Telkens opnieuw brengt meditatie aan het licht: wij weten veel meer dan we ons bewust zijn. In ons ligt een schat aan informatie verborgen die we met de juiste werktuigen kunnen delven. Het is een schat die ons niet alleen rijk maakt, ook liefdevol, vrij, vaardig en krachtig. De schat die we hier delven is zelfkennis.

Als we leren helderder te zien wat echt of onecht is in onszelf, herkennen we dit ook eerder bij de ander

Een schat die de basis vormt van geluk. Innerlijk geluk dat ook zijn weerslag heeft in onze relaties. Als we leren helderder te zien wat echt of onecht is in onszelf, herkennen we dit ook eerder bij de ander. Wie leert de oordelen over zichzelf los te laten is ook minder geneigd een ander te beoordelen.

Blik naar binnen verruimt blik naar buiten

We kunnen met meer mildheid naar onszelf kijken en merken dat we ook anderen milder bejegenen. Dit is het wonderlijke geschenk van zelfkennis: niet alleen onze innerlijke wereld transformeert maar ook onze relaties met anderen en met de wereld om ons heen. Onze blik naar binnen verruimt en verheldert onze blik naar buiten.

Het zijn wetmatigheden die iedereen kan ontdekken

We praten hier over universele wetmatigheden van ons bewustzijn. Het zijn geen wetten die ooit door iemand zijn uitgevonden. Het zijn wetmatigheden die ieder kan ontdekken, die bereid is met moed en vriendelijkheid zijn/haar bewustzijn te onderzoeken. Je zou ze kunnen beschouwen als natuurwetten, die wij in onze eigen levende ervaring aan het werk zien en die we door meditatief zelfonderzoek helder aan het licht kunnen brengen.

Keuzes maken die ons ondersteunen

Onderzoek naar universele wetmatigheden van ons bewustzijn brengt ons in contact met onze keuzevrijheid. Dit zelfonderzoek helpt om uiteindelijk het soort keuzes te maken die ons ondersteunen zodat onze eigenheid vol aan het licht kan komen. We worden vaardig om onze reisweg steeds meer zelf richting te geven.

In de Bijbel wordt de keuzemogelijkheid weergegeven als de Boom van kennis van goed en kwaad. Deze ging niet over goed en kwaad in de gebruikelijke zin maar over verschillende manieren waarop je kunt leven. Manieren die voordelig dan wel nadelig uitpakken.

Meditatie en zelfinzicht zijn onderling afhankelijk

Meditatie en zelfinzicht zijn onderling afhankelijk. Bewustzijn dat verankerd is in het hier en nu brengt zelfinzicht aan het licht en zelfinzicht verdiept en bevrucht onze meditatie. Elke meditatie leidt op natuurlijke wijze tot inzicht. Het stilzitten zonder afleiding en uiterlijke activiteit schept een gunstige conditie om ons bewustzijn te leren kennen, te onderzoeken.

Uiteindelijk kunnen we onze meditatieve vaardigheden op vele manieren en in praktisch alle situaties van ons leven toepassen. Zelfs zonder stilte, zelfs zonder de klank van klankschalen, zelfs mét uiterlijke activiteit.

Het licht in mij groet het licht in jou

Samenhangen en diepere oorzaken van pijn en stress herkennen

We leren onze gewoontepatronen van waarnemen los te laten en ons geleidelijk aan te openen voor de openheid en helderheid die in ons diepste wezen mogelijk is. We leren hierdoor ook samenhangen helder en duidelijk te herkennen. We leren de diepere oorzaken van onze stress, pijn en frustratie te herkennen.

We leren verantwoording te nemen voor een keuze die onze stress geen voeding meer geeft. We scheppen ruimte voor de kostbaarheden in onszelf. Het resultaat is dat onze meditatieve oefening heel ons leven verandert.

Leren dit praktisch vorm te geven

Verwarring, boosheid, angst en frustratie nemen af. Helderheid, levendigheid, liefde, authentieke kracht krijgen meer en meer ruimte. En we leren dit praktisch vorm te geven in ons dagelijkse leven. Het mysterie van ons leven krijgt vorm in liefdevol, toegewijd en vaardig handelen. Dit is de vrucht van werkelijke zelfkennis. Leven vanuit onze oorspronkelijke natuur is mogelijk.

Waar ga jij zo snel heen? Ik wéét het niet, dat moet je aan het paard vragen!

Er bestaat een zenverhaal over een man en een paard. Het paard galoppeert en het lijkt alsof de ruiter op weg is naar een belangrijke bestemming. Een man die langs de weg staat roept: “Waar ga je heen?” en de ruiter antwoordt: “Ik weet het niet! Dat moet je aan het paard vragen!”

Waar staat het paard voor? Dat is onze ongetemde geest met zijn gewoonte- energie. Net als de ruiter hebben we geen sturing over onze gewoonte-energie. We laten ons willekeurig meenemen van de ene gedachte naar de andere, van het ene verhaal naar het andere.

De eerste vijf minuten van een klankschaalmeditatie

De eerste vijf minuten van een klankschaalmeditatie kunnen daarom soms misschien de moeilijkste zijn. Want we kunnen dan het sterkste de kracht van onze gewoonte-energie tegenkomen. Het is de meest verleidelijke fase om op te geven en te geloven dat de meditatie vandaag niet lukt. Zodra we echter opmerken dat we ons laten meenemen door onze gewoontepatronen, is de eerste stap gezet om weer sturing te krijgen over ons paard, over onze geest.

Glimlachen en je gewoonte-energie begroeten

Dat is de eerste fase in meditatie: stoppen. Hoe kun je dat doen? Door je te richten op je adem en door getuige te zijn van je gewoontepatroon. Zonder oordeel, mild en open. Glimlachen en je gewoonte-energie begroeten. Hallo, ben jij daar? Als we alleen maar tegen haar glimlachen zal zij een groot deel van haar kracht verliezen.

Zink naar je zijn.
Adem,
Wees aanwezig voor jezelf.
Kom thuis.
Laat alle zoeken los.
Laat alle doen los.
Rust.