Heb je mensen wel eens gadegeslagen? Als iemand verliefd is hoeft die dat niet bekend te maken. Aan de ogen kun je zien dat zo iemand een nieuwe diepte heeft. In het gezicht zie je een kleur, een gratie, een nieuwe schoonheid. Haar manier van lopen is licht, blij en sierlijk. De persoon is dezelfde maar toch ook weer niet. Liefde is haar leven binnen gekomen, de lente is haar wezen binnen gekomen, bloemen zijn gaan bloeien in haar ziel.

Liefde is niet een zakelijke onderneming

Het leven is een kans. Het is de voedingsbodem waarop de rozen van de liefde bloeien. Liefde is iets dat waardevol is op zichzelf. Ze heeft geen bedoeling, geen betekenis. Ze is van groot belang, ze kent grote vreugde, ze heeft haar eigen extase, maar dat zijn geen waardevolle dingen. Liefde is niet een zakelijke onderneming waarbij doeleinden en doelstellingen van belang zijn.

In het dagelijks leven heeft alles op de een of andere manier nut, maar liefde?

Liefde bevat altijd een zekere mate van waanzin. En wat voor waanzin is dat? De waanzin is dat je niet kunt bewijzen waarom je liefhebt. Je kunt er geen enkel redelijk antwoord op vinden. Je kunt zeggen dat je in zaken bent omdat je geld moet verdienen; je moet geld verdienen omdat je een woning nodig hebt; je hebt een woning nodig want hoe kun je zonder huis leven? In het dagelijks leven heeft alles op de een of andere manier zin, een bepaalde reden, maar liefde? Daar kun je geen reden voor vinden.

Dans

Je kunt alleen zeggen: “Ik weet het niet. Ik weet alleen dat liefde mij het mooiste deel van mezelf doet ervaren.” Maar dat is geen doel. Dat deel kun je niet verstandelijk bedenken, het is geen voorwerp dat je je kunt toeëigenen. Het is.. als een rozenknop, met een dauwdruppel erop, glanzend als een parel. En in de bries van de vroege morgen en in de zon maakt de rozenknop een dansje. Liefde is de dans van je leven.

Zonder liefde kun je rijk zijn, gezond of beroemd maar zonder liefde kun je niet geestelijk gezond zijn

Daarom lijkt liefde voor de berekenende geest, voor de politieke geest, voor het computerbrein, voor de mathematicus, op een vorm van waanzin. Maar voor hen die de liefde kennen is liefde de enige vorm van geestelijke gezondheid. Zonder liefde kan een mens rijk zijn, gezond of beroemd, maar hij kan niet gezond van geest zijn want hij weet niets af van iets met enige waarde. Geliefden hebben geen psychiatrische behandeling nodig. Om precies te zijn is liefde de meest helende kracht in het leven. Degenen die haar gemist hebben, zijn leeg gebleven, onvervuld.

Een rivier bereikt de woestijn

Het is zo iets als een rivier die de woestijn bereikt, een stromende rivier, die luistert naar het gefluister van de woestijn… en aarzelt; zij wil door de woestijn heen trekken op zoek naar de oceaan; zij voelt dat die wens er is en het subtiele gevoel van zekerheid en overtuiging dat ‘het mijn bestemming is om er doorheen te gaan.’ Een tastbare reden kan er niet voor worden aangegeven, maar er is een innerlijke overtuiging die zegt : “dit is niet mijn eindpunt. Ik moet nog verder op zoek naar iets groters.” Een stem diep van binnen zegt: “Probeer het, probeer het met alle macht en overwin deze woestijn.”

Welke zekerheid en welk bewijs ? Dat is de angst voor de liefde

En dan zegt de woestijn: “Luister naar me. De enige manier waarop je de zee bereikt is door te verdampen in de wind en de wind zal je meenemen, die zal je door de woestijn brengen.” De rivier wil de woestijn door, maar de vraag is natuurlijk: “Welke zekerheid en welk bewijs heb ik dat de wind me weer een rivier laat worden? ” Als ik eenmaal verdwenen ben, ben ik overgeleverd. Wat voor garantie heb ik dan dat ik weer dezelfde rivier zal worden, net zo groot en met dezelfde naam en omvang? En wie weet? En waarom moet ik er zomaar op vertrouwen dat als ik me eenmaal heb overgegeven aan de wind deze me weer zal toestaan zelfstandig te worden?” Dat is de angst voor de liefde.

De leegte

Je weet, je bent ervan overtuigd, dat er zonder liefde geen vreugde bestaat, geen leven mogelijk is, dat je zonder liefde honger hebt naar iets onbekends, onvervuld en leeg. Je bent hol, je hebt niets; je bent slechts een vat zonder inhoud. Je voelt de holheid, de leegte en de ellende ervan. En je bent ervan overtuigd dat er wel manieren zijn om je te vervullen. Maar als je dichtbij de liefde komt ontstaat er een grote angst, ontstaat er twijfel: als je je ontspant, als je er werkelijk ingaat, zul je dan ooit nog in staat zijn terug te komen? Zul je in staat zijn je identiteit, je persoonlijkheid te behouden? Is het het werkelijk waard?

Het leven is een kans, een voedingsbodem

En het verstand besluit zo’n risico niet te lopen, want op zijn minst bén je er nu… ondervoed, onverzadigd, hongerend, hunkerend, maar je bent er tenminste. Verdwijnen in de een of andere liefde, wie weet? Jij zult verdwijnen, en wie garandeert je dan dat er dan geluk zal zijn? Gelukzaligheid?

Het is dezelfde angst die een zaadje kent als het sterft in de grond. Het is de dood en het zaadje kan zich niet voorstellen dat er leven uit de dood voort kan komen. Het leven is een kans. Het is de voedingsbodem waarop de rozen van de liefde bloeien.

Wildflowers ~Tom Petty

Home recording / demo-versie van het liedje Wildflowers, geschreven en gespeeld door TP.

Aanverwante artikelen op deze website