Je kunt het gedrag van kinderen, van boeren, burgers en buitenlui op allerlei manieren beïnvloeden. Je kunt hen dwingen, smeken, omkopen. Je kunt hen manipuleren, overhalen, om de tuin leiden. Je kunt hen schuldgevoel aanpraten of een beroep doen op hun gezonde verstand. Het zal allemaal verkeerd uitpakken. Voortdurend zullen jullie in conflict leven.

Als je de kans ziet ook maar een deel van die drang tot manipuleren los te laten..

Let eens op je eigen gedrag.
Kun je tevreden zijn met jezelf?
Kun je wat je doet doen met kalmte en liefde?
Je zult er je handen vol aan hebben.
Je hoeft anderen niet te manipuleren.

Als je kans ziet ook maar een deel van die drang tot manipuleren los te laten,
zul je op een merkwaardige tegenstrijdigheid stuiten. De dingen die je probeerde te forceren beginnen zich spontaan te manifesteren. De mensen om je heen beginnen te veranderen.

Je kinderen, boeren, burgers en buitenlui zijn niet je vijand.
Je hoeft niet bang voor hen te zijn.
Meningsverschillen tussen jullie zijn geen oorlogen
die je moet winnen of verliezen.
Als je daarin volhardt is de situatie uitzichtloos.

Het leven ontstaat niet uit voorschriften.
Het leven ontstaat uit tao.
Tao manifesteert zich in vlinders en in melkwegstelsels.
Tao voedt alle leven, maar oordeelt er niet over.
Tao koestert iedere mens, maar hecht zich aan niemand.

Kun je liefhebben zonder eisen te stellen?
Kun je koesteren zonder te hechten?
Natuurlijk kun je dat, want tao stroomt ook door jou.

Iedereen kan weer lachen

Als je wilt dat je kinderen, boeren, burgers en buitenlui, grootmoedig worden,
geef hen dan eerst de kans egoïstisch te zijn.
Als je wilt dat ze zelfdiscipline krijgen,
geef hen dan eerst de kans zich ongeremd te gedragen.
Als je wilt dat ze hard werken,
geef hen dan eerst ruimte om te lanterfanten.
Dit zijn subtiele dingen
die aan sceptici moeilijk zijn uit te leggen.

Boeren, burgers en buitenlui en kinderen ontdekken op eigen kracht hoe ze zich moeten gedragen en ze zijn opgetogen. Iedereen kan weer lachen.

Disclaimer