In het Badgastenkerkje in Wijk aan Zee wordt wekelijks een klankschalenconcert gegeven. Geplande concerten Voor deelnemers een speciale gelegenheid. Tijdens het baden in de heerlijk ontspannende geluiden van de handpan, chimes, grote gong en Tibetaanse klankschalen kun je je eigen meditatieve klankreis beleven. Je hebt geen speciale talenten nodig om deel te nemen.

Vrijwillige bijdrage

Voor de concerten wordt geen entree geheven. Met een vrijwillige bijdrage na afloop help je de kosten te beperken. Hartelijk dank voor je belangstelling en graag tot ziens of weerziens in het Badgastenkerkje!

of: NL36 RABO 0388002123 t.n.v. J.P.J. van der Meij

In stilte luisteren naar de klanken die rijk zijn aan boventonen is een eenvoudige, aangename manier om diepe ontspanning en verbinding te ervaren.

Klankschalen concerten Badgastenkerkje Wijk aan Zee

Klankschalen zaterdag 31 juli

klankschalen zondag 8 augustus

Klankschalen zondag 15 augustus

Klankschalen vrijdag 20 augustus

Yin yoga met klankschalen zaterdag 21 augustus

Klankschalen donderdag 26 augustus


In onze huidige Westerse leefstijl kan het makkelijk zo zijn dat je beter zorgt voor je auto en je telefoon dan voor je lichaamgeest.


In stilte luisteren naar klankschalen is even stoppen met doen, wat iets totaal anders is dan niets doen. Zodra je moeite gaat doen om niets te doen ben je aan het inspannen en dat heeft niets te maken met mediteren. Dit maakt -paradoxaal genoeg- een klankschaalconcert heel geschikt voor iemand die er totaal geen tijd voor heeft, die altijd maar doelmatig en efficiënt moet zijn, iemand die altijd wel iets beters te doen heeft.

‘Pak je agenda en plan iedere dag een half uur helemaal voor jezelf in. Als je voor dit half uurtje geen tijd hebt, plan dan anderhalf uur’.

De telefoon mag best eventjes uit. Je mag jezelf toestemming geven een uurtje helemaal niets te hoeven doen. Een klankschalenconcert is even stoppen met ‘doen’.


Zonder egocentrisch te zijn, zou je nooit uit het oog hoeven te verliezen dat je zelf de belangrijkste persoon in je leven bent. De wereld (be)staat niet los van jou en jij kan niet bestaan zonder de wereld. Jouw evenwicht beïnvloedt het evenwicht in je omgeving. Het straalt af naar je huisgenoten, collega’s, huisdieren, vrienden, buren..

Zen meditatie is je beleving laten zijn zoals die is, wat het ook is. Zonder er aan te sleutelen. Ook bij een klankschalenconcert is het verbazend wat er allemaal op kan komen wanneer wij ons er even niet mee bemoeien.  Je best doen om positief te denken heeft niets met mediteren te maken. Als je mediteert hoef je ook niet je 'negatieve' gedachten tegen te houden. Ook hoef je niet je best te gaan doen om kalm te zijn. Dat is alleen maar meer geploeter. Laat voor nu gewoon even  de dingen zijn zoals ze al zijn. In al hun wonderbaarlijkheid en ook wanneer ze verwarrend of lastig zijn.

Mediteren is toestaan dat dingen gebeuren. Het levert een enorme psychische verlichting op wanneer het bewuste ego afstand heeft gedaan van de onnodige en impertinente gedachte dat het verantwoordelijk is voor het aansturen van en zich bemoeien met alles wat er om zich heen gebeurt. 

Conflicten, ruzies, oorlogen, hetzes, neiging tot uitsluiting, neiging tot dwingen komen voort uit herhalende in het verleden aangeleerde patronen, en ideeën. Als je goed oplet, zul je merken dat het steeds mechanisch werkt en dat het bepaald wordt door wat je al weet. Alles wat je geleerd – en al meegemaakt hebt: het bekende.

Is er een deel van onze hersenen waar het denken en geheugen zich niet mee bemoeit? Proberen te zien of er in de geest een ruimte bestaat die niet is aangetast door het bekende, dat is mediteren.

Voor het klankschaalconcert wordt de opname studio in het Badgastenkerkje ingericht als meditatie ruimte.

In meditatie beweeg je je bewustzijn (aandacht) van je denkende, analyserende brein naar je limbisch brein. Anders gezegd: je zet van tijd tot tijd je neo-cortex en al zijn neurologische activiteiten -waaronder analytisch denken, vooruitdenken, voorspellend denken, rationaliseren, redeneren- op een laag pitje.

Meditatie brengt ons van overleven naar creëren, van afgescheiden zijn naar verbondenheid, van onbalans naar evenwichtigheid, van koorts toe-stand naar groei-en-herstel-stand en van beperkende emoties van angst, boosheid en frustratie naar de ontplooiende emoties van vreugde, vrijheid en liefde. In feite bewegen wij in meditatie van vastklampen aan het bekende naar het omarmen van het onbekende.

Het “Vrije Westen” is een hoog-risico gebied om terecht te komen in de cultus van het Heilige Moeten en de cultus van stress, drama en angst. We sporen onszelf en elkaar voortdurend aan om op te schieten, vol te houden, ‘alert’ te blijven, méér te willen, te winnen, aan maatstaven en regels te voldoen of er juist aan te ontsnappen, er uit te halen wat er in zit, onszelf te verbeteren, voet bij stuk te houden of te veranderen… Bij een klankschaalconcert hoef je geen moeite te doen. Mediteren is even stoppen met doen. Mediteren is niet-doen.

Is mediteren zweverig? Zoals huizenprijzen, beurskoersen, ruimtevaart, of zoals met een vliegtuig de lucht in gaan? Meditatie-oefeningen laten je niet wegzweven naar verre exotische oorden, ze sluiten juist aan op basisfuncties zoals onze ademhaling, het ruiken en het gehoor. Meditatie-oefeningen maken je opmerkzaam voor wat er is, de realiteit: het heden en dat wat er zich nu aandient.

Disclaimer

Laat je niets aanpraten

Zoals mediteren niet-doen is, is een disclaimer niet-claimen: Het zou misschien kunnen dat artikelen die je hier leest soms stellig overkomen. Als het zo overkomt, is het niet om je van dit of dat te overtuigen maar omwille van de duidelijkheid. Integendeel: laat je niets aanpraten en zelfs dit niet! :-)

De Boeddha benadrukte voortdurend dat het onmogelijk is om ooit de waarheid te vinden als je je eigen autoriteit opgeeft en een ander als verheven voorbeeld neemt. 'Geloof mij niet omdat jullie mij zien als een leraar' zei hij. 'Geloof mij niet omdat anderen dat doen'. Geloof ook niet van wat je in een boek hebt gelezen. Vertrouw niet op verslagen van anderen, op de traditie, op geruchten, of op de autoriteit van religieuze leiders of heilige teksten. Vertrouw ook niet op logica, op redenaties of speculaties.'

Ga niet af op interpretaties die je aangereikt- en aangeleerd krijgt maar op je eigen contact en je eigen directe ervaring. Krijg de slag te pakken. Krijg 'feeling voor wat je echt nodig hebt, 'feeling' voor je taken,  'feeling' voor het leven. Voel!
Toen je als kindje geboren werd was je een voelend wezen: je voelde de dingen. Je was nog geen denkend wezen. Je kende je naam niet. Je was natuurlijk, zoals ieder ander levend wezen in de natuur. Om redenen die met overleven te maken hebben kon je alleen bevestiging, aanmoediging, beloning en liefde krijgen als je bepaalde regels volgde.  Die regels werden je opgelegd, ze zijn niet natuurlijk, ze zijn ook niet universeel.  Niet overal hetzelfde.  Je natuurlijke wezen werd vervangen en het onnatuurlijke , het onechte werd er overheen gelegd. Met belonen, dreigen, straffen en beloven leerde je om in allerlei situaties gepast gedrag op te voeren.  Dat onechte is je denken. Je gevoel en je denken zijn twee verschillende dingen geworden. Je denkdeel en je gevoelsdeel zijn gescheiden, en jij vereenzelvigt je met het denkdeel en niet met het gevoelsdeel. En voelen is echter dan denken.
Alleen een voelend hart kan je het gevoel en de richting geven van je werkelijke behoeften. Jean Paul Sartre heeft eens gezegd dat elke belofte vals is. Je kunt niets beloven want je bent in jezelf verdeeld, geen geheel. Slechts een deel van jou belooft en als dat deel het heft  niet meer in handen heeft en een ander deel van je heeft de leiding overgenomen, wat doe je dan?  Wie zal de belofte nakomen? Zo ontstaat huichelarij want als je blijft proberen de belofte na te komen en net doet alsof je die nakomt, wordt alles onecht.
   Fijn dat je er bent, je bent welkom.  

Kindje in grote klankschaal