Of je nu rijk bent of arm, het leven wordt overheerst door een alsmaar groeiende golf van problemen, waarvoor in de meeste gevallen geen werkelijke en blijvende oplossing lijkt te zijn. Het is duidelijk dat we niet de vinger leggen op de diepere oorzaken van onze problemen.

De meeste nieuwe problemen in de wereld zijn problemen die worden veroorzaakt door voorafgaande technologie. Iedere nieuwe technologie creëert meer problemen dan dat het oplost. Problemen zijn het gevolg van oplossingen.

Als we technologie gebruiken voor hetgeen we denken dat we verlangen, dan blazen we als het ware ons beeld van onszelf op tot enorme proporties. Technologie maakt het pompeuzer en dramatischer. We ontdekken dat we wezens zijn die vijandig zijn voor het milieu en wezens die de leefomgeving willen domineren tot op het punt van vernietiging. Het hele doel van technologie is om de (menselijke) natuur te reduceren tot een hoopje gehoorzaam en voorspelbaar spul.

Gallup Incorporated is een Amerikaans onderzoek- en adviesbureau. Het werd opgericht in 1935 en is wereldwijd vooral bekend van zijn opiniepeilingen.

Zie je de overeenkomst tussen de technologische oplossingen die we bedenken en de technologische problemen die we creëren?

Zie je de overeenkomst tussen de technologische oplossingen die we bedenken en de technologische problemen die we creëren? In zijn manier waarop de mens de planeet probeert te ‘redden’ is hij net zo destructief althans, zo lang de mens ‘aan de slag’ gaat zonder zelf te veranderen.

Denkbeeldentuin Wijk aan Zee, beeld ‘Beschaving’

Het denken is een uitermate nuttig en noodzakelijk hulpmiddel om te kunnen overleven in deze staat van zijn. Het denken is zó knap dat het de eigen beperking kan inzien.

De ultieme bron van al deze problemen ligt in het denken zelf, precies datgene waar onze beschaving het meest trots op is en daardoor een ding dat onder de radar blijft omdat wij er niet in slagen om eens echt te kijken hoe het denken als systeem eigenlijk te werk gaat in ons persoonlijk leven en in het leven van de samenleving.

Als je positief gaat denken om negatieve gedachten te overwinnen, dan werken de negatieve gedachten door. Dat is nog steeds incoherent. Het is niet genoeg om gewoon maar positief te denken wanneer je negatieve gedachten hebt waargenomen, want deze blijven doorwerken en ze zullen ergens anders weer problemen veroorzaken.

Aanverwante artikelen op deze website

Disclaimer