Wat mensen zich momenteel afvragen is: hoe kan ik mij beschermen tegen de invloeden van de omgeving? Dat kan bijvoorbeeld elektrische straling zijn, elektrosmog, geluidshinder, vibes van andere mensen die in de lucht kunnen hangen, enzovoort. Hoe kan ik mij beschermen?

Alles wat je niet wilt wordt sterker

Er zijn heel veel methodes hoe je je kunt beschermen. Allerlei technische oplossingen, ook allerlei energetische oplossingen zoals visualisaties bijvoorbeeld, maar, als je je wilt beschermen tegen iets of iemand, dan kom je eigenlijk vanuit een positie van zwakte. Eigenlijk zeg je van die persoon of die situatie: die heeft macht over mij. En alles wat je niet wilt of alles waar je van af wil, dat wordt eigenlijk alleen maar sterker.

Van jezelf houden is de beste bescherming tegen négativiteit

Ik ben groot en sterk genoeg

Misschien heb je weleens gehoord dat het universum het woordje ‘niet’ niet verstaat. Dus: ik wil niet beïnvloed worden door Jaap, nou op dat moment nodig je eigenlijk Jaap uit in jouw veld, die dus op dat moment invloed op jou heeft. Misschien wel de beste manier om je te beschermen is om jezelf niet te willen beschermen maar je te realiseren: ik heb geen bescherming nodig want ik ben groot en sterk genoeg.

Je bent niet een druppel in de oceaan, je bent de oceaan in een druppel.

Oefening

Een oefening die je in deze kunt doen is: je eigen energieveld vergroten. Groter maken, groter maken, groter maken, groter maken, groter maken. Als je jezelf kleiner kunt maken dan kun je jezelf ook groter maken. Groter en groter en groter… net zo lang totdat je zo wijds bent in je veld dat je als het ware samenvalt met het leven zelf, één wordt met het leven zelf. En waarom zou je je beschermen tegen het leven want je bent het leven zelf.

Het Universele veld; Dorpswei

Jouw velden leren kennen, je emotionele veld, spirituele veld, universele veld, dorpswei

Door deze prachtige oefening die al eeuwen wordt gedaan, leer je ook je eigen energievelden beter kennen. De verschillende lagen om ons heen. Je zou het aura kunnen noemen. Het emotionele veld, het mentale veld, het spirituele veld, ook wel het astrale veld genoemd. En door die velden te leren kennen kun je ook steeds meer in die gebieden gaan leven net zolang totdat je terecht komt in het god-veld zou je kunnen zeggen, of het quantum-veld, het universele veld óf zoals ze in Wijk aan Zee zeggen: de dorpswei; gemeenschappelijke grond. Op dat moment val je dus samen met het leven zelf en is er geen enkele reden meer om je te beschermen want jij bent alles wat is.

Vrij uit

Vrijheid is een thema dat op dit moment bij veel mensen op de agenda staat, is het niet hoog dan wel heel laag. En ondanks dat vrijheid momenteel op de tocht staat of misschien juist dankzij die aanslag op onze vrijheid gaan we onze vrijheid, de vrijheid die er is, des te meer waarderen en gaan we ook methodes ontwikkelen om ondanks de uiterlijke beperking innerlijk nog vrijer te zijn.

Dij uit

Hoe blijf je mentaal, emotioneel, spiritueel en fysiek vrij in een wereld die steeds onvrijer is ? Heb je een heerlijke vrije dag, maak jezelf zo groot mogelijk, dij als het ware uit, groter, groter en groter. Doe deze oefening niet alleen, doe het samen met vrienden die van je houden.

Daarom worden egoïstische mensen steeds kleiner en kleinzieliger

Het denken kan alleen maar bestaan in een zeer beperkte ruimte. Als het denken/ het zelf er is, is er geen totaliteit. Het zelf kan alleen maar een fragment zijn. Het zelf kan alleen maar bestaan als een fragment, een deel. Hoe kleiner het fragment wordt, des te beter kan het zelf bestaan. Daarom worden egoïstische mensen kleinzielig, steeds kleiner en kleiner.

Een egoïstisch iemand heeft geen ruimte in zichzelf

Hoe egoïstischer iemand is, des te gemener, middelmatiger en kleiner hij/zij is. Zo iemand heeft geen ruimte in zichzelf. Die kan niets anders bevatten dan zijn eigen ego. Hij/zij is zo klein dat alleen deze kleine wereld al genoeg is om zijn hele ruimte te vullen. Hoe meer je het ego verliest hoe meer het gaat smelten, samenvoegen, hoe meer ruimte je hebt.

Uiteraard is het ego zeer gedefinieerd, het geheel is zo uitgestrekt dat je het niet kunt aanwijzen

Uiteraard is het ego zeer gedefinieerd, je kan het aanwijzen je kan het lokaliseren. Je kan zeggen “dit ben ik”. Het geeft een zekere duidelijkheid. Het totaal, het geheel is een heel mysterieuze wolk. Je kan het niet lokaliseren je kan het niet aanwijzen, zo van: “dit is het”. Het is zo groot, zo ver, en uitgestrekt, heeft geen begin, het heeft geen eind, het is eindeloos.

Dolle Liefdesaffaire met het bestaan

Behalve wanneer je er klaar voor bent om deze mysterieuze chaos van het geheel binnen te gaan, zul je niet in staat zijn om er ook maar één stap in te zetten. Het is gevaarlijk voor het ego, het is gevaarlijk voor zogenoemde intelligentie, het is een dolle liefdesaffaire. Tenzij je zo’n Dolle Liefdesaffaire hebt met het bestaan dat je bereid bent ervoor te sterven, zul je je blijven vastklampen aan je kleine ego.

Twee patiënten probeerden te ontsnappen

Scene uit de film One flew over the cuckoo’s nest

Twee patiënten in een gesloten psychiatrische inrichting probeerden te ontsnappen. Ze kwamen bij de de buitenste muur maar het lukte niet om daarover heen te klimmen. “Wat nu? ” vroeg de eerste patiënt. “Ik weet wat”, zei de tweede patiënt, “ik schijn met mijn zaklamp naar de bovenrand van de muur, jij klimt langs de lichtbundel van de lamp bovenop de muur en daarna help je mij omhoog”. “Dat wordt niks”, antwoordde de eerste, “Zó gek ben ik niet, ik zou maar tot halverwege komen en dan doe jij de lamp uit”.

Einstein: stel je voor dat je reist door de ruimte op een lichtstraal..

Als je wilt dat je kinderen intelligent worden, lees ze dan sprookjes voor.
Als je wilt dat ze nóg intelligenter worden, lees ze dan meer sprookjes voor.

Albert Einstein

Zó gek zal je moeten wezen om het geheel binnen te kunnen gaan

Zó gek zal je moeten wezen om het geheel, de eenheid binnen te kunnen gaan. Het is een soort dood, het is een verdwijnen, het is riskant, het is een gok. Je kunt niet weten wat er gaat gebeuren. Je kunt alleen maar weten wat je kwijt zult raken; je kunt niet van te voren weten wat je zult winnen. Tenzij je enorm moedig bent zul je die stap niet maken. Het is een afgrond in springen en de afgrond is bodemloos.

De sprong maken

Maar degenen die zijn gesprongen zijn aangekomen. Op het ogenblik waarop zij dood gingen als afgescheiden ego’s, zijn ze als goddelijk herrezen. Als een druppel te sterven is de enige manier om de oceaan te worden. Daarom zijn die oefeningen er, daarom is het essentieel om te mediteren. Hulp om je zogenaamde slimheid los te laten, het intellectuele, je kennis. Dat is alleen maar mogelijk wanneer je niet in het minst zorgen maakt over wat er gebeuren gaat.

Mediteren is compleet op eigen benen staan. Je kunt het niet doen aan de hand van iemand anders. Ook woorden zoals deze kunnen je alleen maar een eindje op weg helpen, tot zover. Dan ben je op jezelf aangewezen. Alleen jij kunt de sprong maken. Als je niet in zit over het resultaat, alleen dan kun je de sprong maken.

Think about your troubles

Disclaimer