Wat is juist gedrag? Wat is good practice? Wat is moraliteit? Wat te doen? Wat te laten? Waar ligt de grootste kracht voor ons geluk en onze gezondheid; in een ander of in onszelf? Laat je je sturen? Ben je gehoorzaam aan jezelf? Klopt dit wel, werk ik voor een ‘verdraaide organisatie‘? Actuele vragen. In India is men al heel lang geavanceerd op het gebied van het ontdekken van de juiste weg en ‘juist handelen’. Leela is een eeuwenoud Indiaas spel dat ontstaan is uit de oorspronkelijke Hindoe traditie en Yogaleer. Het is een psychologisch spel dat – zelfs wanneer het niet als spel gespeeld wordt en alleen als boek gelezen wordt – een helder inzicht kan geven in de eigen innerlijke situatie en mogelijkheden.

Ik kom uit de Wijk

Lijkt dit allemaal een beetje ver van huis ? Integendeel. Het hier besproken Leela-spel met boek is afkomstig uit een gebruikte spullen winkel in hartje Beverwijk. Wanneer je er iets vindt dat je nog niet kent, leer je je eigen binnen-stad kennen.

‘Zonder Religie’ (vakje 29 in het spel)

‘Zonder Religie’ staat niet voor het geheel van gedragsregels en moraal, maar voor een leven dat in harmonie is met de wetten van het heelal.
De speler die op het vakje ‘de juiste religie’ (su-dharma) terecht komt, ontdekt zijn ware rol in het spel en hij speelt deze rol zonder te letten op de uitkomst van zijn daden. Hij weet dat, zolang hij naar de stem van zijn eigen innerlijke natuur luistert, hij nergens voor hoeft te vrezen.

Overeenstemmen met de wetten van de natuur is sudharma

Het geloof dat met de wetten van de natuur in overeenstemming is, is sudharma. Blind geloof dat de kosmische principes ontkent leidt tot adharma. Adharma’s zijn die handelingen die tegengesteld zijn aan iemands individuele dharma. Zij leiden hem weg van zijn ware doel en brengen hem terug naar Zelfbedrog (6) In het eerste chakra, dat de oorzaak is van dit blinde geloof.

Ingaan tegen de wetten van het bestaan is adharma

Ingaan tegen de wetten van het bestaan is adharma. Bij zonsopgang verandert alles op de planeet. De wind, de atmosferische druk en de temperatuur verandert. Het tempo van het leven versnelt. Wanneer men om die tijd nog slaapt handelt men in tegenstelling tot de wetten van de planeet. Dat is adharma.

Adharma tegen de aarde

Het plunderen van de natuurlijke bronnen van de aarde en het gebruik maken hiervan zonder zich rekenschap te geven van de negatieve gevolgen voor de omgeving en de toekomstige behoeften van de aarde, is adharma tegen de aarde. Op dezelfde manier is deze adharma verbonden met iemands lichamelijke situatie. Het vasthouden van spanningen en niet te ontspannen is adharma, maar ontspannen met behulp van onjuiste middelen is een nog grotere ad(p)harma.

Het begrijpen van de eigen positie in het spel

Adharma bestaat niet op zichzelf, het is de ontkenning van de wet van het dharma en gaat tegen de ware innerlijke aard in. Het is het ontkennen van het eigen innerlijk van de mens. Zelfverguizing en zelfverheerlijking zijn beide adharma. Het begrijpen van de eigen positie in het spel is sudharma, de rest is adharma.

In de huidige tijd wordt haast, zwoegen, álles eruit halen, forceren en handelen uit plichtsbesef in plaats vanuit het hart vaak gezien als prijzenswaardig. Deze mens raakt in een strijd tegen van alles en zelfs tegen zichzelf ( ‘zelfoverwinning’, ‘natuurbehoud’) De wet van het dharma zegt dat ieder bewust wezen een doel en missie in het leven heeft. In de wereld zijn behoeften waar jouw specifieke talent ideaal bij past. Wanneer dit bij elkaar komt dan wordt je dharma gerealiseerd. Om in Dharma te zijn moet je levenskracht moeiteloos stromen.

The Silent One – Stevie Riks

Stevie Riks zingt The Silent One, een liedje geschreven en gespeeld door Jan Paul van der Meij, video: Marcel Vossen.

Evenwicht in bewuste energie, passiviteit en beweging voorkomt Zelfbedrog

Adharma kan het beste begrepen worden als een onevenwichtigheid van de drie guna’s, de drie oorspronkelijke kosmische krachten die verantwoordelijk zijn voor alle manifestaties. Wanneer één van deze krachten, sattva (bewuste engergie), tamas (passiviteit) of rajas (beweging) overheerst, ontstaat adharma. Zelfvernietiging is de grootste adharma. Het is de slang die terugvoert naar Zelfbedrog (6) het eerste vakje waarmee het spel begint.

Rekening houden met de wetten van deze planeet en van het bestaan

Het gevaar om door adharma gevangen te worden is het grootst in het vierde chakra, de vierde rij van het spel. In de eerste drie chakra’s werd alle energie besteed aan de Fysieke, Hemelse en Astrale vlakken. Maar nu in de vierde chakra, heeft de speler een zeker evenwicht bereikt en hij begint het belang van de juiste religie te onderkennen. Terwijl hij op zoek is naar zijn eigen rol bestaat er de mogelijkheid dat hij de bestaande dharma’s zal ontkennen en proberen zijn eigen weg te gaan zonder met de wetten van deze planeet en van het bestaan rekening te houden. Hier is Geloof de sleutel.

Je hebt een hoop dingen maar je hebt jezelf niet

De uiterlijke groei creëert een scheefheid. Je bezit een hoop dingen maar je hebt jezelf niet. Je hebt alles wat je gelukkig kan maken maar je bent niet gelukkig, want geluk kun je niet onttrekken vanuit je bezittingen. Geluk welt op vanuit je innerlijk, het is het ontwaken van je eigen energieën.

Harmonie met ware natuur

Geloof is de essentie van het vierde chakra: geloof, toewijding, bhakti. Dit geloof kan de speler wanneer hij in harmonie met zijn ware natuur handelt, leiden naar het vlak der Soberheid (50). Maar als het niet in harmonie is met zijn meest innerlijke vibraties kan het hem terugbrengen naar zelfbedrog. Dat is adharma.
Het lijkt een beetje op in de gevangenis komen met ganzenborden.

Geloof dat overeenstemt met de wetten van het bestaan

Het handelen vanuit het geloof alleen, heeft de neiging het ongeloof te scheppen. Geloof alleen, dat niet gebaseerd is op de wetten van het bestaan , is blind geloof. En blind geloof is de meest voorkomende oorzaak van energieverlies op dit vlak. Geloof alleen is adharma, maar geloof dat overeenstemt met de bestaanswetten is sudharma.