­Stilte komt vanuit je hart. Het is niet iets dat van buitenaf komt. Stilte is essentieel, zoals lucht en licht. Stil zijn is niet je tong verliezen. Integendeel, het is alleen maar in stilte dat je iets nieuws kunt ontdekken…om over te praten:

Zeg eens wat liefs
Want dat is nodig
Zeg eens wat leuks
W
ant dat is echt niet overbodig
Iets naïefs, iets zachts iets volledig onverwachts
Zeg eens
Zeg eens wat liefs

Waar is het woord
Dat niet gezegd is
En waar ik niet op komen kan
Ik krenk en ik laak en ik hekel
Ik hunker en stamel en prevel:

Zeg eens wat liefs
Want dat is nodig
Zeg eens wat aardigs
Dat is echt niet overbodig
Iets naïefs, iets zachts
Iets volledig onverwachts
Zeg eens
Zeg eens wat liefs

Er komt een kleur
Op iemands wangen
Een vriendelijk woord
Dat de hele dag blijft hangen

Geen commentaar, geen advies, geen oordeel, gebabbel of kritiek
Een enkel woord
Dat klinkt als…

Muziek