Studio JP, Wijk aan Zee

Categorie: Artikelen (Pagina 1 van 3)

De klankschaalconcerten worden aangekondigd met een artikel met praktische / filosofische inzichten. De artikelen van voorbije aankondigingen vind je hier.

Concentratie <--> meditatie

Ongeduld is waarschijnlijk het eerste wat je voelt wanneer je begint met mediteren. Ben je bereid om te wachten? Hoe meer geduld je hebt des te vlugger zal er resultaat zijn..

Een beetje suf, alsof je bewustzijn op een lager pitje komt zo is het gevoel dat je vervolgens kunt krijgen. Alsof je bewustzijn minder wordt zo lijkt het, maar dat is niet zo. Wat er op een lager pitje komt is de zo vertrouwde koortsachtige alertheid waar je meestal in zit.

Lees verder

Hits: 179

Ode aan de moeder

Aan het begin van een klankschalenmeditatie kunnen we onze aandacht richten op de plek(ken) waar ons lichaam contact maakt met de stoel of met de grond. Nu kun je – zittend of liggend- , even de tijd nemen om het wonder te voelen dat zo vanzelfsprekend lijkt: hoe de grond je steunt. Dat je in alle opzichten gedragen wordt door de aarde.

Dit artikel is voor degene die belangstelling heeft voor de natuurlijke wereld en die zichzelf verder wil ontdekken. We proberen door de ogen van een Sjamaan te kijken naar de relatie tussen de mens en de aarde. Of je jong bent of oud, ervaren of ‘groen’, of je jezelf een realist vindt of een idealist maakt niet uit. Wie je ook bent, je bent een kind van de wereld, een kind van de natuur en je Moeder heeft heel veel om met jou te delen.

Lees verder

Hits: 34

Wijsheid heeft niets te maken met kennis

Hoewel er steeds meer bekend wordt over de effecten op de hersenen van het luisteren naar boventonen van klankschalen en de vele biochemische effecten van mediteren zijn de mysteriën daarmee allerminst ontrafelt. Als je het geheim van schoonheid probeert te ontrafelen door een bloem te ontleden kom je tot de toch wat onbevredigende conclusie dat de bloem daardoor niet meer bestaat. Want juist omdat schoonheid een mysterie is, is zij schoonheid. En wanneer het gewone leven als een diepgaand mysterie wordt ervaren komen we in de buurt van wijsheid.

Het addertje onder het gras is natuurlijk dat elk niveau van wijsheid een tegenhanger heeft in dwaasheid en de twee zo sterk op elkaar lijken dat de wijze mens alleen maar wijs is omdat hij het onderscheid tussen beide weet te maken.

De hoogste en laagste noten van muzikaal geluid zijn onhoorbaar en de onwetende en de wijze worden allebei met mysterie geconfronteerd. Het verschil tussen beide is dat ook al zou je het mysterie aan de wijze verklaren, het nog steeds mysterieus zou zijn. Want de dwaas zou denken dat hij daardoor wijs is geworden, de wijze zou weten dat hij nog steeds een dwaas is.

Wie geeft de verklaring en waarom?

Als een wetenschapper tegen iemand zegt dat de donder niet de muziek van de goden is, maar het gevolg van elektrische storingen, maakt dat de donder voor hem niet minder geweldig. En als een of andere cultuurbarbaar tegen hem zegt dat vioolspel niets anders is dan met paardenhaar langs kattendarmen schrapen, verwondert hij zich eenvoudigweg over het feit dat er een melodie kan voortkomen uit dingen die er zo onaantrekkelijk uitzien.

En zo is het ook met het universum: geen enkele hoeveelheid intellectuele kennis kan het verklaren, want filosofie en wetenschap kunnen slechts haar mechanismes onthullen, maar nooit haar betekenis of, zoals de Chinezen het noemen haar Tao.

Het interessante aan verklaringen is dat ze geen verklaring bieden. En het gevaarlijke aan verklaringen is dat wanneer ze serieus genoeg genomen worden en ver genoeg worden doorgevoerd, ze dingen eenvoudigweg wegredeneren.

En zelfs als je je toevlucht neemt tot de ultieme krankzinnigheid van het wegredeneren van alle dingen, is er nog steeds het ondoordringbare mysterie van wíe de verklaring geeft en waaróm.

Nieuwe kijk op kennis, ‘Ontsnapping’ van de natuur

Passage uit het boek Ontsnapping van de natuur van wetenschappers Oudman en Piersma die pleiten voor een nieuwe kijk op kennis: De belangstelling voor de simpel te meten optimale (economische) winst is groter dan de belangstelling voor de veel complexere en omvangrijkere ecologische efficiëntie die naast de ons bekende processen ook mysterieuze interacties omvat die we nog niet kennen.

Onze extreem krachtige technologiën zijn uitvergroters en versterkers. Als we technologie gebruiken voor hetgeen we denken dat we verlangen, dan blazen we als het ware ons beeld van onszelf op tot enorme proporties. We ontdekken dat we wezens zijn die vijandig zijn voor het milieu en wezens die de leefomgeving willen domineren tot op het punt van vernietiging. En we voelen ons niet thuis in het universum.

Wijzen uit het Oosten zeggen: Wetenschap is gewelddadigheid met de natuur. Dat is waarom wetenschappers voortdurend praten in bewoordingen van conflict: de verovering (van de ruimte) , de oorlog (tegen ziektes) de strijd (tegen het water). Natuur wordt gezien als vijand. Wetenschap is een vijandschap met natuur.

Kun je wetenschappelijk bewijzen waarom je liefhebt?

Kan wetenschap aantonen wat bewustzijn precies is?
Kun je wetenschappelijk bewijzen waarom je liefhebt?

Wijsheid heeft niets te maken met kennis. Wijsheid heeft te maken met onschuld. Kennis komt van buitenaf. Wijsheid welt op van binnenuit. Kennis voelt als beloning voor het ego. Wijsheid komt alleen op wanneer het ego is vergeten.

Spiritualiteit is een diep gevoel van innerlijke vrijheid dat is gebaseerd op het besef dat het zelf volledig verenigd en in harmonie is met het leven, met God, met het Zelf van het universum, of hoe je dat principe ook noemt. Spiritualiteit is het besef dat die vereniging altijd al heeft bestaan, ook al wist je dat niet, en dat niets in de wereld en niets wat je zelf kunt doen de vereniging kan vernietigen.

Voor de vrije mens zit er net zoveel goddelijkheid en mysterie in het kijken naar meeuwen op de kiepkraan van Harsco metals , als in je eentje mediteren boven op het Paasduin onder de sterren. Met het schillen van aardappelen druk je net zoveel van die vrijheid uit als met het ten gehore brengen van een fuga op een kathedraalorgel.

Want de vrije mens is zich bewust geworden van het mysterie dat de totale kracht van het universum werkzaam is in de meest bescheiden dingen, de meest bescheiden gedachten en de meest bescheiden daden. Hij weet dat hij ondanks alle fouten en angsten geen moment kan stoppen met het deel hebben aan de geweldige vrijheid van die kracht. Hij weet dat hij die kracht zowel tijdens het leven als het doodgaan tot uitdrukking brengt, en ook in het scheppen en vernietigen, in het wijs en dwaas zijn.

In stilte luisteren naar de klank van klankschalen is een eenvoudige mogelijkheid om te mediteren. Dit kan het ervaren van verbinding met jezelf en met de realiteit (dat wat is zoals het is), bevorderen.

Je bent van harte welkom
bij een of meer klankschaalconcerten in het Badgastenkerkje

Hits: 28

Beschaving wordt bereikt door het geweld van de mens tegen zichzelf

Mensen tonen een diepe afgunst jegens vrije ongeciviliseerde dieren en ongebonden wilde natuur. Menigeen gaat ervan uit dat ons unieke vermogen om de natuur tot op zekere hoogte te kunnen onderwerpen aan menselijke logica ons boven de dieren verheft.

Grootspraak die nogal vreemd klinkt aangezien er geen enkel dier is dat aanstalten maakt om atoomwapens paraat te houden en op allerlei manieren de planeet onleefbaar te maken. Geen enkel dier behalve de mens handelt met een combinatie van ‘logica’, buitensporigheid, moraal en zelfingenomenheid. Alleen de mens doet zijn best om zowel het leefmilieu te helpen alsmede het naar de k*** te helpen. Alleen de mens is er niet over uit of zhij de natuur nu wil verslaan of redden, beschermen of vernietigen.

Vliegen en landen zonder brevet, zonder toestemming, zonder technologische kennis en zonder verantwoordelijkheidsgevoel..

Lees verder

Hits: 125

Hoezo aankomen in het nu?

Geen tijd om rust te nemen? Geen rust om de tijd te nemen? Tijdens het luisteren naar klankschalen kan er een ontspannen diepe stilte ontstaan. Zo kun je een groeikans geven aan wezenlijke dingen die niet te koop zijn en die je niet kunt afdwingen, die je ook niet kunt opleggen met wilskracht. Dingen die eigenlijk vanzelf gaan. Zoals dankbaarheid voelen, authenticiteit, gezonde slaap, herstel, vertrouwen, vrede. Mediteren is goed worden in dingen die je niet kunt vinden met ‘doen’.

Wat is het toch, dat gepraat over mediteren en ‘aankomen in het nu’ ? Wanneer je overtuiging is dat alles praktisch moet zijn, nuttig en efficiënt , dan kun je je misschien afvragen of je er iets aan hebt?

Welnu , het gaat bijvoorbeeld over het herkennen en volgen van je eigen ervaring en je eigen weg. Het kunnen onderscheiden van kennis die je uit eigen ervaring hebt opgedaan en dingen die je zijn aangeleerd. Weet je überhaupt iets?

Alles wat je t(weet) is tweede hands

Je weet een hoop maar alles is geleend en (aan)geleerd. Iemand anders heeft zijn kennis aan jou doorgegeven. Leraren, ouders, de maatschappij hebben jouw geest geconditioneerd. Je ‘weet’ iets over wat goed is, je ‘weet’ iets over liefde, je ‘weet’ iets over vrijheid. Maar eigenlijk weet je niets!

Je hebt niets geproefd, het is allemaal geleend. Secundair. Uit tweede hand. Iemand anders heeft het geproefd, de smaak is niet van jou. Iemand anders heeft het gezien, terwijl jij zelf ogen hebt, maar ze niet gebruikt.

Wijzen en filosofen stellen dat kennis van anderen in zekere zin vals is. Dat die kennis voor jezelf geen werkelijke waarde heeft.

Ze zeggen dat deze aangeleerde kennis gevaarlijker is dan onwetendheid, want onwetendheid is van jou en die kennis is geleend. Onwetendheid is zelfs beter omdat die authentiek is. Onwetendheid is echt, eerlijk en oprecht. Er wordt gewaarschuwd voor aangeleerde kennis en aangemoedigd om te proberen iets te weten te komen op een frisse, onmiddellijke, rechtstreekse manier. Dat kan alleen in het nu.

Heb jij ooit liefgehad?

Wanneer je leeft als een papagaai kun je geen authentiek leven leiden. Heb je ooit iets zelf gedaan of alleen maar anderen gevolgd? Houd je werkelijk van je partner, je vader, je moeder, het bedrijf waar je werkt? Of vervul je vooral je plicht? Omdat het zo hoort? Omdat je het zo geleerd hebt?

De meesters zeggen dan: Dus jij hebt lief en je doet wat je gezegd wordt. Heb jij ooit liefgehad? Je kunt jezelf misleiden en ja zeggen. Maar onderzoek het voordat je iets zegt. Als je hebt liefgehad zou je getransformeerd zijn en dat ben je niet. De liefde zou je veranderd hebben maar dat is niet gebeurd. Want jouw liefde is onecht. Het is een idee over liefde. Het is een setje gedachten, redenaties en overwegingen over liefde. En zo is je hele leven onecht geworden. Je blijft dingen doen die niet vanuit jezelf komen.

Dwingen om spontaan te zijn 

We kopiëren emotionele reacties van onze ouders. We leren van hen dat  overgeven  niet een opluchting maar een een onaangename ervaring hoort te zijn. Dat je bang moet zijn voor de dood, een lijk  en een begrafenis. Onze sociale omgeving heeft die macht omdat wij nu eenmaal niet los van de gemeenschap bestaan. En tóch gebruikt diezelfde gemeenschap waarvan het individu onafscheidelijk is haar gehele onweerstaanbare kracht om het individu ervan te overtuigen dat hij afgescheiden is.

De maatschappij zoals we die nu kennen speelt zo een spel met zichzelf tegensprekende regels. Terwijl we niet los van de gemeenschap bestaan, lukt het de gemeenschap ons toch te overtuigen dat het wel zo is- dat ieder van ons een onafhankelijke bron van actie is met een eigen geest

Hoe beter de maatschappij er in slaagt dit gevoel te implanteren, des te meer het et  resultaat is dat kinderen die in zo’n maatschappij opgroeien bijna voortdurend leven in een staat van verwarring. Deze onmogelijke situatie die ontstaat wanneer een kind een verzoek of een opdracht krijgt met een verborgen tegenstelling, wordt dubbele binding genoemd: “Wees niet zo zelfbewust”, “Probeer te ontspannen”, “wees lief!” Of, wanneer een kind een ander kind dat het bewondert imiteert te horen krijgt: “Jantje, zo ben jij niet, dat is Peter, wees jezélf!” Het onschuldige slachtoffer van dit soort indoctrinatie kan het paradoxale hiervan niet begrijpen. Er wordt hem verteld dat hij vrij moet zijn.

Je zelf vertrouwen

Er wordt een dwingende druk op het kind gelegd om het duidelijk te maken dat een dergelijke  druk niet bestaat. De gemeenschap waarvan het noodzakelijkwijs afhankelijk is definiëert hem als een onafhankelijk deelnemer. “Wij verlangen dat je van ons houdt en niet omdat wij dat zeggen maar vanuit jezelf!” Het spel van dubbele binding is in wezen het opeisen van spontaan gedrag.

Het advies is om jezelf te vertrouwen En niemand te geloven want geloof brengt je op een dwaalspoor. Hoe kun je trouwens iemand anders vertrouwen? Wanneer je jezelf niet eens vertrouwt? Vertrouwen kan pas stromen wanneer het bij jezelf begint. Maar hoe kun je vertrouwen als je niets weet? Hoe kun je jezelf vertrouwen als je geen enkele (directe) ervaring hebt?

Het is vreemd. Je kijkt en leeft door de ogen van anderen. Als je een roos ‘prachtig’ noemt, of de staalindustrie ‘schoon‘, is dat echt jouw ervaring of alleen maar een lesje waardoor je geleerd hebt dat een roos prachtig is? Is dat jouw kennis? Heb je dat zelf ervaren?

Jezus, Boeddha en Marco Borsato

Jezus en Boeddha en Marco Borsato zijn goed, maar je kunt hen niet nadoen. Als je dat wel doet word je lelijk, dan ben je een doorslag, een kopie, onecht. Houd van je voorbeelden, maar wordt geen kopie. Volg je eigen weg. Heb je eigen ervaringen. Doe iets en onthoud dat jij het bent die iets doet. Onthoud altijd dat je in alles wat je doet nagaat of je centrum er bij betrokken is. Als dat niet het geval is is het beter om niets te doen. Niemand dwingt je om iets te doen. Bewaar je energie voor het moment dat er echt iets met je gebeurt en doe het dan. Doe niet net alsof je glimlacht. Kinderen weten het, je kunt ze niet misleiden. Zodra je ze misleid zijn het geen kinderen meer.

Doe wat je graag wilt doen maar let op – doe jij het of doen je vader of je moeder het door jou? Want dode mensen en overleden ouders, samenlevingen en lang vervlogen generaties functioneren nog steeds in jou. Zij hebben je zo geconditioneerd dat je hen blijft vervullen- en zij vervulden op hun beurt hun overleden vaders en moeders en jij vervult jouw ouders en niemand wordt vervuld. Hoe kun je nu een dode vervullen? Maar de doden leven via jou. Ook de moderne psychologie en marketing erkent en maakt er gebruik van dat wij onze beslissingen voor het overgrote deel automatisch, onbewust of instinctief nemen.

Wat je kunt doen is opletten als je iets doet, of je vader het door jou doet, of dat jij het doet. Als je boos wordt, is het dan jouw boosheid of is het de manier waarop jouw vader altijd boos was? Je imiteert slechts. Als je boos bent let dan op ben jij het, of is het iemand anders? Als je liefhebt ben jij het of is er iemand anders? Als je iets zegt let dan op. Spreek jij of is het je leraar?

Het paradoxale is dat wanneer je je van hen bevrijd hebt, je pas werkelijk van je ouders kunt houden en hen vergeven.

J. Krishnamurti beschreef mediteren als: zien of er ergens in de hersenen een plek te vinden is die niet is aangetast door het bekende. In stilte luisteren naar klankschalen is een mogelijkheid om in de directe ervaring te komen. Het nu/ het eeuwige/ het bewegende/ authentieke/ vreugdevolle/ dat je mag ervaren kan van je leven deel gaan uitmaken.

De verdieping in dit artikel biedt inzicht in de aard en het bereik van meditatie. Op de avond het klankschalenconcert wordt er over deze dingen niet gesproken. De uitnodiging is om in stilte naar de schalen te luisteren.

Hits: 42

MEDIsch – MEDItatie

Sinds de ontdekking van Epigenetica ruim 10 jaar terug is duidelijk geworden dat onze genen direct reageren op gevoelens, activiteiten en uitwisselingen die wij hebben met onze omgeving: de voeding die je neemt, je sociale contacten, de sfeer thuis, op het werk, op school, hoe je beweegt, hoe je slaapt, de lucht die je ademt. Al deze dingen bepalen of bepaalde genen actief worden of niet. Dit noemt men gen-expressie.

Bij het beoefenen van mediteren, yoga of Tai Chi vinden er in het lichaam reacties plaats op het niveau van moleculen en cellen. Dit is onlangs aangetoond door onderzoekers van de Universiteit van Coventry (GB) en de Radboud Universiteit in Nijmegen.

Mediteren en moleculen

Lees verder

Hits: 91

Vrij mens hoeft niet ‘hogerop’ te zoeken wat overal aanwezig is..

Veel mensen maken de vergissing dat zij het geluk dat zij hier op aarde niet kunnen vinden ‘hogerop’ gaan zoeken in de bovenzintuiglijke wereld. Daarbij zoeken zij naar een mysterieus ‘kosmisch bewustzijn’ dat hen moet bevrijden van de (eentonige of moeilijke) ervaringen van het leven van alledag. Het kan niet vaak genoeg worden gezegd dat de Grote Verlichting niet een fantastische, bijzondere bewustzijnstoestand is die ver van de normale ervaringen vandaan staat.

En ware veiligheid kunnen we nooit vinden buiten onszelf. Velen proberen de druk van onze chaotische tijd te ontvluchten. Men zou kunnen zeggen dat de vlucht een soort kenteken van deze tijd is. Verslavingen, verstrooiing (oeverloos entertainment) uitbesteding van moraliteit, mijdingsdrang geven diverse pogingen van ontvluchting en afkoppeling aan.

Thuis

Het zoeken buiten onszelf leidt op den duur naar leegte en geestelijk afsterven. Het kan vergeleken worden met een doodlopende straat, waarin men niet verder komt. Uiteindelijk wordt iedereen op zichzelf teruggeworpen. Wanneer we bij onszelf thuis zijn gekomen, kunnen we ook thuis zijn bij elkaar.

Drie essentiële ingrediënten van geluk zijn: vrijheid, dankbaarheid en een gevoel van verwondering. Deze drie elementen kunnen aanwezig zijn in de meest alledaagse omstandigheden. De vrije mens hoeft geen magiër, ziener of ‘mysticus’ te zijn die in onbeschrijfbare bewustzijnstoestanden verkeert.

Verlichting is iedere denkbare bewustzijnstoestand en toestand van onbewustheid (hoewel zij in een toestand van onbewustheid niet kan worden gezien). Maar mensen laten zich gemakkelijk misleiden door de symbolische vormen waarin verlicht zijn wordt uitgedrukt.

Een Zen boeddhist zou het zo kunnen zeggen

Als politieke gezondheid is: je realiseren dat een beknotting en inperking met wetten en dwang wordt toegestaan en opgelegd door de bevolking zelf dan is filosofische gezondheid: je realiseren dat ons ware zelf de natuurlijke mens is, de spontane Tao, waarvan we nooit afwijken en niet kunnen afwijken. In psychologische zin is deze realisatie een totale zelfaanvaarding die net als politieke vrijheid aanwezig is als constante achtergrond van iedere gedachte, elk gevoel, en alles wat we doen, hoe inperkend dit ook mag zijn. “Een volk krijgt het bestuur dat het het verdient en toelaat”

Deze zelfaanvaarding gaat samen met de onderliggende integriteit, oprechtheid en gemoedsrust die binnen een wijs of verlicht persoon in ieder tumult of iedere verstoring blijft bestaan. Een Zen boeddhist zou het zo kunnen zeggen: “Je gewone geest  is de Tao, de gewone geest in de betekenis van jouw actuele, gegeven staat van bewustzijn, hoe deze ook mag zijn. Want verlichting of overeenstemming met de Tao blijft uit zo lang je het ziet als een specifieke toestand die bereikt moet worden en waar testen voor bestaan en standaarden om het succes te meten. Het is geen doel om na te streven. Het is veel eerder de vrijheid om de klungel te zijn die je bent.

We hebben deze vrijheid in het vrije Westen nog nooit toegestaan

In het ‘vrije Westen’ hebben we altijd erkend (althans in theorie) dat waarlijk moreel handelen alleen kan plaatsvinden vanuit vrijheid. Toch hebben wij deze vrijheid nog nooit toegestaan, nooit onszelf alles laten zijn wat wij zijn en te zien dat in wezen alle winst en verlies, alle goede en slechte dingen in ons leven net zo natuurlijk en ‘perfect’ zijn als de bergtoppen en dalen van een gebergte.

Want wanneer wij God, het Juiste, het Ware of het Correcte zien als een goedheid die het kwaad buitensluit dan maken we het onszelf onmogelijk om onszelf geheel en al te aanvaarden. Wat niet overeenstemt met God’s wil, de Richtlijnen of de wil van het hoofd(bestuur) is in strijd met de aard van het wezen van ZIJN en kan dan onder geen enkele voorwaarde geaccepteerd worden.

Onze vrijheid is daarom zo georganiseerd met zulke catastrofale beloningen en bestraffingen dat het helemaal niets met vrijheid te maken heeft. Het lijkt veel meer op een totalitaire staat waar je mag stemmen tegen de regering maar altijd met het risico dat je naar een concentratiekamp wordt gestuurd. In plaats van zelfaanvaarding is de basis van ons doen en denken tot nu toe altijd bijgelovige angst geweest. Een metafysische vrees om helemaal verkeerd en tot op het bot fout te zijn.

THE IMAGE OF GOD IS FOUND ESSENTIALLY AND PERSONALLY IN ALL MANKIND. EACH POSSESSES IT WHOLE … IN THIS WAY WE ARE ALL ONE, INTIMATELY UNITED IN OUR ETERNAL IMAGE.

EN DAAROM MOETEN WIJ ONS LEVEN GRONDVESTEN OP EEN PEILLOZE AFGROND OM ZO TE ONTDEKKEN DAT WAT WIJ ZIJN NIET zijn WAT WIJ BEHOREN ZIJN MAAR WAT WIJ VRIJ ZIJN OM TE ZIJN.

― JAN VAN RUYSBROECK (1293 OF 1294-1381)

De Grote Verlichting is de bewustzijnstoestand die je op dit moment hebt. Je kunt deze enkel als zodanig herkennen wanneer je er niet meer van wegvlucht en haar de vrijheid geeft om zich te openbaren. Deze overwegingen kunnen ons net als meditatieoefeningen en klankschalenmeditatie misschien een stukje begeleiden te worden.. wat we al zijn.

Disclaimer

Spiritualiteit is overal

Hits: 10

Spiritualiteit is overal

Mensen die denken dat zij spiritueel zijn hebben in hun ogen nogal eens een veroordelende blik. Pas op voor zulke mensen. Als er een spiritueel persoon op je pad komt maak je dan snel uit de voeten. Een spiritueel mens is niet helemaal lekker, door en door neurotisch en zo schizofreen als de neten want zhij deelt het leven in tweeën: in materieel en spiritueel. Zo’n leven staat in het teken van verdeeldheid.

Het zelfde verschijnsel speelt zich af in het medische. Wie een medische opleiding volgt komt er al snel achter dat de geest (psychologie, psychiatrie) en het lichaam in aparte gebouwen zijn gelokaliseerd in een specialistische poging om lichaamgeest althans in theorie te scheiden.

Het leven is niet de geest, het leven is niet het lichaam, het leven is beide. Je bent niet een lichaam en een geest, je bent ‘lichaamgeest’. Dat woordje en is gevaarlijk. Er zijn tegenwoordig ook mensen die woorden niet meer als een geheel kunnen zien, zij schrijven: lichaam-ziel. Zij proberen te separeren, afstand te scheppen met een streepje. Zelfs dat streepje is gevaarlijk, laat dat achterwege. Maak ‘lichaamgeest’ of ‘materiegeest’ tot één woord, maak deze wereld en die wereld één geheel.

Niets is zo werelds en sensueel als het goddelijke

Het zichtbare, het materiële, het lichaam wordt vaak geassocieerd met het ‘lagere’, het aardse, terwijl de geest daarentegen wordt geassocieerd met het element lucht. En lucht is het domein van het onzichtbare. Het domein van de adem en van de gedachten. Wanneer je de geest apart zet als iets dat zich alleen in het onzichtbare gedeelte zou moeten bevinden dan doet het meteen afbreuk aan het lichamelijke. En dat is een grote vergissing. Want niets is zo werelds en sensueel als het goddelijke. De wildheid van god is de wellust van god. Laat jouw god hier in het materiële zijn en trek het materiële omhoog en laat het binnen in jouw god. Hoe kun je dan nog spreken over spiritualiteit?

Daarom ligt het niet voor de hand de geest te kwalificeren als iets onzichtbaars

De natuur is de directe expressie van de goddelijke verbeeldingskracht. Het is de intiemste afspiegeling van gods gevoel voor schoonheid. De natuur is de spiegel van de goddelijke verbeelding en de bron van alle sensualiteit. Daarom ligt het niet voor de hand om de geest te kwalificeren als iets onzichtbaars.

Ironisch genoeg ontlenen zowel het goddelijke als de geest hun kracht en energie juist aan deze spanning tussen het zichtbare en onzichtbare. Alles in de zielswereld heeft een diepe behoefte en verlangen naar zichtbare vormen. En precies hier leeft de kracht van verbeelding.

Keltische boom van het leven:
Het ‘hogere’ en het ‘lagere’ bewegen zich in- en uit elkaar.

Verbeelding vertegenwoordigt zowel het zichtbare als het onzichtbare, verbindt ze met elkaar en geeft er uitdrukking aan.

Van heilige grond naar beschermde natuur

In de Keltische wereld bijvoorbeeld had men een prachtig inzicht van hoe de zichtbare en onzichtbare wereld zich in- en uit elkaar bewogen. In het Westen van Ierland zijn er vele verhalen over spoken, geesten en elfjes die een bijzondere verbinding hadden met specifieke plekken. Deze legendes waren in de beleving van de lokale bevolking net zo natuurlijk als het landschap.

Traditioneel hield men rekening met de aanwezigheid van geesten en spirituele wezens in het landschap bijvoorbeeld door plukjes bos die groeiden in een veld nooit weg te kappen. Dit komt voort uit het idee dat zo’n bosje een geheime ontmoetingsplek kan zijn voor geesten. In Ierland worden veel plekken beschouwd als trollendomein of als feeënplek. De lokale bevolking zou nooit gaan bouwen of op een andere manier binnendringen op zulke heilige grond.

Als dit je nogal ouderwets en onzinnig in de oren klinkt kun je misschien bedenken dat we tegenwoordig opnieuw ‘heilige’ plekken proberen te creëren, we noemen het nu ‘reservaat’ , ‘nationaal park’ of ‘beschermde natuur’ en het lukt ons allerminst om van deze beschermde gebieden af te blijven. Natura 2000 is lang niet zo effectief, zo eenvoudig en doorleefd als het respect voor spoken en geesten.

Een van de vele boeken over de misleiding en vertekening van statistieken. Een klassiek standaardwerk geschreven door Darrel Huff dat nog steeds actueel is.

Statistieken en algoritmes de spoken van deze tijd

Moderne mensen houden geen rekening meer met feeën en bosgeesten. Hoewel zij graag verstandelijk, redelijk, rationeel willen zijn laten zij zich vaak sterk beïnvloeden door spoken van deze tijd die net zo ongrijpbaar zijn als een Ierse trol: statistieken, modellen, grafieken, peilingen, algoritmes, ‘cijfers‘ en veroordelende manipulatieve nieuwsberichten.

Twee grafieken die beiden precies dezelfde cijfers weergeven. Links: de gekke vertekenende pyramide weergave van het rivm die een veel ernstiger beeld suggereert dan de staafweergave rechts. Bron: rivm tweede-kamer technische briefing 25 juni 2020)

Quantumfysica bevestigt oeroud inzicht

De Keltische Tree of Life wordt vaak afgebeeld met de takken die omhoog naar de hemel reiken en de wortels die zich naar beneden uitspreiden in de aarde  De levensboom symboliseert het geloof dat hemel en aarde verbonden zijn. Spiritualiteit is niet alleen maar ver weg of daarboven. ‘Het’ is overal.

In de Keltische wereldvisie was alles met elkaar in verbinding en de fysieke wereld was de meest expliciete uitdrukking van de geest. Deze oeroude inzichten worden – hoe ongelooflijk dit ook klinkt- bevestigd door de quantumfysica. Trachten tot verdieping hiervan kun je vinden in de volgende artikelen.

Artikelen over dit onderwerp op deze site:

Zachte realiteit
Het oude idee dat de basis van de wereld bestaat uit materie, is door de wetenschap achterhaald. De dingen die we vergeten zijn kunnen we opnieuw leren. We are Reloading lost data.
‘Wie naar buiten kijkt droomt, wie naar binnen kijkt wordt wakker.’
Moderne wetenschap en oude wijsheid stemmen tegenwoordig overeen in hun beschrijving van de wereld…

Wetenschap en spiritualiteit
Deze tekst is uitgesproken tijdens een medisch congres in de V.S.: Er wordt ons geleerd om wetenschap en spiritualiteit te zien als tegengestelde krachten, maar dat perspectief begint snel te veranderen. Goed zij dank.

1 met de natuur
Mediteren is eigenlijk: toelaten dat er iets gebeurt. Dwing nooit iets af. Ga geen dingen doen terwijl je boos bent. Er valt niets te forceren. In feite lijd je omdat je iets probeert te forceren. Wees vrouwelijk. Laat toe dat de dingen gebeuren…

Disclaimer

Hits: 81

Waarvan krijg jij er zin in?

Met down to earth zijn , bedoelen we dat iemand realistisch is, de feiten onder ogen ziet en praktisch is. Aan de andere kant ben je een dromer en een fantast wanneer je met je hoofd in de wolken bent. En dat terwijl sinds eeuwenlang het beeld van de hemel, de woonplaats van God en de overledenen en dus de zetel van ultieme realiteit wordt gesymboliseerd als een situatie waar iedereen zweeft in het hemelruim.

De aarde is altijd in de lucht is geweest. En ruimte is net zo reëel als alles wat solide is.

Would you know my name if I saw you in heaven  (Tears in heaven, Eric Clapton
Ik heb hier een brief voor mijn moeder, die hoog in de hemel is, deze brief bind ik vast aan mijn vlieger tot zij hem ontvangt zij die ik mis. (refrein van Andre Hazes sr dat honderdduizenden Nederlanders kunnen zingen)
Going up to the spirit in the sky, that's where I'm gonna go when I die ( millionseller/evergreen van Norman Greenbaum)
Voortdurende zweverigheid: geldkoersen, rentetarieven, huizenprijzen: geld.

Dichtheid en expansie zijn twee polen van hetzelfde spectrum. Net zoals de kleuren violet en rood. Het kapitalisme is er trots op en het wordt ook verweten dat het materialistisch is, hoewel wijzelf liever zeggen dat we nuchter zijn, praktisch en doelmatig.

Wanneer we echt met beide benen op de grond staan dan is praktisch zijn: geld verdienen. En dat terwijl er niets zweverigers is dan beurskoersen, huizenprijzen,rentetarieven en niets abstracter, ongrijpbaarder, oncontroleerbaarder en on-substantiëler is dan het bank-beurs-boekhoud systeem dat wij kennen als geld.

We zijn idioot genoeg om het overbodig maken van banen een probleem te noemen met de naam werkeloosheid

De kern van het probleem van de beschaving of die nu Amerikaans, Duits, Engels, Chinees of Japans is, is dat we onze systemen van symbolen en omschrijvingen verwarren met de echte, of natuurlijke wereld, het geld met de rijkdom, de berekeningen met de feiten, de gedachten met de dingen, de ideeën met de gebeurtenissen, we verwarren het ego met het organisme en de landkaart met het gebied.

Het is eigenlijk onmogelijk om dit in woorden uit te leggen want met schrijven of spreken ben je nog steeds in de dimensie van symbolen, zelfs al gebruik je fysieke klanken en lijnen op papier of lettertjes op een scherm waarvan je zou kunnen zeggen dat dit fysieke vormen zijn, gemaakt van materiaal, blijft dit toch bij een filosofisch concept dat – toch weer-, een symbool is. Net zoals je niet kunt drinken van het woord ‘water’, en net zoals een schip niet kan drijven op de formule H20.

Op een verbazingwekkend kinderachtige manier geloven mensen werkelijk dat geld noodzakelijk is. En zij zijn niet in staat het volgende simpele principe te begrijpen: Wanneer je technologieën ontwikkelt en het doel van die technologieën is steeds meer goederen en diensten en steeds minder zwoegende, ploeterende mensen. Dan ben je bezig met banen afschaffen. Werk overbodig te maken. Vervolgens zijn wij idioot genoeg om dit afschaffen van banen een probleem te noemen met de naam werkeloosheid.

Wat geeft jou de prikkel?

Wat geeft jou de prikkel? Waarvan krijg jij er zin in? Wat voor situatie zou jij willen? Wat zou je gaan doen wanneer geld geen rol speelde? Op welke manier zou je graag willen leven?

Doe dat en vergeet het geld.

Wanneer je iets doet waar je van geniet en het vol overgave doet, kun je er na een tijdje heel goed in worden en er geld mee verdienen. Veel mensen vinden hun hart en verbinding tijdens een coachingstraject bij een burn-out of na een diagnose van de oncoloog.

Een depressie, een burn out en vaak ook kanker als welvaartsziekte is de natuur die aangeeft dat het tijd voor je is om te veranderen. Zo komen mensen soms pas tot leven wanneer ze denken of weten binnenkort dood te gaan.

Welvarende mensen begrijpen vaak meer van geld maken en geld opstapelen dan van het gebruiken en genieten ervan. Het lukt hen niet om werkelijk te leven want ze zijn de hele tijd bezig met zich voorbereiden om te gaan leven. Als je denkt dat aan geld komen het belangrijkste is dan ben je je hele leven bezig je tijd te verdoen. Je bent dingen aan het doen waar je geen zin in hebt om maar te kunnen leven. Het is een manier om dingen te blijven doen waar je geen zin in hebt.

Als je iets doet met je hart dan noemen we het een hobby. Als je van je hobby je werk maakt en het op een gegeven moment niet zo leuk meer vindt dan mag je het werk noemen. ;-)

Hits: 24

Het probleem

Wijsheid weet dat er diep in iedereen een vrije geest en goedheid schuilen. Die je niet kunt dwingen maar wel voeden en stimuleren. Je hoeft niet altijd de baas te spelen…

Vertaling van het liedje ‘The Problem’ van JJ Cale:

Heb je het nieuws gehoord dat hier de ronde doet
De baas aan de top moet weg
Want hij draait alleen maar om het probleem heen
En het probleem is de baas aan de top

Ja jongeren weten wel waarover ik praat
Het is een manco in die ouwe zijn stijl
De baas aan de top weet niet waar hij mee bezig is
Hij weet niet dat de wereld veranderd is

Met regels en dwingen lijkt er zoveel mogelijk
De man in de straat heeft geen idee
De hoge pief bepaalt jouw leven
Denkt dat jij en ik het probleem zijn
Geboren in een tijd die nu voorbij is
Zegt oud wat jong moet doen

Heb je het nieuws gehoord dat hier de ronde doet
Het probleem is de chef in het hoofdkantoor
Het probleem is het baassie dat gaat over jou
Het probleem is het hoofd bovenaan

Met macht lijkt er zoveel te bewerkstelligen
De man in de straat heeft geen idee
De hoge pief bepaalt jouw leven
Denkt dat jij en ik het probleem zijn

Heb je het nieuws gehoord dat hier rond gaat?
De baas daar boven die moet weg

De baas aan de top moet weg
De baas aan de top moet weg

Je hoeft niet altijd de baas te spelen. Niet ingrijpen bij een gemaakte fout vereist grote moed. En getuigt van wijsheid. Laat je niet verleiden tot scheldpartijen, deel geen standjes uit, wees geen knuppel, vraag er ook niet om en durf nergens op te slaan. Bemoei je niet overal mee. Je hoeft niet altijd de baas te spelen.

Probeerde jouw vader je verantwoordelijkheid bij te brengen door al je bezigheden in de gaten te houden? Voortdurend te checken of het wel goed ging? En leerde je pas wat verantwoordelijkheid was toen je zelf ontdekte wat de gevolgen waren van verkeerd handelen? Elke ‘fout’ zou je ook kunnen zien als een stap vooruit. En elke keer dat je ingrijpt als een stapje terug.

Wijsheid weet dat er diep in iedereen een vrije geest en goedheid schuilen. Die je niet kunt dwingen maar wel voeden en stimuleren.

In stilte kun je je innerlijke stem horen. De kracht ontdekken in zachtheid. Volmaaktheid vinden in fouten. Schoonheid in lelijkheid. Succes in mislukking. Helderheid in verwarring. Liefde in loslaten.

In stilte luisteren naar klankschalen. Mediteren. Niet-forceren. Op het juiste moment handelen. Als wij ons er niet te veel mee bemoeien gaat het eigenlijk vanzelf.

Hits: 69

« Oudere berichten

© 2020 Badgastenkerkje

Thema gemaakt door Anders NorenBoven ↑