Wat hier volgt is een oude vertelling. Een verhaal over de grootste kracht van het universum. De grootste kracht van het bestaan. Dit verhaal laat zien dat elk mens innerlijk verbonden is met de universele scheppingskracht. Als een goddelijke vonk sluimert in ieder hart de liefde. Als wij verliefd zijn of intense momenten met onze dierbaren meemaken, voelen wij deze liefde stromen en zijn we verbonden met onze bron. Maar we kennen ook allemaal situaties met conflict en pijnlijke ervaringen waarin wij dit contact verliezen. Juist op moeilijke momenten is het belangrijk om toegang te hebben tot de kracht van ons hart om onszelf zo te kunnen bijstaan.

Het schilderij ‘Godenbijeenkomst op de wolken’ van Cornelis van Poelenburch, te zien in zaal 13 van het Mauritshuis

Ooit besloten de goden waar ze de grootste kracht van het universum zouden verstoppen, opdat de mens die niet zou vinden vóór hij eraan toe zou zijn om deze op een verantwoorde manier te gebruiken. Eén god stelde voor om het op de top van de hoogste berg te verbergen. Maar de goden beseften dat de mens de hoogste berg zou kunnen beklimmen en de grootste kracht van het universum vinden, voordat hij er rijp voor was.

Een andere god zei: “Laten we deze kracht op de bodem van de zee verstoppen”. Maar opnieuw beseften zij dat de mens ook deze plaats zou kunnen ontdekken en de grootste kracht van het universum vinden vóór hij er rijp voor was. Tenslotte zei de wijste god: “Ik weet wat we doen. Laten we de grootste kracht van het universum verstoppen in de mens zelf. Daar zal hij nooit zoeken, voordat hij rijp genoeg is om de weg naar binnen te gaan”.

En zo verstopten de goden de grootste kracht van het universum in de mens. En daar ligt deze nog steeds – in ons hart- en wacht tot wij deze vinden en er op een wijze manier gebruik van maken”.

De schat in jou hart

Kun je contact maken met de liefde die je voor de ander voelt? Deze liefde is van jou- de ander maakt deze in jou wakker. Opent als het ware een deur zodat jij toegang krijgt tot de liefde in jouw hart. Proef de warmte, de zachtheid, het vuur – hoe je de kwaliteit ook mag ervaren. Dit is de schat in jouw hart. Blijf een poosje met je aandacht bij je hartcentrum. Je kunt je concentreren op je adembeweging en je verbinden met je ademende hart.

Je liefdesenergie

Zoals je liefde naar de ander hebt laten stromen, zo kun je deze ook aan jezelf geven. Stuur een warme glimlach en open je hart voor jezelf. Kijk eens vol liefde naar jezelf, omarm en omhul je ermee. Je mag je laten raken door je liefde en je deze intieme ontmoeting met jezelf toestaan. Nu gaat je liefdesenergie zich vanuit je hart verspreiden over je hele lichaam. Ze mag ook stromen naar je buik, je voeten, je handen en je gezicht. Alle cellen mogen zich vullen met liefde.

Disclaimer