DISCLAIMER ~Zoals mediteren niet-doen is, is een disclaimer niet-claimen: Mocht het zo zijn dat ’n artikel dat je hier leest soms een beetje stellig op je overkomt, dan is het niet om je van dit of dat te overtuigen maar om je de kans te bieden ook maar iets te weten komen over wat het nu eigenlijk is dat je je niet laat aanpraten. Want je bent niet analytisch aan het denken wanneer je roept : ik begrijp het niet! Maar geef het niet op. Geef je gewoon over. Laat je niets aanpraten en zelfs dit niet :-)

“We kunnen niet leven in een wereld die niet van onszelf is. In een wereld die voor ons wordt geïnterpreteerd door anderen. Een geïnterpreteerde wereld is geen thuis. Deel van de uitdaging is om zelf weer te gaan luisteren, onze eigen stem te gaan gebruiken, ons eigen licht te gaan zien.”

HILDEGARD VON BINGEN (1098-1179

Eerlijkheid is beter dan welk beleid ook

Immanuel Kant, een van de grootste filosofen die de westerse cultuur heeft voortgebracht, formuleerde in de 18de eeuw het doel van verlichting, van de verlichtingstraditie zo: hij zei dat de verlichting moest leiden tot het ‘mondig maken’ van de mensen. Tot het nadenken, tot het zelf nadenken, zich niet laten beïnvloeden door anderen in hun nadenken. En tot het uitspreken van de eigen mening. En dat was volgens Kant de doelstelling van gans de verlichtingstraditie en de verlichtingsmaatschappij/cultuur zoals we die tot voor kort kenden.

“Heb de moed om je eigen redeneringsvermogen te gebruiken. Genialiteit is de vaardigheid om onafhankelijk uit te komen op concepten en concepten te begrijpen die normaal gesproken door een andere persoon uitgelegd zouden moeten worden. Eerlijkheid is beter dan welk beleid dan ook.”

IMMANUEL KANT
Siddhartha Gautama Boeddha

Een kerel die Siddhartha Gautama heette, zo’n 400 jaar voor Christus leefde en over wie nu nog heel veel gesproken wordt, benadrukte voortdurend dat het onmogelijk is om ooit de waarheid te vinden als je je eigen autoriteit opgeeft en een ander als verheven voorbeeld neemt. ‘Geloof mij niet omdat jullie mij zien als een leraar’ zei hij. ‘Geloof mij niet omdat anderen dat doen’. Geloof ook niet van wat je in een boek hebt gelezen. Vertrouw niet op verslagen van anderen, op de traditie, op geruchten, of op de autoriteit van religieuze leiders of heilige teksten. Vertrouw ook niet op logica, op redenaties of speculaties.’

Niemand heeft het recht om gehoorzaam te zijn

Ga niet af op interpretaties die je aangereikt- en aangeleerd krijgt maar op je eigen contact en je eigen directe ervaring. Krijg de slag te pakken. Krijg ‘feeling voor wat je echt nodig hebt, ‘feeling’ voor je taken,  ‘feeling’ voor het leven. Voel!

“Niemand heeft het recht om gehoorzaam te zijn”.

HANNAH ARENDT

Toen je als kindje geboren werd was je een voelend wezen: je voelde de dingen. Je was nog geen denkend wezen. Je kende je naam niet. Je was natuurlijk, zoals ieder ander levend wezen in de natuur. Om redenen die met overleven te maken hebben kon je alleen bevestiging, aanmoediging, beloning en liefde krijgen als je bepaalde regels volgde. Die regels werden je opgelegd, ze zijn niet natuurlijk, ze zijn ook niet universeel. Niet overal hetzelfde. Je natuurlijke wezen werd vervangen en het onnatuurlijke , het onechte werd er overheen gelegd. Met belonen, dreigen, straffen en beloven leerde je om in allerlei situaties gepast gedrag op te voeren. Dat onechte is je denken. Je gevoel en je denken zijn twee verschillende dingen geworden. Je denkdeel en je gevoelsdeel zijn gescheiden, en jij vereenzelvigt je met het denkdeel en niet met het gevoelsdeel. En voelen is echter dan denken.

Ont – snapping

Alleen een voelend hart kan je het gevoel en de richting geven van je werkelijke behoeften. Jean Paul Sartre heeft eens gezegd dat elke belofte vals is. Je kunt niets beloven want je bent in jezelf verdeeld, geen geheel. Slechts een deel van jou belooft en als dat deel het heft niet meer in handen heeft en een ander deel van je heeft de leiding overgenomen, wat doe je dan?  Wie zal de belofte nakomen? Zo ontstaat huichelarij want als je blijft proberen de belofte na te komen en net doet alsof je die nakomt, wordt alles onecht.

Snap je het nog? Nee? Dan ben je mogelijk aan het ont-snappen.

Fijn dat je er bent, je bent welkom.

Namasté

Het licht in mij groet het licht in jou

Aanverwante artikelen op deze website