Liefdevol lijken is makkelijk; liefdevol zijn is heel moeilijk. De schijn ophouden is makkelijk; jezelf zijn is moeilijk. De mens is in staat om te kiezen. Dieren kunnen alleen maar oprecht zijn, dat is hun slavernij niet hun vrijheid. De mens kan besluiten nemen. Kiezen is altijd moeilijk en de geest kiest voor de makkelijke weg. De geest kiest de weg van de minste weerstand. Onecht zijn is makkelijk; liegen is makkelijk.

De vrijheid om te liegen of oprecht te zijn

Met het ontstaan van de mens deed de vrijheid z’n intrede. Dieren zijn eigenlijk maar slaven. Zij kunnen enkel maar dier zijn. Met het ontstaan van de mensen was er vrijheid, keuze en vervolgens rezen moeilijkheden, zorgen en angsten. Met de komst van de mens deed ook het onwaarachtige, het onechte zijn intrede: je kunt bedriegen, je kunt vervalsen.

“Beesten kunnen niet bedriegen, ze zijn veel beter dan een vrouw
Ze zijn veel beter dan de mensen, want ze blijven toch bij jou”

Beter dan de mensen – (satirisch) liedje van De Gorelev

Waarom je liegt?

De mens kan niet net zo eenvoudig en zuiver zijn als een dier, hij kan wel eenvoudiger en zuiverder en onzuiverder, gecompliceerder zijn. Hij kan ook onschuldiger zijn dan een dier. Maar niet net zo eenvoudig, zuiver en onschuldig. Die onschuld is namelijk onbewust en de mens is zoals je misschien gemerkt hebt bewust geworden.

Verlies niet uit het oog dat je er altijd toe aangezet wordt om te liegen, te bedriegen, oneerlijk te zijn, te doen alsof. Dat is niet jouw keuze, het is geen echte keuze. Waarom je liegt ? Om de gevolgen, om de maatschappij; als je de waarheid spreekt zal je eronder lijden. Je liegt omdat je geen gedoe wilt, je liegt om lijden te omzeilen.

Authentiek zijn geeft je een zelf

Als je echt bent is dat een verworvenheid want je kunt altijd onecht zijn. Een mens kan besluiten om authentiek te zijn, niemand dwingt je daartoe. Integendeel, alles dwingt je ertoe onecht te zijn. De maatschappij, de beschaving, alles om je heen dringt je onechtheid op. Jij ‘beslist’ authentiek te zijn. Die beslissing geeft je een zelf en die beslissing geeft je een vrijheid die niet is weggelegd voor dieren en onechte mensen.

De moeilijkheden die je krijgt doordat je de moeilijkheden wilt omzeilen

De mens kan onecht zijn en daarom kan hij echt zijn. De mogelijkheid ligt open maar je hebt er niet voor gekozen. Je koos de andere kant; je deed een bewuste keuze. Het gevolg is dan natuurlijk wel dat je in de moeilijkheden zit.
(1973)

Een leugentje om bestwil – Jacques Kloes NL-songfestival 1995

Disclaimer