Het is het jaar 2027. Een man komt de kamer binnen bij de oogspecialist. Hij gaat zitten en begint: “Dokter ik voel me heel ongerust”. De oogspecialist zegt: “Voordat we beginnen – want wanneer we beginnen gaan we dat in rekening brengen – zou ik u willen vragen met welk oog u problemen heeft?”
De man antwoordt: “Het linker oog”. De specialist zegt: “Dan moet u een afspraak maken bij een andere specialist, want ik ben alleen gespecialiseerd in het rechter oog”.

De manier waarop specialisatie alsmaar door blijft gaan

Nu is het zo dat het rechteroog op zich al een dermate uitgestrekte wereld is dat het alleen maar een kwestie van tijd is totdat iemand zich gaat specialiseren in het Oostelijke gedeelte van het rechteroog, en iemand anders dat doet in de Westelijke zijde van het rechteroog. Dit is de manier waarop specialisatie alsmaar door blijft gaan.

Meer en meer weten over minder en minder

Specialisatie houdt in: steeds meer weten over steeds minder. Je gaat maar door en je blik wordt nauwer, nauwer, nauwer en nauwer. De allergrootste, de meest gespecialiseerde specialist moet wel iemand zijn die heel veel weet over bijna niets. En het ultieme punt waar dit logischerwijs toe leidt is: alles weten over niets. Dat zal de grootste specialist zijn, iemand die alles weet over niets.

Een spiritueel persoon is precies het tegengestelde: die weet steeds minder en minder over meer en meer

De wetenschapper is een expert, gespecialiseerd, gelimiteerd: die gaat maar door en komt meer en meer te weten over minder en minder. Een spiritueel persoon is precies het tegenovergestelde: Die komt steeds minder en minder te weten over meer en meer. Er komt een dag waarop hij of zij niets weet over alles.

Ik weet niets over alles

Ik bevind me in die positie. Ik weet niets over alles. En daarom kan ik over alles praten zonder me druk te maken of het zo is of niet zo is. Ik ben een onwetende dus er is helemaal niets om je druk over te maken. :-)

Objecten/dingen & Wezens/bewustzijn

Spiritualiteit kent allerlei waarden. Wetenschap houdt zich zoals je misschien weet bezig met objecten, dingen. Spiritualiteit houdt zich bezig met wezens, bewustzijn, zijn. Tenzij spiritualiteit de boventoon voert, zal de wetenschap alles vernietigen, om de simpele reden dat de wetenschapper geen vogelperspectief heeft van het geheel. Uiteraard kun je het vogelperspectief niet het expert-perspectief noemen.

Wetenschap / bewustzijn / realiteit

Een vogel weet niets maar een vogel weet alles

De vogel die vliegt in de lucht kan alles zien, maar je kan niet zeggen dat de man of de vrouw op de grond die bioloog is en meer en meer te weten komt over biologie, meer ziet dan de vogel. De vogel weet niets, maar de vogel ziet alles wat er is. De blik van de vogel is wijds. De blik van de wetenschapper is heel nauw; van nature kan deze niet verder kijken.

Een spiritueel persoon is 24 uur per dag spiritueel, een wetenschapper is maar een deel van de tijd wetenschapper

Een spiritueel persoon is 24 uur per dag spiritueel. Een wetenschapper is maar een deel van de tijd wetenschapper. Een wetenschapper wordt bijvoorbeeld verliefd en het kan wetenschappelijk niet bewezen worden waarom wij liefhebben. Ook een wetenschapper kan tot een punt komen waarop het duidelijk wordt dat wanneer de technologie doorgaat het de ecologie zal verwoesten, de menselijke waardigheid vernietigen, en misschien nog meer kapot maken en dat het beter is om ontdekkingen die gedaan zijn, bepaalde uitvindingen af te sluiten, te stoppen.

Daarom is het nodig dat er verlichte mensen beschikbaar zijn die geraadpleegd kunnen worden of deze lijn die gevolgd wordt wel een juiste lijn is.

Disclaimer