Studio JP, Wijk aan Zee

Categorie: Artikelen (Pagina 1 van 4)

De klankschaalconcerten worden aangekondigd met een artikel met praktische / filosofische inzichten. De artikelen van voorbije aankondigingen vind je hier.

Een leven verloren…

Dank je wel Volker voor het mogen publiceren van jouw tekst.

Meister Eckhart

Een oude man ging sterven maar hij was bang. Hij had in zijn leven een groot vermogen vergaard maar niet altijd even eerlijk… De oude man kon niet loslaten. Het lijden duurde al vele weken.

Lees verder

Hits: 208

Concentratie <--> meditatie

Ongeduld is waarschijnlijk het eerste wat je voelt wanneer je begint met mediteren. Ben je bereid om te wachten? Hoe meer geduld je hebt des te vlugger zal er resultaat zijn..

Een beetje suf, alsof je bewustzijn op een lager pitje komt zo is het gevoel dat je vervolgens kunt krijgen. Alsof je bewustzijn minder wordt zo lijkt het, maar dat is niet zo. Wat er op een lager pitje komt is de zo vertrouwde koortsachtige alertheid waar je meestal in zit.

Lees verder

Hits: 334

Ene kleine dingetje

“Je komt elkaar nader, je komt steeds dichterbij maar afstand blijft bestaan, zelfs in intimiteit. Dat is de tragiek van alle geliefden. We maken de denkfout dat we verbonden zijn in een relatie, maar in feite belazeren we onszelf. Twee personen blijven twee personen. Hoe dicht ze ook bij elkaar komen, twee blijven er altijd twee. Zelfs tijdens seksuele gemeenschap blijven het er twee. De tweevoud creëert alleen maar een zogenáámde eenheid tussen twee ‘zelven’.  Eenheid kan er alleen maar zijn tussen twee niet-zelven.” B. S. Rajneesh , 1972.

De opvatting dat “het” niet helemaal goed gaat en dat “het” eigenlijk helemaal fout gaat in de wereld is zo diep in onze cultuur ingesleten dat we eigenlijk kunnen spreken van een soort volksgeloof. Het is het smartelijke gevoel dat dingen anders moeten zijn dan ze zijn. Dat dingen die er in de realiteit plaats vinden op geen enkel niveau bestaansrecht zouden horen te hebben gepaard met de overtuiging dat deze dingen volledig los staan van onszelf. Verlichting is een diep besef dat de manier waarop alles zich ontvouwt – ook de (ver)dwalingen en ook wanneer je dat totaal niet meer kunt zien – in wezen juist is, dat wij er niet los van staan, er een onlosmakelijk geheel mee vormen.

Voor jou wanneer je de zoektocht aangaat en voor iedereen die het probeert om de betekenis van het leven, ‘verlichting’, ongeïnterpreteerde / directe, levende realiteit te vinden komt er het moment waarop je geconfronteerd wordt met de hindernis van “dat ene kleine dingetje”, het ontbrekende laatste beetje waardoor je ‘het’ nét niet bereikt. De missing link waardoor de vervulling uitblijft.

Alsmaar bijna

Samen komen we steeds dichterbij en misschien zijn we dichterbij dan we denken zijn slogans van kwf die uitdrukking geven aan het nu meer dan 70 (zeven-tig) jaar gekoesterde gevoel van we zijn er bijna lieve kaalgestraalde mensen maar nog niet helemaal.

Dit alsmaar naderen en niet bereiken zien we ook in het wiskundig principe dat asymptoot wordt genoemd.

Lees verder

Hits: 173

Het recht om gelijk te hebben

“Het tegenovergestelde is ook waar”, wat is dit voor vreemde spreuk op de website van Edwin Rutten ?

Als het goede schuilt in iedereen dan heeft iedereen het recht om op de een of andere manier gelijk te hebben.

Op een dag werd een soefimysticus tot rechter benoemd. Hij was een wijs man, iemand met inzicht, wat Lao Tze diep inzicht noemt. Zijn eerste zaak kwam voor en de eerste partij was aan het woord. Hij luisterde aandachtig en zei: juist u hebt volkomen gelijk.

De griffier maakte zich zorgen want de andere partij was nog niet gehoord en hoe kan een rechter zoiets zeggen zonder eerst de andere partij te horen?

Hij wendde zich tot de rechter en fluisterde hem in het oor: Ik meen te moeten opmerken dat u niet op de hoogte bent met de gang van zaken aan het hof. U kunt dit niet zeggen want dan spreekt u een vonnis uit en is de zaak gesloten. U hebt de andere partij nog niet gehoord! Hoe kunt u zeggen dat de eerste partij gelijk heeft? De rechter antwoordde: U hebt gelijk. Laten we naar de andere partij luisteren.

Hij luisterde aandachtig naar de andere partij en zei toen: Juist u hebt volkomen gelijk. De griffier dacht dat hij gek was. Hoe konden beide partijen gelijk hebben? De rechter zei: Natuurlijk, u hebt gelijk, hoe kunnen ze allebei gelijk hebben?

Voor iemand met diep inzicht heeft iedereen gelijk, omdat deze tot in het diepste van je wezen kan doordringen en ook jouw gezichtspunt kan zien. Hij zit niet vast in zijn eigen standpunt, in zijn eigen filosofie, in zijn eigen leer, zijn eigen agenda. Hij heeft er geen, hij staat open, hij kan zich in je verplaatsen, hij kijkt door jou en ziet waarom jij zo volhardt, waarom jij denkt dat je gelijk hebt.

Maar zo iemand is een raadsel voor jou, je zult hem voor gek verklaren of je denkt dat hij een heilige is. Iemand die deze wereld te boven is en zich niet meer inlaat met dit leven. Zoiets overkwam Mahavir. Hij ontwikkelde een nieuwe denkleer, een vorm van logica die nooit eerder bestaan had, de logica van misschien. Op alles wat je zegt antwoordt hij: “misschien heb je gelijk.”

Als iemand zegt: “ik geloof in god”, dan zal hij zeggen: “misschien bestaat god.” Altijd “misschien.” Hoe kun jij het volkomen mis hebben? Hoe kan dat nu? Als er leven in je zit, als er een god in je zit, dan moet er een kern van waarheid in je zijn. Je begrijpt het misschien niet, je kunt het misschien niet aanvoelen, maar ergens moet je gelijk hebben. Als god in iedereen schuilt dan heeft iedereen het recht om op een of andere manier gelijk te hebben. Mahavir gaat erg ver.

Terwijl die man daar nog zit komt er een ander naar voren die zegt: ik geloof niet in god, god bestaat niet. En Mahavir zegt: “Misschien heb jij ook wel gelijk.”

In zekere zin bestaat god wel en in zekere zin bestaat god niet.

Hits: 1

Beschaving wordt bereikt door het geweld van de mens tegen zichzelf

Mensen vertonen een diepe afgunst jegens vrije ongeciviliseerde dieren en ongebonden wilde natuur. Menigeen gaat ervan uit dat ons unieke vermogen om de natuur tot op zekere hoogte te kunnen onderwerpen aan menselijke logica ons boven de dieren verheft.

Grootspraak die nogal vreemd klinkt aangezien er geen enkel dier is dat aanstalten maakt om de verdwijning van zijn eigen soort te bespoedigen met het gereed houden van atoomwapens, biowapens, vervuiling, kunstmatige intelligentie en wat er ook maar tot onze beschikking staat. Geen enkel dier behalve de mens handelt met een combinatie van ‘logica’, buitensporigheid, moraal en zelfingenomenheid. Alleen de mens doet zijn best om zowel het leefmilieu te helpen alsmede het naar de k*** te helpen. Alleen de mens is er niet over uit of zhij de natuur nu wil verslaan of redden, beschermen of vernietigen. Paradoxaal is de mens in zijn methodes om de planeet te redden.

Zelfs in zijn manier waarop de mens de planeet probeert te ‘redden’ is hij destructief, althans zolang hij zijn acties doet vanuit het idee van ik en de wereld.
“Het is volstrekt duidelijk dat de wereld naar de knoppen gaat. De enig mogelijke kans dat dit misschien niet gebeurt is dat wij niet gaan proberen om het te voorkomen .” J. Robert Oppenheimer, uitvinder van de atoombom.

Vliegen en landen zonder brevet, zonder toestemming, zonder technologische kennis en zonder verantwoordelijkheidsgevoel..

Lees verder

Hits: 144

Hoezo aankomen in het nu?

Geen tijd om rust te nemen? Geen rust om de tijd te nemen? Tijdens het luisteren naar klankschalen kan er een ontspannen diepe stilte ontstaan. Zo kun je een groeikans geven aan wezenlijke dingen die niet te koop zijn en die je niet kunt afdwingen, die je ook niet kunt opleggen met wilskracht. Dingen die eigenlijk vanzelf gaan. Zoals dankbaarheid voelen, authenticiteit, gezonde slaap, herstel, vertrouwen, vrede. Mediteren is goed worden in dingen die je niet kunt vinden met ‘doen’.

Wat is het toch, dat gepraat over mediteren en ‘aankomen in het nu’ ? Wanneer je overtuiging is dat alles praktisch moet zijn, nuttig en efficiënt , dan kun je je misschien afvragen of je er iets aan hebt?

Welnu , het gaat bijvoorbeeld over het herkennen en volgen van je eigen ervaring en je eigen weg. Het kunnen onderscheiden van kennis die je uit eigen ervaring hebt opgedaan en dingen die je zijn aangeleerd. Weet je überhaupt iets?

Alles wat je t(weet) is tweede hands

Je weet een hoop maar alles is geleend en (aan)geleerd. Iemand anders heeft zijn kennis aan jou doorgegeven. Leraren, ouders, de maatschappij hebben jouw geest geconditioneerd. Je ‘weet’ iets over wat goed is, je ‘weet’ iets over liefde, je ‘weet’ iets over vrijheid. Maar eigenlijk weet je niets!

Je hebt niets geproefd, het is allemaal geleend. Secundair. Uit tweede hand. Iemand anders heeft het geproefd, de smaak is niet van jou. Iemand anders heeft het gezien, terwijl jij zelf ogen hebt, maar ze niet gebruikt.

Wijzen en filosofen stellen dat kennis van anderen in zekere zin vals is. Dat die kennis voor jezelf geen werkelijke waarde heeft.

Ze zeggen dat deze aangeleerde kennis gevaarlijker is dan onwetendheid, want onwetendheid is van jou en die kennis is geleend. Onwetendheid is zelfs beter omdat die authentiek is. Onwetendheid is echt, eerlijk en oprecht. Er wordt gewaarschuwd voor aangeleerde kennis en aangemoedigd om te proberen iets te weten te komen op een frisse, onmiddellijke, rechtstreekse manier. Dat kan alleen in het nu.

Heb jij ooit liefgehad?

Wanneer je leeft als een papagaai kun je geen authentiek leven leiden. Heb je ooit iets zelf gedaan of alleen maar anderen gevolgd? Houd je werkelijk van je partner, je vader, je moeder, het bedrijf waar je werkt? Of vervul je vooral je plicht? Omdat het zo hoort? Omdat je het zo geleerd hebt?

De meesters zeggen dan: Dus jij hebt lief en je doet wat je gezegd wordt. Heb jij ooit liefgehad? Je kunt jezelf misleiden en ja zeggen. Maar onderzoek het voordat je iets zegt. Als je hebt liefgehad zou je getransformeerd zijn en dat ben je niet. De liefde zou je veranderd hebben maar dat is niet gebeurd. Want jouw liefde is onecht. Het is een idee over liefde. Het is een setje gedachten, redenaties en overwegingen over liefde. En zo is je hele leven onecht geworden. Je blijft dingen doen die niet vanuit jezelf komen.

Dwingen om spontaan te zijn 

We kopiëren emotionele reacties van onze ouders. We leren van hen dat  overgeven  niet een opluchting maar een een onaangename ervaring hoort te zijn. Dat je bang moet zijn voor de dood, een lijk  en een begrafenis. Onze sociale omgeving heeft die macht omdat wij nu eenmaal niet los van de gemeenschap bestaan. En tóch gebruikt diezelfde gemeenschap waarvan het individu onafscheidelijk is haar gehele onweerstaanbare kracht om het individu ervan te overtuigen dat hij afgescheiden is.

De maatschappij zoals we die nu kennen speelt zo een spel met zichzelf tegensprekende regels. Terwijl we niet los van de gemeenschap bestaan, lukt het de gemeenschap ons toch te overtuigen dat het wel zo is- dat ieder van ons een onafhankelijke bron van actie is met een eigen geest

Hoe beter de maatschappij er in slaagt dit gevoel te implanteren, des te meer het et  resultaat is dat kinderen die in zo’n maatschappij opgroeien bijna voortdurend leven in een staat van verwarring. Deze onmogelijke situatie die ontstaat wanneer een kind een verzoek of een opdracht krijgt met een verborgen tegenstelling, wordt dubbele binding genoemd: “Wees niet zo zelfbewust”, “Probeer te ontspannen”, “wees lief!” Of, wanneer een kind een ander kind dat het bewondert imiteert te horen krijgt: “Jantje, zo ben jij niet, dat is Peter, wees jezélf!” Het onschuldige slachtoffer van dit soort indoctrinatie kan het paradoxale hiervan niet begrijpen. Er wordt hem verteld dat hij vrij moet zijn.

Je zelf vertrouwen

Er wordt een dwingende druk op het kind gelegd om het duidelijk te maken dat een dergelijke  druk niet bestaat. De gemeenschap waarvan het noodzakelijkwijs afhankelijk is definiëert hem als een onafhankelijk deelnemer. “Wij verlangen dat je van ons houdt en niet omdat wij dat zeggen maar vanuit jezelf!” Het spel van dubbele binding is in wezen het opeisen van spontaan gedrag.

Het advies is om jezelf te vertrouwen En niemand te geloven want geloof brengt je op een dwaalspoor. Hoe kun je trouwens iemand anders vertrouwen? Wanneer je jezelf niet eens vertrouwt? Vertrouwen kan pas stromen wanneer het bij jezelf begint. Maar hoe kun je vertrouwen als je niets weet? Hoe kun je jezelf vertrouwen als je geen enkele (directe) ervaring hebt?

Het is vreemd. Je kijkt en leeft door de ogen van anderen. Als je een roos ‘prachtig’ noemt, of de staalindustrie ‘schoon‘, is dat echt jouw ervaring of alleen maar een lesje waardoor je geleerd hebt dat een roos prachtig is? Is dat jouw kennis? Heb je dat zelf ervaren?

Jezus, Boeddha en Marco Borsato

Jezus en Boeddha en Marco Borsato zijn goed, maar je kunt hen niet nadoen. Als je dat wel doet word je lelijk, dan ben je een doorslag, een kopie, onecht. Houd van je voorbeelden, maar wordt geen kopie. Volg je eigen weg. Heb je eigen ervaringen. Doe iets en onthoud dat jij het bent die iets doet. Onthoud altijd dat je in alles wat je doet nagaat of je centrum er bij betrokken is. Als dat niet het geval is is het beter om niets te doen. Niemand dwingt je om iets te doen. Bewaar je energie voor het moment dat er echt iets met je gebeurt en doe het dan. Doe niet net alsof je glimlacht. Kinderen weten het, je kunt ze niet misleiden. Zodra je ze misleid zijn het geen kinderen meer.

Doe wat je graag wilt doen maar let op – doe jij het of doen je vader of je moeder het door jou? Want dode mensen en overleden ouders, samenlevingen en lang vervlogen generaties functioneren nog steeds in jou. Zij hebben je zo geconditioneerd dat je hen blijft vervullen- en zij vervulden op hun beurt hun overleden vaders en moeders en jij vervult jouw ouders en niemand wordt vervuld. Hoe kun je nu een dode vervullen? Maar de doden leven via jou. Ook de moderne psychologie en marketing erkent en maakt er gebruik van dat wij onze beslissingen voor het overgrote deel automatisch, onbewust of instinctief nemen.

Wat je kunt doen is opletten als je iets doet, of je vader het door jou doet, of dat jij het doet. Als je boos wordt, is het dan jouw boosheid of is het de manier waarop jouw vader altijd boos was? Je imiteert slechts. Als je boos bent let dan op ben jij het, of is het iemand anders? Als je liefhebt ben jij het of is er iemand anders? Als je iets zegt let dan op. Spreek jij of is het je leraar?

Het paradoxale is dat wanneer je je van hen bevrijd hebt, je pas werkelijk van je ouders kunt houden en hen vergeven.

J. Krishnamurti beschreef mediteren als: zien of er ergens in de hersenen een plek te vinden is die niet is aangetast door het bekende. In stilte luisteren naar klankschalen is een mogelijkheid om in de directe ervaring te komen. Het nu/ het eeuwige/ het bewegende/ authentieke/ vreugdevolle/ dat je mag ervaren kan van je leven deel gaan uitmaken.

De verdieping in dit artikel biedt inzicht in de aard en het bereik van meditatie. Op de avond het klankschalenconcert wordt er over deze dingen niet gesproken. De uitnodiging is om in stilte naar de schalen te luisteren.

Hits: 60

Dit is een geheim: je kúnt geen fout maken

Het klankschalenconcert vindt plaats in de geluidstudio in het Badgastenkerkje die op deze dag wordt ingericht als meditatie ruimte.

Mediteren of deelnemen aan een klankschaalmeditatie is niet iets wat je moet dóen. Mediteren is even stoppen met doen. Je mag jezelf toestemming geven om tijdens het klankschaalconcert een uurtje niets te hoeven doen. Het is wonderbaarlijk wat er op kan komen wanneer wij ons er even niet mee bemoeien.

Een bekend fenomeen in de geluidsstudio is dat de zanger(es) die voor de microfoon staat terwijl het rode opname lampje gaat branden spontaan moet zingen, enthousiast, met gevoel, met karakter, écht. Zing, alsof je het meent!

Perfectionisme is kinderspel in vergelijking met mensen die in de studio beter willen zijn dan zij zijn. Take 35: is het zo goed?

Lees verder

Hits: 70

Zachte realiteit

‘Wie naar buiten kijkt droomt, wie naar binnen kijkt wordt wakker.’

Moderne wetenschap en oude wijsheid stemmen tegenwoordig overeen in hun beschrijving van de wereld…

…de wereld is een weefsel van verschijnselen bestaande uit energie en bewustzijn. Je zou Madonna’s oude hit Material Girl kunnen actualiseren: I am an energetical girl and i live in an energetical world. Het oude idee dat de basis van de wereld bestaat uit materie, is door de wetenschap achterhaald. De dingen die we vergeten zijn kunnen we opnieuw leren. We are Reloading lost data.

Basis van de wereld niet ‘spul’ maar energie

Uit onderzoek blijkt dat materie bestaat uit lege ruimte met daarin een aantal piepkleine deeltjes die eigenlijk een soort vortexen zijn, wervelingen. Deze ‘deeltjes’ zijn in feite zichtbare energie. Het universum is niet gemaakt van ‘iets’. Het bestaat niet uit ‘spul’ , het bestaat uit energie.

Volgens de moderne natuurkunde is onze wereld, hoewel die echt en ‘vast’ lijkt, in werkelijkheid een denkbeeldige levenssfeer waarvan de kenmerken veranderen naargelang de psyche van degene die ernaar kijkt. Wat?

Ja wat wij zien als werkelijkheid is volgens de moderne wetenschap een illusoire, ingebeelde, imaginaire, virtuele sfeer die niet los van ons staat maar alles te maken heeft met de manier waarop wij er naar kijken. Wat wij er van verwachten. Wat wij er in zien. Wat wij ervoor voelen. Deze werkelijkheidswerking uit zich onder meer op manieren die wij placebo/nocebo effect noemen, geluk, pech, ideopatisch (onbekende oorzaak), toeval 1, synchroniciteit, de wet van Murphy, spontane/ onverklaarbare genezing, toeval 2, of: wonder.

Waarschijnlijkheidsstaat – feitelijke staat

De wereld bestaat dus uit energie. En dankzij onderzoekingen in de kwantumfysica zijn een aantal fascinerende eigenschappen van energie aan het licht gekomen.

Bij het observeren van zo’n piepklein ‘deeltje’ bijvoorbeeld blijkt het onmogelijk om tegelijkertijd zowel de snelheid als de plaats van dat deeltje vast te stellen. Omdat alleen al het waarnemen van de snelheid of de locatie tot gevolg heeft dat het deeltje van de waarschijnlijkheidsstaat overgaat in de feitelijke staat. Alle andere kenmerken zijn op dat moment niet meer dan waarschijnlijkheden.

Anders gezegd: energie heeft bepaalde tendensen. Op het ogenblik dat we naar een van die tendensen kijken , manifesteert die zich, terwijl alle andere tendensen latent blijven.
Dit zou je kunnen vergelijken met het leren kennen van een mens. Als je iemand boos maakt, is op dat moment zijn ‘tendens’ om aardig te zijn onzichtbaar. Je zou kunnen zeggen dat energie weet wanneer ze geobserveerd wordt en zich dan gedraagt volgens onze verwachtingen. Energie reageert op ons. Zij heeft bewustzijn.

Daarom wordt er gezegd dat moderne wetenschap en oude wijsheid overeenstemmen in hun beschrijving van de wereld als een droom; een weefsel van verschijnselen, bestaande uit energie en bewustzijn.

Is realiteit vast en zeker?

Realiteit kan nogal ongrijpbaar zijn, letterlijk een bewegend doel. Wij zijn gewend om realiteit te zien als iets dat vast is en zeker. Maar is de realiteit wel vast en zeker zoals wij altijd hebben aangenomen? Hoe verhouden geest en materie zich tot elkaar?

Muziek- en natuurkundige Ralph Rousseau geportretteerd als Sir Isaac Newton

Eeuwenlang waren er twee verschillende manieren waarop het universum werd bestudeerd: materie en geest. Met dank aan René Descartes en Sir Isaac Newton. Het onderzoek naar materie, de materiële wereld, werd geacht de ware wetenschap te zijn. De objectieve, neutrale buitenwereld kon worden berekend en in zekere mate worden voorspeld. Maar het innerlijke rijk van de geest vond men te onvoorspelbaar en te ingewikkeld en deze werd daarom maar overgelaten aan de autoriteit van de kerk. En in de medische wereld worden lichaam en geest tijdens de opleiding al gescheiden. Geest (psychologie) en lichaam worden letterlijk apart gezet in verschillende gebouwen.

De natuurkunde van Newton gaat over het voorspelbare. Het bekijkt het universum alsof het een enorme machine is of een gigantisch uurwerk. Maar wanneer je energie wilt bestuderen, de gebeurtenissen in de immateriële wereld voorbij ruimte en tijd, en het gedrag van atomen ( de bouwstenen van alles in het fysieke universum) dan kom je in het gebied van de kwantumfysica. En het blijkt dat het er in deze minuscule subatomaire wereld van elektronen en fotonen totaal anders aan toe gaat dan in de veel grotere wereld van appels, voetballen en de maan die ons zo vertrouwd is.

Atomen: hoe beter je er naar kijkt des te vager het wordt

Toen kwantumfysici steeds nauwkeuriger gingen kijken bleek dat hoe meer je inzoomt op een atoom des te vager en onduidelijker het wordt, tot het punt dat het atoom zo goed als verdwijnt. De wetenschappers zeggen dat atomen 99,99999999999999999 procent lege ruimte zijn.

Model van het atoom door de jaren heen…

Maar die ruimte is niet echt leeg, die is in feite gevuld met energie. Specifieker gezegd: het bestaat uit een enorm palet energie- frequenties die een met elkaar verbonden veld van informatie vormen.
Dat betekent dat het ons bekende universum en ieder ding daarin -ongeacht hoe solide, zwaar of hard die materie lijkt te zijn- in essentie energie en informatie is. Dit is een wetenschappelijk feit.

In atomen is materie vluchtig: het ene moment is het er en dan is het verdwenen

Atomen bevatten een flinter materie, maar toen kwantum fysici dit probeerden te onderzoeken ontdekten zij iets heel vreemds: materie op deze schaal gedraagt zich totaal niet zoals de materie die wij kennen. Het gedraagt zich niet volgens Newton ‘s natuurkundige wetten. Ogenschijnlijk chaotisch, onvoorspelbaar.

En het heeft totaal maling aan de begrenzing van ruimte en tijd. Op dit ingezoomde sub-atomair niveau is materie een heel vluchtig fenomeen: het ene moment is het er en het volgende is het verdwenen. Het bestaat alleen als een tendens, een waarschijnlijkheid of een mogelijkheid. In kwantum bestaan er geen absolute materiële dingen.

Wetenschappers zagen ook dat zij het gedrag van subatomaire deeltjes konden beïnvloeden alleen maar door de deeltjes te observeren. De reden waarom de deeltjes komen en dan weer verdwijnen ( en ze komen en verdwijnen de hele tijd) is dat al deze deeltjes in feite gelijktijdig bestaan in een oneindige rij van mogelijkheden of waarschijnlijkheden binnen het onzichtbare en eindeloze kwantum-veld van energie.

Op de schaal van atomen gedraagt  materie zich totaal niet zoals de materie die wij kennen. Het gedraagt zich niet volgens Newton ’s natuurkundige wetten. Ogenschijnlijk chaotisch, onvoorspelbaar. 
Op dit ingezoomde sub-atomair niveau is materie een heel vluchtig fenomeen: het ene moment is het er en het volgende is het verdwenen. En het heeft totaal maling aan de begrenzing van ruimte en tijd.
Het is in kwantum-fysisch verband interessant om te zien dat meditatie is: op een niet specifieke plek in een niet specifieke tijd zijn.

Wij zijn niet onze gedachten en onze verhalen, wij zijn niet onze aangeleerde cultuur en onze kennis, wij zijn niet ons verleden, wij zijn niet de trauma's en successen die wij hebben ervaren. Wij zijn het bewustzijn waarin dit alles verschijnt.

Het Waarnemers-effect is de benaming van een bekend wetenschappelijk fenomeen. Het Zonder oordeel waarnemen is een bekende oeroude meditatietechniek. :-)

Waarnemers-effect: fysieke materie kan niet bestaan totdat wij het observeren

Alleen wanneer je als waarnemer aandacht focust op een locatie van een elektron verschijnt de elektron daadwerkelijk op die plek. Kijk vervolgens een andere kant op en de sub-atomische materie gaat weer over in energie. Dus volgens dit waarnemers-effect kan fysieke materie niet bestaan of zich niet manifesteren tot het moment waarop wij het observeren. Het moment waarop wij het opmerken en het onze aandacht geven. En wanneer wij er geen aandacht meer aan geven verdwijnt het, gaat het terug naar daar waar het uit voortkwam.

Materie is dus voortdurend aan het transformeren, aan het oscilleren , vibreren tussen het zich manifesteren in materie en het verdwijnen in energie. Volgens wetenschappers ongeveer 7.8 keer per minuut om preciezer te zijn. En omdat de menselijke waarneming dus intiem verbonden is met het gedrag en het verschijnen van materie zou je kunnen zeggen dat geest boven materie ‘mind over matter’ een kwantum-realiteit is.

Omdat alles wat wij in onze macro-wereld kunnen zien, alles wat wij kunnen aanraken, bestaat uit deze sub-atomische materie, doen in zekere zin ook wij -samen met alles wat er in onze wereld is -de hele tijd deze verdwijn- en verschijn truc.

Potentiële realiteiten tot leven brengen

En dus als het zo is dat sub-atomische deeltjes gelijktijdig bestaan op een oneindig aantal mogelijke plaatsen dan doen wij dat in zekere zin óók. En net zoals deze deeltjes overgaan van overal tegelijk zijn (als golf- of energie) naar een precies dáár zijn waar de waarnemer kijkt , op het ogenblik dat de waarnemer aandacht geeft (deeltje- of materie) zijn wij potentieel in staat om een oneindig aantal potentiële realiteiten fysiek tot leven te brengen.

We zijn niet alleen maar observanten, we zijn ook participanten (deelnemers) aan de realiteit.

Je kunt niets nieuws creëren vanuit het bekende

Er zijn wetenschappers zoals de Amerikaanse dr. Joe Dispenza die zeggen dat je de frequentie van de atomen en moleculen in je lichaam omhoog kunt brengen en gewaarwordingen en overtuigingen over jezelf kunt veranderen wanneer je een hogere emotionele creatieve gemoedstoestand omarmt zoals bezieling, dankbaarheid, kracht. Dan laat je je atomen sneller draaien, net zoals de bladen van een ventilator en ga je een sterker energieveld rondom je lichaam uitzenden wat invloed heeft op de materie in je lichaam. Je wordt dan meer energie en minder materie. Je wordt dan meer een golf en minder een deeltje.

Wanneer energie langzamer vibreert blijven deeltjes langere periodes in de fysieke realiteit. Bij een hogere vibratie zijn deeltjes meer energie dan materie omdat ze een kortere golflengte hebben.


Om een overtuiging of waarneming over jezelf of over je leven te veranderen moet je een besluit nemen met voldoende intentie die de hardware (aangeleerde) programma’s in je hersenen te boven gaat en ook sterker is dan de verslavende biochemische /hormonale drang om alsmaar binnen bekende emoties te blijven. Uit de cirkel komen van dezelfde gedachten / zelfde gevoelens/ zelfde fysieke, biochemische reacties.

Binnenkort op deze website meer over meditatie/intentie technieken in de medische wereld en de opmerkelijke resultaten in gezondheid en ontplooiing die dit teweeg brengt.

Ongeveer alles wat er is op de wereld vibreert. De planeet zelf vibreert. Alle materie bestaat uit atomen en deeltjes die constant in beweging zijn. Alles beweegt, vibreert, kronkelt en draait rond.
Geluid beïnvloedt materie en de cellen en moleculaire structuur in het menselijk lichaam. Cymatics laat heel duidelijk zien hoe geluid materie beïnvloedt.

“Meditatie kan honderden genen activeren, bijvoorbeeld die van tumor-suppressie”

Aan het slot van dit artikel internist/oncoloog Dr Mitchell Gaynor (1956-2015) aan het woord: “Zover we kunnen zien gebruikte iedere cultuur vroeger en nu overal ter wereld muziek als onderdeel van geneeskundige praktijken. Onze huidige cultuur is de enige die dat (bijna) niet doet. We zijn afgedwaald van de kracht van muziek en geluid. Het is alsof je de smaak van zoet probeert te beschrijven aan iemand die geen smaak heeft. Dat is onmogelijk. Maar wanneer je meditaties doet dan kun je het wel voelen. En we kunnen het tegenwoordig ook meten op het niveau van genetische expressie. Er is een test die Heatmaps wordt genoemd die laat zien dat je tijdens meditatie en muziektherapie honderden genen kunt activeren. Bijvoorbeeld tumor-supressie.”

Hits: 266

‘Ik’ wil gelukkig zijn…

Wat als je eerst ‘ik’ weglaat, ‘ik’ is egoïsme
En wat als je dan ‘wil’ weglaat, ‘willen’ is verlangen
Zie je dat er nu alleen maar gelukkig zijn overblijft?

“It’s perfectly obvious that the whole world is going to hell. The only possible chance that it might not is that we do not attempt to prevent it from doing so.” Robert Oppenheimer, uitvinder van de atoombom.

“Je hebt een ego maar je bent het niet”

Lees verder

Hits: 43

Ode aan de moeder

Aan het begin van een klankschalenmeditatie kunnen we onze aandacht richten op de plek(ken) waar ons lichaam contact maakt met de stoel of met de grond. Nu kun je – zittend of liggend- , even de tijd nemen om het wonder te voelen dat zo vanzelfsprekend lijkt: hoe de grond je steunt. Dat je in alle opzichten gedragen wordt door de aarde.

Dit artikel is voor degene die belangstelling heeft voor de natuurlijke wereld en die zichzelf verder wil ontdekken. We proberen door de ogen van een Sjamaan te kijken naar de relatie tussen de mens en de aarde. Of je jong bent of oud, ervaren of ‘groen’, of je jezelf een realist vindt of een idealist maakt niet uit. Wie je ook bent, je bent een kind van de wereld, een kind van de natuur en je Moeder heeft heel veel om met jou te delen.

Lees verder

Hits: 64

« Oudere berichten

© 2020 Badgastenkerkje

Thema gemaakt door Anders NorenBoven ↑