Wat religies, opvoeders, overheidscampagnes, factcheckers, prebunkers, moraalridders en wereldverbeteraars doen is: ze hebben je denken gecorrumpeerd omdat ze je niet geleerd hebben hoe je kunt waarnemen, ze leren je niet hoe je gewaar kunt zijn. In plaats daarvan hebben ze je conclusies gegeven: dit is goed – dat is slecht.

En op het moment dat je iets veroordeelt heb je al een bepaald standpunt ingenomen. En als je veroordeelt kun je geen begrip hebben. Als je veroordeelt kun je niet gewaar zijn.

Het is tijd voor begrip. Een kind van vijf kan dit begrijpen, zou iemand misschien even een kind van vijf erbij kunnen halen..

Al eeuwen is het denken van de mens belast met deze hele rotzooi. Over alles. Op het moment dat je iets ziet is er binnen in je onmiddellijk een oordeel. Je kunt er niet gewoon naar kijken je kunt niet alleen maar een spiegel zijn zonder iets te zeggen. Begrip ontstaat wanneer we worden als een spiegel. Het is tijd voor begrip.

Anderen zijn niet de oorzaak

Elke keer als je blij bent, elke keer als je vreugde beleeft, heb je het gevoel dat het van buiten komt. Je hebt een vriend ontmoet: natuurlijk lijkt het dat je vreugde door je vriend of vriendin komt, door de ontmoeting met diegene. Dat is niet echt zo. De vreugde zit altijd binnen in jou. De vriend die is de aanleiding geweest. De vriend heeft geholpen het naar buiten te laten komen, die kun je dankbaar zijn, die heeft je geholpen te laten zien dat het er is.

En zo is het niet alleen met vreugde, maar met alles: met woede, met verdriet, met ellende, met geluk, met alles is het zo. Anderen zijn aanleiding waardoor woede en geluk, die in je verborgen zitten tot uitdrukking worden gebracht. Anderen zijn niet de oorzaak; zij veroorzaken niet iets in jou. Wat er ook gebeurt het gebeurt bij jou.

Gecentreerd blijven in het innerlijke gevoel

Het was er altijd al, de ontmoeting met deze persoon is alleen maar de aanleiding geweest waardoor dat wat verborgen was eruit is gekomen. Vanuit verborgen bronnen is het tevoorschijn gekomen, zichtbaar geworden.

Blijf, elke keer als dit gebeurt gecentreerd in het innerlijke gevoel en je zult naar alles in het leven een andere houding krijgen en de wereld zal veranderen.

Conclusies en oordelen

Dit schilderij heet:
‘Onwetend van de onwetendheid’

Begrijpen /gewaar zijn vereist een niet-oordelende houding.. Religies, opvoeders, overheidscampagnes en wereldverbeteraars hebben de manier waarop je denkt gecorrumpeerd omdat ze je niet geleerd hebben hoe je kunt waarnemen, hoe je kunt begrijpen. In plaats daarvan hebben ze je hapklare conclusies gegeven. En op het moment dat je iets veroordeelt heb je al een bepaald standpunt ingenomen. Je hebt geoordeeld. Nu kun je niet gewaar zijn.

Een spiegel zijn

Alle religies en staatsvormen hebben mensen geleerd te oordelen, dit is goed, dat is slecht, dit is zonde, dat is deugd, dit krijgt een groen vinkje en dat krijgt een tik. Al eeuwen is het denken van de mens belast met deze hele rotzooi. Over alles. Op het moment dat je iets ziet is er binnen in je onmiddellijk een oordeel. Je kunt er niet gewoon naar kijken je kunt niet alleen maar een spiegel zijn zonder iets te zeggen. Begrip ontstaat door een spiegel te worden een spiegel voor alles dat zich in het denken afspeelt.

De wond, de barst, het litteken is de plek waar het licht bij je binnen komt

Een Heel Mooi Litteken – Marcel de Groot

Marcel de Groot zingt een liedje met een tekst van JP van der Meij en muziek van Wouter Planteijdt.

Aanverwante artikelen op deze website

Disclaimer