De Indiase zoekers naar het innerlijke, hebben altijd gezegd dat het universum bestaat uit geluidstrillingen en niet uit elektrische trillingen. Misschien heb je wel eens gehoord dat men door middel van een bepaalde raga – een bepaalde klank, vuur kan opwekken. Dat kan omdat volgens de Indiase opvatting geluid de basis is van elektriciteit. Als je dus geluid produceert met een bepaalde frequentie dan ontstaat er elektriciteit.

Jericho

Pas op met die trompetten…

Militaire colonnes mogen niet over lange bruggen marcheren omdat zo een brug dan kan bezwijken. Dat komt door het geluid van de voetstappen, niet door hun gewicht. Ze mogen wel over die brug lopen, maar niet marcheren. Volgens de oude Hebreeuwse geschiedenis werd de stad Jericho beschermd door dikke muren. En die muren waren met wapens niet kapot te krijgen. De muren stortten in doordat er geluidstrillingen werden opgewekt.

Duizend en één nacht

Als je vlak voor een muur een specifieke klank opwekt dan stort de muur in. Ook mensen die zeggen: “Ik heb niets te verbergen ze mogen alles van mij weten” houden hun wachtwoord verborgen. Je kent het verhaal van Ali Baba en de 40 rovers: door bepaalde woorden te galmen ging de berg open.

Het zijn allegorieën, metaforen, of ze op waarheid berusten doet er niet toe. Eén ding is zeker: als je voortdurend een bepaalde klank herhaalt verliest de klank tenslotte zijn betekenis, verliest op een gegeven moment ook je denken alle betekenis. Dán zal de rots in je hart zich openen.

Aanverwante artikelen op deze website

Disclaimer