ‘doen’…

Zachte realiteit
Op de schaal van atomen gedraagt materie zich totaal niet zoals de materie die wij kennen. Op dit ingezoomde sub-atomair niveau is materie een heel vluchtig fenomeen: het ene moment is het er en het volgende is het verdwenen. En het heeft totaal maling aan de begrenzing van ruimte en tijd. Het is in kwantum-fysisch verband interessant om te zien dat meditatie is: op een niet specifieke plek in een niet specifieke tijd zijn. In het lab verandert ‘harde realiteit’ alleen door het doen van waarneming. Het Waarnemers-effect is de benaming van een bekend wetenschappelijk fenomeen. Het Zonder oordeel waarnemen is een oeroude meditatietechniek. :-)

Als er geen tegenspraak was waar zou dan de energie vandaan komen?

Geavanceerd ganzenborden
Wat is juist gedrag? Wat is good practice? Wat is moraliteit? Wat te doen? Wat te laten? Waar ligt de grootste kracht voor ons geluk en onze gezondheid; in een ander of in onszelf? Laat je je sturen? Ben je gehoorzaam aan jezelf? Klopt dit wel, werk ik voor een ‘verdraaide organisatie‘? Actuele vragen. In India is men al heel lang geavanceerd op het gebied van het ontdekken van de juiste weg en ‘juist handelen’. Leela is een eeuwenoud Indiaas spel dat ontstaan is uit de oorspronkelijke Hindoe traditie en Yogaleer. Het is een psychologisch spel dat – zelfs wanneer het niet als spel gespeeld wordt en alleen als boek gelezen wordt – een helder inzicht kan geven in de eigen innerlijke situatie en mogelijkheden.

De problemen zijn niet op te lossen met alleen inspanning en technologie
In veel culturen worden mensen opgevoed met wantrouwen naar anderen en naar zichzelf. Uiteindelijk worden ook in het “Vrije Westen” bedrijven, organisaties en landen bestuurd vanuit de vaste overtuiging dat de enige manier waarop mensen zich fatsoenlijk gedragen is door ze op allerlei manieren te controleren of te dwingen. Zou -net zoals wantrouwen onderwezen, gecultiveerd en geexploiteerd wordt- dat ook kunnen met vertrouwen?

Als wij niet ingrijpen wordt alles helemaal groen en zuiver
Wanneer we iets vernielen dat door de mens gemaakt is dan noemen we het vandalisme. Wanneer we iets vernielen dat door de natuur is gemaakt noemen we het vooruitgang. Daarom is er op 28 mei weer een natuurwegwerkdag bij Tatasteel. Vrijwilligers gaan aan de slag om opkomende planten weg te werken. Onder het motto: “Haal uit de natuur wat er in zit”, trekken we het groen uit de grond, zo voorkomen we dat zeldzame planten (te) algemeen worden.

Sandalen
Mijn moeder had er een levendig plezier in om als de gelegenheid zich voordeed, op het juiste moment een uitspraak van Godfried Bomans te citeren. Die gelegenheid kwam er telkens wanneer er iets van de pracht en praal van het Vaticaan te zien was op tv.

Juist gedrag, je hoeft anderen niet te manipuleren
Je kunt het gedrag van kinderen, van boeren, burgers en buitenlui op allerlei manieren beïnvloeden. Je kunt hen dwingen, smeken, omkopen. Je kunt hen manipuleren, overhalen, om de tuin leiden. Je kunt hen schuldgevoel aanpraten of een beroep doen op hun gezonde verstand. Het zal allemaal verkeerd uitpakken. Voortdurend zullen jullie in conflict leven.

Nee zeggen tegen alle verdeeldheid is de hoogste vorm van moraal
Het meest positieve wat je kunt doen is resoluut nee zeggen en niet het uitspreken van een positieve bewering. Het is heel belangrijk om dit in te zien. De meesten van ons accepteren een positief dogma of een positieve geloofsovertuiging zo gemakkelijk omdat we zeker willen zijn, omdat we erbij willen horen, gehecht willen zijn, afhankelijk willen zijn. De positieve opstelling schept verdeeldheid en veroorzaakt dualiteit. Tegen alles in nee zeggen betekent jezelf verloochenen en jezelf is het geconditioneerde schepsel dat voortdurend achter het geconditioneerde goede aanjaagt.

Yoga- meditatie selfie maken?
Duizenden foto’s op het web van indrukwekkende, yoga- en meditatiestandjes vaak op exotische locaties. Mediteren? Presteren? Exposeren? Koketteren? Is mediteren niet met je aandacht naar binnen gaan? De zen-meester adviseert.

Het leven is (g)een feest
Want het leven is een feest! Een viering, maar… dat is het alleen maar in poëzie, in muziek, in commercials en in onze plannen voor de toekomst. Af en toe is er iemand die het leven intens lijkt te vieren. Boeddha, Krishna, Keith Richards, Feest DJ Maarten, koningin Maxima,  maar dat lijken uitzonderingen te zijn. Het lijkt ongeloofwaardig, niet echt. Zij komen voor als geromantiseerde ideaalbeelden. Alsof ze niet helemaal echt bestaan. Zij zijn onze wensdromen, onze mythen, onze hoop, maar geen realiteit.

Alles wat het leven leefbaar en dierbaar maakt
Een moeder en haar kindje lachen naar elkaar. Lachen, blijdschap is de eerste sociale activiteit en zou de gangbare sociale activiteit horen te blijven. Maar de gevestigde belangen zijn het over één ding eens, of het nu het belang is van het geld, van de georganiseerde godsdiensten, van alle megalomanen en heersers : de mens moet zwak gemaakt worden, ongelukkig, bang- hij moet gedwongen worden in een soort paranoïde toestand te leven. Alleen dan is hij bereid op de knieën te gaan voor houten of stenen beelden, voor ideologie, voor denkbeelden.

Eenzaamheid – Alleen zijn
Dan, ook al wonen we in een huis vol mensen of zitten we in een bus, kennen we het alleen-zijn. En dat alleen-zijn wijst op een frisse, onbelaste geest. 

Geef het niet op geef je gewoon over
Spiritualiteit is weten wanneer het tijd is om je innerlijke werk te doen en ook weten wanneer het tijd is om jezelf vrij te geven aan een groter proces dat door je heen gaat. Het is als dansen. De ene keer leid jij, de andere keer laat je je leiden. Overgave betekent niet: opgeven wat je wilt, maar: het opgeven van de drang om de manier waarop iets tot stand komt te controleren. 

De Individualist, een echte ster*
Na het recente artikel Voor u als individu over Jules de Corte is deze pagina hier gewijd aan de Amerikaanse multi-instrumentalist, zanger, componist, Todd Rundgren die in 2021 een toer deed door Amerika getiteld: The Individualist, a true star.
Veteraan Todd Rundgren (1948) verraste onlangs met zijn Amerikaanse versie van Youp van ’t Hek’s kerstlied over konijn Flappie, speelde in 2019 nog in Paradiso en iets langer terug trad hij in ons land op samen met het Metropole Orkest. Hieronder kun je Rundgren het nummer The Individualist horen zingen en evt de in het NL vertaalde tekst meelezen.

Het nut van compleet nutteloze dingen als: muziek, dansen & triljoen sterrenstelsels
Wetenschappers willen al een hele tijd graag weten hoeveel sterrenstelsels er in het heelal ‘hangen’. Hoe zweverig wil je het hebben? Naarmate telescopen groter worden lopen de schattingen op. Van duizenden, naar miljoenen, tot biljoenen ja triljoenen sterrenstelsels. Een triljoen is een miljard keer een miljard, uitgedrukt door het cijfer 1 met 18 nullen. Wat kan het praktische nut zijn, van triljoen sterrenstelsels? Juist omdat het geen nut heeft, heeft het nut.

Je kunt het onmogelijk leren van een ander
Meditatie is een van de grootste kunsten in het leven – misschien wel de grootste. Deze kunst heeft geen techniek en daarom ook geen gezag. Wanneer je iets omtrent jezelf leert, jezelf gadeslaat, kijkt hoe jij loopt, hoe jij eet, wat je zegt, het geroddel, de afgunst, de jaloezie- als je dit alles in jezelf gewaar bent zonder enige keuze of oordeel te maken, dan is dat ook mediteren. Meditatie is bewust zijn van elke gedachte en van elke gevoel, het gadeslaan en ermee bewegen. Meditatie is een geestestoestand die met volledige aandacht naar alles kijkt, totaal, niet alleen naar gedeelten ervan.

Kan ik verwachten dat er vrijheid is in de wereld als er in mij nog zoveel onvrijheid is
Het is de relatie die jij hebt met een ander, jouw gedrag, jouw conflicten, je ambities, je competitie waaruit de structuur waarin we nu leven is voortgekomen. Zoals jij bent zo is de wereld. Wat jij van binnen bent komt naar buiten toe tot uitdrukking in de wereld.

Dan stort de muur in en de rots gaat open

Heel vaak zijn fouten goed
“Het lijkt net alsof ik de eigenaar van dit bos ben omdat ik er zo in loop vanuit mijn huis. Maar ik ben de eigenaar niet en ik heb ook de zorgen niet, ik heb alleen maar de lusten ervan. Dat is toch wel het mooiste dat je… want bezit geeft natuurlijk heel veel zorgen”.

Voor alle mensen die iets missen, al weten ze niet precies wat
Mensen die echt meester zijn in hun vak, zijn vaak te herkennen door de vanzelfsprekendheid waarmee ze dingen níét doen. Even belangrijk als wat er is, is dat wat er niet is. 

Wat is de oorzaak van Sjanneke’s beeld?
Misschien wel het meest revolutionaire aan de chaostheorie is dat haar observaties toelaten om te zien dat er wel degelijk een finale en formele oorzaak werkzaam is in de natuur. Deze begrippen komen uit de causaliteitstheorie van Aristoteles en zijn onontbeerlijk om over oorzakelijkheid te denken.

Het gewone leven is een diepgaand mysterie

Iedere zoveel jaar hebben we een wereldoorlog nodig, hoe komt dat?

Aanvaring + Aanvaarding

De wetenschap kan zelfs niet uitleggen waarom jij

Maar ik ben niet zweverig

Ik ben gewoon te nuchter

Willen we echt naar een wereld waarin de mens als een slecht wezen wordt afgespiegeld?

De compassiecollie is gekomen om je iets te vertellen

Wereld voorbij het stof

Je hebt je ego maar je bent het niet

Nut komt op een indirecte en onbedoelde manier

De oorzaak van de oorzaak

Ontdekken hoezeer je jezelf hebt gemist

 Hoe zijn we hier terecht gekomen en kunnen we iets eraan doen?

Dit is een gouden moment

Heb je weleens gelachen op het oment dat een leraar, een deskundige, een meerdere, een hogere in functie iets tegen je zegt?

Mensen weten niet wie ze zijn en zeker niet wie ze worden

Waarom komt er ineens liefde in je op zonder jou eerst even een berichtje te sturen?

Een oase zijn

 Je hoort mensen soms zeggen: “We hebben een gezamenlijk project nodig”

Als er vrijheid is is er energie, als er vrijheid is kan er niets verkeerd gaan

Alles wat je met liefde doet

We hebben een leven waarin we perfect voldoen aan externe eisen, het dagelijks leven lijkt te functioneren, maar iets dat we niet kunnen benoemen is verdwenen

De dingen hangen in hoge mate af van onze interpretatie, de dingen vertonen zich zoals we ze bekijken en je krijgt wat je zaait

De menselijke behoefte aan vertrouwen en genegenheid is geen idealisme of overdreven luxe, het is iets waar we in gedijen

Eet als het tijd is om te eten. Slaap als het tijd is om te slapen. Als het tijd is om te mediter mediteer dan

Het leven is zoals muziek

Ontdekken hoe mooi die stilte is

Als je denkt dat 2 unlimited oud is

To my father’s house..

Verstandige kinderen berispen hun ouders

Zo’n beetje het mooiste geschenk dat je iemand kunt geven

 Polarisatie is een vorm van harmonie

In die uitademing alles loslaten

Het hart, onze innerlijke zon

De grootste behoefte

Mysteries van kracht

Alleen een mens die zichzelf liefheeft kan mediteren, zich in zichzelf verdiepen, de andere optie is jezelf vermijden

Lieflijke wolken en milde lucht

Alles wat we doen, zeggen en denken heeft een echo

Nia (87) ‘Breien, dat is een heel verhaal’

Is er iets zo vreemd als een normaal persoon? Hoe gaat het met jou?

De mens is alleen (maar niet verlaten want hij is met alles verbonden)

De staart die de hond wil laten kwispelen

Druk met nergens heen gaan

Wereld zonder woede en haat

Mensen zijn niet standvastig wat ze vandaag nog geloven vinden ze morgen onzin

Ontdekken hoezeer je jezelf gemist hebt

Iedereen kent de oude energie, ben je bereid dat los te laten?

Aanvaring + Aanvaarding

Het is heel makkelijk om de rol die we spelen in het leven aan te zien voor ons ware zelf

Een klankschaal kies jij niet, een klankschaal kiest jou

Het echte heb je al

Als je heel wakker bent kun je heel veel leren van een enkele ervaring

De krachtige urgentie van positieve onzin

Precies dat waar onze beschaving het meest trots op is veroorzaakt de problemen

Of wil je een mysterie zijn waar ik nooit achterkom

Twee uitersten vormen samen het geheel

Zit je samen in een conflict, een geschil, vechtscheiding of opinieoorlog waar je maar niet uit wilt komen: ga met elkaar in zee!

Er is altijd een gemis

Jouw verborgen schatten en kostbaarheden

Nieuw logo voor de Rabobank  ↑

Dit is alles wat ik vraag

In de liefde ben je eigenlijk altijd het zaadje

Hoe kun je niet geloven in iets wat voor je neus staat?

De kracht van de winter, inspiratie is iets uit het niets

Verdoemenis & Dankbaarheid

Het maakt niet uit welk idee er wint

Johan

Hans

Zij zei, zij zei

Iedereen kan weer lachen

Nut komt op een indirecte en onbedoelde manier

To my father’s house..

Vergeleken met wat?

Het leven is nooit serieus bedoeld, heb een fijne dag

Waar zal ik beginnen? Er was altijd al iets

Als je voortdurend een bepaalde klank herhaalt verliest de klank tenslotte zijn betekenis, verliest op een gegeven moment ook je denken alle betekenis, dán zal de rots in je hart zich openen

Het meeting point zit van binnen in ons

Zien dat jij het doet en niet meer een ander de schuld geven

Ze weet niet dat ze zo mooi is

Maar denken deelt alles in tweeën

Redding, jouw stem helpt!

Perfectionisme

Zonder lijst, zonder frame, zonder kleuring oog in oog staan met de werkelijkheid

Het leven is een prachtig en volmaakt geheel

Gratis en korte cursus hoe ben ik een interessant iemand?

Houd van je voorbeelden maar wordt geen kopie

Lach als er geen reden is tot lachen

Mensen die doen wat niet mag zijn essentiëel

Een tafel in de ruimte

Een inzinking /burnout/lockdown kan worden opgevat als een waarschuwingssignaal. Door je tijdelijk uit te schakelen geeft ze je een kans om verouderde denkbeelden aan de hand waarvan je geleefd hebt overboord te gooien en te veranderen richting je natuur, je hart

De grootste behoefte

Zee Zijn Met de Zee

Liefde is niet betrouwbaar en je wilt iets dat permanent is, het enige dat duurzaam is is plastic

Het zit in de zeer eenvoudige kwaliteiten als mens dat de oplossing licht, ook nu

In Wijk aan Zee begreep men dit


Twee uitersten, hoe tegenstrijdig ook, vormen samen het geheel, het zijn twee aspecten van een en hetzelfde. Als je voor het ene kiest heb je ook voor het andere gekozen. Het andere is nu verborgen, verdrongen, wat betekent verdringing? Het ene uiterste verkiezen boven het andere uiterste dat er deel van uitmaakt.