Wij kunnen in het leven niet ontkomen aan de negativiteit die ons persoonlijk aangaat, en die ook onze medemensen, de natuur en de aarde zelf beïnvloedt. Die negativiteit kan op verschillende manieren invloed hebben, in kleine of ook in grote vormen. We kunnen dat op een directe manier meestal niet voorkomen. Maar we kunnen wel verhinderen dat de reactie, de geestestoestand of gevoelstoestand die dit oproept ons langdurig blijft belemmeren soepel te functioneren. Daarom moet je kunnen uitblazen en in die uitademing alles loslaten: elke spanning of negativiteit met de uitademing weg laten vloeien.

Als er een probleem is, of dat nu klein is of groot, zijn er zijn twee dingen die je niet moet doen: bij de pakken neerzitten of een revolutionaire houding aannemen, want deze beide houdingen kunnen alleen maar tijdelijke verbetering brengen en bestaande problemen steken dan op nieuwe manieren de kop op. Revoluties hebben in de geschiedenis alleen maar tijdelijke veranderingen gebracht en ze hebben op het economische, maatschappelijke en menselijke vlak veel leed en onrust veroorzaakt. Maar met een volkomen passieve houding wordt er ook niets bereikt.

Trachten ergens doorheen te komen door gewoon door te gaan met leven

Wat zou er dan nodig zijn? Passieve weerstand. Passieve weerstand betekent: trachten ergens doorheen te komen door gewoon door te gaan met leven. Er is een belangrijke uitspraak van Jezus toen de apostelen vlak voor de kruisiging vroegen welke houding ze het beste konden aannemen ten opzichte van de Farizeeërs: “Wees zacht als een duif en slim als een slang.” Dat is passieve weerstand. Hierdoor worden drie dingen gecreëerd:

a. een psychologisch microklimaat
b. de samenloop van gunstige omstandigheden
c. synchroniciteit.

De samenloop van gunstige omstandigheden

Op een oppervlakkiger niveau kunnen de dingen alleen maar een voor een, achter elkaar gebeuren. Synchroniciteit gaat ervan uit dat er meerdere gebeurtenissen op dezelfde plek en op hetzelfde moment met hetzelfde voorwerp of ding kunnen plaatsvinden. En dat is de zin van synchroniciteit die je kunt opwekken door de trilling van het innerlijke geduld op te voeren en zo creëer je de samenloop van gunstige omstandigheden.

Het zijn gebeurtenissen die plaatsvinden buiten de normale natuurkundige wetten om

Men noemde dat laatste vaak wonderen en die gebeuren op allerlei gebieden en niveaus. Het zijn gebeurtenissen die plaatsvinden buiten de normale natuurkundige wetten om. Toeval bestaat hier niet meer, want er heersen hier andere wetten, van een hoger niveau en van een hogere trilling. Je zou dit de voorzienigheid kunnen noemen of zachte realiteit of: Jij bent de placebo.

Deze wetten van het universum ontdekken en toepassen

Veel mensen zeggen: “Waarom zou er een god bestaan als er zoveel ellende op de wereld is?” Maar god houdt zich daar helemaal niet mee bezig. Die heeft ons genoeg verantwoordelijkheid en middelen gegeven om te handelen en verantwoordelijk te zijn voor alles wat er op individueel of collectief vlak gebeurt. Het is een heel complex van wetten en de taak van de spirituele mens is deze door het universum gegeven wetten te ontdekken en toe te passen.

Wat denkt u daar nu van?

Een goed voorbeeld van iemand die zacht als een duif en slim als een slang is, is de Dalai Lama. Nadat hij uit Tibet gevlucht was, kwam hij in gesprek met een buitenlandse journalist die hem vroeg: “Die Mao Tse Tung, met zijn plunderingen en bezetting, is toch wel een heel slecht mens. Wat denkt u, Zijne Heiligheid, daar nu van?” En de Dalai Lama antwoordde: “Ik denk dat hij ooit eens een Boeddha zal worden.” Dit is nu waar het om gaat. Het kan wel duizend jaar duren, misschien wel honderdduizend jaar en zoveel tijd is er, makkelijk.

Geduld

Mensen hebben gewoonlijk weinig of geen geduld maar het hele ding zit in het wachten. Een van de karakteristieke eigenschappen van de spirituele mens is geduld. Wij kunnen in het leven dus niet ontkomen aan de negativiteit die ons persoonlijk aangaat, maar die ook onze medemensen, de natuur en de aarde zelf beïnvloedt. Die negativiteit kan op verschillende manieren invloed op ons hebben, in kleine maar ook in grote vormen. We kunnen dat op een directe manier meestal niet voorkomen.

In die uitademing alles loslaten

Maar we kunnen wel verhinderen dat de reactie, de geestestoestand of gevoelstoestand die dit bij ons oproept, ons langdurig blijft belemmeren normaal te functioneren. Daarom moet je kunnen uitblazen en in die uitademing alles loslaten: elke spanning of negativiteit met de uitademing weg laten vloeien. Het is heel belangrijk om een aantal keren diep in te ademen en dan de lucht er uit te blazen. Dat is zeer heilzaam voor je gezondheid, maar bovendien stroomt daardoor niet alleen de verbruikte zuurstof, maar ook alle spanning naar buiten.
Daarom zijn de grote meesters zo rustig en sereen, omdat ze deze techniek gebruiken.

Als je eenmaal gaat stromen…

Overal is energie. Het is in materie, het is in ons lichaam en tussen mensen. Alhoewel we het niet kunnen zien; vaak kunnen we het voelen. Als een soort dialoog van duwen en aantrekken zenden en ontvangen we en hebben we interactie met onze omgeving door middel van vibraties. Onze binnenwereld is als een energiebron met verschillende frequenties en wat wij voelen en denken heeft een energetische invloed op onze omgeving.

Als je eenmaal gaat stromen… door het te ervaren heb je een heel fundamentele wet ontdekt. Het is niet je eigen energie stimuleren, het is jouw betrokkenheid bij de andere persoon.

Pffffffffffffffffffffffffffffff

Beelden en geluiden van de Lichtbeeldenavond in het Badgastenkerkje op 4 april 2023.

Aanverwante artikelen op deze website

Disclaimer