Bron: BURO KNIPOOG & GLIMLACH- Mensen die niet klagen over Harsco Metals Multiserv en Tatasteel kunnen binnenkort leuke voordelen en privileges tegemoet zien. Dit zegt milieu gedeputeerde J. Olthoff in een zojuist verschenen persbulletin. “We willen als provincie NH het positieve benadrukken en laten zien dat de milieu/gezondheidsituatie zoals die speelt in de IJmond mooie kansen biedt. Samen doen we ons stinkende best en ja, dat ruik je!”

Meer dan 100 jaar onsmakelijk verbonden

Niet-klagers worden beloond

Op de websites van de provincie N-H en van Tatasteel staat de volgende tekst: “Veel sectoren in de maatschappij weten al dat er zowel met het vervuilen van het milieu als het mitigeren (oplappen) van de gevolgen een goede boterham te verdienen valt. Ook natuurbeheerders als PWN doen er hun voordeel mee. Denk aan de miljoenen die worden uitgetrokken voor het Plan Aanpak Stikstof. Eigenlijk kunnen we voor ons voortbestaan niet zonder de vervuiling. Denk bijvoorbeeld ook aan de vele mensen die voor hun inkomen nu eenmaal volledig afhankelijk zijn van toestroom van een zeker aantal patiënten. We willen dit bewustzijn graag met de burger delen.

Sluit je nu aan bij LaaTTata; de politieke actiegroep die niets doet en alles laat!

Brave burgers gaan hiervan de vruchten proeven

Mensen die jarenlang stilletjes het zwart van hun auto, het huis of de waslijn poetsen zonder een klacht in te dienen of melding te doen bij de instanties kunnen hiervan nu eindelijk eens de vruchten proeven. Wij weten wie u bent! U doet niet voor niets niets! Wij weten wat u niet doet!

We kunnen het niet vaak genoeg zeggen: Tatasteel en de IJmond zijn onsmakelijk met elkaar verbonden. Dat dit geen loze kreet is zal binnenkort echt blijken. De overheid heeft namelijk in samenwerking met Tata en de E.G.K.S. besloten om een aantal royale privileges die Tata-steel zijn gegeven nu ook te gunnen aan de niet-klagende inwoners van de IJmond.

Download nu de app ‘mij hoor je niet klagen’ en krijg je bruine vinkje!.

Boetes ook aftrekbaar voor de gewone man

Niet-klagende omwonenden van de fabriek krijgen binnenkort aardgas en elektriciteit geleverd voor hetzelfde tarief als Tata. Een andere concrete blijk van de verbondenheid zal zijn dat boetes straks ook voor burgers belastingtechnisch aftrekbaar zullen zijn. Volgens het gelijke monniken gelijke kappen principe zal er in de stad net als op het fabrieksterrein minder vaak en minder nauwkeurig gecontroleerd worden op zaken die te maken hebben met gezondheid, veiligheid en milieu. Als het in het groot mag mag dan toch zeker ook in het klein.

Te denken valt bijvoorbeeld aan vuil of chemisch afval verbranden in de open haard ( ‘meestoken’), het publiekelijk uitstoten van misleidende taal (‘Public Relations’), roken in het ziekenhuis (‘mogelijke geurhinder’) En de maximum toegestane snelheid op de weg die in de gehele IJmond 10 km p/u omhoog kan.

Disclaimer