Als de mensen op de wereld het mooie kennen als schoonheid, dan kennen ze meteen ook het lelijke. Als de mensen op de wereld het goede als goedheid kennen, dan volgt daaruit dat zij ook het slechte kennen. Het zijn bijvoorbeeld al die vermaledijde eigenschappen die je anderen toedicht. Zodra je aan orde begint te denken ontstaat er op dat moment ook wanorde. Zodra je aan het goede denkt is het kwaad al aanwezig. Want gedachten bestaan bij de gratie van tegendelen. Denken kan alleen maar functioneren binnen de dualiteit. Denken deelt alles in tweeën. Denken is een schizofreen- een gespleten gebeuren.

De wereld zal mooi zijn wanneer mensen alles over schoonheid zijn vergeten

De wereld zal mooi zijn wanneer mensen alles over schoonheid zijn vergeten, omdat er dan ook niets lelijks zal bestaan. Wanneer men het woord ‘zede’, ‘fatsoen’ of ‘woke’ volkomen vergeten is zal de wereld fatsoenlijk zijn. Want dan is er geen onfatsoenlijkheid meer. Er zal orde zijn in de wereld wanneer er niemand meer is die orde tracht te scheppen. De ware onruststokers zijn zij die orde trachten te scheppen- zij scheppen wanorde.

Wij zijn geschoold door schizofrene denkers die zeggen: wees goed, wees niet slecht

Is het je al opgevallen dat heiligen die een ‘goed’ leven trachten te leiden zich maar al te bewust zijn van hun zonden? Lees bijvoorbeeld De Bekentenissen van Augustinus maar, of Confessions of an economic hitman. Maar dat is moeilijk te begrijpen. Moeilijk omdat onze geest geschoold is door schizofrene denkers, die zeggen: kies voor god en verwerp de duivel. Wees goed, wees niet slecht. En hoe meer je je best doet om goed te zijn, des te meer word je je bewust van je slechtheid.

Onthoud: een mens die niet boos kan zijn, die kan ook niet liefdevol zijn, de rozen groeien alleen maar samen met de stekels. Een roos is een roos en een stekel is een stekel. De stekel is niet slecht en de roos is niet goed. Als de mens van de aarde verdwijnt dan zijn er nog steeds rozen en dan zijn er nog stekels, maar er zal niemand zijn die zegt: rozen zijn goed en stekels zijn slecht. Het is jouw geest die dit soort dingen bedenkt.

R

De kunst

Er zitten bloemen en doornen aan een rozenstruik. Die doornen zijn niet tegen de bloem, ze beschermen de bloem. Ze zijn haar lijfwacht, haar zekerheid, haar veiligheidsmaatregelen. Iemand die echt mooi is, die echt in harmonie is, die wijst niets af. Afwijzing gaat tegen het bestaan in. Alles moet opgenomen worden. Dat is de kunst. Als je iets verwerpt geeft dat aan dat je geen levenskunstenaar bent. Alles moet opgenomen of gebruikt worden: als er een steen op de weg ligt gooi die dan niet weg. Gebruik hem als opstapje.

Wild Irish Rose ~ George Jones

Aanverwante artikelen op deze website

Disclaimer