De mooiste taak van scholing, coaching, kerk, reclame, overheid, opinie-maken, gezondheidsorganisaties, voorlichting, onderwijs kan zijn: je te helpen om intelligent te zijn. Wat ze doen is hapklare brokken geven: dit is goed en dat is slecht, ze leren je niet intelligent te zijn. Intelligentie is niet hetzelfde als iets ´intelligent´ noemen. Intelligentie is niet hetzelfde als slim zijn en je kunt onmogelijk intelligent zijn zolang je alert, sluw, gespannen, bezorgd of bang bent.

Het oudste woord in de Nederlandse taal voor iemand die zich moreel verheven voelt boven anderen is: ‘moralist’

Een document uit 1698 heeft het over ‘Theologanten en Moralisten’. De tendens, de frequentie van moraliseren is op dit moment sterk aanwezig in de wereld. Meer en meer wordt er gemoraliseerd en als die frequentie sterk rondom ons is dan is die frequentie ook binnen in ons aanwezig. En je ziet dus dat mensen elkaar gaan beleren, bekeren, controleren. Wat wij met onze goedbedoelde goede bedoelingen voortdurend uit het oog verliezen, ja compleet over het hoofd zien is dat er echt niets onmenselijker en immoreler is dan menselijke relaties die gebaseerd zijn op moraal…

Zonder dankbaarheid en zonder vrijwilligheid is moraliteit enkel een toneelstuk, een kunstje

Ware moraliteit kan alleen maar vrijwillig zijn, ware moraliteit is vrijwillige activiteit. Alle opgelegde activiteit is immoreel. Zonder dankbaarheid en zonder vrijwilligheid is moraliteit enkel een kunstje, een tucht, een exercitie, huichellarie die de maatschappij in een relatief stabiele toestand houdt, totdat de mens de vrijheid van liefde leert kennen. Moraliteit die komt met moeite is immoreel. Moraliteit die komt zonder moeite is de enige moraliteit die er bestaat.

Geef nooit iemand het gevoel dat je diegene veroordeelt, geef hem of haar het gevoel dat hij/zij geliefd is

Een woord dat we vandaag nog kennen en dat relatief pas kort in de Nederlandse taal wordt gebruikt is Moraalridder uit 1934. In het Duits komt Moralritter al voor sinds 1785. Zo vertelt een krantenbericht dat ‘de Duitsche vrouw’ volgens de nationaal-socialisten thuis moet blijven en niet mag roken, drinken of zich opmaken. De journalist die het verhaal optekent stelt in het artikel de vraag of deze ‘moraal-ridders’ er dan geen notie van hebben ‘dat zij het nationaal-socialisme belachelijk maken’.

Moraliteit en comfort

Moraliteit is -net als comfort, voor de kracht in de samenleving eigenlijk het gevaar der gevaren. Want comfort zorgt ervoor dat u blijft accepteren dat vrijheden en essentiële menselijke waardigheid van u worden afgenomen in ruil voor – even kort door de bocht gezegd, ‘chips en netflix.’

NLP, dopamine en vrijheid

En dat heeft te maken – uiteindelijk, deels met neuro-linguïstisch programmeren, deels met dopamine verslaving. Onze hele samenleving is dopamine-verslaafd. Wij zijn zo gewend aan het comfort van de Westerse samenleving, dat wij eigenlijk héél ver gaan in het accepteren van alles wat van ons afgenomen wordt, zolang men maar van ons comfort afblijft. Er zijn zelfs mensen die zeggen: ik ga liever comfortabel ten onder, dan dat ik on-comfortabel in vrijheid leef.

Deugpronker – zedenprediker – wokie – morele hyperventileerder – fatsoensridder

Heb je wel eens gemerkt hoe vreselijk moeilijk het is om met iemand te leven die zijn/haar ideologie wil opdringen? Met een hippie, een wappie, een roker valt prima te leven, met een visser, een boer, een staalarbeider valt te leven, met een omnivoor, een klimaatontkenner en een gashaardverkoopster valt goed te leven ja, met een zondaar kun je leven. maar niet met een heilige. Omdat een heilige je voortdurend veroordeelt met zijn of haar gebaren, met de ogen, de hele manier waarop zo iemand naar je kijkt, de manier waarop zo iemand tegen je praat. Een heilige praat niet met je, maar over je en tegen je.

Een heilige praat niet met je maar over je en tegen je

Een deugmens, een heilige, kijkt nooit naar je; die heeft altijd een aantal idealen in diens bedekte blik. Een heilige ziet je nooit. Die heeft iets van ver weg, die heeft iets ver-gezochts en hij vergelijkt jou daarmee… En natuurlijk kun je daar niet aan voldoen. Alleen al de manier waarop die kijkt, maakt jou een slechterik. Het is heel, heel moeilijk met een heilige te leven… omdat-die zichzelf niet accepteert, dus hoe kan zo iemand jou accepteren? Er schuilt van alles in hem, hij voelt veel valse noten; maar daar moet hij aan voorbij gaan. En uiteraard ziet zo iemand precies diezelfde dingen dan uitvergroot… in jou.

Wordt wel ‘de Wijk aan Zeese Nachtwacht’ genoemd, doorpainting gemaakt door Dawn Perry, met centraal, daar waar als de deur opent het licht binnenvalt,
een blinde vlek waar het spektakel zich afspeelt.

Omdat niemand probeert beter te zijn dan iemand anders

De rozen bloeien zo prachtig omdat ze niet proberen tulpen te zijn. En de lotussen bloeien zo prachtig omdat ze de verhalen over andere bloemen niet hebben gehoord. Alles in de natuur werkt zo prachtig in harmonie, omdat niemand probeert beter te zijn dan iemand anders, niemand probeert iemand anders te worden. Alles is zoals het is. Zie gewoon waar het om gaat! Wees jezelf en onthoud dat je niets anders kunt zijn dan jezelf, wat je ook doet. Alles wat je probeert is zinloos. Als een egoïstisch iemand probeert om niet-egoïstisch te zijn zal diegene dat doen op een egoïstische manier om egoïstische redenen. De hele exercitie heeft geen enkele zin.

Wees gewoon jezelf.

Freiburger Barockorchester – J.D. Zelenka, J.G. Pisendel – Concerti

Aanverwante artikelen op deze website

Disclaimer