Samen met vrienden maakt JP mogelijk dat in het voormalige Badgastenkerkje in Wijk aan Zee vrij toegankelijke akoestische concertjes, voorstellingen, exposities, meditaties, lezingen, boekpresentaties en muziekprojecten plaatsvinden.

Zin hebben, zin geven, er zin in krijgen

De activiteiten kunnen gebeuren vanuit vrijmoedigheid en zin. De bezoeker/deelnemer geeft aanwezigheid en een optionele tegemoetkoming in de onkosten, de artiest geeft ziel, zaligheid, het Badgastenkerkje geeft ruimte, warmte, koffie, geluidsopnamecapaciteit, organisatie.

Of:

NL36 RABO 0388002123

t.n.v. J.P.J. van der Meij

Hartelijk dank voor je bijdrage en graag tot ziens in het Badgastenkerkje!

"In duty there is no love. The structure of duty in which we are all caught eventually destroys us. So long as you are compelled to do something because it is your duty you don’t love what you are doing. When there is love, there is no duty and no responsibility." J.K.