‘Heilig’ stamt van hetzelfde woord als ‘heel’. Als je heel bent ben je heilig. Heel zijn wil zeggen dat je zowel leven als dood bent, dat je je ogen niet sluit voor het feit van de dood, dat je geen pogingen doet om je innerlijke holheid, je leegte te verbergen en op te vullen met rommel. Het betekent genieten van de zuiverheid van leegte. Niets is zo zuiver als leegte, niets kán zo zuiver zijn – want zodra er iets is, is er sprake van onzuiverheid. Ongerepte zuiverheid vind je alleen in leegte.

In het reine komen met je innerlijke leegte

Meditatie is niets anders dan in het reine komen met je innerlijke leegte. Erkennen dat die er is, niet ervoor wegvluchten. Het doorleven, niet wegvluchten, leegte zijn, niet wegvluchten. En plotseling wordt de leegte de volheid van het leven. Maar we zijn zo bang voor leegte. We vinden het zo moeilijk om alleen te zijn, want dan voelen we ons zo leeg. . .
En dan ga je op zoek naar vrienden, naar iemand om van te houden en alles is van meet af aan gedoemd te mislukken want wie bang is voor zijn eigen leegte

Kan

niet

echt

liefhebben;

die is bang.

Zo iemand probeert die leegte met de aanwezigheid van iemand anders op te vullen en die ander die doet precies hetzelfde

Diep van binnen schuilt angst.
Hoe kan zo iemand nu liefhebben?
Wanneer die zijn gang gaat en pretendeert dat hij of zij verliefd is op iemand dan probeert die alleen zichzelf en de eigen leegte te ontlopen, probeert te vergeten dat er van binnen niets anders is dan leegte en niets-heid. Zo’n iemand probeert die leegte met de aanwezigheid van iemand anders op te vullen en die ander doet precies hetzelfde.

Op zekere dag beseffen ze dat ze bedrogen zijn, dat ze voor de gek gehouden zijn, maar ze denken altijd dat de schuld bij de ander ligt

Vandaar dat negenennegentig procent van de liefdesverhoudingen op deze aarde niet echt is. Vandaag of morgen zul je beseffen hoe bedrieglijk het allemaal is. Alle geliefden zullen op zekere dag beseffen dat ze bedrogen zijn, dat ze voor de gek gehouden zijn. Maar ze denken altijd dat de schuld bij de ander ligt, ze beseffen nooit dat zij precies hetzelfde gedaan hebben. En ze begrijpen niets van de ellende en de domheid van de mensen.

Wanneer je niet alleen kunt zijn betekent het dat je iemand anders gebruikt om je eenzaamheid op te vullen

Als ze wat meer inzicht hadden in hun eigen onwetendheid en konden begrijpen waar ze mee bezig zijn, dan zouden ze zich met iedereen begaan voelen.

Wanneer je niet alleen kunt zijn, niet stil kunt zijn, betekent het dat je bang bent voor je eenzaamheid en dat je iemand anders gebruikt om je eenzaamheid op te vullen.

Twee mensen die niet alleen kunnen zijn proberen dus samen te zijn

Daarom doe je eigenlijk maar een beetje alsof je liefhebt. Twee mensen die niet alleen kunnen zijn proberen dus samen te zijn en het resultaat is… Als je niet van jezelf kunt houden in je eenzaamheid, hoe kan een ander dan van je houden? Hoe kun je verlangen dat er iemand van je houdt als je niet van jezelf kunt houden? Als jij zo genoeg hebt van je eenzaamheid, dan zal de ander op zeker dag ook genoeg krijgen van die eenzaamheid van jou.

Die leegte is niet te vullen, die leegte toelaten, ermee in harmonie komen

Je kunt je eenzaamheid niet vullen, die leegte is niet te vullen. Die bestaat als deel van je wezen- die laat zich niet vullen, die moet leeg blijven.
Dat moet wel, alle pogingen om haar te vullen zullen mislukken. Ten eerste moet je met die leegte in harmonie zien te komen, die leegte toelaten, de leegte leven.

Als je die schoonheid eenmaal ervaart

Onderdruk haar niet, sla er niet voor op de vlucht, voel haar en geniet ervan-
dan zul je langzamerhand ontdekken hoe mooi die leegte is.
Als je die schoonheid eenmaal ervaart,
dan verandert eenzaamheid in alleen-zijn.
Dan ervaar je het niet meer als leegte, als niets-heid,

maar

als zuiverheid

R

The Windmills Of Your Mind ~ Dusty Springfield

Liedje van de Frans componist Michel Legrand met Engelse tekst van Alan en Marilynn Bergman gezongen door Dusty Springfield.

Aanverwante artikelen op deze website

Disclaimer