De dingen vertonen zich aan ons zoals wij ze bekijken. Voor iemand met een ‘verkeerde’ (= verdraaide/nadelige) levenshouding lijkt alles verkeerd. Voor een ‘goed’ mens is alles goed; want een goed mens doet het slechte in het goede verkeren, maar een verkeerd handelend mens verdraait het goede tot iets slechts. De zonde van de deugdzame is een deugd, de deugd van de zondaar is een zonde. [1]

De dingen hangen in hoge mate af van onze interpretatie, want er is geen zegel van het leven, dat welke handeling, woord of gedachte dan ook tot goed of slecht bestempelt.

Iemand die wij liefhebben of mogen willen we in een goed licht zien

Er is nog een andere kant hieraan: hoezeer onze voorkeur of afkeur een rol speelt bij het onderscheiden van goed en kwaad. In iemand, die wij liefhebben, of die wij graag mogen en bewonderen willen wij alles wat verkeerd is in een goed licht zien. Onze rede, ons verstand staat klaar om wie wij liefhebben te hulp te snellen. De rede brengt dan altijd wel een argument te voorschijn om het goede te laten zien en het verkeerde te verontschuldigen.

Hoe makkelijk we fouten vinden in degenen die we niet mogen

En hoe gemakkelijk zien wij de fouten en vergissingen van degene die we niet mogen; en hoe moeilijk is het voor ons om een fout te vinden, zelfs als wij het zouden willen, in iemand die wij liefhebben! Als wij daarom lezen hoe Jezus de genen vergaf die van grote fouten werden beschuldigd, dan zien wij nu dat het iets natuurlijks was dat hij, die de mensheid liefhad, geen fouten kon zien; het enige wat hij kon zien was vergeving, genade, gratie.

Echo

Een dom of simpel mens staat altijd klaar om het slechte in een ander te zien en zich een mening te vormen en te oordelen. Maar je zal zien dat een wijs mens op een heel andere manier zijn mening over anderen geeft, hij zal steeds trachten verdraagzaam te zijn en nog meer te vergeven. ‘Het nu is de weerkaatsing van het verleden, en de toekomst zal de echo zijn van het heden’; dit gezegde zal altijd waar blijken te zijn.

De werkelijkheid is..

De werkelijkheid is dat wat wij voor waar aannemen. Wat we voor waar aannemen is wat we geloven. Wat we geloven is gebaseerd op onze waarnemingen. Wat we waarnemen heeft alles te maken met waar we naar zoeken. Waar we naar zoeken hangt af van wat we denken. Wat we denken hangt af van wat we waarnemen. Wat we waarnemen hangt af van wat we geloven. Wat we geloven bepaalt wat we voor waar aannemen. Wat we voor waar aannemen is onze realiteit.

David Bohm

Dat weet (en vergeet) bijna iedereen

Het klinkt wat eenvoudig om te zeggen dat het resultaat overeenkomstig de daad is, want dat weet bijna iedereen. Maar niet iedereen handelt er naar; en dat komt omdat een wet kennen de mens nog niet noodzakelijkerwijs in staat stelt die wet in acht te nemen. Daarbij komt dat het leven zo bedwelmend is, dat de mens, omdat die opgaat in de activiteit van het leven, deze regel dikwijls vergeet.

Het resultaat is overeenkomstig de daad

Het is duidelijk dat het heel moeilijk is om die doodsimpele regel in praktijk te brengen, en wel omdat men gewoonlijk verzuimt er ernstig aandacht aan te besteden. Om deze theorie te bewijzen, dat de gevolgen van een handeling overeenkomstig de handeling zijn , hoeft men niet ver te zoeken; je ziet talloze voorbeelden ervan in je eigen leven en in het leven van anderen. Want het is als een echo, en in die echo ligt het resultaat.

Akasha

Wijk aan Zee , kunstwerk ‘Abri’ gemaakt door Hooykaas|Stansfield. Het kunstwerk staat hoog op een duinenrij vlak bij zee. De sculptuur heeft als fysieke gedaante een schotel, als metafoor voor een schelp of een oor, maar het eigenlijke kunstwerk bestaat uit geluid.

Volgens de ideeën van de mystici in de wereld is de wereld waarin wij ons leven maken een Akasha en Akasha betekent voorziening, ruimte. Zij beschrijven deze als een koepel en alles wat daarin gesproken wordt heeft zijn echo; daarom kan niemand iets doen of zeggen of zelfs maar een ogenblik denken, dat ooit niet-bestaand zal worden. Het is al opgetekend; en die getuigenis is scheppend.

Het is niet alleen wat men doet, zegt of denkt, dat wordt geregistreerd in het geheugen of in de atmosfeer, maar die getuigenis is elk ogenblik óók scheppend, zodat elke regel of letter ervan een kiem of een zaadje wordt, dat een gelijksoortig effect voortbrengt.

Groetjes! L.B. Boogie

Bang – A – Boomerang ~ Abba

Love is always around and you can look for it anywhere, when you feel that you ‘ve found it my advice is to take good care, never use it as a selfish tool, never ever be such a fool, every feeling you’re showing is a boomerang you’re throwing, by giving it away I think you’ll learn, you’ll get love in return, so bang, a boom-a-boomerang is love

Aanverwante artikelen op deze website

Disclaimer