De oorspronkelijke menselijke geest is als een spiegel: hij is zuiver en blijft zuiver, maar er kan wel stof op komen. De zuiverheid raakt niet verloren, die kan het stof niet vernietigen, maar zij kan wel bedekt worden. Onze menselijke geest is de oorspronkelijke geest plus stof, de boeddhageest plus stof, de goddelijke geest plus stof. Als je eenmaal weet hoe je die oorspronkelijke geest aan het licht brengt, uit het stof te voorschijn haalt, heb je iets essentieels bereikt.

Mediteren is je geest zuiveren van het stof

De vele meditatietechnieken die er zijn hebben betrekking op hoe je je geest zuivert van het stof dat er zich van dag tot dag op verzamelt. Dat je geest stof ophoopt is alleen maar natuurlijk. Zoals een reiziger die vele wegen bewandelt en onder het stof raakt- zo’n reiziger ben jij levenslang, vele levens lang. Je hebt lange afstanden afgelegd en je zit onder een dikke laag stof..

Het is niet meer dan natuurlijk dat zich een stoflaag vormt

De oosterse houding ten aanzien van innerlijke transformatie verschilt fundamenteel van die van het westen. Het Christendom – dat nog steeds, ook bij niet-gelovigen, diepe sporen nalaat in het denken en doen- het Christendom meent dat er iets is gebeurd met het wezen van de mens zelf: de mens deugt niet, de zonde.

Het Oosten meent daarentegen dat er niets gebeurd is met het wezen- dat daarmee niets kán gebeuren. In het Oosten veroordeelt men de mens dus niet. Hij is niet verlaagd, integendeel hij blijft het goddelijke wezen dat hij is, dat hij altijd geweest is en het is niet meer dan natuurlijk dat er zich een stoflaag vormt. Stof moet zich wel ophopen. Diskwalificeren bestaat dus niet er is alleen maar sprake van valse identificatie.

Verborgen onder het stof blijft de geest zuiver

Dat is de toestand van de oorspronkelijke geest -met stof bedekt. Maar verborgen onder het stof blijft de geest zuiver. De geest kan niet onzuiver worden, dat is onmogelijk. Als dat zou kunnen dan zou er geen mogelijkheid zijn om die zuiverheid te herkrijgen. Op zich blijft de geest zuiver en wordt alleen met stof bedekt.

Al je ervaringen, je kennis, je herinneringen vormen dat stof

We vereenzelvigen ons met de geest plus het stof. Al onze ervaringen, onze kennis, onze herinneringen, vormen dat stof. Wat je kent, geleerd en ervaren hebt, je hele verleden is dat stof. Je oorspronkelijke geest terugkrijgen wil zeggen. Die zuiverheid terugkrijgen – een zuiverheid onbesmet door ervaringen, door kennis, herinneringen, onbesmet door het verleden. Het hele verleden is een stoflaag, maar wij hebben ons vereenzelvigt met het verleden en niet met het altijd aanwezige bewustzijn.

Meditata

Je kunt het zo zien: wat je weet is altijd afkomstig van het verleden en jij bent hier-en-nu in het heden. Al je kennis is stof. ‘Weten’ is je zuiverheid, kennis is het stof. Het vermogen om te weten, de energie om te weten, weten is je oorspronkelijke aard. Door dat weten verzamel je kennis.

Kennis is als stof

Die kennis is als stof. Hier-en-nu, dit moment, ben je volkomen zuiver, maar je vereenzelvigt je niet met die zuiverheid. Jij vereenzelvigt je met het verleden, met het opgehoopte verleden. Alle meditatietechnieken zijn dus in de grond methodes om je uit dat verleden te halen en je in het hier-en-nu- te laten springen.

When I’m cleaning windows, George Formby 1936

“Now it’s a job that just suits me, a windowcleaner you would be, if you can see what I can see, when I’m cleaning windows, I`ve often seen what goes inside, when I´m cleaning windows”.

Disclaimer