“Waarheid is een land zonder wegen erheen, een land dat langs geen enkel pad, door geen enkele godsdienst, geen enkele sekte is te bereiken. Omdat waarheid onbegrensd, absoluut en onbenaderbaar is, langs welke weg dan ook is ze niet te organiseren. En er moeten dan ook geen organisaties worden gevormd om mensen vrijwillig of onvrijwillig in een bepaalde richting te leiden. Als je dat doet dan wordt het een geloofsovertuiging, een sekte, een godsdienst die aan anderen wordt opgelegd. J. Krishnamurti (1895-1986)

“Het is nu eigenlijk zo ver dat persoonlijke posts, persoonlijke ervaringen als het ware door een filter moeten, alsof iemand anders bepaalt of jij wel bevoegd bent om je eigen ervaring te mogen beleven en er verslag van te doen en dat iemand anders zo’n fact-checker dan gaat zeggen: nee, nee, nee, jouw verhaal over je eigen ervaring die klopt niet. Het is een vreemde wereld waarin je eigen belevenissen niet meer van jezelf mogen zijn”. Robin Monotti in gesprek met Eric Clapton 15 juni 2021

Niemand van buitenaf

J. Krishnamurti: “Niemand van buitenaf kan ons vrij maken. Daarom, het is mij er niet om begonnen om een nieuwe godsdienst of sekte te beginnen of nieuwe theorieën of nieuwe filosofieën in te voeren.

Integendeel, het gaat mij om het enige dat wezenlijk belangrijk is, dat de mens echt vrij zal zijn. Het enige waar het mij om gaat is de mens absoluut en onvoorwaardelijk vrij te maken.

Ze wachten je op, ze denken dat ze van elkaar verschillen maar dat is niet zo, ze zijn allemaal precies hetzelfde. Ze willen je hersenspoelen tot je één van hen bent, tot je hun woorden nazegt, tot je hun heiligen vereert. Blij ver weg, want ze wachten op je, de opvoeder en de zakenman; de één vormt je ten bate van de ander, met de bedoeling dat je je gaat gedragen naar de eisen van hun samenleving, die iets rampzaligs is”.

19 juni 2021 Haarlem

NTR TV ‘Iedereen Verlicht’ : J. Krishnamurti

Ze goochelen met woorden en je zult verdwalen in hun wildernis

“Ze zullen een mens van de wetenschap van je maken, een technicus, een expert op het gebied van zowat alles, van kookkunst tot architectuur tot filosofie. Blijf heel ver weg, ze wachten op je, de politicus en de hervormer, de één haalt je door het slijk en dan zal de ander je hervormen, ze goochelen met woorden en je zult verdwalen in hun wildernis

Blijf ver weg, ze wachten op je de godkenners en de bommengooiers; de één wil je overtuigen en de ander laat je zien hoe je moet doden; er zijn talloos veel manieren om God te vinden en even zoveel manieren om te doden. En los van al deze figuren zijn er horden anderen die je vertellen wat je moet doen en wat je moet nalaten; blijf ze allemaal ver uit de buurt, zo ver dat je evenmin jezelf kunt vinden als een ander. Je zou ook best willen meedoen met al die anderen die op je wachten, maar dat wordt dan een zo ingewikkeld en een je zo bezighoudend spel dat je erin verloren zult raken. Je zou nooit te veel hier moeten zijn; wees zo ver weg dat zelfs jij je niet kunt vinden.

Misschien noemde je het veiligheid

Wat ik observeer is dit: wat er ook met je gebeurt, jij bent verantwoordelijk. Het is niet dat iemand anders het jou aandoet. Jij wilde het en dus vindt het plaats. Iemand buit jou uit omdat jij uitgebuit wilde worden. Iemand heeft je in een gevangenis gezet omdat jij gevangen gezet wilde worden. Er moet een of andere zoektocht daarnaar geweest zijn. Misschien noemde je het ‘veiligheid’. Of misschien gaf je het een andere naam. Jij noemde het misschien anders maar je hunkerde ernaar om opgesloten te worden want in een gevangenis zit je veilig en in een gevangenis is er geen onzekerheid.

Het komt niet door de massa, in principe ben jij het zelf

Maar ga niet vechten met de gevangenismuren. Kijk eens naar binnen in jezelf. Vind daar die hunkering naar veiligheid en hoe de massa jou manipuleren kan. Het moet wel zo zijn dat de massa iets heeft dat jij nodig hebt. Erkenning, eer, respect, status. Als jij iets van hen vraagt dan moet je ze terugbetalen. Dan zegt de meute: “Okee, we geven je respect en jij geeft ons je vrijheid. Het is een simpele deal. Maar de kudde heeft je nog nooit iets aangedaan. In principe ben jij het zelf”.

Disclaimer