We meten altijd met twee maten. We geloven: wat verkeerd is dat ligt in de ander en wat juist is ligt in mij. Je denkt al dat je goed bent en de ander is verkeerd. De wereld moet veranderd worden, niet jij. Daarom zijn er altijd leiders, bewegingen en profeten. Ze blijven verkondigen dat ze de wereld zullen veranderen, een revolutie, een reset teweeg zullen brengen, terwijl we al zoveel revoluties achter de rug hebben terwijl de mens onveranderd blijft en de wereld dus in dezelfde problemen blijft verkeren.

Wat je ook doet, je beschermt het. Je zegt dat het goed is. Daarom doe je het en als anderen hetzelfde doen dan noem je het ‘niet hetzelfde’.

De ene maat is voor onszelf en de andere maat is voor de rest

Wij meten altijd met twee maten, heb je dat in de gaten? De ene maat is voor onszelf en de andere is voor de rest. Als je boos bent dan rechtvaardig je altijd je woede maar als iemand anders boos wordt dan begin je altijd kritiek te leveren. Jouw verontwaardiging is vanzelfsprekend maar die van anderen is alleen maar ‘van de zotte’, ´pervers´.

Wat jij doet is altijd goed. Of zelfs als het niet goed is, dan was het ´nodig voor iemands eigen bestwil´. Je vindt er altijd wel een rationele verklaring voor. Anderen doen het zelfde, maar dan geef je die rationalisatie niet. We meten met twee maten – de ene maat is voor onszelf en de andere is voor de rest. Zo´n geest die met twee maten meet kan onmogelijk rechtvaardig zijn en veroorzaakt voortdurend problemen. Alleen een rechtvaardige geest kan dat meten met twee maten laten vallen.

Hoe verander ik zelf? is de religieuze vraag, hoe verander ik ieder ander? is de politieke vraag

Alleen gezichten en etiketten veranderen, maar de problemen gaan door. Het gaat er niet om hoe je de wereld kunt veranderen. Niet de wereld is verkeerd – jij hebt het verkeerd. Het gaat erom dat je jezelf verandert: ”Hoe moet ik mezelf veranderen?”, is de religieuze vraag. “Hoe moet ik ieder ander veranderen?” is de politieke vraag.

Maar de politicus denkt dat dat okee is. Werkelijk, hij staat model voor hoe de wereld er uit moet zien. Hij/zij is het voorbeeld. En het is aan hem/ haar om het geheel te veranderen.

Verandering begint op het moment dat je één maat hanteert

Wat de religieuze mens in anderen ziet, ziet hij ook in zichzelf. Als hij geweld ziet dan vraagt hij zich onmiddellijk af of er ook geweld is in hem. En hoe meer hij zoekt des te meer hij ontdekt dat hij de bron van alle kwaad is. Dan gaat het er niet meer om hoe je de wereld moet veranderen, dan gaat het erom hoe je jezelf verandert. En de verandering begint op het moment dat je één maat hanteert. Dan begin je al te veranderen.

En dat geldt niet alleen voor personen. Het geldt ook voor rassen en naties. Als India zijn leger gaat versterken dan is het ‘uit verdediging’ en als China het doet, dan is het om ‘aan te vallen’. Elke regering noemt zijn militaire bewapening: Defensie. Wie valt er dan aan? Als iedereen zich verdedigt wie is dan de agressor?

“Iran zoekt oorlog, kijk nou hoe dicht ze hun land hebben geplaatst vlak bij onze militaire bases”.

Als dit voor jou geldt geldt dat ook voor anderen

Als je anderen bekritiseert, pas diezelfde kritiek dan ook op jezelf toe. Meet niet met twee maten. We passen die logica niet alleen toe op mensen, ook op rassen en naties passen we dezelfde logica toe. Wij zijn anders dan de anderen. Niemand is anders! Een religieuze geest weet dat iedereen gelijk is en als je dus jouw gedrag rationaliseert, geldt dat ook voor anderen.

Als je anderen bekritiseert pas diezelfde kritiek dan ook op jezelf toe. Meet niet met twee maten. Één maat zal je wezen totaal transformeren want met één maat wordt je geworteld en voor de eerste keer kun je de werkelijkheid recht in de ogen zien.

Wat doen wij?

Macht heb je alleen maar nodig om iets schadelijks te verrichten. Voor het overige is liefde genoeg, is compassie genoeg.

In ieder gezicht jezelf zien

Veroordeel anderen niet, -wat niet betekent dat je jezelf moet veroordelen – nee! Veroordeel alleen anderen niet. En als je anderen niet veroordeelt dan voel je intens mededogen voor hen, want de problemen zijn dezelfde. Een niet- veroordelende geest heeft mededogen, een niet- veroordelende geest kent diepgaande aanvaarding van de dingen. Hij weet hoe de mensheid is en dat “ik ook zo ben”. Dan wordt de hele wereld een weerspiegeling van jezelf. Zij wordt een spiegel. Dan wordt elk gezicht een spiegel voor je, dan zie je jezelf in ieder gezicht.