Als er in ieder van ons ook maar een greintje schuilt van het goddelijke (of afgekort: het goede), dan heeft iedereen het recht om op de een of andere manier gelijk te hebben.

U hebt volkomen gelijk, laten we naar de andere partij luisteren

Op een dag werd er een een soefimysticus benoemd tot rechter. Hij was een wijs man, iemand met inzicht, diep inzicht. Zijn eerste zaak kwam voor en de eerste partij was aan het woord. Hij luisterde aandachtig en zei: juist u hebt volkomen gelijk.

De griffier maakte zich zorgen want de andere partij was nog niet gehoord en hoe kan een rechter zoiets zeggen zonder eerst de andere partij te horen?

Hij wendde zich tot de rechter en fluisterde hem in het oor: Ik meen te moeten opmerken dat u niet op de hoogte bent met de gang van zaken aan het hof. U kunt dit niet zeggen want dan spreekt u een vonnis uit en is de zaak gesloten. U hebt de andere partij nog niet gehoord! Hoe kunt u zeggen dat de eerste partij gelijk heeft? De rechter antwoordde: U hebt gelijk. Laten we naar de andere partij luisteren.

Hoe kunnen partijen allebei gelijk hebben

Hij luisterde aandachtig naar de andere partij en zei toen: Juist u hebt volkomen gelijk. De griffier dacht dat hij gek was. Hoe konden beide partijen gelijk hebben? De rechter zei: Natuurlijk, u hebt gelijk, hoe kunnen ze allebei gelijk hebben?

Voor iemand met diep inzicht heeft iedereen gelijk, omdat zo iemand tot in het diepste van je wezen kan doordringen en ook jouw gezichtspunt kan zien. Hij zit niet vast in zijn eigen standpunt, in zijn eigen filosofie, in zijn eigen leer, zijn eigen agenda. Hij heeft er geen, hij staat open, hij kan zich in je verplaatsen, hij kijkt door jou en ziet waarom jij zo volhardt, waarom jij denkt dat je gelijk hebt.

De logica van misschien

Maar zo iemand is een raadsel voor jou, je zult hem voor gek verklaren of je denkt dat hij een heilige is. Iemand die deze wereld te boven is en zich niet meer inlaat met dit leven. Zoiets overkwam Mahavir (grondlegger van het Jaïnisme die leefde in India in de zesde eeuw) Die gozer ontwikkelde een nieuwe denkleer, een vorm van logica die nooit eerder bestaan had, de logica van misschien. Op alles wat je zegt antwoordt hij: “misschien heb je gelijk.”

Good Morning Judge – 10CC

Liedje van Graham Gouldman en Eric Stewart gespeeld door de groep 10CC van de LP Deceptive Bends gereleased in 1977

Als iemand zegt: “ik geloof in god”, dan zal hij zeggen: “misschien bestaat god.” Altijd “misschien.” Hoe kun jij het volkomen mis hebben? Hoe kan dat nu?

Als er leven in je zit, als er een toefje, een vleugje, een vonkje van een god in je zit, dan moet er een kern van waarheid in je zijn. Je begrijpt het misschien niet, je kunt het misschien niet aanvoelen, maar ergens moet je gelijk hebben. Als god in iedereen schuilt dan heeft iedereen het recht om op een of andere manier gelijk te hebben. Mahavir gaat erg ver.

Terwijl die man daar nog zit komt er een ander naar voren die zegt: ik geloof niet in god, god bestaat niet. En Mahavir zegt: “Misschien heb jij ook wel gelijk.”

In zekere zin bestaat god wel en in zekere zin bestaat god niet.

Iedereen heeft gelijk. specifieker: iedereen – inclusief ik- heeft een aantal belangrijke stukjes waarheid, en al deze stukjes bij elkaar dienen we te koesteren en recht te doen en te includeren in een ruimtelijkere compassievolle omarming.

What if god was one uf us – Joan Osborne

Aanverwante artikelen op deze website

Disclaimer