Ambitie verstijft de spieren en legt de geest aan banden. Je kunt dan niet flexibel met de stroom van verandering meegaan. Als je je kunt bevrijden van ambitie kun je alles in het leven, goed en slecht, gebruiken als voedsel voor vreugde. Als je niets ambieert, komt alles binnen jouw bereik en dat van je kinderen.

Heb je ambities,
openlijk of verborgen,
voor jezelf en voor je kinderen?
Zijn deze ambities realistisch?
Wat gebeurt er als deze niet worden gerealiseerd?

Het leven van jonge volwassenen is vol teleurstellingen.
Kinderen spiegelen zich maar al te graag
aan onhaalbare ideaalbeelden
van succes, schoonheid of roem.
Moedig dit niet aan.
Propageer vreugde.

Het boek Tao Te King is een van de belangrijkste geschriften van de taoïsme. De teksten zouden zijn uitgesproken door Lao Tze ongeveer 600 jaar V.C.

By letting it go
It all gets done
The world is won by those
Who let it go

Lao Tze

Joy to the world – Three Dog Night

Aanverwante artikelen op deze website: