Waar zal ik beginnen? Met het verhaal over hoe groot een liefde kan zijn? Het zoete liefdesverhaal dat ouder is dan de zee, de simpele waarheid over de liefde die ze me brengt. Waar zal ik beginnen?

De Nobelprijs voor natuurkunde ging in 2020 naar Roger Penrose, een op dat moment 89 – jarige Engelsman die eerder de theoretische onderbouwing heeft geleverd voor het bestaan van zwarte gaten en die samen met zijn vriend Steven Hawking het populaire kosmologie-boek ‘De aard van ruimte en tijd’ heeft geschreven.

…er bestond al iets vóór de oerknal…

Roger Penrose voor een zwart bord met witte strepen

Deze Roger Penrose beweerde onlangs in een artikel in een wetenschappelijk tijdschrift dat er een vroeger heelal heeft bestaan vóór ‘dé oerknal’.

De zwarte gaten deskundige stelt dat zwarte gaten energie lekken en dat ze uiteindelijk helemaal vergaan, maar dat dit in zó een langzaam tempo gebeurt, dat ons huidige heelal eerder vergaat dan de zwarte gaten. Zwarte gaten van vroegere heelallen zijn nu dus waar te nemen. Volgens dit inzicht was de oerknal dus niet het begin, er bestond al iets vóór de oerknal.

…er bestond al iets vóór deze huidige wetenschappelijke theorie…

En ook bestond er al iets vóór deze huidige wetenschappelijke theorie. In 1979 legde Subhuti Anand Waight een vraag over de oerknal voor aan een kerel met een grijze baard die ook weleens de ‘wild wild guru’ wordt genoemd. Destijds in de seventies stelde een artikel in Time Magazine dat het idee van de oerknal wetenschap en godsdienst tot elkaar had gebracht met het idee van een eenmalig, plotseling scheppingsmoment.

Subhuti: ‘Is er wat mis met dit verhaal?’

Osho: ‘Subhuti, wat je als eerste moet bedenken is dat de godsdienst de laatste driehonderd jaar voortdurend terrein heeft verloren… ‘

Vervolgens legde Osho uit dat de godsdienst eerst heeft geprobeerd om de wetenschap te vernietigen door bijvoorbeeld Galileo te vervolgen toen die beweerde dat de aarde om de zon draaide in plaats van andersom. Maar nu de wetenschap zo is gegroeid dat ze de objectieve wereld domineert, springt de godsdienst gretig bovenop elke theorie die haar bijgeloof lijkt te ondersteunen – bijvoorbeeld de oerknal en de scheppingsdaad.

De naadloze verbinding tussen niets en iets

Osho gaat verder: ‘Waarom zeg ik dat er geen begin was? Subhuti, het is zo simpel. Ook al geloof je in de oerknal theorie, er moet iets geweest zijn dat tot ontploffing is gekomen. Denk je dat niets ontplofte? Als er iets geweest is, x, y, z -wat dan ook, die onzin interesseert me niet, wat het ook was dat ontplofte- als er iets was vóór die ontploffing dan was die ontploffing niet het begin. Het was misschien wel ‘een begin’, maar het is niet ‘het begin’.

‘Er was altijd iets -of het nou ontplofte of langzaam groeide, in één dag of in zes dagen, of in een enkel ogenblik, dat maakt niet uit. Er moet iets daarvoor geweest zijn, want alleen iets kan uit iets voortkomen. Ook al zeg je dat er niets was, en het uit niets is gekomen, dan is jouw niets nog vol met iets, is het niet werkelijk niets.

Daarom zeg ik dat er nooit een begin is geweest en er nooit een eind zal zijn. Misschien een begin, misschien vele beginnen en misschien vele einden, maar nooit het eerste en nooit het laatste. We zitten altijd in het midden. Het bestaan is geen creatie maar een creativiteit. Het is niet dat het op een dag begint en op een dag eindigt. Het gaat maar door, het is een doorgaand proces.’

Love Story ~ Nino Tempo en April Stevens

Liefdesverhaal

Vertaling van het liedje Love Story dat is geschreven door Francis Lai en Carl Sigman. Het stond 8 weken in de Top 40 in 1973, hoogste positie: nr 7. Momenteel werken we in het Badgastenkerkje aan een nieuwe uitvoering van dit lied.

Waar zal ik beginnen? Met het verhaal over hoe groot een liefde kan zijn. Het zoete liefdesverhaal dat ouder is dan de zee, de simpele waarheid over de liefde die ze mij brengt. Waar zal ik beginnen?

Hoe lang zal het blijven duren? Kan liefde gemeten worden aan de hand van de uren in een dag? Antwoorden heb ik nu niet maar wat ik wel kan zeggen is: ik weet dat ik je nodig heb totdat de sterren allemaal zijn opgebrand. En dan zal jij er zijn.

Met haar eerste hallo gaf ze betekenis aan mijn wereld. Nooit zou er nog een volgende liefde zijn, nooit een volgende keer. Zij kwam in mijn leven en maakte het leven fijn. Ze vult mijn hart met heel speciale dingen. Met engelengezang en wilde fantasieën. Zij vult mij hart met zoveel liefde dat waar ik ook ga ik nooit alleen ben. Ik reik naar haar hand, die is er altijd.

Het leven is geen creatie maar een creativiteit het heeft geen begin of eind het is een doorgaand proces

Áanverwante artikelen op deze website

Disclaimer