Over de wetenschap als methode wordt opgemerkt dat zij is gekanteld naar wetenschap als ideologie, namelijk een soort geloof…een geloof dat de ratio ons alles zal brengen. Zodra men uitgaat van de veronderstelling dat men iets volledig rationeel begrijpen kan gaat men eigenlijk iets miskennen. Men gaat miskennen dat er in het begrijpen een subjectieve, persoonlijke component zit. Men gaat het eigen aandeel in het verhaal over het hoofd zien.

VOOR DE OGEN LIJKT HET HOOFD EEN DOORZICHTIGE LEEGTE TE ZIJN DIE GEVULD IS MET ALLES DAT IEMAND ZIET. DUS BIJ IEDERE GEWAARWORDING, WORDEN DE WAARNEMER, DE ZINTUIGEN EN HET WAARGENOMENE ÉÉN GEHEEL DAT DE DUALITEIT VAN DE KNOWER / KNOWN, BINNENKANT /BUITENKANT OVERSTIJGT”.

Wu-Hsin

Wat wij als Westerse mensen makkelijk over het hoofd zien is dat de wereld relationeel van aard is. Een wereld waarin de dingen over en weer ontstaan, wederzijds opkomen, wederkerig in elkaar doordringen. Alle dingen zijn zoals de regenboog, want er bestaat helemaal geen fenomeen ‘regenboog’ behalve wanneer er een bepaalde samenhangende combinatie is van zon, vocht in de atmosfeer en iemand die het waarneemt.

17 juni 2017 Gaasterbos, Wijk aan Zee

De regenboog is “leegte”, “een hiaat”, want op zichzelf genomen bestaat zij niet. En dit geldt eigenlijk voor alles, inclusief de waarnemer. Ogen en licht verschijnen wederzijds op dezelfde manier als yin en yang, voorkant en achterkant. Het -universum is daarom niet samen-gesteld uit losse op zichzelf staande dingen.

Ik denk dat het heel natuurlijk is dat iemand die de hersenen en de geest onderzoekt ook zijn of haar eigen hersenen en geest onderzoekt

Feiten, kennis en feitenkennis staan niet los van jouzelf. Gewoonlijk openbaart jouw kennis alleen maar het gekende, de kenner blijft on-gemanifesteerd. Gewoonlijk is jouw kennis gericht op één punt en die pijl wijst niet naar jou. Kennis die alleen buiten jezelf staat is feitelijk halve kennis.

Dr. Marieke van Vugt Rijkuniversiteit Groningen, expertise o.a.: kunstmatige Intelligentie, geheugen, beslissingswetenschap, EEG, mindfulness, aandacht, cognitief modelleren: “Ik denk dat het heel natuurlijk is dat iemand die de hersenen en de geest bestudeert ook zijn of haar eigen geest onderzoekt. Het gaat over het ontdekken wat mijn geest is en wat die kan doen. Wellicht ontdek ik verborgen aspecten van de geest die anders verborgen gebleven zouden zijn”.

Bewust van beide en dan gebeurt er een wonder

Kennis zal je van alles openbaren over de wereld maar niet over jezelf tenzij er ook een pijl op jou gericht is. Alle meditatietechnieken zijn er op gericht die kenner te onthullen. Mediteren is een wetenschappelijk onderzoek doen. Als je iets weet, wees je dan altijd bewust van degene die dat weet. Laat die niet verloren gaan in het object. Laat je kennis tweeledig zijn, laat het twee kanten opstromen.

Word je bewust van het gekende en de kenner. Laat je uitgaande aandacht regelmatig terugkeren en rusten in de bron. Verlies geen van beide uit het oog. Met een beetje oefenen kun je je geleidelijk bewust worden van beide. En dan gebeurt er een wonder. Het is een van de oudste technieken. Mediteren is toestaan dat dingen gebeuren. Het levert een enorme psychische verlichting op wanneer het bewuste ego afstand heeft gedaan van de onnodige en impertinente gedachte dat het verantwoordelijk is voor het aansturen van en zich bemoeien met alles wat er om zich heen gebeurt.

De kenner en het gekende zijn één. Eenvoudige mensen menen dat zij God zouden kunnen zien alsof hij daar stond, en zij hier. Dat is niet zo. God en Ik, wij zijn één in kennis.

Meister Eckhart.

We zijn het meest onszelf op het moment dat we het meest in harmonie zijn met datgene dat we niet begrijpen

Waarheid is iets moeilijks en ongrijpbaars, eigenlijk vereist het spreken van de waarheid altijd opnieuw de moed om datgene te durven uitspreken dat miskend wordt en dat niemand anders wil uitspreken. Het ego heeft inderdaad twee zeer problematische effecten; het vervreemdt ons van onszelf én van de ander vreemd genoeg. We zijn het meest onszelf op het moment dat we het meest in harmonie zijn met datgene dat we niet begrijpen.

Aanverwante artikelen op deze website

Disclaimer