Het begin van vrijheid is het besef dat je niet de denker bent. Op het moment dat je de denker gaat waarnemen wordt een hoger bewustzijnsniveau actief.
Je begint dan te beseffen dat zich boven het denken een enorm gebied van intelligentie uitstrekt en dat het denken niet meer is dan een nietig onderdeel van die intelligentie.
Je beseft ook dat alle dingen die echt belangrijk zijn,
zoals schoonheid, liefde, creativiteit, vreugde, innerlijke vrede, uit iets voortkomen dat het verstand te boven gaat.

Je begint te ontwaken.

Aanverwante artikelen op deze website

Disclaimer