Kennis brengt altijd risico’s en gevaren met zich mee. Zo is de wetenschap in onze tijd een gevaar geworden, omdat er zoveel verborgen geheimen worden blootgelegd. Atoomenergie is nu bekend. Einstein heeft gezegd dat, mocht hij zijn leven overdoen, hij liever loodgieter zou worden dan wetenschapper.

Terugkijkend op zijn leven zag hij in dat zijn hele leven niet alleen zinloos, maar zelfs gevaarlijk is geweest voor de mensheid. En hij heeft een van de diepste geheimen ontsluierd, maar wel aan een mensheid die maar al te goed in staat is zichzelf te misleiden.

Dit is een van de redenen waarom we tegenwoordig wetenschappelijke kennis onderdrukken. Wetenschappers vragen zich af of ze nog wel door moeten gaan met hun onderzoekingen, want ze bevinden zich op gevaarlijk terrein.

Einstein en Oppenheimer

“Het is volstrekt duidelijk dat de wereld naar de knoppen gaat. De enige mogelijke kans dat dit misschien niet gebeurt is dat wij stoppen met proberen om het te voorkomen .”

J. Robert Oppenheimer, uitvinder van de atoombom.

Elke vorm van kennis is gevaarlijk

Elke vorm van kennis is gevaarlijk; alleen onwetendheid is ongevaarlijk. Je kunt er niet veel mee doen. Bijgeloof is altijd goed – levert geen gevaar op. Bijgeloof is homeopathisch. Als je homeopathische medicijnen inneemt dan doen die je geen kwaad. Of ze helpen hangt van jouw onschuld af. Maar één ding is zeker: baat het niet, het schaadt ook niet. Homeopathie is onschadelijk, het is diepgaand bijgeloof. Als het baat helpt het je.

Alleen iets fictiefs kan alleen maar helpen zonder te schaden

Let wel: als iets alleen maar helpt, dan is het een diepgaande vorm van bijgeloof. Alleen als het zowel baat als schaadt, is er sprake van kennis. Iets echts doet beide: baten en schaden. Alleen iets onechts kan alleen maar helpen, maar de hulp komt dan nooit van het ding zelf. Het is altijd een projectie van je eigen geest. Je kunt dus in zekere zin stellen dat alleen fictieve dingen goed zijn.

We zijn niet alleen maar observanten, we zijn ook participanten (deelnemers) aan de realiteit.

Disclaimer