Want op zich is er niets mis met de term ‘Burgers van Nederland’… Inwoners van Nederland. De term Burger komt van de term Burg of Burgt, of in het Frans Bourg. Maar eigenlijk zijn de burgers de mensen die binnen de stadsmuren wonen. Niet de aristocraten, niet de boeren en niet de vrije mensen, maar de mensen die juist van binnen die stadsmuren menen het oordeel te mogen vellen over wat er buiten de stadsmuren moet gebeuren.

Civitas- Burgerij- Civilization- Beschaving- Verburgerlijking

Rome had bijvoorbeeld de Civitas, de Burgerij en de samenleving. En ons woord Civilization – Beschaving, komt van de term Verburgerlijking. Men vindt de landloper niet beschaafd. Men vindt de aristocraat wel beschaafd, maar van het type beschaving dat ze zelf niet zo goed begrijpen. En men vindt vaak de boer niet zo beschaafd.

Binnen de stad

Kijken naar de wolken…

Kennelijk, zijn mensen die binding hebben, en een ziel, en vrijheid zoeken en bezig zijn met de echte zaken in het leven: het weer, kunst, voedselproductie, kijken naar de wolken, leven onder de sterren, het inademen van de lucht en ervaren dat men leeft, die zijn onbeschaafd. En dat… is een leugen. Maar dat is een leugen die men binnen de muren van de stad zichzelf móet vertellen want zij produceren zelf geen voedsel.

Achter de stadsmuren uit angst voor het leven

Zij produceren geen kunst. Zij hebben moeite om de sterren te zien en de lucht te ademen, want zij zijn de vervallen soort, die zich achter de stadsmuren heeft teruggetrokken uit angst voor het leven. En dat is de toestand in de wereld. Henk en Ingrid are our worst nightmare, onze ergste nachtmerrie. Als de hele wereld bestaat uit modelburgers is de mensheid verloren.

Oude wijn

Want dit akkoord is een gedrocht natuurlijk. Want het probeert modelburgers te maken. Het probeert alle smaak uit een gerecht te persen. Het probeert alle schoonheid uit de samenleving te persen. Niets staat er in over de financiële sector. NIETS staat er in over de echte toestanden waarmee we te maken hebben met inflatie. Ja natuurlijk bepaalde kleine maatregelen die u moeten laten geloven dat u er in koopkracht op vooruit gaat. Dezelfde smerige oude wijn in nieuwe zakken.

‘Ik voer ze alleen maar uit’

Allemaal gericht op het zijn van modelburgers, meer blauw op straat- klinkt allemaal prachtig, maar onthoud, geloof maar en onthoud, dat het blauw op straat – of het nou meer of minder blauw op straat is, nog steeds, gewoon zich verschuilt achter ‘ja, ik maak de regels niet, ik voer ze alleen maar uit. En als de regels van de regering op een bepaalde manier worden ingestoken, omdat Brussel dat wil, dan maakt het niet uit, sterker nog, dan is het heel erg destructief dat er meer blauw op straat loopt.

Dienstbaar

Dit is niet bedoeld om de mensen meer veiligheid te geven, dit is bedoeld om de overheid meer controle te geven. U wordt verteld dat het is om u meer vrijheid te geven, uiteraard, want dat is toch waar de politie voor is, voor uw eigen veiligheid, waakzaam en dienstbaar. Neen. In een wereld waarin alle instituties vervallen zijn tot het maken van slaafse modelburgers zodat ’the engines can keep turning’ , dan eindigt de mensheid. ‘You will own nothing, you will have no privacy and you will be happy’.

Want comfort zorgt ervoor

Moraliteit is -net als comfort, voor de kracht in de samenleving eigenlijk het gevaar der gevaren. Want comfort zorgt ervoor dat u blijft accepteren dat vrijheden en essentiële menselijke waardigheid van u worden afgenomen in ruil voor chips en netflix.

En dat heeft te maken – uiteindelijk, deels met neuro-linguïstisch programmeren, deels met dopamine verslaving. Onze hele samenleving is dopamine-verslaafd. Wij zijn zó gewend aan het comfort van de Westerse samenleving, dat wij eigenlijk heel ver gaan in het accepteren van alles wat van ons afgenomen wordt, zolang men maar van ons comfort afblijft. Er zijn zelfs mensen die zeggen: ik ga liever comfortabel ten onder, dan dat ik on-comfortabel in vrijheid leef.

Ge-pre-programmeerd geluk

Maar, die happiness, die misschien daadwerkelijk nog ergens is, is gestoeld op een pre-programmering. Dat zie je ook in de korte film Model Citizen (hieronder te zien). Dat de kleine kinderen die geboren worden bij de modelburgers ge-pre-programmeerd worden om modelburgers te zijn, gelukkig te zijn en weer nieuwe modelburgers te produceren, die weer geprogrammeerd worden om modelburgers te zijn en op die manier gelukkig te zijn, maar dat is geen geluk.

Randje

Stabiel op het randje

Want er wordt voor die mensen alles bepaald. Die hebben geen doelen die kunnen gelukken zodat je je geluk-kig voelt. En alles wat anders is, of opgebruikt, wordt verwijderd. En het is juist bij de gratie van het feit dat mensen anders zijn…kijk.. dat wij een prachtige wereld hebben… gehad. En nog steeds op een randje van omvallen na nog steeds hebben.

Charles de Montesquieu

schreef in 1748 een boek over de geest van de wetten dat tot aan vandaag een niet te overschatten invloed heeft gehad op het denken over recht en politiek. Charles behoorde tot een familie van parlementariërs. Volgens zijn geboorteakte hadden zijn ouders een bedelaar als peetoom voor hem uitgekozen. Hij was een van de belangrijkste grondleggers van de sociologie, de verlichting en de staatsinrichting van de westerse democratieën.

Het recht op gelijke behandeling garandeert het recht op verschil

Men heeft het vaak over de gelijkheid in de wet. Maar u moet zich voorstellen dat, de gelijkheid staat niet in de wet. De Egalité, in het Franse Liberté, Fraternité, Egalité is niet bedoeld om de mensen gelijk te maken, nee, het recht op gelijke behandeling garandeert het recht op verschil. Ik wil: Landlopers, Aristocraten, Boeren, Burgers, Buitenlui. Allemaal van verschillende pluimage. Met maar één gedeelde ethiek namelijk die van de duldzaamheid.

Dat men geduld heeft en de ander duldt

Dat men geduld heeft en de ander duldt. De ander toestaat anders te zijn. Niet een modelburger te worden, niet te dwingen met dit zijn de regels. Zo groot is het controleapparaat en u zúlt gelukkig zijn, volgens de regels en de normen. Er wordt getornd aan de normen. Er wordt van u gevraagd of u anders wilt zijn dan u eigenlijk bent. Er wordt gefingeerd op de televisie dat je anders mag zijn want iedereen is LTBT&*QTP)”+=%. Kijk eens hoe mooi anders wij zijn?

l’Esprit des Lois, de geest van de wet

Ja ja, maar allemaal binnen de regels van het zijn van een modelburger. Netjes je belasting betalen, keep the engines running. Het systeem is een monster an sich geworden. Toen deze ellende begon. Van de Burgerij en de Koopliedenstand, toen die begon, toen de steden opkwamen en de Franse Revolutie heeft kunnen plaatshebben. toen schreef Montesquieu l’Esprit des Lois. Hij hoopte dat de democratie Liberté, Egalité, Fraternité zou brengen en dat de instituties dat zouden waarborgen, omdat er nieuwe normen waren.

Montesquieu beschreef in zijn boek (1748) ook de gevaren die wij nu in 2024 voor ons zien

Maar hij beschreef ook in zijn boek de gevaren, die wij nu voor ons zien. Toen ik mijn rechtenstudie afrondde vroeg ik mijn moeder voor mijn verjaardag dit boek, want ik wist dat ik het recht bestudeerd had, de wetten kende, maar nu wilde weten over de Geest van de wetten, l’Esprit des Lois in het Frans. Wacht even, ik pak het boek:

De moord op de creativiteit, de moord op de vrijheid

De meesten van ons proberen te overleven en te leven, maar wij leven in een weelde-volle wereld. En die weeldevolle wereld die heeft twee kanten. En de kant die wij nu op gaan, van het verval, wordt gepareerd door politici en cultuur met het afnemen van de weelde en zo, een andere vorm van verval te creëren, namelijk: de moord op de creativiteit. De moord op de vrijheid. Want een gematigde weelde en dan niet gematigd als in helemaal niets uitgeven.

Ieder klein draadje

Maar een diep gevoelde behoefte om geld te verdienen, om het uit te geven aan zaken die de moeite waard zijn. En dat kan voor ieder mens anders zijn hè. Dat er een economie draait. Maar wij leven nu in een wereld waarin de economie zó vervlochten is met alles, dat aan ieder klein draadje trekken, wat politici dagelijks doen in Brussel, in Den Haag, lokaal bij u…

Het allerbeste voor het systeem

…Alles is met alles verbonden. Dat betekent dat als ik aan het ene draadje trek dan ervaart u: ja maar…! Tak, tak, tak, tak, tak, alle tritsjes die doorgaan. Het is een hele fnuikende situatie geworden, de wereld waarin alles met alles verbonden is en dus complex en dus hangt het aan een zijden draadje. Uw weelde, maar ook uw armoede. En dat maakt deze situatie complexer dan ooit.

En om te beschrijven waarom het worden van modelburger het allerbeste is voor het systeem.

En het aller-slechtste voor de mensheid

Model Citizen

Kunstzinnige korte animatiefilm gecreëerd door David James Armsby in 2020.

Demonstreren voor vrijheid

Duizenden vrijdenkers kwamen samen op het Malieveld in Den Haag om te protesteren tegen de spoedwet, vrijheidsbeperking en het zo genoemde nieuwe normaal.

Aanverwante artikelen op deze website

Disclaimer