Geloof me, vroeger was ik niet zo. Niet gek, niet zo gek. Vroeger was ik net zo wijs als jij bent. Nee, niet gek. Ook niet gebroken zoals ik nu ben. Ik was niet zomaar een mens..

wel een geprezen geleerde die van plan was om een spoor van zichzelf achter te laten op de aarde.

Ik keek elke nacht naar het gewelf van de hemel en ik stelde vragen: “Wat is dit? Om wie, om wat draait dit geheel?”
Ik bleef de hele nacht naar de sterren kijken. En ik ging bij mezelf te rade: “Is het altijd zo geweest? Is het altijd zo gegaan?” En ik zocht. En ik zocht de hele tijd naar een antwoord.

Ik leerde en verbeterde mezelf constant. Ik wilde altijd de beste zijn. Ik probeerde mijn hoofd boven de lucht uit te steken. Om nog verder te kijken. Maar nee, ik dwaalde. Geen antwoord. Geen einde. Geloof me, vroeger was ik niet zo. Niet zo gebroken. Ik was zelfs een jager van de harten. Een scherpe schutter. Meteen raak.

Maar dat was allemaal toen. Van vroeger, toen ik een geprezen geleerde was. En nu? Nu ben ik zo betoverd, zo geboeid, zo verdwaald, zo verloren, zo worstelend met een nieuwe vraag: “Wat is dit? Hoe ben ik hier terecht gekomen?” In deze opjagende en steeds toenemende liefde

Jalal ad-Din Rumi

Rumi (artist impression)

Jalal ad-Din Rumi (ook wel geschreven als Roemi) is misschien wel de bekendste Soefimysticus, vanwege zijn prachtige gedichten, dichtregels en ook de Derwisj-dansen, waar het Soefisme vaak mee vereenzelvigd wordt. Rumi leefde van 1207 tot 1273. Hij was van Perzische afkomst, zijn vader was reeds een navolger van een Perzische Soefimysticus.

Rumi werd geboren in Perzië en hij overleed in Konya, wat in het huidige Turkije ligt. Hij was daar in zijn tijd, de belangrijkste Soefimeester. Het verhaal gaat dat Rumi door zowel, Joden als Christenen en Moslims naar zijn graf is gedragen.Zijn graf wordt nog altijd bezocht door mensen van over de hele wereld. Hij behoort anno nu tot de best verkopende dichters in Amerika.

“I belong to no religion, 
my religion is Love,
every heart is my temple.” ~Rumi~

Aanverwante artikelen op deze website