..is de titel van een liedje van ’n cd getiteld AAANZEEE, uitgebracht onder de vlag van het Badgastenkerkje in 2003. Kleine muzikale reminder aan de zomer. Als je klikt op de foto dan gaat ie spelen:

Jan-Paul van der Meij: tekst, muziek, zang, akoestische gitaar, akkordeon, orgel en belletjes, Patrick Votrian: hoorn, Wouter Planteijdt: elektrische gitaar, Peter Wassenaar: bas, Lucas van Merwijk: drums en tamboerijn, opname: Badgastenkerkje.

Beest & Engel

De oude psychologie, die wortelt in heel andere bodem dan het moderne medisch/therapeutisch/politiek/ technocratische denken, die stelde dat het lot en het karakter van ieder van ons ontstaan in mysterie, en dat onze individualiteit zo diep ligt en zo verborgen is dat onze identiteit er meer dan een leven lang voor nodig heeft om tevoorschijn te komen.

De doctoren uit de Renaissance zeiden dat de essentie van iedere persoon ontspringt als een ster aan de hemel. De opvatting dat iemand is wat hij van zichzelf maakt en de opvatting dat iemand is wat een ander van hem/haar maakt verschilt daarvan volkomen.

De sacraliteit van elk individueel leven

Wanneer we, op zoek naar inzicht en richting met bijzondere belangstelling omkijken naar de oude psychologie, zien we dat zorg voor de ziel verder gaat dan de wereldse mythologie van het zelf en iets terugwint van de sacraliteit van elk individueel leven. Deze sacrale hoedanigheid is niet alleen waarde – alle levens zijn belangrijk. Zij is het onpeilbare individu.

Oppervlakkige therapeutische manipulaties, bedoeld om een toestand van normaliteit te herstellen of een leven op standaardwaarden af te stemmen, trachten dat diepe mysterie te krimpen- reduceren – tot de bleke dimensie van een maatschappelijke gemene deler die de aangepaste persoonlijkheid wordt genoemd.

Het paradoxale spanningspunt waar aanpassing en abnormaliteit elkaar raken

De zorg voor de ziel richt de blik op een geheel andere realiteit. Zij heeft oog voor het mysterie van het menselijk lijden en biedt niet de illusie van een probleemloos leven. Ze beschouwt elke terugval in onwetendheid en verwarring als een gelegenheid om te ontdekken dat het beest in het midden van het doolhof tegelijkertijd een engel is.

Iemand is uniek door wat er in hem/haar krankzinnig en verwrongen is, niet minder dan door wat er in hem/haar rationeel en normaal is. Wanneer we dat paradoxale spanningspunt naderen waar aanpassing en abnormaliteit elkaar raken, komen we dichterbij de verwezenlijking van onze mysterieuze, uit de sterren geboren natuur.

Disclaimer