Ja, ontspanning is een van de meest ingewikkelde fenomenen – heel rijk, multidimensioneel. Dat gaat samen met vertrouwen, overgave, liefde, acceptatie, meestromen met dat wat is, eenheid met het bestaan, egoloosheid, extase. Dit maakt er allemaal deel van uit en dit gaat allemaal gebeuren als je leert hoe je je kunt ontspannen.

Religies, bewustzijnsvernauwing en het appel om aldoor alert en ongerust te zijn hebben ons  gespannen gemaakt en schuldgevoel toegevoegd. Toen de wetenschap zich afkeerde van de Geest veranderde dat ingrijpend haar opdracht. In plaats van te proberen inzicht te krijgen in de ‘natuurlijke orde’ opdat de mens in harmonie met die orde zou kunnen leven, begaf de moderne wetenschap zich op de weg naar een doel dat controle en overheersing van de natuur inhield. De technologie die het resultaat was van het volgen van deze filosofie en gebruikt wordt op een manier die ook hoort bij deze filosofie heeft de menselijke beschaving gebracht in de alarmsituatie die we nu ervaren, doordat deze het web van de natuur heeft verstoord. Één voorbeeld: razend knap wat de chemische geneeskunst allemaal heeft weten te bereiken. En stoffen die we labelen als ‘geneesmiddel’ vormen in Nederland doodsoorzaak nr 3

Foto: op straat liggend straatnaambord in Wijk aan Zee wachtend om overeind te komen. Majjhima patipada is in het boeddhisme de middenweg die leidt tot verlichting en die het midden houdt tussen enerzijds fysieke en emotionele genotzucht en anderzijds extreem ascetisme dat net zo destructief is. Een belangrijk aspect van de Middenweg is het op de juiste manier aandacht geven aan hetgeen zich in het heden manifesteert. De Middenweg bestaat uit het Achtvoudig Pad, dat weer bestaat uit de hoofdcategorieën: moreel of ethisch gedrag (sila), meditatie (samadhi), wijsheid (pañña)

Iemand wil je zeggen: er is geen hel en er is geen hemel. Dus wees niet bang voor de hel en wees niet belust op de hemel. Alles wat er is, is dit moment. Je kunt van dit moment een hel of een hemel maken – dat is zeker mogelijk – maar anders is er nergens een hemel of een hel. Totaal gespannen zijn is de hel en totaal ontspannen zijn is de hemel. Totale ontspanning is het paradijs.

Disclaimer