Wie weet
spreekt niet
Wie spreekt
Weet niet
Sluitend de openingen
deuren dichtdoend,

bot geworden snede
losrakende binding,
dovend licht,
wees een met het stof van de weg.
Zodat je aankomt bij diepe gelijkheid.

Dan kun je niet beheerst worden door liefde
of door afwijzing.
Je kunt niet beheerst worden door winst
of door verlies.
Je kunt niet beheerst worden door lof
of vernedering.
Dan ben je eervol onder de hemel.

Uit Tao Te Ching, Lao Tzu, een nieuwe interpretatie van Ursula K. Le Guinn, eerste druk 1997.