Jules de Corte (1924-1996) was met zijn liedjes de mensen vaak een stap voor, sommigen noemden hem profetisch. Bij De Corte was de mens als individu dat in de verdrukking komt al een thema vóór het computertijdperk. Niet voor niets heette zijn langspeelplaat uit 1958 Voor u als individu.

We weten niet wat we doen- Jules de Corte:

Ik zou weleens willen weten

Veel gesprekken bij Jules de Corte begonnen met de vraag: “Begrijp jij nou waarom…?” Zijn befaamde lied “Ik zou weleens willen weten”, ligt wezenlijk aan de levenshouding van Jules de Corte ten grondslag. Jules de Corte zag veel en hij wist het niet, maar hij begreep vaak ook niet waarom anderen meenden het wel te weten en daar zo fanatiek naar handelden.

Hoe minder mensen weten des te stelliger zij dat doen.

Geluk komt voort uit de ontmoeting met de ander

Geluk komt bij Jules de Corte ergens anders vandaan. Geluk komt voort uit de ontmoeting met de ander, uit liefde, vriendschap, respect.
Die waarden worden ook in de huidige tijd meer gepredikt dan gepraktiseerd. Bij De Corte was de mens als individu dat in de verdrukking komt al een thema vóór het computertijdperk. Niet voor niets heette zijn langspeelplaat uit 1958 Voor u als individu. Hij formuleerde zijn visie later -1989- , nog eens scherp in het lied “Goedemorgen”:

Welterusten, windnajagers
Levens- en geluksbelagers
Iedereen zal nummer worden:
Elke burger, elke boer
Is in deze dwaze orde
Niet meer dan computervoer

Jules de Corte 1924-1996

Disclaimer