Het denken, intelligentie kan alleen maar bestaan in een zeer beperkte kleine ruimte. Als het denken / het zelf er is dan is er geen totaliteit. Het denken/het zelf kan alleen maar een fragment zijn. Het ik kan alleen maar bestaan als een fragment, als een deel van het geheel. Hoe kleiner het fragment wordt, des te beter kan het zelf bestaan. Daarom worden egoïstische mensen kleinzielig, steeds kleiner en kleiner. De mate waarin je hart niet vol liefde is voor het geheel is de mate waarin je beperkt wordt.

Om het geheel, de eenheid binnen te kunnen gaan moet je eigenlijk gek wezen. Het is een soort dood, het is een verdwijnen, het is riskant, het is een gok. Je kunt niet weten wat er gaat gebeuren. Je kunt alleen maar weten wat je kwijt zult raken; je kunt niet van te voren weten wat je zult winnen. Tenzij je enorm moedig bent zul je die stap niet maken. Het is een afgrond in springen en de afgrond is bodemloos. Maar degenen die zijn gesprongen die zijn aangekomen.

Een egoïstisch iemand heeft geen ruimte in zichzelf

Hoe egoïstischer iemand is, des te gemener, middelmatiger en kleiner hij/zij is. Zo iemand heeft geen ruimte in zichzelf. Die kan niets anders bevatten dan zijn eigen ego. Hij/zij is zo klein dat alleen deze kleine wereld al genoeg is om zijn hele ruimte te vullen. Hoe meer je het ego verliest hoe meer het gaat smelten, samenvoegen, hoe meer ruimte je hebt.

Uiteraard is het ego zeer gedefinieerd, het geheel is zo uitgestrekt dat je het niet kunt aanwijzen

Uiteraard is het ego zeer gedefinieerd, je kan het aanwijzen je kan het lokaliseren. Je kan zeggen “dit ben ik”. Het geeft een zekere duidelijkheid. Het totaal, het geheel is een heel mysterieuze wolk. Je kan het niet lokaliseren je kan het niet aanwijzen, zo van: “dit is het”. Het is zo groot, zo ver, en uitgestrekt, heeft geen begin, het heeft geen eind, het is eindeloos.

Dolle Liefdesaffaire met het bestaan

Behalve wanneer je er klaar voor bent om deze mysterieuze chaos van het geheel binnen te gaan, zul je niet in staat zijn om er ook maar één stap in te zetten. Het is gevaarlijk voor het ego, het is gevaarlijk voor zogenoemde intelligentie, het is een dolle liefdesaffaire. Tenzij je zo’n Dolle Liefdesaffaire hebt met het bestaan dat je bereid bent ervoor te sterven, zul je je blijven vastklampen aan je kleine ego.

Twee patiënten probeerden te ontsnappen

Scene uit de film One flew over the cuckoo’s nest

Twee patiënten in een gesloten psychiatrische inrichting probeerden te ontsnappen. Ze kwamen bij de de buitenste muur maar het lukte niet om daarover heen te klimmen. “Wat nu? ” vroeg de eerste patiënt. “Ik weet wat”, zei de tweede patiënt, “ik schijn met mijn zaklamp naar de bovenrand van de muur, jij klimt langs de lichtbundel van de lamp bovenop de muur en daarna help je mij omhoog”. “Dat wordt niks”, antwoordde de eerste, “Zó gek ben ik niet, ik zou maar tot halverwege komen en dan doe jij de lamp uit”.

Einstein: stel je voor dat je reist door de ruimte op een lichtstraal..

Als je wilt dat je kinderen intelligent worden, lees ze dan sprookjes voor.
Als je wilt dat ze nóg intelligenter worden, lees ze dan meer sprookjes voor.

Albert Einstein

Zó gek zal je moeten wezen om het geheel binnen te kunnen gaan

Zó gek zal je moeten wezen om het geheel, de eenheid binnen te kunnen gaan. Het is een soort dood, het is een verdwijnen, het is riskant, het is een gok. Je kunt niet weten wat er gaat gebeuren. Je kunt alleen maar weten wat je kwijt zult raken; je kunt niet van te voren weten wat je zult winnen. Tenzij je enorm moedig bent zul je die stap niet maken. Het is een afgrond in springen en de afgrond is bodemloos.

De sprong maken

Maar degenen die zijn gesprongen zijn aangekomen. Op het ogenblik waarop zij dood gingen als afgescheiden ego’s, zijn ze als goddelijk herrezen. Als een druppel te sterven is de enige manier om de oceaan te worden. Daarom zijn die meditatieoefeningen er, daarom is het essentieel om te mediteren. Hulp om je zogenaamde slimheid los te laten, het intellectuele, je kennis. Dat is alleen maar mogelijk wanneer je niet in het minst zorgen maakt over wat er gebeuren gaat.

Mediteren is compleet op eigen benen staan. Je kunt het niet doen aan de hand van iemand anders. Ook woorden zoals deze kunnen je alleen maar een eindje op weg helpen, tot zover. Dan ben je op jezelf aangewezen. Alleen jij kunt de sprong maken. Als je niet in zit over het resultaat, alleen dan kun je de sprong maken.

Think about your troubles – Harry Nilsson

Disclaimer