“We leerden over strijd – zwart tegenover wit – in plaats van over polariteit. Het verschil is dat polen tegenover elkaar liggen, maar bij elkaar horen.” Alan Watts

We zijn vergeten wat polarisatie eigenlijk inhoudt: het is een vorm van harmonie

We gebruiken het woord polarisatie om een toename van maatschappelijke verdeeldheid aan te duiden en dit wijst erop dat we een beetje vergeten wat polarisatie eigenlijk inhoudt: het is een vorm van harmonie. Alle dingen bestaan als onafscheidelijke tegenstellingen. In essentie is helemaal niets tegenstrijdig, alles is complementair aan al het overige. Vergeet niet hoe het leven in elkaar zit, tegenstrijdigheden zijn psychologisch, ze zijn er alleen in je gedachten, als jij even stopt met denken is alle tegenstrijdigheid verdwenen.

Wat op een bepaald niveau disharmonie lijkt, is op een hoger niveau harmonie.

Polaire tegenstellingen complementeren elkaar, trekken altijd samen op, ze steunen elkaar

Het hele leven bestaat uit polariteiten: het positieve en het negatieve, geboorte en dood, man en vrouw, dag en nacht, zomer en winter. Het hele leven bestaat uit polaire tegenstellingen. Maar deze polaire tegenstellingen zijn niet alleen maar polaire tegenstellingen, ze zijn ook aanvullend, complementerend. Ze helpen elkaar, zitten samen in het complot want hoe verschillend ze ook zijn, ze trekken altijd gelijktijdig op, zijn onafscheidelijk. Tegenstellingen zijn als de stenen in een boog, ze steunen elkaar.

De sterkte van de boog hangt af van de polarisatie van de stenen tegenover elkaar

In een gemetselde- of niet-gemetselde boog moeten de stenen tegenover elkaar zijn gepositioneerd. Ze lijken tegenover elkaar te staan maar dankzij hun polaire oppositie is het mogelijk om de boog te kunnen bouwen. De sterkte van de boog is afhankelijk van de polarisatie van de stenen tegenover elkaar.

Ga uitersten niet uit de weg en kies geen enkel uiterste

Ga uitersten vooral niet uit de weg en kies geen enkel uiterste, blijf beschikbaar voor beide polariteiten; dit is de kunst van balanceren.

Er zaten twee polen..

De twee polen van een magneet zijn de harmonie van de magneet. De twee polen van de aarde zijn de harmonie van de aarde. – ze zijn gepolariseerd en toch hebben ze een gemeenschappelijke grond, in het geval van de aarde is de aarde zelf de gemeenschappelijke grond tussen de Noordpool en de Zuidpool. Op deze manier zijn zwart en wit -positief en negatief- zo verschillend als maar kan, maar zijn ze ook hetzelfde. Het zijn verschillende facetten van hetzelfde terrein.

Een mens zit zo in elkaar dat wij alles waarnemen door middel van contrasten

En mens zit op een dusdanige manier in elkaar dat wij alles waarnemen door middel van contrast. Als alles wat ik voor mij zie een zwarte achtergrond is dan heeft mijn aandacht niets specifieks om te registreren – ik ben dan zo goed als blind. Op dezelfde manier, als ik geconfronteerd wordt met een zuiver witte achtergrond dan is er niets bijzonders dat mijn aandacht trekt- ook dan kan ik net zo goed blind zijn.

Stout

Echter, als ik een stout jochie ben en ik zet een wit streepje op het zwarte bord met mijn krijtje of ik neem een stukje houtskool mee naar een smetteloos witte muur, zo breng ik wat contrast in deze voorbeelden en tegelijk ook een relatie tussen negatief en positief. Wat is wat? Het maakt niet uit. Ik kan wit negatief noemen en zwart positief of andersom, maar het is moeilijk om allebei tegelijkertijd te doen.

Een geheim dat alleen wordt onthuld aan mensen die het kunnen verdragen

Dit brengt ons bij het verschil tussen exoterische en esoterische visies in de filosofie, in religies enzovoort. Het exoterische benadert zwart en wit met nadruk op hun verschillen – goed en slecht, leven en dood, licht en donker, en zo verder. Het is de exoterische manier van kijken die God of het goede presenteert als licht, een licht waarin geen duisternis is. Maar binnen iedere religie is er een geheim en dat is het esoterische ding dat alleen maar wordt onthuld aan ingewijden, aan mensen die het kunnen verdragen, die het aankunnen. In feite is het niet geheim omdat het niet aan je verteld wordt; het is een geheim omdat jij er gewoon niet toe in staat bent om te luisteren, om het te kunnen horen. Het gebeurt zo voor je neus maar jij bent er niet klaar voor om het te kunnen waarnemen.

The Art of Dying ~ George Harrison

Liedje van en door George Harrison van zijn album All Things Must Pass (1970)

There’ll come a time when all your hopes are fading, when things that seemed so very plain, become an awful pain. Searching for the truth among the lying and answered when you’ve learned the art of dying. Are you still with me?

If you want it, then you must find it, but when you have it, there’ll be no need for it. There’ll come a time when most of us return here, brought back by our desire to be a perfect entity, living through a million years of crying, until you’ve realized the Art of Dying, do you believe me?

Je kan onmogelijk het ene krijgen zonder het andere

En het esoterische gezichtspunt is gewoon dat zwart en wit, hoewel ze expliciet verschillen, impliciet één zijn. Je kan onmogelijk het ene krijgen zonder het andere. Onmogelijk. Je zou zelfs kunnen zeggen: zwart is wit en wit is zwart, als je met het woord is bedoelt: “impliceert”, “er in besloten liggen”. Zoals Boeddhisten zeggen: leegte is vorm en vorm is leegte. Wat het echt betekent is zoiets als “impliceert” of “gaat er mee gepaard”.

Onenigheid is niet het tegenovergestelde van harmonie, het is er de grondstof voor,

“Een Beetje Groot
Oorverdovende Stilte
Echte Imitatie
Betaalde Vrijwilliger
Bindend Advies
Enorm Klein
Vredes Leger
Crisis Management
Niets Doen
Lekker Vies
Een Vreemd Vertrouwd landschap
Natuurlijke Acteur
Publiek Geheim
Onbevooroordeelde Mening”

De VOlksmond

De ultieme polariteit is: MEDITATIE (de kunst van alleen zijn) & LIEFDE (de kunst van samenzijn)

Weet je wat de ultieme polariteit is? Dat is dit: meditatie betekent de kunst van alleen zijn, en liefde betekent de kunst van samenzijn.

In meditatie adem je in, in liefde adem je uit.

En met liefde en meditatie samen is je ademhaling totaal, volledig, compleet.

Ik heb waarheid geproefd aan beide kanten. Ik heb totaal liefgehad en ik heb totaal gemediteerd. En dit is mijn ervaring, dat een persoon alleen maar heel kan zijn wanneer die deze beide kanten heeft leren kennen. Anders blijft hij of zij half, iets blijft er dan in iemand ontbreken. Meditatie betekent de kunst van alleen zijn, en liefde betekent de kunst van samenzijn. Met liefde en meditatie samen is je ademhaling totaal, compleet.

Ongetwijfeld het aller moeilijkste is het bijeenbrengen van de tegenstellingen

Ongetwijfeld de aller moeilijkste opgave die ooit is voorgelegd aan welke volger, leerling, cursist, discipel, examinandus, brave burger of student dan ook is het ontmoeten, bijeenbrengen van de tegenstellingen.
En in deze ontmoeting zullen alle andere tegenstellingen smelten en één worden: Oost en West, man en vrouw, materie en bewustzijn, deze wereld en die wereld, leven en dood. Alle tegengestelden zullen bijeenkomen en samenvoegen door deze ene ontmoeting, want het is de ultieme polariteit, die bevat alle overige polariteiten.

De Kerk of de Staat zal de esoterische boodschap niet verkondigen; we zeggen niet- en we zien niet dat het goede ook een donkere kant heeft

Licht op de donkere kan van het goede

De Kerk of de Staat zal de esoterische boodschap niet verkondigen, we zeggen niet dat God – of het goede ook een donkere kant heeft, hoewel dat wel gezegd wordt in de bijbel. Jesaja 45. Maar toch zijn we bang om dat naar buiten te brengen want dan zou er iemand kunnen zeggen dat je iemand nodig hebt die van je steelt om zo goedheid en eerlijkheid te kunnen herkennen, op dezelfde manier waarop je af en toe regen nodig hebt om echt de zonneschijn te kunnen waarderen.

De donkere kant
van het licht van het goede

Het esoterische ding hou je liever weg uit de handen van kinderen, precies zoals staat aangegeven op een flesje met vergif: “buiten bereik van kinderen houden”. En toch hebben we toepassingen voor vergif – het is gevaarlijk maar nodig voor sommige dingen, dus zo heb je een balanceer-act. De manier waarop we het inzetten van het kwaad afwegen houdt meestal een in-groep in waarbinnen het verboden is geweld te gebruik tegen alle leden van de groep, maar het is okee om kwaad te doen tegen outsiders, mensen buiten de groep.

Zo zijn bepaalde groepen mensen eeuwenlang vervolgd, door ‘beschavingen’ die hen hebben gelabeld als ‘buitenstaanders’, ze worden gezien als niet echt menselijk. Zodra we iemand classificeren als minder dan menselijk wordt hen alle bescherming onthouden die geldt voor de in-groep. Zo deed NL bijvoorbeeld actief mee in de Irakoorlog. Massa’s mensen (honderdduidenden) zijn in deze oorlog omgekomen (vermoord) de justificatie die wordt gegeven voor de massamoord is dat het land massavernietigingswapens zou hebben. Waarschuwingen van ontbrekend bewijs hiervoor werden genegeerd.

Heelheid kennen is de enige manier om te weten te komen wat heilig is

Deze ontmoeting zal een type mens doen ontstaan die een vloeibaarheid zal zijn, die een flow zal hebben, zo dat beide polen dan horen bij jou. En dan kun je proeven wat heelheid is, Wat wij doen is, we verklaren dingen voor heilig zonder ook maar iets van heiligheid te weten. Heelheid kennen is de enige manier om te weten te komen wat heilig is. Er is geen andere manier.

Nogmaals, de twee zijn zo verschillend als het maar kan. En het woord polarisatie gebruiken we meestal op een onjuiste manier, om een toename van maatschappelijke verdeeldheid aan te duiden, maar polarisatie is eigenlijk een vorm van harmonie.

Former Glory ~ Ron Sexsmith live

Liedje van de Canadese singer songwriter Ron Sexsmith

Aanverwante artikelen op deze website

Disclaimer