WIJK AAN ZEE – Vertrouwen dat kan je in feite op iedere mogelijke plek dus waarom niet hier? Met het ophangen van een bordje op de voorgevel is het Badgastenkerkje: een Vertrouwlocatie. Vertrouwen hebben betekent niet dat je ergens op vertrouwt, maar dát je vertrouwt. Misschien heb je een heel ander beeld van vertrouwen. Wellicht is het dan interessant om eens wat te experimenteren. Dat kan in, door, na of met, dit artikel.

Is vertrouwen een soort spul, van materie? Kun je het wegen, meten, kopen? Heb je vertrouwen in vertrouwen? Ben je er vol van, heb je weinig vertrouwen of ben je het helemaal kwijt? Heb je vertrouwen in je eigen wantrouwen? Check in ieder geval deze website want naast dit artikeltje zijn er nog ’n paar over vertrouwen bovendien hebben we diverse mensen voor de camera gevraagd of vertrouwen iets voor hen betekent, en/of zij misschien iets betekenen voor vertrouwen.

‘Peter ik vertrouw je voor geen meter’

Want vertrouwen is persoonlijk, vertrouwd, innig, eigen, ongedwongen, openhartig en gastvriendelijk

Het predicaat en de inhoud die Wijk aan Zee zichzelf gaf

Het predicaat Vertrouwlocatie is on-officieel, dit betekent dat het niet komt van overheidswege, niet van hogerhand, het komt van de grond het komt van zelf. Net zo als bijvoorbeeld het predicaat Cultural Village of Europe dat het dorp Wijk aan Zee en een aantal andere dorpen in 1999 aan zichzelf en elkaar hebben gegund.

Het is wat jij ervan maakt. Je bent zelf de instantie, de official die het waardevol maakt. Want vertrouwen is persoonlijk, vertrouwd, innig, eigen, ongedwongen, openhartig en gastvriendelijk.

De mooiste taak van scholing, coaching, kerk, reclame, overheid, leiderschap, campagnes, opinie-maken, gezondheidsorganisaties, voorlichting, onderwijs kan zijn: je te helpen om intelligent te zijn. Wat ze doen is hapklare brokken geven: dit is goed en dat is slecht, ze leren je niet intelligent te zijn. Intelligentie is niet hetzelfde als iets ´intelligent´ noemen. Intelligentie is niet hetzelfde als slim zijn en je kunt onmogelijk intelligent zijn zolang je alert, sluw, gespannen, bang bent. Kunnen wij elkaar helpen om niet bang te zijn?

Zonder egocentrisch te zijn, zou je nooit uit het oog hoeven te verliezen dat je zelf de belangrijkste persoon in je leven bent. De wereld (be)staat niet los van jou en jij kan niet bestaan zonder de wereld. Jouw evenwicht beïnvloedt het evenwicht in je omgeving. Het straalt af naar je huisgenoten, collega’s, huisdieren, vrienden, buren…

Vertrouwen is een eigenschap… van jou

Vertrouwen hebben betekent niet dat je ergens op vertrouwt, maar dát je vertrouwt. Misschien heb je een heel ander beeld van vertrouwen. Wellicht is het dan interessant om wat te experimenteren met het inzicht:

Vertrouwen betekent niet dat je iemand vertrouwt. Vertrouwen is een eigenschap van jou. Jouw vertrouwen zal wel degelijk met veel mensen in aanraking komen maar vertrouwen doe je omdat vertrouwen op zich zó vreugdevol is en wantrouwen zo pijnlijk en ellendig, dat je liever voor vertrouwen kiest.

Restaurant in de Beverwijkse Begijnenstraat met als naam: t” vertrouwen.

Wanneer je jezelf niet vertrouwen kunt dan kun je zelfs het wantrouwen in jezelf niet vertrouwen, dus zonder dit onderliggende vertrouwen in het totale systeem van de natuur, de wereld, het universum, je leven , je dood ben je voortdurend aan het strijden met de realiteit

Mediteren is: vertrouwd raken met. Geloof niet alleen maar in wonderen, vertrouw er op. That which we are seeking is seeking us”. Joe Dispenza mei 2021.

Liefde is mooi maar je kunt het niet vertrouwen

Liefde is mooi, maar onderhevig aan verandering . Liefde is mooi maar je kunt het niet vertrouwen: vandaag is het er, morgen is het verdwenen. Liefde is levendiger dan vertrouwen, natuurlijker dan vertrouwen maar vertrouwen is een hogere kwaliteit.

Daar is een betrouwbaar iemand voor nodig en er zijn nergens betrouwbare mensen

Het woord ‘vertrouwen’ staat in woordenboeken bijna verkeerd uitgelegd: daar betekent het, iemand vertrouwen die betrouwbaar is. Omdat iemand betrouwbaar is, vertrouw je hem of haar. Het is niet jouw eigenschap; het is de eigenschap van de ander waar je vertrouwen van afhangt. En omdat er zelden betrouwbare mensen zijn, zijn miljoenen mensen gewoon vergeten wat vertrouwen is, omdat je er domweg geen kans toe krijgt. Daar is een betrouwbaar iemand voor nodig en er zijn nergens betrouwbare mensen. Vandaar dat ‘vertrouwen’ een beetje suf woord is geworden, het wordt niet ervaren; het is een woord geworden zonder leven, zonder pit.

Als een roos opengaat, verspreidt de geur zich overal. Het is niet voor iemand in het bijzonder. Als de koning voorbij komt, zal hij het ruiken; als een bedelaar erlangs komt, zal hij het ruiken. Als er een dief voorbij komt, zal hij het ruiken. Als er een moordenaar voorbij komt, zal hij het ruiken. Voor de roos maakt het niets uit wie haar geur opvangt. Vertrouwen is het aroma van een stil, vredig wezen.

Als je iemand vertrouwt die betrouwbaar is dan is dat geen vertrouwen

Mensen lijden, overal ter wereld want ze hebben voor wantrouwen gekozen. Al van jongs af aan is hen verteld: ‘Pas op, wees alert want als je iemand vertrouwt kan je bedrogen worden. De wereld zit vol met sluwe mensen dus kijk uit, vertrouw hen niet. Vertrouw alleen als je iemand hebt gevonden, diegene heel goed hebt getest en uitgeplozen en tot de conclusie bent gekomen dat die betrouwbaar is. Dan kun je diegene vertrouwen.’

Als je iemand vertrouwt die betrouwbaar is dan is dat is geen vertrouwen. Diegene daar is betrouwbaar en jou komt geen eer toe, geen krediet. Het woord krediet is overigens volgens hetzelfde woordenboek synoniem voor: vertrouwen.

Vertrouw ondanks de ander – of die nu betrouwbaar is of niet. Vertrouw diegene eigenlijk als hij niet betrouwbaar is. En dan zal vertrouwen een heel verlichtend verschijnsel worden, niet meer duf, niet meer suf, veel beter dan de liefde.

Als je jezelf vertrouwt..

Als je jezelf vertrouwt, vertrouw je alles want je vertrouwt het leven. Je vertrouwt zelfs de mensen die je zullen bedriegen, maar dat doet niet ter zake. Dat is hun probleem; het is niet jouw probleem. Of ze je nu bedriegen of niet, het heeft niets met je vertrouwen te maken. Als je zegt: ‘Mijn vertrouwen is er alleen op voorwaarde dat niemand me probeert te bedriegen’ dan kan je vertrouwen er niet zijn want elke situatie zal een bepaalde twijfel in je oproepen: ‘Wie weet? – die persoon zou me kunnen bedriegen’.

Daar heb je een punt

Hoe kun je in de toekomst kijken? Het bedrog zal ergens in de toekomst gebeuren, áls het gebeurt; of als het niet gebeurt, is dat ook in de toekomst – en vertrouwen moet hier zijn en nu. Vertrouwen is onvoorwaardelijk. Het stelt gewoon: ‘Ik heb de kwaliteit van vertrouwen in me. Het maakt niets uit wat er met mijn vertrouwen gebeurt – of het gerespecteerd wordt of niet, of het bedrogen wordt of niet. Daar gaat het helemaal niet om.

Hoe kun je jouw vertrouwen in iemand vertrouwen als je jezelf niet vertrouwt?

Vertrouwen heeft niets met het object van vertrouwen te maken; het heeft iets met je innerlijke kwaliteit te maken: kun je vertrouwen? Als je kunt vertrouwen, zal het eerste vertrouwen jezelf aangaan – je vertrouwt jezelf. Als eerste moet het zich in de diepste kern van je wezen voltrekken. Als je jezelf niet vertrouwt, is alles erg ver weg. Dan ben ik erg ver van je vandaan. Hoe kun je mij vertrouwen? Je kunt jezelf niet eens vertrouwen, iemand die zo dichtbij is. En hoe kun je je vertrouwen in mij vertrouwen als je jezelf niet vertrouwt?

Vertrouwen in het leven

Als je jezelf niet vertrouwt, zal er een onderstroom van diep wantrouwen blijven, bij wat je ook doet. Als je jezelf vertrouwt, vertrouw je het hele leven. Vertrouwen omvat alles. Vertrouwen betekent: vertrouwen in het leven, het geheel van alles wat je omringt, het geheel waaruit je bent voortgekomen en het geheel waar je op een dag in oplost.

Heb gewoon vertrouwen en het goede zal naar jou op zoek gaan

Je diepste angst is niet dat je niet goed genoeg zou zijn
Je diepste angst is dat je ongelooflijk krachtig en prachtig bent
Het is ons licht, niet onze duisternis waar we het allerbangst voor zijn.
We zijn geboren om het goede  dat in ons woont uit te dragen
Dat leeft niet slechts in sommige mensen, maar in ons allemaal.
Als je jouw licht laat schijnen, geef je anderen onbewust toestemming om dat ook te doen.
Als je bevrijd bent van je eigen angst, bevrijdt jouw aanwezigheid automatisch anderen.

Vertaald fragment: Marianne Williamson ´Return to love´.

Aanverwante artikelen op deze website

Disclaimer