WIJK AAN ZEE – Een ander kan jouw vraag ‘wie ben ik’ niet beantwoorden. Op zondag 25 februari om 12:00 is er een Klankschalenmeditatie ‘Het licht in jezelf’ in het Badgastenkerkje. Luisteren naar de klanken van schalen en gongs is een van de meest relaxerende ervaringen die je kunt hebben. Om deel te kunnen nemen heb je geen speciaal diploma of ervaring nodig.

Klankschalenmeditatie ‘Het licht in jezelf’ zondag 25 februari 12:00

“Een ander kan jouw vraag ‘wie ben ik’ niet beantwoorden. Maar we vragen niet, we willen dat het ons verteld wordt. Eén van de merkwaardigste dingen in de structuur van onze psyche is, dat we allen willen dat het ons verteld wordt, omdat wij het resultaat zijn van duizenden jaren propaganda. We willen ons denken bevestigd en versterkt zien door een ander, terwijl een vraag stellen betekent de vraag aan jezelf stellen.”

Je eigen licht

Ontdek jezelf. Anders maak je jezelf afhankelijk van de meningen van andere mensen, die zichzelf niet kennen.

Inspiratie voor het houden van deze meditatie zijn inzichten van de wereldberoemde Indiase leraar Krishnamurti: ‘Wees je eigen licht’, zegt hij. Krishnamurti is zeker niet de enige die wijst op de noodzaak ‘naar binnen’ te gaan en onszelf werkelijk te leren kennen. Onze innerlijke wereld creëert de uiterlijke wereld. Wist je dat in de omgeving van Ommen een trein rijdt die genoemd is naar J. Krishnamurti?

‘Pas dan zijn we in staat de conflicten in de wereld die voortkomen uit de conflicten in onszelf, echt te begrijpen’, zegt hij. ‘We are the world en het is onze individuele chaos die de wanorde in de samenleving creëert. De kwaliteit van het individu is de kwaliteit van de samenleving.’

Liefdevol lijken is makkelijk; liefdevol zijn is heel moeilijk. De schijn ophouden is makkelijk; jezelf zijn is moeilijk. De mens is in staat om te kiezen. Dieren kunnen alleen maar oprecht zijn, dat is hun slavernij niet hun vrijheid. De mens kan besluiten nemen. Kiezen is altijd moeilijk en de geest kiest voor de makkelijke weg. De geest kiest de weg van de minste weerstand. Onecht zijn is makkelijk; liegen is makkelijk.

Merkwaardig

Een ander kan jouw vraag ‘wie ben ik’ niet beantwoorden Maar we vragen niet, we willen dat het ons verteld wordt. Eén van de merkwaardigste dingen in de structuur van onze psyche is, dat we allen willen dat het ons verteld wordt, omdat wij het resultaat zijn van duizenden jaren propaganda. We willen ons denken bevestigd en versterkt zien door een ander, terwijl een vraag stellen betekent de vraag aan jezelf stellen.

De vraag of iedereen wel geestelijk gezond is, komt niet aan de orde. We nemen gewoon aan dat de gemiddelde geest prima in orde is.

Genieten kan alleen maar voortkomen uit je centrum

Wanneer je iets doet en je geniet er van dan ben je bezig om je te verbinden met je kern, je essentie, je centrum. Je centrum is de bron waar vreugde en genieten vandaan komen. De enige bron. Genieten kán alleen maar voortkomen uit je centrum. Vreugde hebben in wat we doen is sowieso een heel belangrijk signaal dat aangeeft of we op de juiste weg zijn. 

Individueel bewustzijn als startpunt

De individuele, interne component – het individuele bewustzijn uitmondend in een persoonlijke attitude of grondhouding – als het startpunt van individueel en collectief gedrag, en dus van maatschappelijke ontwikkeling. Het daadwerkelijk beoefenen van een (bij voorkeur effectieve en efficiënte) techniek voor bewustzijnsontwikkeling – een bij uitstek pro-actieve bezigheid – genereert meer kans op een ecologisch en maatschappelijk verantwoorde samenleving dan bijvoorbeeld ‘preken en verplichten’. Hieronder een sterk verkorte schematische samenvatting van deze filosofie:

Als er vrijheid is is er energie, als er vrijheid is kan er niets verkeerd gaan

Vrij zijn van alles wat de ene mens de ander heeft opgelegd; geloof, dogma’s, rituelen, mijn land, jouw land, mijn mening, jouw mening- betekent vrij zijn van geweld. We klampen ons liever vast aan het bekende dan het onbekende onder ogen te zien. Het bekende is ons huis, onze meubels, onze familie, ons karakter, ons werk, onze kennis, onze reputatie, onze eenzaamheid, Als er vrijheid is is er energie. Als er vrijheid is kan er niets verkeerd gaan.

J, Krishnamurti

Klankschalenmeditatie ‘Het licht in jezelf’ zondag 25 februari 12:00 -13:30
Badgastenkerkje, Julianaweg 75, Wijk aan Zee
Entree: vrije donatie na de meditatie
Matten, dekentjes, kussens aanwezig
Voor wie niet kan of wil liggen is er een stoel
Deur open: 11:30 biologische theesoorten en versnapering
Zorg dat je lekker ruim voor aanvang binnen bent!

Aanverwante artikelen op deze website