Het denken is een uitermate nuttig en noodzakelijk hulpmiddel om te kunnen overleven in de huidige staat van zijn. Het denken is zó knap dat het de eigen beperking kan inzien. Op deze pagina hebben we een aantal opmerkelijke inzichten van David Bohm bijeengebracht die we graag met je delen op de site van het Badgastenkerkje. David Bohm (1917-1992) was een theoretisch fysicus en filosoof, die belangrijke bijdragen leverde op het gebied van de kwantumfysica, neuropsychologie en de filosofie.

Daar gaan we, houd je (niet) vast!

-We kunnen zeggen dat zo goed als alle problemen van de mens te wijten zijn aan het feit dat het denken niet proprioceptief is. (niet van zichzelf bewust)-

-We zijn in allerlei gedachten opgegaan, maar we hebben alleen maar aandacht voor de inhoud, niet voor het proces.-

– Deze ziekte is een ziekte van het denken, van kennis, van informatie die zich verspreid over de hele wereld. Het is vergelijkbaar met een virus. Hoe meer computers, radio´s en televisie we hebben, des te sneller het zich verspreidt. –

– Het ego is de veroorzaker van alle problemen. Het ego is iets dat we niet zien omdat we het in de positie plaatsen van degene die verondersteld wordt te kijken. We zien de veroorzaker niet want de oorzaak zit op de positie van degene die de oorzaak aan het zoeken is. –

-Jij bepaalt niet wat je doet met de info. Het denken bestuurt jou. Maar het denken geeft jou de onjuiste info dat jij het verstand bestuurt, dat jij degene bent die het denken controleert. Terwijl in werkelijkheid het denken ieder van ons controleert.-

De denker waarnemen

– Het denken bouwt een valse structuur en verdedigt die tot het uiterste. Met een valse structuur, een aanhoudende valse schijn kun je geen interactie hebben, behalve dat je er doorheen kijkt, het doorziet, het valse zien als vals. –

– Het ego ploetert tegen de resultaten in, probeert die onplezierige resultaten te vermijden terwijl het doorgaat met dezelfde manier van denken. Dat is wat ik noem “duurzame incoherentie”

– Stel je eens voor dat we in staat zijn om meningen uit te wisselen zonder dringende behoefte om anderen van onze mening te overtuigen en zonder je te conformeren aan die anderen en zonder te verdraaien en zonder zelf-bedrog. Zou dit niet een echte culturele omslag teweegbrengen?

-Eerst helemaal begrijpen en dan begrepen worden. In een dialoog is er niemand die probeert om te winnen. Iedereen wint wanneer er iemand wint.-

David Bohm

David Bohm

Einstein noemde hem: “mijn spirituele zoon” en de Dalai Lama: mijn wetenschaps-guru”. David Bohm (1917-1992) was een theoretisch fysicus en filosoof, die belangrijke bijdragen leverde op het gebied van de kwantumfysica, neuropsychologie en de filosofie. Zijn onderzoek richtte zich voornamelijk op de aard van de werkelijkheid in het algemeen en van het bewustzijn in het bijzonder als een samenhangend geheel, dat volgens Bohm nooit statisch of volledig is.