De beslissingen die wij mensen nemen zijn gebaseerd op liefde of op angst. Keuzes maken vanuit angst wordt vaak ‘ik ben praktisch’  genoemd. Soms wordt ‘ik’ vervangen voor ‘we’ of ‘wij’ en wordt er niet meer van ‘ik’ gesproken. Bij alle dingen die je denkt, besluit en doet is het mogelijk om eens te kijken: komt dit van mezelf of is hier iemand anders aan het praten? Het zou je kunnen verbazen om de echte stem te ontdekken.

Misschien is het je moeder. Je hoort haar weer praten. Misschien is het je vader. Het is niet moeilijk om dat uit te vinden. Het zit er allemaal als een video-opname in je. Denklijnen, reactiepatronen, gedragingen. Zoals het de eerste keer aan je gegeven is als een advies, als les of als opdracht. Je kunt in jezelf heel veel personen vinden; familieleden, onderwijzers, misschien een geestelijke, vrienden, de buren… Ook wanneer je geneigd bent om juist tegen je eigen opvoeding in te gaan dan is op een omgekeerde manier je verleden nog net zo bepalend voor jouw gedragingen.

Vechten is niet nodig, gewoon weten dat het niet jouw stem is

Het is niet nodig om te gaan vechten. Gewoon weten dat het niet jouw stem is, die van iemand anders. Je zou nu kunnen besluiten om zelf verder te gaan. Besluiten om volwassen te zijn.

Is het belangrijk om jezelf te zijn? Is het belangrijk om je zelf te kennen? Hoe kun je jezelf kennen als je niet jezelf bent? En vice versa. Jezelf zijn en jezelf kennen zijn niet twee verschillende dingen. Het zijn twee aspecten van hetzelfde proces. Dat maakt het makkelijker om de maskers die je draagt af te zetten want wie wil er nou echt een slaaf wezen, of een soort  van robot of automaat? Dat zit niet in de natuur. Slaafsheid gaat in tegen het leven, het bestaan. Daardoor is het ook makkelijker om het van je af te gooien. Het proces is heel eenvoudig.

Iedereen wil dat je een schaap bent

Niemand kan individualiteit bereiken door iemand anders na te volgen. De ander is altijd de ander. Met het volgen van iemand anders kijk en reik je niet naar binnen. Een individu zijn is het allermoeilijkste wat er is want niemand wil dat je een individu bent, iedereen wil dat je een schaap bent.

De ellende van de wereld kan eenvoudig worden verklaard: iedereen is gevormd, gekneed, op maat gesneden, gemodelleerd door anderen zonder ook maar een greintje belangstelling om eens te zien hoe die persoon van nature zou zijn.

Kom in de kudde Wijk aan Zeeërs zingen ‘Hamelen’

Jules, Elli, Milly, Marc, Jan-Paul, gezongen en opgenomen in het Badgastenkerkje 2020 Meer over dit liedje

De kwaliteit van misfits in de maatschappij

Alle grote namen in de geschiedenis waren buitenbeentjes. Alle mensen die hebben bijgedragen aan het geluk van de mensheid en de schoonheid van de wereld waren misfits, onaangepast. Als je iets creëren wilt moet je je conditionering, je automatisme, je  klakkeloosheid kwijt zien te raken want anders is je creativiteit niets anders dan kopiëren. Je kunt alleen maar creëren als je een individu bent. Een misfit zijn betekent dat je een individu bent. Een misfit zijn in de maatschappij is een enorm waardevolle kwaliteit.

Want je bent natuurlijk geen robot

De hele wereld is tegen  individualiteit. Zij is anti je natuurlijke zelf. Ze wil dat je bent als een robot. En omdat je ermee instemt om te leven als een robot raak je in de problemen want je bent natuurlijk geen robot.  Aanvaard en respecteer dat je uniek bent. Geef de verantwoording niet weg aan iemand anders. Goed aangepast zijn aan de maatschappij betekent je individualiteit verliezen, je individualiteit kwijt zijn.

Het is geen bewijs van gezondheid om goed aangepast te zijn aan een door en door zieke maatschappij.

Zeker, er is moed voor nodig, een groot gevoel voor vrijheid; want anders kan het niet: in je eentje de hele wereld weerstaan. Lees hierover in de biografiën van mensen die briljante dingen hebben toegevoegd aan de wereld.  Er is moed voor nodig maar de vreugde van overeind te blijven is zó een zegening dat het niet te bevatten is voor mensen die nooit een misfit geweest zijn.

Wat je ziet in de praktijk is dat het alleen maar mensen zijn met intelligentie en individualiteit die worden afgekeurd, afgewezen. Mensen die gehoorzaam zijn, die geen individualiteit hebben altijd bereid zijn om ja te zeggen, zelfs tegen hun wil in, dat zijn mensen die veel meer respect krijgen in de wereld.  Zulke mensen worden president of premier. Zulke mensen worden weleens vergeleken met fossielen immers hoe kun je levende mensen laten passen in een bepaald patroon? Ieder individu is uniek – waarom zou hij moeten passen in een sjabloon een model van iemand anders?

Als je een egoïst bent zal je vroeg of later een compromis sluiten

Het is niet dat je perse koppig zou moeten zijn; als je ziet dat iets juist is ga er dan vooral in mee. Op het moment waarop je realiseert dat iets niet in orde is, dan is het niet in orde voor jou, zelfs wanneer de hele wereld de indruk heeft dat het wel juist is. En blijf dan bij je standpunt, dat geeft je uithoudingsvermogen, kracht, een zekere integriteit.

Een misfit zijn betekent niet dat je egoïstisch moet zijn . Als je een egoïst bent dan zal je vroeger of later een compromis sluiten.  Als je ergens een groep mensen kunt vinden, een maatschappij, een land dat jou helpt om meer egoïstisch te worden dan zal je onmiddellijk prima in die maatschappij passen. De echte misfit is een bescheiden mens. Hij is vrij want hij of zij is bevrijd van het ego.

Het individu heeft geen ego en het ego heeft geen individualiteit. Individualiteit is een non-egoïstisch fenomeen, het is puur ‘zijn’ , er zit geen ‘ik’ in. Persoonlijkheid is een en al ‘ik’, het bevat geen ‘zijn’. Persoonlijkheid is agressief, sluw, achterdochtig. Individualiteit is stil, compassievol, is spiritualiteit. Spiritualiteit is de ontdekking van je intrinsieke natuur, je oorspronkelijke gezicht.

Meditatie, medicatie, medicijn

Op gezette tijden mediteren is een proces van de-automatiseren, van de-conditioneren. Mediteren is naar binnen kijken of er iets is dat niet is aangetast door het denken. 

Klankschalen in het Badgastenkerkje foto Hanneke Lieshout

‘Meditatie’,  ‘medicatie’, en ‘medicijn’ hebben dezelfde stam: med. In het latijn betekent dat ‘genezen’ en is uiteindelijk weer afgeleid van het Latijnse  woord voor ‘meten’, ‘maat houden’. Elk wezen beschikt over een een eigen innerlijk maatgevoel waarmee het zichzelf in balans tracht te houden of eventueel de balans weer probeert te herstellen. (homeostase) Onze basisfuncties zijn steeds opnieuw op die innerlijke balans afgestemd en zijn fundamenteel polair van aard. Meditatie nu, is gericht op het in balans houden van lichaam, ziel en geest. Het is een medicijn.

Disclaimer