Door het grote trillende vlak geeft de gongklank een geluidsdruk die lichamelijk duidelijk voelbaar wordt en lichaamsresonantie opwekt. Luisteren naar de klank van een juist bespeelde gong is een mogelijkheid om binnen enkele minuten de hersenen in een meditatieve staat te laten komen. Het woord gong staat voor: Generating Ohm, of ‘de klank van het geheel’, ‘het geluid van het universum’.  

Boing

Schattingen over de leeftijd van de gong lopen uiteen van zo’n 2.000-  tot 3.000 jaar voor Christus. (Bronstijdperk) De klank BOING klinkt dus sinds 4.000 en misschien wel 5.000 jaar op de wereld. Men gaat er vanuit dat eerder dan kerkklokken en bellen er al gongs waren. De meeste gongs vinden hun oorsprong in Zuidoost Azië, met name in China. 

Geluiden die niet met elkaar in (overeen) stemming zijn

In tegenstelling tot snaar- en blaasinstrumenten geven gongs een disharmonisch klankspectrum. Net als bij bellen zijn de boventonen op de grondtoon niet harmonisch geordend. De gong is een rondte waar  disharmonieuze klanken -dat zijn geluiden die niet met elkaar in (overeen)stemming zijn- tot expressie kunnen komen, op elkaar inwerken, klinken in geheel.

De klank van alles

De gong wordt ook wel ‘de klank van alles’ genoemd. Net als in de gong komen ook in de dagelijkse realiteit tegenstrijdige geluiden altijd gelijktijdig op. Expliciet zijn ze verschillend impliciet zijn ze hetzelfde. Het hele spel dat het universum speelt is om te vergeten dat het zo is.

“Geen mens is een eiland. We zijn op miljoenen manieren met elkaar verbonden. En als ons hart niet vol liefde is voor het geheel wordt ons leven in dezelfde mate beperkt.” (BSR)