Studio JP, Wijk aan Zee

Categorie: Artikelen (Pagina 1 van 3)

De klankschaalconcerten worden aangekondigd met een artikel met praktische / filosofische inzichten. De artikelen van voorbije aankondigingen vind je hier.

Het probleem

Wijsheid weet dat er diep in iedereen een vrije geest en goedheid schuilen. Die je niet kunt dwingen maar wel voeden en stimuleren. Je hoeft niet altijd de baas te spelen…

Vertaling van het liedje ‘The Problem’ van JJ Cale:

Heb je het nieuws gehoord dat hier de ronde doet
De baas aan de top moet weg
Want hij draait alleen maar om het probleem heen
En het probleem is de baas aan de top

Ja jongeren weten wel waarover ik praat
Het is een manco in die ouwe zijn stijl
De baas aan de top weet niet waar hij mee bezig is
Hij weet niet dat de wereld veranderd is

Met macht en afdwingen lijkt er zoveel mogelijk
De man in de straat heeft geen idee
De hoge pief bepaalt jouw leven
Denkt dat jij en ik het probleem zijn
Geboren in een tijd die nu voorbij is
Zegt oud wat jong moet doen

Heb je het nieuws gehoord dat hier de ronde doet
Het probleem is de chef in het hoofdkantoor
Het probleem is het baassie dat gaat over jou
Het probleem is het hoofd bovenaan

Met macht lijkt er zoveel te bewerkstelligen
De man in de straat heeft geen idee
De hoge pief bepaalt jouw leven
Denkt dat jij en ik het probleem zijn

Heb je het nieuws gehoord dat hier rond gaat?
De baas daar boven die moet weg

De baas aan de top moet weg
De baas aan de top moet weg

Je hoeft niet altijd de baas te spelen. Niet ingrijpen bij een gemaakte fout vereist grote moed. En getuigt van wijsheid. Laat je niet verleiden tot scheldpartijen, deel geen standjes uit, wees geen knuppel, vraag er ook niet om en durf nergens op te slaan. Bemoei je niet overal mee. Je hoeft niet altijd de baas te spelen.

Probeerde jouw vader je verantwoordelijkheid bij te brengen door al je bezigheden in de gaten te houden? Voortdurend te checken of het wel goed ging? En leerde je pas wat verantwoordelijkheid was toen je zelf ontdekte wat de gevolgen waren van verkeerd handelen? Elke ‘fout’ zou je ook kunnen zien als een stap vooruit. En elke keer dat je ingrijpt als een stapje terug.

Wijsheid weet dat er diep in iedereen een vrije geest en goedheid schuilen. Die je niet kunt dwingen maar wel voeden en stimuleren.

In stilte kun je je innerlijke stem horen. De kracht ontdekken in zachtheid. Volmaaktheid vinden in fouten. Schoonheid in lelijkheid. Succes in mislukking. Helderheid in verwarring. Liefde in loslaten.

In stilte luisteren naar klankschalen. Mediteren. Niet-forceren. Op het juiste moment handelen. Als wij ons er niet te veel mee bemoeien gaat het eigenlijk vanzelf.

Hits: 53

Respect voor het onbekende

De Tao (de manier waarop de dingen gaan) opereert in het geheim. Het heeft geen vaste vorm. Volgt geen vaststaande regels. Het is zo groot dat je nooit tot het einde kunt komen. Het is zo diep dat je het nooit helemaal kunt doorgronden. Mensen hechten alleen waarde aan dat wat bekend is. Zij weten niet hoe ze het onbekende kunnen gebruiken om tot kennis te komen. De vergissing is makkelijk gemaakt om geen verschil te zien tussen angst voor het onbekende en respect voor het onbekende.

En wie dat verschil niet kan zien gelooft dat een ieder die niet meteen aanvalt met felle lampen, vergrootglas, scalpel en breekijzer aan een bijgelovige angst lijdt. Respect voor het onbekende is de houding van degene die in plaats van de natuur te verkrachten haar koestert en verleidt totdat zij zichzelf geeft.

Maar zelfs wat zij dan geeft is niet de kille duidelijkheid van de oppvervlakte maar de warme innerlijkheid van het lichaam – een mysterie dat niet slechts een blanco afwezigheid is van kennis, maar de positieve substantie die wij Prachtig noemen.

Niet verder hoeven te zoeken

“Het hoogste wat een mens op dit gebied kan bereiken” zei Goethe, “is verwondering. Wanneer het primaire fenomeen dit teweeg brengt, laat hem dan tevreden zijn. Meer dan dit kan het niet brengen. Hij zou niet verder hoeven te zoeken naar iets wat er achter ligt: hier is de limiet. “

Maar het zien van een primair fenomeen is meestal niet genoeg voor mensen. Zij denken dat ze nog steeds door moeten gaan. Net zoals kinderen dat doen, die wanneer zij voor het eerst in een spiegel kijken meteen willen zien wat er aan de andere kant is.

De natuurlijke wereld onthult haar inhoud, haar volheid van verwondering wanneer respect ons belet om het op een dusdanig manier te onderzoeken dat het wordt verpulverd tot een abstractie, tot iets dat los staat van de alledaagse werkelijkheid.

Het kan door liefde maar nooit door het denken

Om de natuur te kennen, de Tao en de ‘substantie’ waaruit dingen bestaan, dan moeten wij het kennen als zoals op archaïsche wijze een man een vrouw ‘kent’ – in de warme vaagheid van direct contact.

Zoals The Cloud of Unknowing zegt over God: “door liefde kan hij worden bereikt en vastgehouden, maar nooit door het denken.” Dit houdt tevens in, dat het ook een vergissing is om het te zien als iets dat werkelijk vaag is, zoals mist, diffuus licht of een suikerspin. Het beeld van vaagheid impliceert dat wij om de natuur buiten- en binnen onszelf te leren kennen wij elk idee los moeten laten, iedere gedachte en mening over wat het is en dan… gaan kijken.

De Tao (de manier waarop de dingen gaan) opereert in het geheim. Het heeft geen vaste vorm. Het volgt geen vaststaande regels. Het is zo groot dat je nooit tot het einde kunt komen. Het is zo diep dat je het nooit helemaal kunt doorgronden.
Tegelijkertijd is de ordening van de Tao niet zó ondoorgrondelijk dat de mens het alleen maar kan zien als chaos of verwarring.

Dit ontdek je niet door logisch analyseren

Wanneer een kunstenaar /ambachtsvrouw bezig is met haar materiaal dan is de betekenis van perfectie dat zij weet hoe de natuur van het materiaal te volgen. Hoe zij bij het houtbewerken de nerf van het hout volgt en hoe zij (of hij) gebruik kan maken van de klank-eigenschappen van diverse muziekinstrumenten. De natuur van het materiaal.

Dit kun je overigens niet ontdekken d.m.v. logisch analyseren maar met kuan (China). Kuan kan worden vertaald als ‘stil aanschouwen’, of kijken naar de natuur zonder denken in de betekenis van geconcentreerde/vernauwende aandacht. Het is ook zoiets als ergens ‘feeling’ krijgen.

De algemene betekenis van de Tao van Kuan is dat je niet zou moeten regeren door middel van te straffen en juridische druk van wetten maar door vooruit te kijken zou je je invloed moeten gebruiken. Spirituele kracht is voor iedereen onzichtbaar. We zien de hemel die de vier seizoenen aanzet niet en toch raken de seizoenen nooit van hun koers. En ook zo zal je nooit een wijze zien die mensen loopt te dwingen en toch geven zij graag aan hem gehoor.

Eenvoudig, stil, open

Het gaat erom dat de dingen tot ordening komen door ze de beschouwen vanuit een gezichtspunt dat niet wordt beperkt door het ego. Want de ordening of het patroon kan niet worden waargenomen wanneer jouw kijken er naar en denken erover los van elkaar staan. Ook zul je het niet kunnen waarnemen zolang je het gene dat je bekijkt of bestudeert beschouwt als iets dat los staat van jezelf.

Kuan betekent eenvoudig: stil, open kijken en zonder te zoeken naar een specifiek resultaat. Het zien is alles wat er is. Dat houdt in een manier van observeren waarin er geen dualiteit, geen onderscheid is tussen degene die kijkt en hetgeen er gezien wordt.

Hits: 58

Concentratie <--> meditatie

Ongeduld is waarschijnlijk het eerste wat je voelt wanneer je begint met mediteren. Ben je bereid bent om te wachten? Hoe meer geduld je hebt des te vlugger zal er resultaat zijn..

Een beetje suf, alsof je bewustzijn op een lager pitje komt zo is het gevoel dat je vervolgens kunt krijgen. Alsof je bewustzijn minder wordt zo lijkt het, maar dat is niet zo. Wat er op een lager pitje komt is de zo vertrouwde koortsachtige alertheid waar je meestal in zit.

Lees verder

Hits: 50

Beschaving wordt bereikt door het geweld van de mens tegen zichzelf

Mensen tonen een diepe afgunst jegens vrije ongeciviliseerde dieren en ongebonden wilde natuur. Menigeen gaat ervan uit dat ons unieke vermogen om de natuur tot op zekere hoogte te kunnen onderwerpen aan menselijke logica ons boven de dieren verheft.

Grootspraak die nogal vreemd klinkt aangezien er geen enkel dier is dat aanstalten maakt om atoomwapens paraat te houden en op allerlei manieren de planeet onleefbaar te maken. Geen enkel dier behalve de mens handelt met een combinatie van redelijkheid buitensporigheid moraal en zelfingenomenheid. Alleen de mens doet zijn best om zowel het leefmilieu te helpen alsmede het naar de k*** te helpen. Alleen de mens is er niet over uit of hij de natuur nu wil verslaan of redden, beschermen of vernietigen.

Vliegen en landen zonder brevet, zonder toestemming, zonder technologische kennis en zonder verantwoordelijkheidsgevoel..

Dieren kennen geen gevoel voor verantwoording

Men grijpt vaak de kans aan om te laten zien dat dieren ondergeschikt zijn. Ga weg! Kom hier! Zit!… Braaf! Ook in de door ons bestierde en be-hooglanderde natuur moeten dieren doen wat wij willen: Ga-weg-jij-hoort-hier-niet! Kom-hier-jij-hoort-hier-wel! Wees wild! doe natuurlijk! De basis voor de menselijke afgunst jegens dieren is gelegen in onze overtuiging dat dieren en met name vrij vliegende vogels geen gevoel voor verantwoording hebben.

Zonder brevet, diploma, zonder toestemming, zonder safety-check, zonder hekken, zonder sloten, zonder overheid, zonder deskundigen, zonder technologische kennis en zonder het klimaat te veranderen vliegen, landen, jagen, zingen, paren en nestelen zij en zij doen dat zonder ook maar te begrijpen hóe zij het voor elkaar krijgen.

Eigenlijk net zoals het mensen lukt om hun bloed rond te pompen, hun voedsel verteren, hoe het ze lukt om hormonen aan te maken, geslachtsrijp te worden, virussen te integreren, neurotransmitters te produceren, kippenvel te krijgen en hun genen door te geven.

“In de dierentuin van Oebele zijn de dieren reuze aardig
Er zit geen enkele valse bij is dat niet eigenaardig?
En zitten achter tralies is er echt niet bij
Je moet het komen zien zeg alle dieren lopen vrij!”

Die speciale menselijke verworvenheid ( of is het toch een gave?)

Dieren denken niet na over morgen terwijl de zelfbewuste mens met zijn intelligentie, verantwoordelijkheidsgevoel,zijn geweten en zijn grenzenloze drang tot ‘verbeteren’ minstens voor een deel controle heeft over zijn acties. Een dier heeft niet de ‘hogere begaafdheid’ van het s’ nachts doorvergaderen of in het holst van de nacht liggen piekeren over belangrijke beslissingen. Een dier heeft niet die speciale menselijke verworvenheid (of is het misschien toch een gave?) van het zichzelf op de vingers kunnen tikken voor vergissingen die hij gemaakt heeft.

‘I made this.’ Deze vergissing heeft ‘ik’ gemaakt

De individuele mens is voortdurend in strijd met zichzelf, zich afvragend of hij wel oplettend genoeg is, ‘slim’, (sluw), of hij niets belangrijks over het hoofd ziet, de juiste beslissing heeft genomen en of hij zichzelf wel genoeg onder controle heeft.

Hoe meer hij zijn innerlijke conflict weet te pushen ten gunste van zijn rationele ego, des te beschaafder hij zichzelf vindt. Beschaving wordt dus bereikt door het geweld van de mens tegen zichzelf.

Meer dwang en geweld tegen afwijkende, tegengestelde krachten


Dit spiegelt zich bijvoorbeeld af in het bestraffen van kinderen, honden en paarden en in de brute en subtiele gemenigheid die mensen uithalen met wat minder sluwe en minder succesvolle rakkers. Steeds meer wetenschappers vinden dat de mens zijn toekomstige evolutie in eigen hand (oftewel in de hand van het ego) dient te leggen. Hij moet niet langer vertrouwen op de grillen van de natuurlijke selectie.

Beseft degene die zulke dingen zegt zich wel dat er op deze manier steeds meer dwang en geweld nodig is tegen afwijkende, tegengestelde krachten die er bestaan binnen het individu en binnen de maatschappij?

De grote internetplatformen Youtube, Facebook en Twitter censureren in toenemende mate dissidente geluiden en kritiek op de WHO. De belangrijkste video’s die van YouTube werden verwijderd waren kritische geluiden over de coronamaatregelen uit de medische wetenschap zelf.

De aspiratie om de evolutie te sturen

De  aspiratie om de evolutie te sturen is ook de aspiratie om te zijn “als God”, en dus – want dit is hoe Westerlingen God zien: om dictator van de wereld te zijn. Wie ernaar streeft ‘helemaal goed’ te wezen of ‘100% gelijk’ te hebben probeert het witte gebiedje uit het zwart en het zwarte gebiedje uit het wit weg te poetsen.

De frustratie over de onhaalbaarheid van dit streven staat voor ieder die het kan zien te kijk als neiging tot rechtlijnigheid, rigiditeit, neuro-rigiditeit, één-duidigheid, enkel-stemmigheid (unisono) , neiging tot dwingen, neiging tot het dogmatisch verkondigen van ‘echte feiten’ , gebrek aan of afwezigheid van vertrouwen en liefde, neiging meer te willen controleren en neiging tot diskwalificeren van het ‘dissidente’ buiten- en binnen zichzelf. Kortom de tentoonspreiding van kenmerken van onbewust denken en handelen.

Het ‘slechte’, het ‘goede’, het ‘slechte’ binnen het ‘goede’, het ‘goede’ binnen het ‘slechte’

Het leven zelf is tegenstrijdig alleen leugens kunnen consistent zijn

Het leven zelf is tegenstrijdig, waarom zou waarheid dan niet tegenstrijdig kunnen zijn? Alleen leugens kunnen één-stemmig zijn. Alleen leugens kunnen consequent consistent, rigide, duurzaam zijn. Waarheid kan alleen maar inconsistent zijn omdat zij alles moet bevatten wat het leven zelf bevat.

Juist omdat je denkt dat het leven logisch in elkaar zit probeer je als snel de dingen met elkaar in overeenstemming te brengen. Logica duldt geen tegenspraak. Logica kan geen tegenspraak tolereren. Logica kan niet anders dan aantonen dat dingen elkaar niet tegenspreken. Logica moet wel op de een of andere manier aatonen dat de dingen elkaar niet tegenspreken en als twee dingen elkaar wel tegenspreken dan kunnen zij niet waar zijn. Eén van beide moet wel fout zijn, ze kunnen niet allebei goed zijn. Logica probeert overal datgene uit te halen wat nergens wordt tegengesproken. Wetenschap is gebaseerd op logica. Daarom kan wetenschap niet geheel en al waarachtig zijn wanneer zij het leven definieert, dat is onmogelijk. Het leven is vol tegenspraak en onlogisch. Het leven opereert via het tegendeel. Het leven is niet bang voor het tegendeel.

Je hoeft niet bang te zijn voor het tegendeel

Tegendelen zijn alleen maar schijnbaar elkaars tegendeel. In diepte werken zij voor elkaar.

Mannen en vrouwen zijn tegenpolen en daarom trekken zij elkaar aan. Anders zou er geen aantrekkingskracht zijn. Het tegendeel, het verschil veroorzaakt die aantrekking. De tegenpolen trekken elkaar aan als magneten. Daarom rijst er een gevoel van geluk op als een man en een vrouw elkaar ontmoeten. Want als twee tegenpolen elkaar ontmoeten doen zij elkaar teniet. Zij lossen in elkaar op. En als man en vrouw elkaar een moment werkelijk ontmoeten – niet alleen fysiek maar totaal als hun wezens elkaar in liefde ontmoeten- verdwijnen beide gedurende dat ene moment. Dan is er geen man en geen vrouw meer, dan bestaat alleen het bestaan en daaruit vloeit die gelukzaligheid voort. Hetzelfde kan zich in jou afspelen want diepgaande analyse toont aan dat in jou ook zo’n polariteit bestaat.

Een stukje Keltische wijsheid uit Ierland: Een van de interessantste vormen van complexiteit is tegenstrijdigheid. We zijn het bijna vergeten en het wordt tijd dat we tegenstrijdigheid weer gaan ontdekken als creatieve kracht in de ziel. Het moderne Westerse denken – te beginnen met Aristoteles- onderwaardeert tegenstrijdigheid als iets onmogelijks, iets dat verkeerd is en onlogisch.
Het was Hegel die als enige de visie, de subtiliteit en de gastvrije manier van bespiegelen had om tegenstrijdigheid te herkennen als een complexe groeikracht. Een groeikracht die veel rijker is dan alleen maar lineaire vooruitgang, die de vele aspecten van een ervaring laat opbloeien. Wat wij nodig hebben is een beetje meer geduld met onze innerlijke tegenstrijdigheid, zodat de verschillende dimensies ervan binnen onszelf met elkaar in gesprek kunnen komen.

Wij werken vaak vanuit de (vaak stilzwijgende) aanname dat de rationele ego een buitenstaander is die bij zijn geboorte als vreemdeling binnentreedt in een vijandige buitenwereld. De mens die een conceptuele en ideële orde vertegenwoordigt die noodzakelijkerwijs in conflict is met de chaotische complexiteit van de natuur.

Maar wanneer dit idee van boven de natuur staan in het daglicht wordt gehouden is het niet echt geloofwaardig omdat wij ook geloven dat bewustzijn en intelligentie door spontane evolutie zijn ontstaan en dat deze zich manifesteren door middel van neurologische systemen die we tot op heden niet volledig kunnen begrijpen. Insgelijks hebben wij geen idee hóe wij er in slagen om bewust te zijn.

Het mag dan een “sprong in het duister” zijn, maar wanneer ik het gevoel heb dat ik mezelf vertrouwen kan dan moet ik me toeverlaten aan mijn complete zenuwstelsel (inclusief de omgeving die daar onafscheidelijk mee samengaat). De andere mogelijkheid is dat ik mijn logica van redenaties met woorden en getallen beschouw als iets dat superieur is aan mijn eigen neurale sjabloon dat dit allemaal voortbrengt, de blauwdruk die dat mogelijk maakt. Zoals stripfiguur cowboy Lucky Luke sneller zijn pistool trekt dan zijn eigen schaduw.

Want mijn brein is onmetelijk meer alwetend dan mijn geest: het coördineert gelijktijdig meer processen, meer ritmes en patronen in mijn lichaam dan ik (als ego) mogelijkerwijs zou kunnen bevatten al zou ik er honderd jaar op studeren. Er is geen reden te vinden waarom je de definitie van “ik”, “mijzelf” zou moeten beperken tot het proces van bewuste aandacht, het willen en het symboliseren.

‘Eigen ik’ weet zo goed als niets over ‘eigen’ werking

Wij hebben geleerd ons exclusief te vereenzelvigen met dat gedeelte van de hersenen dat functioneert als een soort radar of scanner en dat het centrum van bewuste aandacht en vrijwillig handelen lijkt te zijn. Hoewel het voelt alsof dit centrum verantwoordelijk is voor doelbewust nadenken, voor lopen, praten en doen, weet het ‘eigen ik’ zo goed als niets over hoe het er in slaagt om deze ‘eigen’ acties uit te kunnen voeren.

En daarbij ervaart het ego de zogenoemde autonome lichaamsfuncties als iets wat het domweg overkomt. Zodoende voelt het zich aangestuurd en passief wat betreft sterke emoties, wat betreft het rondpompen van het bloed en wat betreft de productie van adrenaline. Er zijn mensen die deze scheiding van ego en lichaam zien als de onderscheidende menselijke prestatie. Zij hebben het gevoel dat dit ons nu juist in staat stelt om via wetenschap -tot op zeker hoogte- de natuur te onderwerpen aan menselijke logica en controle. En dat het ons in staat stelt om afstand van onszelf te nemen en ons eigen gedrag kritisch te bekijken, kortom om zelfbewust te zijn.

Bovendien gaat men ervan uit dat dit unieke vermogen “ons verheft boven de dieren.” Grootspraak die nogal vreemd klinkt omdat er geen enkel dier is dat aanstalten maakt om de planeet te onleefbaar te maken.

Wij zijn geneigd om te zeggen dat ons lichaam prachtig en knap gemaakt is. Dat iets intelligents blijkbaar helemaal los van onszelf deze ingewikkelde machine heeft vervaardigd. En tegelijkertijd doen we het lichaam af als ‘natuurlijke chaos’ of ‘louter primitief dierlijk functioneren’.

Je met je complete lichaam te vereenzelvigen is taboe en wordt gezien als jezelf overleveren aan de blinde krachten van het onbewuste.
Hoe dan ook, wij zijn ervan overtuigd dat ons innerlijke conflict tussen ego en lichaam, denkvermogen en instinct de essentie is van het beschaafde leven.

Beschaving werkt tijdelijk, voor het bevoorrechte individu

Maar deze benadering is dweilen met de kraan open want wanneer we kijken naar wat beschaving als geheel teweeg brengt dan zien we een monsterachtige plaag van menselijke sprinkhanen, die de planeet kaalvreten en bevuilen. Roofzuchtiger dan haaien en suïcidaler dan lemmingen. Beschaving werkt tijdelijk, voor het bevoorrechte individu, maar voert de consumptie dusdanig op dat er op de niet al te lange termijn amper leven meer mogelijk is.

De technologie opgeven is onmogelijk en dit staat ook niet ter discussie. Wat we werkelijk nodig hebben is een technologie die beheerd wordt door mensen die “zelf” niet meer ervaren als iets dat los staat van het lichaam en los van de fysieke omgeving. Want het is precies dit innerlijke conflict tussen ego en organisme dat ten grondslag ligt aan criminaliteit, georganiseerde misdaad, medische criminaliteit , georganiseerde oorlogsvoering en gewelddadige revolutie, in het bijzonder wanneer dergelijk geweld of repressie wordt uitgelegd als rechtvaardigheid en in het belang van menselijke vooruitgang. De meest meedogenloze en verwoestende oorlogen waren ‘rechtvaardige’ oorlogen die werden gevoerd ter ‘bescherming’ van geloof, eer en principes.

Als er dan toch perse oorlog moet zijn, laat het dan een oorlog zijn om vijandelijke rijkdommen en grondgebied. Een oorlog op basis van eerlijke hebzucht, waarin ‘ik’ er goed op zal letten dat ik niet datgene kapot maak wat ik graag wil hebben. Maar net zoals beschaafde oorlogen worden gevoerd vanuit principes, wordt ook de technologische ‘verovering van de natuur’ opgezet voor de zuiver abstracte hang naar geld verdienen, wat iets compleet anders is dan het materiele en sensuele genieten van goed eten, mooie mensen en aangename plekken. Wat we nodig hebben is niet een technologie die gericht is op oneetbare Euro’s en Dollars, maar op kaviaar en prachtige wijnen voor iedereen op de wereld. Iedere nieuwe technologie brengt nieuwe hoop en catastrofes want technologie is slechts een vergroting van de eigenschappen van de mens. Wat we nodig hebben is niet zo zeer een nieuwe technologie maar een nieuwe mens.

“Het is voor compulsieve wereldverbeteraars moeilijk te zien dat de grote economische,- sociale,- milieu- en gezondheidsproblemen van de wereld niet kunnen worden opgelost met alleen maar inspanning en techniek. De buitenstaander kan niet zomaar binnenvallen zoals Sinterklaas en alles even rechtzetten – in het bijzonder het soort outsider die wij zijn, die vergeten is dat hij een geheel is met de wereld. Zo iemand zal altijd ervaren worden als een bemoeimannetje en indringer. Waar hij precies heen wil dat weet hij eigenlijk niet en daarom weet iedereen dat hij telkens weer meer wil in ruil voor zijn kadootjes. Want als je weet wat je wilt en daarmee tevreden kunt zijn dan ben je te vertrouwen. Maar als je dat niet weet dan zijn je verlangens grenzeloos en is het totaal onduidelijk hoe ze met jou om moeten gaan. Iemand die niet weet hoe te genieten  kan door niets tevreden worden gesteld. 

Een alternatief voor forceren en geweld

Maar de mens voert strijd, ziet van alles in termen van oorlog, dwang en geweld. We worden ‘aangevallen’ door een ‘killer virus’. De mens voert oorlog tegen bacteriën, tegen terroristen, ziektes, werkeloosheid, tegen het water, tegen twijfel, tegen vrije natuur, tegen de opwarming van het klimaat; tegen zichzelf.

Iemand die zichzelf niet ziet als apart van de omgeving, los in de wereld, eenzaam in het universum en die zich realiseert dat hij of zij er 1:1 mee verbonden is, er een geheel mee vormt zou de externe wereld met al haar vele subtiele ecologische balansen respecteren alsof het het eigen lichaam is. Die zou er niet tegen vechten maar er mee samenwerken, zoals een zeiler werkt met de wind zelfs als hij tegen de windrichting in vaart.

Het basisbegrip dat je dan gaat zien is dat het domweg onmogelijk is om jezelf of de wereld te verbeteren met geweld. Want jijzelf bent zowel het organisme als zijn omgeving. Het is net zo futiel als proberen om jezelf aan je eigen kladden boven de vloer op te tillen. Aan dergelijke belachelijke exercities wordt onnoemelijk veel geestelijke en lichamelijke energie verspild. Energie die besteed kan worden aan dingen die je wel voor elkaar kunt krijgen.

Proberen om een slot te forceren verbuigt de sleutel en om die reden zal een werkelijk intelligent mens nooit iets forceren. Hij verlaat zich op judo (betekent: ‘de zachte manier’) Hij plooit zijn zeilen naar de wind, maakt gebruik van de stroming, en splijt het hout langs de nerf. Zo een intelligentie is daarom een alternatief voor geweld.

Hits: 64

MEDIsch – MEDItatie

Sinds de ontdekking van Epigenetica ruim 10 jaar terug is duidelijk geworden dat onze genen direct reageren op gevoelens, activiteiten en uitwisselingen die wij hebben met onze omgeving: de voeding die je neemt, je sociale contacten, de sfeer thuis, op het werk, op school, de lucht die je ademt. Al deze dingen bepalen of bepaalde genen actief worden of niet. Dit noemt men gen-expressie.

Bij het beoefenen van mediteren, yoga of Tai Chi vinden er in het lichaam reacties plaats op het niveau van moleculen en cellen. Dit is onlangs aangetoond door onderzoekers van de Universiteit van Coventry (GB) en de Radboud Universiteit in Nijmegen. Ivana Buric, die promotieonderzoek doet bij zowel Coventry University als de Radboud Universiteit: ‘Onze resultaten laten zien dat yoga en mindfulness tegenovergestelde effecten op de gen-expressie hebben als stress of angst. Er is meer onderzoek nodig om die effecten volledig te begrijpen. Zo zijn we benieuwd naar de rol van ander gezond gedrag, zoals sporten of een gezond dieet, op de moleculaire verschillen die we vinden.”

Het moderne gejaagde Westerse leven stimuleert de productie van een molecuul genaamd ‘nuclear factor kappa B’ (NF-kB), waardoor de productie van cytokines, een bepaald soort eiwitten, stijgt. Cytokines veroorzaken ontstekingen op celniveau. Dat is handig voor kortstondige stressreacties omdat dit het immuunsysteem versterkt. Maar in onze huidige maatschappij waarin stress veel en vaak langdurig voorkomt, zijn dat serieuze risico’s die de kans vergroten op bijvoorbeeld kanker, aderverkalking, dementie en psychiatrische omstandigheden zoals depressie.

Volgens de studie vertonen mensen die mediteren het tegenovergestelde effect van stress en angst; namelijk een lagere productie van NF-kB en cytokines, wat het risico op ontstekingsgerelateerde aandoeningen zoals bijvoorbeeld de vorming van plaques in de aderen vermindert. En niet een klein beetje. En zonder ongewenste bijwerkingen.

Lees ook het artikel over het onderzoek prof. Pierre Capel van de Universiteit Utrecht. Prof. Pierre Capel: “Mediteren is een heel sterk biochemisch proces waarmee je direct aan de knoppen van het DNA regelmechanisme kunt draaien en zo genen aan en uit kan zetten.”

Muziekstudio JP in het Wijk aan Zeese Badgastenkerkje wordt iedere week ingericht als meditatie-concertruimte.

Hits: 17

Wie was jij…?

Een Zen koan is een onoplosbaar raadsel, een levensvraag met een paradox die gebruikt wordt in het Boeddhisme om meer inzicht te verkrijgen. Er is een heel beroemde koan die zo gaat: “Wie was jij oorspronkelijk, nog voordat je vader en moeder jou hadden verwekt? Oftewel: wie was jij voordat je werd geboren?

Dat is een vreemde vraag he? Net zo’n vreemde vraag als: hoe zou het zijn om in slaap te vallen en nooit meer wakker te worden? Of: hoe zou het zijn om zonder dat je bent gaan slapen wakker te worden? (zoals toen je verwekt/geboren werd!)

Een vertaald gedeelte van She said she said een nummer van The Beatles, hierboven uitgevoerd door de Nederlandse Analogues. Het is geschreven door John Lennon:

“Zij zei: ik weet hoe het is om dood te zijn
Ik weet wat het is om verdrietig te zijn
En zij geeft me het gevoel dat ik nooit geboren ben
Toen ik nog een jochie was, was alles nog in orde
Alles was in orde
John Lennon, 1965

Iedere iemand is een ik

Het is nogal mysterieus. En als je dit soort vragen begint te onderzoeken dan wordt je bestaan alsmaar vreemder. Vreemd, omdat je er bent terwijl je er net zo makkelijk niet had kunnen zijn. Als je ouders elkaar nou niet ontmoet zouden hebben, zou jij dan bestaan? Of als je ouders verliefd waren geworden op iemand anders en dan kinderen hadden gekregen, zou jij nu dan één van die kinderen zijn? Natúúrlijk zou jij dat zijn! Zie je dat je alleen maar een jij kunt zijn als je een iemand bent. Maar iedere iemand is een jij. Iedere iemand is een ik. Iedereen ervaart die ik op dezelfde manier. Het is precies hetzelfde gevoel net zoals blauw op iedere plek dezelfde kleur is.

The Beatles wordt gezien als de eerste band met vier individuele persoonlijkheden die alle vier een bepalend deel van het gehele bandkarakter waren. Dus iets anders als een zanger met een begeleidingsband. Zowel hun individuele persoonlijkheden als de gezamenlijke was bijzonder krachtig. Zij waren veel eigener én elkaar aanvullender dan welke groep ook. Paul mc Cartney zegt: we waren 4 hoeken van een vierkant als je er eentje zou weghalen stortte het vierkant in. Vriend van de band Eric Clapton: "ze waren nog hechter dan een gezinnetje, inclusief de wreedheden die daar mee gepaard kunnen gaan." De band / groep de Beatles wordt ook weleens omschreven als zijnde één persoonlijkheid met vier verschillende aspecten; de 4 karakters van de leden. De zeggingskracht was enorm, vooral van aanvankelijk rationeel onbegrijpelijke nummers als She said, I am the walrus, Lucy in the sky en Strawberry fields. Men zocht en vond verborgen betekenissen en aanwijzingen in de nummers die de fab four er niet eens in hadden gestopt.  Hun populariteit was feitelijk groter dan die van Jezus liet John Lennon zich eens ontvallen. Hoe drukker Amerikaanse en Britse kerkleiders zich hierover opwonden des te meer benadrukten zij de relevantie van John Lennon's woorden. De Beatles konden ternauwernood ontsnappen aan een gijzeling van het toenmalige Filipijnse regime. Hun uitwerking op de muziek, de mode, het denken, het bewustzijn was ongelooflijk. De fascinatie voor de groep werd zo groot dat je zou kunnen spreken van één godheid met acht armen en vier gezichten. Drummer Ringo Starr: "Wat het ook was, in die jaren dat we er in zaten, toen begrepen we het."  "I am he as you are he as you are me as we are all together" The Beatles in het nummer I am the walrus 

‘Acht armen om je vast te houden’ was de werktitel voor het Beatles album dat uiteindelijk de titel ‘Help’ kreeg. The ‘fab four’ als 1 persoon met 8 armen.

Hindu godheid afgebeeld met vele gezichten en armen

Dit ik, deze ik-heid is het meest fundamentele gegeven in mensen en in het universum. Onze ik komt vanuit de centrale ik net zoals een individuele twijg vanuit een dikkere tak komt van een grote boom. Daarom heeft een beeld van een Hindu-god zoveel armen en gezichten. Al die armen zijn de armen van het goddelijke en al die gezichten zijn de verschillende maskers of anders gezegd gezichtspunten van god.

Materie is niet solide

“Met andere woorden” , zei de Engelse filosoof A. Watts, ” er is helemaal niets om je zorgen over te maken. Het belangrijkste van wat jij bent is volkomen onverwoestbaar.”
Ons komen en gaan, ons geluk en onze tegenslagen zijn allemaal een soort van 3D virtueel mistig nevelen-spel. En hoe meer we over de wereld te weten komen hoe doorzichtiger deze lijkt te worden.

Zo zijn de deeltjes waaruit atomen bestaan eigenlijk helemaal geen vaste deeltjes. De basis van onze materie wordt niet gevormd door vaste stevige ‘bolletjes’ maar door vortexen, wervelingen. En de afstand tussen de deeltjes onderling is zo groot dat een atoom voor het overgrote deel bestaat uit… (puntje puntje puntje zwarte bolletjes)… uit leegte.

Als je kijkt naar rook in een zonnestraal

De ‘harde realiteit’ is zweverig, beweeglijk, doorzichtig, ongrijpbaar. Alles in de wereld heeft de kenmerken van rook. Als je kijkt naar rook in een zonnestraal is de rook vol met wervelingen, vormen, kringels, mooie bewegingen. En dan… verdwijnt het. Zo is het met alles.

Aan de ene kant

Met deze stand van zaken kun je op twee verschillende manieren omgaan. Aan de ene kant kun je het zien als beroerd. Je hebt al deze gevoelens van liefde, verbondenheid en plezier, maar uiteindelijk vallen je tanden eruit, worden je ogen minder, krijg je kanker of levercirrose en valt het allemaal uit elkaar. Wat is dat toch jammer!
Je kunt dan maar besluiten om je zo min mogelijk aan dingen te hechten. Niet ten volle deel te nemen aan het leven. En het leven op een armlengte afstand te houden, net zoals een gekrenkt geliefde dat kan doen.

Aan de andere kant

Aan de andere kant kun je de kringelende rook zien als iets ongelooflijk moois. Met dien verstande dat je niet probeert om erop te gaan leunen. Je kunt het zien als iets wonderbaarlijks zo lang je niet je best doet om het langer te rekken, het te vangen of er grip op probeert te krijgen. Dat is hoe je het stuk maakt. De aard van vorm is zo dat er helemaal niets is waarop je zou kunnen leunen, of wat je zou kunnen vasthouden of handhaven.

Wanneer je dat kunt zien dan is de wereld van vormen heel mooi. Zodra je het los kunt laten. Wanneer Boeddhistische filosofen het hebben over loslaten, betekent dat gewoon: meegaan met dit hele gebeuren en niet proberen om verandering tegen te houden. En wanneer je dat doet, dan kun je je permitteren om er in mee te gaan. Dan kun je je veroorloven om verwikkeld te raken in het leven en verliefd te worden, en bij allerlei dingen betrokken te raken. Je kunt je het veroorloven zodra je ziet dat het eigenlijk een illusie is.

Hier is het woord maya essentieel. Ja, maya betekent ‘illusie’, maar het betekent ook, magie, kunst, schets en meting. Onze Nederlandse woorden materie en materieel zijn verwant aan maya. Maar wanneer wij vandaag de dag materie zeggen, dan bedoelen wij iets heel reëels en helemaal niet iets denkbeeldigs.

Meetkunde is denkbeeldig; je kunt een meter niet oppakken

Welnu, meetkunde is zeker een illusie, want nergens zie je centimeters op de grond liggen. Je ziet geen meter. Je kunt een meter niet oppakken. Kilometers, valuta, hectares en uren zijn in feite denkbeeldig, net zoals het zelf. Het ware zelf is geen materie. In de Engelse taal heet materie ‘matter’: IT doesn’t matter. HET heeft geen materie. HET doet er niet toe.

Dat betekent dat het geen bepaald doel heeft. Het heeft helemaal geen doel nodig om te bestaan. Voor welk doel zou het moeten bestaan? Het belangrijkste in het universum is hetgene dat geen materie is. The most important thing is the thing that doesn’t matter. Dat ene dat volslagen en compleet nutteloos is en dat niemand kan vinden.

Namasté. Ik groet het licht in u.

Hits: 37

Mediteren is heel sterk biochemisch proces

Dr. Pierre Capel, professor emeritus bij de universiteit van Utrecht: “Mediteren is niet vaag en zweverig, maar  is een heel sterk biochemisch proces waarmee je direct aan de knoppen van het DNA regelmechanisme kunt draaien en zo genen aan en uit kan zetten.

Op zeer veel niveaus beïnvloedt mediteren  allerlei lichaamsprocessen. Zo verandert de doorbloeding in de hersenen binnen een paar minuten. Andere neurotransmitters worden gevormd en hersengebieden die betrokken zijn bij het starten van de stressrespons, krijgen een andere activiteit.

De grote hormoonfabriek, de hypofyse, gaat een heel ander patroon aan hormonen produceren. Twintig minuten innerlijke rust zorgt er ook voor dat de transcriptiefactor activiteit weer in neutraal wordt gezet, waardoor de negatieve effecten van stress geneutraliseerd worden. Het duurt ongeveer vierentwintig uur, voordat alle transcriptiefactoren weer die oververhitte toestand hebben bereikt. Dus als men iedere dag even twintig minuten die innerlijke rust opzoekt, dan is er nog steeds stress, maar het beschadigende effect hiervan is weggenomen, ” aldus prof Capel in een artikel in Academy magazine, editie 2019.

“Gevoelens hebben een onvoorstelbaar sterke werking op het ontstaan en verloop van allerlei ziekten en aandoeningen, zoals onvruchtbaarheid, aderverkalking, depressie, tumoren, diabetes etc., maar ook bij symptomen als pijn en angst. Sport, yoga en meditatie kunnen hierbij een enorme positieve verandering teweeg brengen.” 

Meditatie vermindert aderverkalking en niet een klein beetje

In het volgende filmpje legt Pierre Capel uit hoe je met meditatie aderverkalking kunt beperken: https://youtu.be/jWU4a1z7tyM

In het filmpje zegt hij o.a.: “Gaan we nu mediteren dan veranderen we zodanig de transcriptiefactoren die nodig zijn voor deze gekke cytokine dat die in hun productie naar beneden gaan en dat die plaquevorming veel minder en veel minder wordt. Want uiteindelijk geeft die plaque een beschadiging van de bloedvatwand waardoor stolling optreedt en op die manier een afsluiting van een vat een hartaanval ontstaat en mediteren kan dit een heel eind voorkomen.”

Mediteren beïnvloedt veel lichaamsprocessen. Zo is op deze scan te zien dat de doorbloeding in de hersenen binnen een paar minuten verandert.

In de geneeskunde zijn de laatste eeuw ziekteprocessen steeds beter in kaart gebracht. Het resultaat is fantastisch, complexe moleculen zijn ontrafeld en de meest geavanceerde metingen kunnen worden gedaan. Maar omdat gevoelens wel reëel maar niet materieel zijn, vallen ze snel buiten een moleculaire aanpak waardoor hun invloed op het ontstaan en verloop van ziekten onderschat wordt.
Nu de moleculair biologische werking van gevoelens steeds duidelijker wordt, hoeft een patiënt niet langer alleen maar gezien te worden als lichaam, maar wordt hij weer een compleet persoon.

Pierre Capel is emeritus hoogleraar experimentele immunologie aan de Universiteit Utrecht. Naast jarenlange fundamentele en moleculair biologische research binnen het vakgebied van de immunologie, heeft hij ook gewerkt aan de ontwikkeling van nieuwe therapieën en inzichten op het gebied van beenmerg- en niertransplantatie en het ontwikkelen van op antistof gebaseerde immunotherapieën. De laatste jaren heeft hij de biochemische achtergrond van sport, yoga en meditatie bestudeerd. Hij houdt over dit onderwerp regelmatig lezingen en gastcolleges in binnen- en buitenland.

Kruip vrijdagavond in een klassieke rieten strandkorf of ga lekker liggen op een mat (zelf meenemen) en luister naar de klank van de zingende schalen in het Badgastenkerkje. Vaak zeggen deelnemers na afloop: “een weldaad.”

Hits: 41

Waarvan krijg jij er zin in?

Met down to earth zijn , bedoelen we dat iemand realistisch is, de feiten onder ogen ziet en praktisch is. Aan de andere kant ben je een dromer en een fantast wanneer je met je hoofd in de wolken bent. En dat terwijl sinds eeuwenlang het beeld van de hemel, de woonplaats van God en de overledenen en dus de zetel van ultieme realiteit wordt gesymboliseerd als een situatie waar iedereen zweeft in het hemelruim.

De aarde is altijd in de lucht is geweest. En ruimte is net zo reëel als alles wat solide is.

Would you know my name if I saw you in heaven  (Tears in heaven, Eric Clapton
Ik heb hier een brief voor mijn moeder, die hoog in de hemel is, deze brief bind ik vast aan mijn vlieger tot zij hem ontvangt zij die ik mis. (refrein van Andre Hazes sr dat honderdduizenden Nederlanders kunnen zingen)
Going up to the spirit in the sky, that's where I'm gonna go when I die ( millionseller/evergreen van Norman Greenbaum)
Voortdurende zweverigheid: geldkoersen, rentetarieven, huizenprijzen: geld.

Dichtheid en expansie zijn twee polen van hetzelfde spectrum. Net zoals de kleuren violet en rood. Het kapitalisme is er trots op en het wordt ook verweten dat het materialistisch is, hoewel wijzelf liever zeggen dat we nuchter zijn, praktisch en doelmatig.

Wanneer we echt met beide benen op de grond staan dan is praktisch zijn: geld verdienen. En dat terwijl er niets zweverigers is dan beurskoersen, huizenprijzen,rentetarieven en niets abstracter, ongrijpbaarder, oncontroleerbaarder en on-substantiëler is dan het bank-beurs-boekhoud systeem dat wij kennen als geld.

We zijn idioot genoeg om het overbodig maken van banen een probleem te noemen met de naam werkeloosheid

De kern van het probleem van de beschaving of die nu Amerikaans, Duits, Engels, Chinees of Japans is, is dat we onze systemen van symbolen en omschrijvingen verwarren met de echte, of natuurlijke wereld, het geld met de rijkdom, de berekeningen met de feiten, de gedachten met de dingen, de ideeën met de gebeurtenissen, we verwarren het ego met het organisme en de landkaart met het gebied.

Het is eigenlijk onmogelijk om dit in woorden uit te leggen want met schrijven of spreken ben je nog steeds in de dimensie van symbolen, zelfs al gebruik je fysieke klanken en lijnen op papier of lettertjes op een scherm waarvan je zou kunnen zeggen dat dit fysieke vormen zijn, gemaakt van materiaal, blijft dit toch bij een filosofisch concept dat – toch weer-, een symbool is. Net zoals je niet kunt drinken van het woord ‘water’, en net zoals een schip niet kan drijven op de formule H20.

Op een verbazingwekkend kinderachtige manier geloven mensen werkelijk dat geld noodzakelijk is. En zij zijn niet in staat het volgende simpele principe te begrijpen: Wanneer je technologieën ontwikkelt en het doel van die technologieën is steeds meer goederen en diensten en steeds minder zwoegende, ploeterende mensen. Dan ben je bezig met banen afschaffen. Werk overbodig te maken. Vervolgens zijn wij idioot genoeg om dit afschaffen van banen een probleem te noemen met de naam werkeloosheid.

Wat geeft jou de prikkel?

Wat geeft jou de prikkel? Waarvan krijg jij er zin in? Wat voor situatie zou jij willen? Wat zou je gaan doen wanneer geld geen rol speelde? Op welke manier zou je graag willen leven?

Doe dat en vergeet het geld.

Wanneer je iets doet waar je van geniet en het vol overgave doet, kun je er na een tijdje heel goed in worden en er geld mee verdienen. Veel mensen vinden hun hart en verbinding tijdens een coachingstraject bij een burn-out of na een diagnose van de oncoloog.

Een depressie, een burn out en vaak ook kanker als welvaartsziekte is de natuur die aangeeft dat het tijd voor je is om te veranderen. Zo komen mensen soms pas tot leven wanneer ze denken of weten binnenkort dood te gaan.

Welvarende mensen begrijpen vaak meer van geld maken en geld opstapelen dan van het gebruiken en genieten ervan. Het lukt hen niet om werkelijk te leven want ze zijn de hele tijd bezig met zich voorbereiden om te gaan leven. Als je denkt dat aan geld komen het belangrijkste is dan ben je je hele leven bezig je tijd te verdoen. Je bent dingen aan het doen waar je geen zin in hebt om maar te kunnen leven. Het is een manier om dingen te blijven doen waar je geen zin in hebt.

Als je iets doet met je hart dan noemen we het een hobby. Als je van je hobby je werk maakt en het op een gegeven moment niet zo leuk meer vindt dan mag je het werk noemen. ;-)

Hits: 7

Zachte realiteit

‘Wie naar buiten kijkt droomt, wie naar binnen kijkt wordt wakker.’

Moderne wetenschap en oude wijsheid stemmen tegenwoordig overeen in hun beschrijving van de wereld…

…de wereld is een weefsel van verschijnselen bestaande uit energie en bewustzijn. Je zou Madonna’s oude hit Material Girl kunnen actualiseren: I am an energetical girl and i live in an energetical world. Het oude idee dat de basis van de wereld bestaat uit materie, is door de wetenschap achterhaald. De dingen die we vergeten zijn kunnen we opnieuw leren. We are Reloading lost data.

Basis van de wereld niet ‘spul’ maar energie

Uit onderzoek blijkt dat materie bestaat uit lege ruimte met daarin een aantal piepkleine deeltjes die eigenlijk een soort vortexen zijn, wervelingen. Deze ‘deeltjes’ zijn in feite zichtbare energie. Het universum is niet gemaakt van ‘iets’. Het bestaat niet uit ‘spul’ , het bestaat uit energie.

Volgens de moderne natuurkunde is onze wereld, hoewel die echt en ‘vast’ lijkt, in werkelijkheid een denkbeeldige levenssfeer waarvan de kenmerken veranderen naargelang de psyche van degene die ernaar kijkt. Wat?

Ja wat wij zien als werkelijkheid is volgens de moderne wetenschap een illusoire, ingebeelde, imaginaire, virtuele sfeer die niet los van ons staat maar alles te maken heeft met de manier waarop wij er naar kijken. Wat wij er van verwachten. Wat wij er in zien. Wat wij ervoor voelen. Deze werkelijkheidswerking uit zich onder meer op manieren die wij placebo/nocebo effect noemen, ideopatisch (onbekende oorzaak), toeval 1, synchroniciteit, de wet van Murphy, spontane/ onverklaarbare genezing, toeval 2, of: wonder.

Waarschijnlijkheidsstaat – feitelijke staat

De wereld bestaat dus uit energie. En dankzij onderzoekingen in de kwantumfysica zijn een aantal fascinerende eigenschappen van energie aan het licht gekomen.

Bij het observeren van zo’n piepklein ‘deeltje’ bijvoorbeeld blijkt het onmogelijk om tegelijkertijd zowel de snelheid als de plaats van dat deeltje vast te stellen. Omdat alleen al het waarnemen van de snelheid of de locatie tot gevolg heeft dat het deeltje van de waarschijnlijkheidsstaat overgaat in de feitelijke staat. Alle andere kenmerken zijn op dat moment niet meer dan waarschijnlijkheden.

Anders gezegd: energie heeft bepaalde tendensen. Op het ogenblik dat we naar een van die tendensen kijken , manifesteert die zich, terwijl alle andere tendensen latent blijven.
Dit zou je kunnen vergelijken met het leren kennen van een mens. Als je iemand boos maakt, is op dat moment zijn ‘tendens’ om aardig te zijn onzichtbaar. Je zou kunnen zeggen dat energie weet wanneer ze geobserveerd wordt en zich dan gedraagt volgens onze verwachtingen. Energie reageert op ons. Zij heeft bewustzijn.

Daarom wordt er gezegd dat moderne wetenschap en oude wijsheid overeenstemmen in hun beschrijving van de wereld als een droom; een weefsel van verschijnselen, bestaande uit energie en bewustzijn.

Is realiteit vast en zeker?

Realiteit kan nogal ongrijpbaar zijn, letterlijk een bewegend doel. Wij zijn gewend om realiteit te zien als iets dat vast is en zeker. Maar is de realiteit wel vast en zeker zoals wij altijd hebben aangenomen? Hoe verhouden geest en materie zich tot elkaar?

Muziek- en natuurkundige Ralph Rousseau geportretteerd als Sir Isaac Newton

Eeuwenlang waren er twee verschillende manieren waarop het universum werd bestudeerd: materie en geest. Met dank aan René Descartes en Sir Isaac Newton. Het onderzoek naar materie, de materiële wereld, werd geacht de ware wetenschap te zijn. De objectieve, neutrale buitenwereld kon worden berekend en in zekere mate worden voorspeld. Maar het innerlijke rijk van de geest vond men te onvoorspelbaar en te ingewikkeld en deze werd daarom maar overgelaten aan de autoriteit van de kerk. En in de medische wereld worden lichaam en geest tijdens de opleiding al gescheiden. Geest (psychologie) en lichaam worden letterlijk apart gezet in verschillende gebouwen.

De natuurkunde van Newton gaat over het voorspelbare. Het bekijkt het universum alsof het een enorme machine is of een gigantisch uurwerk. Maar wanneer je energie wilt bestuderen, de gebeurtenissen in de immateriële wereld voorbij ruimte en tijd, en het gedrag van atomen ( de bouwstenen van alles in het fysieke universum) dan kom je in het gebied van de kwantumfysica. En het blijkt dat het er in deze minuscule subatomaire wereld van elektronen en fotonen totaal anders aan toe gaat dan in de veel grotere wereld van appels, voetballen en de maan die ons zo vertrouwd is.

Atomen: hoe beter je er naar kijkt des te vager het wordt

Toen kwantumfysici steeds nauwkeuriger gingen kijken bleek dat hoe meer je inzoomt op een atoom des te vager en onduidelijker het wordt, tot het punt dat het atoom zo goed als verdwijnt. De wetenschappers zeggen dat atomen 99,99999999999999999 procent lege ruimte zijn.

Model van het atoom door de jaren heen…

Maar die ruimte is niet echt leeg, die is in feite gevuld met energie. Specifieker gezegd: het bestaat uit een enorm palet energie- frequenties die een met elkaar verbonden veld van informatie vormen.
Dat betekent dat het ons bekende universum en ieder ding daarin -ongeacht hoe solide, zwaar of hard die materie lijkt te zijn- in essentie energie en informatie is. Dit is een wetenschappelijk feit.

In atomen is materie vluchtig: het ene moment is het er en dan is het verdwenen

Atomen bevatten een flinter materie, maar toen kwantum fysici dit probeerden te onderzoeken ontdekten zij iets heel vreemds: materie op deze schaal gedraagt zich totaal niet zoals de materie die wij kennen. Het gedraagt zich niet volgens Newton ‘s natuurkundige wetten. Ogenschijnlijk chaotisch, onvoorspelbaar.

En het heeft totaal maling aan de begrenzing van ruimte en tijd. Op dit ingezoomde sub-atomair niveau is materie een heel vluchtig fenomeen: het ene moment is het er en het volgende is het verdwenen. Het bestaat alleen als een tendens, een waarschijnlijkheid of een mogelijkheid. In kwantum bestaan er geen absolute materiële dingen.

Wetenschappers zagen ook dat zij het gedrag van subatomaire deeltjes konden beïnvloeden alleen maar door de deeltjes te observeren. De reden waarom de deeltjes komen en dan weer verdwijnen ( en ze komen en verdwijnen de hele tijd) is dat al deze deeltjes in feite gelijktijdig bestaan in een oneindige rij van mogelijkheden of waarschijnlijkheden binnen het onzichtbare en eindeloze kwantum-veld van energie.

Op de schaal van atomen gedraagt  materie zich totaal niet zoals de materie die wij kennen. Het gedraagt zich niet volgens Newton ’s natuurkundige wetten. Ogenschijnlijk chaotisch, onvoorspelbaar. 
Op dit ingezoomde sub-atomair niveau is materie een heel vluchtig fenomeen: het ene moment is het er en het volgende is het verdwenen. En het heeft totaal maling aan de begrenzing van ruimte en tijd.
Het is in kwantum-fysisch verband interessant om te zien dat meditatie is: op een niet specifieke plek in een niet specifieke tijd zijn.

Wij zijn niet onze gedachten en onze verhalen, wij zijn niet onze aangeleerde cultuur en onze kennis, wij zijn niet ons verleden, wij zijn niet de trauma's en successen die wij hebben ervaren. Wij zijn het bewustzijn waarin dit alles verschijnt.

Het Waarnemers-effect is de benaming van een bekend wetenschappelijk fenomeen. Het Zonder oordeel waarnemen is een bekende oeroude meditatietechniek. :-)

Waarnemers-effect: fysieke materie kan niet bestaan totdat wij het observeren

Alleen wanneer je als waarnemer aandacht focust op een locatie van een elektron verschijnt de elektron daadwerkelijk op die plek. Kijk vervolgens een andere kant op en de sub-atomische materie gaat weer over in energie. Dus volgens dit waarnemers-effect kan fysieke materie niet bestaan of zich niet manifesteren tot het moment waarop wij het observeren. Het moment waarop wij het opmerken en het onze aandacht geven. En wanneer wij er geen aandacht meer aan geven verdwijnt het, gaat het terug naar daar waar het uit voortkwam.

Materie is dus voortdurend aan het transformeren, aan het oscilleren , vibreren tussen het zich manifesteren in materie en het verdwijnen in energie. Volgens wetenschappers ongeveer 7.8 keer per minuut om preciezer te zijn. En omdat de menselijke waarneming dus intiem verbonden is met het gedrag en het verschijnen van materie zou je kunnen zeggen dat geest boven materie ‘mind over matter’ een kwantum-realiteit is.

Omdat alles wat wij in onze macro-wereld kunnen zien, alles wat wij kunnen aanraken, bestaat uit deze sub-atomische materie, doen in zekere zin ook wij -samen met alles wat er in onze wereld is -de hele tijd deze verdwijn- en verschijn truc.

Potentiële realiteiten tot leven brengen

En dus als het zo is dat sub-atomische deeltjes gelijktijdig bestaan op een oneindig aantal mogelijke plaatsen dan doen wij dat in zekere zin óók. En net zoals deze deeltjes overgaan van overal tegelijk zijn (als golf- of energie) naar een precies dáár zijn waar de waarnemer kijkt , op het ogenblik dat de waarnemer aandacht geeft (deeltje- of materie) zijn wij potentieel in staat om een oneindig aantal potentiële realiteiten fysiek tot leven te brengen.

We zijn niet alleen maar observanten, we zijn ook participanten (deelnemers) aan de realiteit.

Je kunt niets nieuws creëren vanuit het bekende

Er zijn wetenschappers zoals de Amerikaanse dr. Joe Dispenza die zeggen dat je de frequentie van de atomen en moleculen in je lichaam omhoog kunt brengen en gewaarwordingen en overtuigingen over jezelf kunt veranderen wanneer je een hogere emotionele creatieve gemoedstoestand omarmt zoals bezieling, dankbaarheid, kracht. Dan laat je je atomen sneller draaien, net zoals de bladen van een ventilator en ga je een sterker energieveld rondom je lichaam uitzenden wat invloed heeft op de materie in je lichaam. Je wordt dan meer energie en minder materie. Je wordt dan meer een golf en minder een deeltje.

Wanneer energie langzamer vibreert blijven deeltjes langere periodes in de fysieke realiteit. Bij een hogere vibratie zijn deeltjes meer energie dan materie omdat ze een kortere golflengte hebben.


Om een overtuiging of waarneming over jezelf of over je leven te veranderen moet je een besluit nemen met voldoende intentie die de hardware (aangeleerde) programma’s in je hersenen te boven gaat en ook sterker is dan de verslavende biochemische /hormonale drang om alsmaar binnen bekende emoties te blijven. Uit de cirkel komen van dezelfde gedachten / zelfde gevoelens/ zelfde fysieke, biochemische reacties.

Binnenkort op deze website meer over meditatie/intentie technieken in de medische wereld en de opmerkelijke resultaten in gezondheid en ontplooiing die dit teweeg brengt.

Ongeveer alles wat er is op de wereld vibreert. De planeet zelf vibreert. Alle materie bestaat uit atomen en deeltjes die constant in beweging zijn. Alles beweegt, vibreert, kronkelt en draait rond.
Geluid beïnvloedt materie en de cellen en moleculaire structuur in het menselijk lichaam. Cymatics laat heel duidelijk zien hoe geluid materie beïnvloedt.

“Meditatie kan honderden genen activeren, bijvoorbeeld die van tumor-suppressie”

Aan het slot van dit artikel internist/oncoloog Dr Mitchell Gaynor (1956-2015) aan het woord: “Zover we kunnen zien gebruikte iedere cultuur vroeger en nu overal ter wereld muziek als onderdeel van geneeskundige praktijken. Onze huidige cultuur is de enige die dat (bijna) niet doet. We zijn afgedwaald van de kracht van muziek en geluid. Het alsof je de smaak van zoet probeert te beschrijven aan iemand die geen smaak heeft. Dat is onmogelijk. Maar wanneer je meditaties doet dan kun je het wel voelen. En we kunnen het tegenwoordig ook meten op het niveau van genetische expressie. Er is een test die Heatmaps wordt genoemd die laat zien dat je tijdens meditatie en muziektherapie honderden genen kunt activeren. Bijvoorbeeld tumor-supressie.”

Hits: 13

Vrije westen cultiveert wantrouwen en dwang

In veel culturen worden mensen opgevoed met wantrouwen naar anderen en naar zichzelf. Als kind leren we al onze gedachten, gevoelens en behoeften te controleren door middel van fysieke inspanning. Dit zorgt ervoor dat kaken en handen gespannen raken, dat er gefronst wordt om te concentreren, aan het hoofd gekrabbeld om te denken en gestaard en getuurd om te zien. De adem wordt ingehouden, het middenrif of de billen worden gespannen om gevoel te blokkeren. We leren ook dat het goed en eervol is om ingespannen moeite te doen op weg naar een beloning. “Als je maar hard genoeg werkt dan dwing je het af.”

Ook op het werk kan de controle dusdanig zijn dat er allerlei klachten en problemen ontstaan; gebrek aan bewegingsvrijheid, vrees om iets verkeerd te doen, te weinig tijd hebben voor het eigenlijke werk . Uiteindelijk worden ook in het “Vrije Westen” bedrijven, organisaties en landen bestuurd vanuit de vaste overtuiging dat de enige manier waarop mensen zich fatsoenlijk gedragen is door ze op allerlei manieren te controleren of te dwingen. Actuele voorbeelden hiervan zijn de als enorm ervaren registratiedruk (plicht om alles wat je doet te rapporteren en vast te leggen) en de dwangsommen waarmee getracht wordt een bedrijf als Harsco/Tata te bewegen om zich aan de milieuregels te houden. En ander voorbeeld is de neiging tot dwingen en beperken van keuzevrijheid in de manier waarop we gezond willen worden en blijven.

Reeds een paar honderd jaar voor het begin van onze jaartelling wees de Chinese dichter / filosoof en een van de grondleggers van het taoïsme en zenboeddhisme Chuang-tzu er op dat problemen vooral veroorzaakt worden door degenen die er naar streven zichzelf en de wereld op dwangmatige wijze te verbeteren. ‘O Vrijheid – wat een misdaden worden er gepleegd in uw naam!’ Het idealisme van de Franse, Amerikaanse en Russische revoluties heeft vroeg of laat altijd geleid tot uitingen van geweld, die worden gerechtvaardigd door te zeggen dat ze het welzijn en de vrijheid dienen van de mensen die gemolesteerd worden.

De taoïstische les die men hier al lang geleden uit trok is dat mensen die zichzelf en elkaar niet vertrouwen ellende over zich afroepen. Zou -net zoals wantrouwen onderwezen, gecultiveerd en geëxploiteerd wordt- dat ook kunnen met vertrouwen? Zolang we dingen proberen te forceren, fysiek of psychisch, om de wereld en onszelf te verbeteren, verspillen we energie die gebruikt kan worden voor dingen die mogelijk zijn.

Is het niet zo dat voorzitters van Veilig Verkeer Nederland herhaaldelijk met zeer hoge snelheid door de bebouwde kom raceden? Komen niet de actiefste actievoerders, die ijveren voor schonere lucht en strengere regels voor de industrie er rond voor uit dat zij stevige rokers zijn en thuis een houtkachel stoken? Werd de Noord Hollandse milieugedeputeerde, begaan met milieu en gezondheid, niet aangetroffen door het aktualiteitenprogramma Monitor, rokend in een Wijk aan Zeese bushalte en blijken de bemoeimannetjes van het homofobe Vaticaan dat eeuwenlang homofilie aan strenge banden probeert te leggen niet de ‘grootste gay community‘ ter wereld ?

“Het is voor compulsieve wereldverbeteraars moeilijk te zien dat de grote economische,- sociale,- en milieuproblemen van de wereld niet kunnen worden opgelost met alleen maar inspanning en techniek. De buitenstaander kan niet zomaar binnenvallen zoals Sinterklaas en alles even rechtzetten – in het bijzonder het soort outsider die wij zijn, die vergeten is dat hij een geheel is met de wereld. Zo iemand zal altijd ervaren worden als een bemoeimannetje en indringer. Waar hij precies heen wil dat weet hij eigenlijk niet en daarom weet iedereen dat hij telkens weer meer wil in ruil voor zijn kadootjes. Want als je weet wat je wilt en daarmee tevreden kunt zijn dan ben je te vertrouwen. Maar als je dat niet weet dan zijn je verlangens grenzeloos en is het totaal onduidelijk hoe ze met jou om moeten gaan. Iemand die niet weet hoe te genieten kan door niets tevreden worden gesteld.

Er wordt hier niet gezegd dat grote bedrijven gerund worden door inhalige boeven die leven op kosten van iedereen. Het punt wordt duidelijk -alleen als je er naar kunt kijken met zorg en mededogen-, dat veel van de machtigste en rijkste mensen miserabele bedrogenen zijn, gevangen in een tredmolen, die – een zeldzame uitzondering daargelaten- geen flauw idee hebben van hoe om te gaan en te genieten van geld. 

De echte en verbazingwekkende rust van mensen als Lao Tse (Chinese dichter/filosoof) bestaat in hun bereidheid en welwillendheid schaamteloos datgene te doen wat er van nature opkomt in alle omstandigheden. Het ongelooflijke resultaat hiervan zou zijn dat zo iemand vele malen socialer en beschaafder is dan de persoon die op rigoureuze wijze probeert te leven volgens wetten en leuzen.

Namasté (ik groet het licht in u)

Hits: 5

« Oudere berichten

© 2020 Badgastenkerkje

Thema gemaakt door Anders NorenBoven ↑