De in 2019 geopende Denkbeeldentuin in Wijk aan Zee is deze week in ‘in alle stilte’ uitgebreid met een nieuw beeld. Bestuur en vrijwilligers van de stichting Denkbeeldentuin zijn opgetogen dat het na bijna 2 jaar van voorbereidend werk donderdag zo ver was dat het beeld ´Sonic Ecology´ op een zorgvuldig geprepareerde sokkel kon worden geplaatst.

“Geef vogels, krekels, bijen meer volume”

Sonic Ecology is een bijna 8 meter hoge geluidstoren gebouwd door Earringer Audio in samenspraak met de bekende Amsterdamse kunstenares Tiny Tus. Het beeld dat naar verwachting meteen vanaf dit weekend flink bekijks zal krijgen staat op een duintop in het lokale Natura 2000 gebied. Er komt echt geluid uit, de installatie is ook vanaf (grote) afstand goed te zien én te horen. Het ´bereik´ zou minimaal zo groot moeten zijn als het gebied waarin installaties van Tatasteel en scheepstoeters vanuit het Noordzeekanaal doorklinken in de IJmond.

Het idee is eenvoudig: in plaats van verstorende geluiden bijvoorbeeld van verkeer en fabrieken proberen te dempen kun je ook aangename geluiden toevoegen. Dit audio kunstwerk, zeg maar audio installatie, geeft de natuur letterlijk en figuurlijk meer volume want de installatie maakt natuurlijke geluiden die nu vaak overstemd worden weer hoorbaar door ze met het daarvoor benodigde aantal decibels te versterken.

Omgevingsdienst: “milieuruimte is helemaal niet bedoeld voor natuur”

De Omgevingsdienst blijkt echter nog wel problemen te hebben met het volume. “Milieuruimte”, zo legt een woordvoerder uit, ” is juist bedacht om industrieel geluid ruimte te bieden het is absoluut niet bedoeld voor natuur. Daar voorziet de wet niet in”. Onduidelijk is dus of de installatie op korte termijn zal gaan klinken en zo ja, of deze dan voldoende volume mag maken om de industrie te overstemmen.

Tatasteel die lucht van het denkbeeld heeft gekregen tekent bij voorbaat bezwaar aan tegen het idee om de natuur op deze manier beter hoorbaar te maken. Het horen van natuurgeluiden op de Tatasite zou “tegennatuurlijk” zijn en ten koste kunnen gaan van veiligheid omdat het mensen tijdens het uitvoeren van hun taken zou kunnen afleiden. “Bij het maken van cokes hoort geen merelgezang, je wilt niet alleen zien en ruiken wat je doet – maar ook horen. Tata hoort sowieso bij voorkeur zichzelf, onze redenaties zijn getest en bewezen100% circulair.”

Van nature voelt de mens zich gelukkiger bij natuurgeluiden dan bij verkeer en industrie

Waar kabbelend water stroomt en de vogels zingen daar voelt de mens zich veilig. Van nature voelt de mens zich kalmer bij natuurgeluiden dan bij verkeer en industrie, zegt de flyer van de Denkbeeldentuin en: Het geluidsrepertoire van Sonic Ecology bestaat uit klanken die van origine in deze streek in de natuur voorkomen zoals nachtegalen, krekels, uilen, ritselend gras, zoemende bijen, loeiende Schotse Hooglanders, meeuwen en de branding van de zee in diverse gradaties. Natuurlijk ontbreekt ook niet het stemgeluid van een boswachter die mensen én dieren geduldig uitlegt op welke manier zij zich volgens de nieuwste wetenschappelijke inzichten natuurlijk dienen te gedragen binnen het natuurgebied.

101% circulair

Kunstenares Tiny Tus: “De installatie is correcter dan correct gemaakt van 101 % circulaire materialen zoals inheems hout, inheems biologisch staal, duurzaam gewonnen etherische rubber dat per zeilboot met een (zo veel als mogelijk) Groen-Linkse bemanning naar Nederland is gebracht”.

Vlak nadat het Denkbeeld op zijn plaats is gemaneuvreerd verschijnt er een vrouw die aan het wandelen is met de hond. Er ontstaat een levendig gesprek met de bedenkster van het beeld. De vrouw blijkt afgestudeerd te zijn aan de Rietveld Academie, zij woont in Wijk aan Zee en zet zich in bij de plaatselijke actiegroep Ban de Brom Op haar vraag of deze installatie ook een mogelijkheid zou kunnen zijn om een chronische 100 Herz bromtoon van het Tennet trafostation te maskeren blijft Tiny Tus stil. Heel stil.

Heel lang stil.

…Heeeel laang sssssssst…. il

En dan:

Ban de Broooooooohm ?

“Iets als stilte bestaat helemaal niet. Je kan in een compleet geluiddichte ruimte gaan mediteren en dan hoor je iets. Wat je dan hoort is: oooohmm. Maar zoiets als de afwezigheid van geluid dat bestaat niet. Wat stilte werkelijk is, is een ruimte die je maakt in je hart waar je je gewoon goddelijk kunt voelen. Dat is wat stilte is. Dus het hele doel van geluid is om stilte te creëren, is ruimte creëren. De juiste manier om geluid te gebruiken is om stilte te creëren. Maar stilte is niet de afwezigheid van geluid, zoiets bestaat gewoon niet. Alleen het geluid: ooohhm, dat zichzelf creëert…overal in het universum.

The Silent One

All Voices and Characters are By Stevie Riks…Song, lyrics & all instruments by JP van der Meij (www.j-p.nl) Videoclip by Marcel Vossen (www.vossenspringer.nl)

Onze denkbeelden kloppen niet meer, hoera