Het leven is niets anders dan een mogelijkheid voor liefde om tot bloei te komen. Als je leeft, bestaat de mogelijkheid. De mogelijkheid is er zelfs tot aan het laatste moment, de laatste adem. Je hebt misschien je hele leven gemist. Als je op het laatste moment op aarde liefde kunt zijn dan heb je niets gemist. Omdat een enkel ogenblik van liefde gelijk is aan de hele eeuwigheid van liefde.

De vergissing is dat je denkt dat je altijd van iemand gehouden hebt

De fundamentele denkfout die je de hele tijd met je meedraagt is dat je altijd van iemand gehouden hebt. Dit is een van de meest opvallende dingen bij alle mensen: hun liefde is altijd voor iemand, ze is geadresseerd. En het moment waarop je je liefde adresseert maak je ze stuk. Het is alsof je zegt: ik adem alleen maar voor jou en wanneer jij er niet meer bent, hoe kan ik dan nog ademhalen?

Als ademhalen

Liefde is eigenlijk zoals ademhalen. Het is eigenlijk enkel een kwaliteit in jou, waar je ook bent, met wie je ook bent, of zelfs als je alleen bent gaat de liefde in je door met over te stromen. Het is geen kwestie van verliefd op iemand zijn, het is een kwestie van liefde te zijn.

Denk in termen van: “Heb ik wel lief of niet?”

Mensen zijn gefrustreerd in hun liefdeservaringen. Niet omdat er iets mis is met liefde. Ze reduceren liefde tot zo’n punt dat de oceaan van liefde daar niet kan blijven. Je kan de oceaan niet omvatten, je kan de oceaan niet inpakken, in een emmertje doen. Wanneer je dat doet is het de oceaan niet meer. Het is niet een kleine stroom. Liefde is je hele zijn. Liefde is je goddelijkheid. Denk in termen van: “heb ik wel lief of niet”.

Liefde is het uitstralen van je ziel

Het licht in mij groet het licht in jou

De kwestie van het object van de liefde komt niet naar boven. Met je vrouw houd je van je vrouw, met je man houd je van je man, met je kinderen houd je van je kinderen, met je personeel houd je van je personeel, met je vrienden houd je van je vrienden, met de bomen houd je van de bomen, met de zee houd je van de zee. Je bént liefde. Liefde is niet afhankelijk van het onderwerp maar is een uitstraling van je ziel.

Vraag je gewoon af: ben ik in staat liefde te worden?

En hoe weidser de uitstraling des te groter is je ziel. Hoe weider uitgespreid de vleugels van je liefde zijn des te groter is het hemelruim van je zijn. Je hebt geleefd onder een algemene denkfout van alle mensen. Liefde is niet: bedelaars die bedelen van bedelaars. Vraag je gewoon af: ben ik in staat liefde te worden? Liefdevol te zijn.

Niemand komt tekort

Natuurlijk zal jouw liefde anderen ook bereiken. Het zal een trilling zijn die jou omgeeft die zich overal naartoe verspreidt. En als zoveel mensen eenvoudig hun liefde, hun lied, hun extase uitzenden zal de hele wereld een tempel worden. Een andere manier om een tempel te maken is er niet. Dan wordt de hele omgeving gevuld met een nieuw soort energie en niemand komt tekort. O

Aanverwante artikelen op deze website:

Disclaimer