Tijdens mediteren – en soms al jaren vóórdat je aan je eerste sessie toe bent- kunnen allerlei soorten commentaar de kop opsteken: “klankschalen is niks voor mij”, “dit gaat toch niet lukken”, “ik houd me daar verre van”, “ik geloof niet dat ik het goed doe”, of “ik ben hier niet voor in de wieg gelegd”. Dergelijke gedachten zijn heel normaal. Observeer ze en laat ze voorbijgaan, ze zullen vanzelf verdwijnen als je ze laat gaan.

Als het tijd is om te mediteren, mediteer dan

Je hoeft niet te streven naar een bepaalde geestesgesteldheid. Het allerbelangrijkste – belangrijker dan hoe vaak je mediteert- is, dat je regelmatig mediteert. Laat meditatie een (in)activiteit zijn die net zo regelmatig is als eten en slapen. Eet als het tijd is om te eten. Slaap als het tijd is om te slapen. Haal adem als het tijd is om adem te halen. Als het tijd is om te mediteren mediteer dan.

Neem waar wat er gebeurt

Neem waar
wat er gebeurt

Neem waar wat er gebeurt, concentreer je op je ademhaling en laat het denken uit zichzelf tot stilstand komen. Sta jezelf toe gedachten te hebben. Als je je stoort aan je gedachten zullen ze sterker worden en nadrukkelijker aanwezig zijn. Hoe meer je probeert ze te beheersen, hoe sterker ze worden. Als je stopt met dingen doen en je ademhaling volgt, zul je zien hoe druk je geest eigenlijk is.

Je kunt meditatie niet benaderen zoals je andere dingen benadert. Tijdens meditatie in zuivere vorm, ben je helemaal niet gericht op resultaat. Mediteren doe je om het mediteren zelf. Het dient geen ander doel. Doorgaans gaan ‘nuttige’ activiteiten gepaard met beoordelingen, inschattingen, evaluaties en calculaties. Meditatie heeft daarmee niets te maken.

Doe het nergens voor

Als we de Realiteit willen proeven kan dat alleen in een directe confrontatie. Niet alleen maar erover weten, nadenken, lezen, les krijgen, speculeren, theoretiseren en discussiëren.

Mediteren is kijken of je de werkelijkheid kunt ervaren vóórdat er allerlei menselijke labels, benamingen, kleuringen en opvattingen aan zijn opgehangen.

Beoefen meditatie, ook al is het nutteloos. Doe het nergens voor. Tijdens meditatie staan we open voor alles en is er geen sprake van creëren of manipuleren, geen drang om iets te bezitten of te beheersen, er is geen sprake van succes of mislukking.

Als je je geest veel ruimte geeft, zal deze vanzelf tot rust komen

Drukte in het hoofd wordt ‘Monkey Mind’ genoemd. Zoals een aap slingert van de ene boom naar de andere, springen ook gedachten van het ene naar het volgende onderwerp.

Gedachten, gevoelens en emoties komen en gaan, maar ze blijven niet. Als je er mee speelt, ze koestert of er op ingaat, blijven ze hangen en vermenigvuldigen ze zich. Dat is wat er gebeurt in een geest die niet aandachtig is.

Als je je geest veel ruimte geeft, zal deze vanzelf tot rust komen; als je je geest probeert te beheersen, rustig te maken, in quarantaine te zetten, je wil op te leggen, zal de chaos groter worden. We hoeven alleen maar waar te nemen wat er gebeurt en verder niets te doen.

Laat je denken uit zichzelf tot rust komen.
Het zal gebeuren als je het aan zichzelf overlaat.

Aanverwante artikelen op deze website

Disclaimer