De  menselijke aspiratie om de evolutie te sturen is ook de aspiratie om te zijn “als God” en dus – want dit is hoe Westerlingen God zien: om dictator van de wereld te zijn.

Wie ernaar streeft ‘helemaal goed’ te wezen of ‘100% gelijk’ te hebben, probeert het witte gebiedje uit het zwart en het zwarte gebiedje uit het wit weg te poetsen.

De frustratie over de onhaalbaarheid van dit streven staat voor ieder die het kan zien te kijk als neiging tot rechtlijnigheid, rigiditeit, neuro-rigiditeit, één-duidigheid, groepsdenken, één enkel geluid willen laten horen , neiging tot dwingen, neiging tot het dogmatisch verkondigen van ‘echte feiten’ , gebrek aan of afwezigheid van vertrouwen en mededogen, niet herkennen van het punt van over-controle, en neiging tot diskwalificeren van het ‘dissidente’ buiten- en binnen zichzelf. Kortom de tentoonspreiding van kenmerken van onbewust denken en handelen.

Het leven zelf is tegenstrijdig alleen leugens kunnen consistent zijn

Het leven zelf is tegenstrijdig, waarom zou waarheid dan niet tegenstrijdig kunnen zijn? Alleen leugens kunnen één-stemmig zijn. Alleen leugens kunnen consequent consistent, rigide, duurzaam zijn. Waarheid kan alleen maar inconsistent zijn omdat zij alles moet bevatten wat het leven zelf bevat.

Juist omdat je denkt dat het leven logisch in elkaar zit probeer je als snel de dingen met elkaar in overeenstemming te brengen. Logica duldt geen tegenspraak. Logica kan geen tegenspraak tolereren. Logica kan niet anders dan aantonen dat dingen elkaar niet tegenspreken. Logica moet wel op de een of andere manier aantonen dat de dingen elkaar niet tegenspreken en als twee dingen elkaar wel tegenspreken dan kunnen zij niet waar zijn.

Wetenschap is gebaseerd op logica en kan daarom niet geheel waarachtig zijn

Eén van beide moet wel fout zijn, ze kunnen niet allebei goed zijn. Logica probeert overal datgene uit te halen wat nergens wordt tegengesproken. Wetenschap is gebaseerd op logica. Daarom kan wetenschap niet geheel en al waarachtig zijn wanneer zij het leven definieert, dat is onmogelijk. Het leven is vol tegenspraak en onlogisch. Het leven opereert via het tegendeel. Het leven is niet bang voor het tegendeel.

Het leven zelf is tegenstrijdig. Tegenstrijdigheid is waar het leven uit bestaat, is wat het leven mogelijk maakt .

Hoe paradoxaal het ook mag lijken: het doel van het leven heeft geen inhoud, geen punt. Het haast zich verder en verder en het loopt zo alles mis. En zonder die haast loopt de doelloosheid van het leven helemaal niets mis, want alleen wanneer er geen doel is en geen spoed staan de zintuigen van de mens open om de wereld op te nemen.

Black and White ~ Earl Robinson

Liedje van David I. Arkin (tekst) en Earl Robinson (muziek) uit 1954 in de oorspronkelijke uitvoering van Earl Robinson. Een deuntje dat de burgerrechten bezingt en in het bijzonder de desegregatie van donkere en witte mensen in Amerika.

Aanverwante artikelen op deze website