Het grootste wonder in de wereld is dat jij bent en dat ik ben. Er zijn is het grootste wonder en meditatie opent de deuren van dit grote wonder. Alleen een mens die zichzelf liefheeft kan mediteren. Zich verdiepen, ontspannen, openen in zichzelf. De andere optie is jezelf vermijden, alsmaar ontsnappen aan jezelf.

Want wie wil er kijken in een lelijk gezicht? Wie wil zich nu in een lelijk wezen gaan verdiepen? Wie wil er diep in zijn eigen modder gaan, in zijn eigen duisternis? Wie wil er binnengaan in de narigheid die je denkt dat je bent? Je wilt altijd aan jezelf ontsnappen.

Alleen een mens die zichzelf liefheeft kan mediteren, zich in zichzelf verdiepen. De andere optie is jezelf vermijden. Altijd aan jezelf ontsnappen.

Heel mooie ervaring

Maar weet je, liefde is helemaal niet zeldzaam, iedereen heeft het. In plaats van te vragen: “Geef me liefde”,  begin met liefde te geven…
Liefde geven is echt een heel mooie ervaring, want je bent dan… een keizer, je bent dan een keizerin. Je bent dan royalty; je wordt royaal. Deze ervaring werd al bezongen in de middeleeuwen, door Hildegard von Bingen

Alexandra Polarczyk zingt Caritas abundat van Hildegard von Bingen

Caritas abundat (liefde vloeit over in alles)

Liefde vloeit over in alles
Van de donkerste diepte

Tot hoog boven de sterren
En heeft alles tot het uiterste lief,
Want aan de hoogste Koning
Heeft zij de kus van de vrede gegeven.

Meisjeskoor St. Stanislav – Caritas Abundat in Omnia

Het meisjeskoor St. Stanislav van het Diocesaan Klassiek Gymnasium behoort tot de beste Europese koren o.lv. Helena Fojkar Zupančič. Opgenomen in de St Jozefkerk, Poljane, Ljubjana, Slovenië.

In de liefde: wees een koning, wees een koningin

Liefde krijgen is een heel kleine ervaring, het is de ervaring van een bedelaar. Wees geen bedelaar. Wees- tenminste wat liefde betreft- een koning, of een koningin, want het is een onuitputbare kwaliteit in jou. Liefde is geen kwantiteit, het is een kwaliteit. Een kwaliteit van een bepaalde soort, die groeit door te geven en die sterft als je het vasthoudt. Als je er gierig mee bent, gaat het dood. Dus geeft het maar uit, wees maar een verkwister.

Namasté

Aanverwante artikelen op deze site

Liefde is niet zeldzaam iedereen heeft het

Modder en groei

Disclaimer